پایان نامه مدیریت در مورد :
اقتصاد گردشگری

پایان نامه مدیریت در مورد : اقتصاد گردشگری

پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-2 بررسی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
1-2-5-2 مدل زنجیره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-2-5-2 تحلیل وظیفه ای دیوید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
6-2 گام های تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
1-6-2 تدوین چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-6-2 بیانیه ماموریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-6-2 تجزیه و تحلیل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-6-2 تعیین اهداف بلند مدت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
5-6-2 اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
6-6-2 تدوین و طراحی استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
7-2 بررسی اجمالی وضع موجود شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-7-2 موقعیت جغرافیایی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-7-2 ویژگی های جغرافیایی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-7-2 موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-7-2 بررسی ویژگی های اجتماعی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………62

 
 
1-4-7-2 ویژگی های جمعیتی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
2-4-7-2 دین و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4-7-2 زبان و گویش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-4-7-2 بررسی نرخ باسوادی و برخورداری از خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-7-2 بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
1-5-7-2 معادن و صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
6-7-2 بررسی انواع جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
1-6-7-2 جاذبه های طبیعی که بر اساس ویژگی های محیط طبیعی هستند……………………………………………………………………………………………69
2-6-7-2 جاذبه های فرهنگی که بر مبنای فعالیت انسانی هستند……………………………………………………………………………………………………………..69
3-6-7-2 جاذبه های انسان ساخت که بصورت مصنوعی خلق شده اند………………………………………………………………………………………………………70
7-7-2 بررسی وضعیت موجود زیر ساختها – امکانات و تاسیسات موجود در شهرستان تکاب………………………………………………………………….74
1-7-7-2 هتل ومهمانپذیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-7-7-2 رستوران و مراکز پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-7-7-2 وضعیت جاده ها ، حمل ونقل عمومی و تجهیزات و تاسیسات حمل ونقل…………………………………………………………………………………75
4-7-7-2 وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان………………………………………………………………………………………………………75
5-7-7-2پمپ بنزین – مراکز CNG و مراکز تعمیر اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………76
6-7-7-2 پایانه مسافربری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
7-7-7-2 وضعیت بهداشت و درمان وتجهیزات پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………..77
8-7-7-2 تأسیسات مخابرات – برق و آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

9-7-7-2 وضعیت امنیت و خدمات انتظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
10-7-7-2 بانک و امور بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
8-7-2 اقتصاد گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
8-2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-3 نوع و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
1-3-3 مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
1-1-3-3 مرحله صفر (شروع)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-1-3-3 مرحله ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-1-3-3 مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
4-1-3-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-3 روش دلفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
1-4-3 موارد کاربرد روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
2-4-3 ویژگی های روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
3-4-3 مراحل اجرای تکنیک دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
4-4-3 مراحل اجرای روش دلفی در پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-3 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
1-5-3 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
6-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………103
1-6-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
2-6-3 تخمین حجم جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
3-6-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
7-3 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………104
8-3 روش های تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
9-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….105
1-9-3 روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
2-9-3 پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
2-4 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….107
1-2-

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *