سبز اندیشان امروز

پایان نامه روانشناسی : تولید ناخالص داخلی

کادر آموزشی
کشور
نسبت دانشآموز به کادر آموزشی
کشور
نسبت دانشآموز به کادر آموزشی
کشور
نسبت دانشآموز به کادر آموزشی
کشور
نسبت دانشآموز به کادر آموزشی
گرجستان
4
سوئد
9
آلبانی
12
کره جنوبی
14
تونس
22
لبنان
6
صربستان
9
مولداوی
12
رومانی
14
آلمان
24
ارمنستان
6
لهستان
10
اسلواکی
12
سودان
15
شیلی
24
قبرس
6
گینه
10
اندونزی
13
چین
15
اتیوپی
34
کرواسی
6
ژاپن
10
برزیل
13
ماداگاسکار
17
ویتنام
37
تاجیکستان
7
اسلونی
10
گویان
13
نیوزلند
17
جیبوتی
11
مصر
7
مالزی
11
مکزیک
13
کاستاریکا
18
فرانسه
15
فنلاند
8
پاناما
11
مالی
13
غنا
21
ترکیه
16
کنیا
8
کلمبیا
12
انتریش
13
بنگلادش
21
قزاقستان
16
استونی
9
بلغارستان
12
لتونی
14
موزامبیک
22
مجارستان
11
4-4- درصد ثبت نام دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای متوسطه به کل دانش‌آموزان و رابطهی آن با سرانه تولید ناخالص داخلی
در جدول 2 و شکل 4 نرخ ثبت نام دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای متوسطه به کل دانش‌آموزان متوسطه (دورهی سه ساله) کشورها و همچنین شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی(GDP Per Capita) آورده شده است. در این بررسی حدود 90 کشور در سال 2009 مورد توجه قرار گرفته است (آمار موجود بین‌المللی). همانطور که در شکل 4 مشاهده می‌شود بین شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و نرخ ثبت نام دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای متوسطه به کل دانش‌آموزان کشورها، همبستگی مثبت وجود دارد (با ضریب همبستگی پیرسون 38/.). متوسط نرخ ثبت نام در کشورها 42 درصد می‌باشد. کشور ایران با نسبت 2/20 و سرانه 11570 دلار در رتبه 40 بر اساس شاخص سرانه قرار دارد.
ایران
ایران

شکل4- همبستگی بین نرخ ثبت نام دانش‌آموزان متوسطه فنی و حرفه‌ای و سرانه ناخالص داخلی کشورهادر سال 2009 یونسکو
جدول 2- درصد ثبت نام دانش‌آموزان متوسطه فنی و حرفه‌ای و سرانه ناخالص داخلی – مرتب شده بر اساس سرانه در سال 2009 یونسکو
کشور
سرانه تولید ناخالص داخلی
درصد ثبت نام
کشور
سرانه تولید ناخالص داخلی
درصدثبت نام
کشور
سرانه تولید ناخالص داخلی
درصدثبت نام
نروژ
54549
54.1
لتونی
16166
40.6
ارمنستان
5320
4.2
سوئیس
45171
65.5
آرژانتین
14677
20.6
سوریه
5184
21.0
هلند
40736
67.8
شیلی
14298
36.6
گرجستان
4776
2.9
ایرلند
39643
33.9
ترکیه
14228
42.6
پاراگوئه
4546
23.9
استرالیا
39407
47.4

رومانی
14216
63.7
اندونزی
4085
38.3
اتریش
38874
77.3
مالزی
13852
15.2
مغولستان
3825
25.6
دانمارک
37672
52.0
مکزیک
13798
9.4
گویان
3295
9.0
سوئد
37213
59.7
بلغارستان
13764
50.8
ویتنام
3009
17.6
ایسلند
36791
33.8
اروگوئه
13200
28.1
اربکستان
2887
88.3
بلژیک
36411
55.8
لبنان
13137
29.1
مولداوی
2882
37.8
آلمان
35977
53.2
پاناما
13081
43.7
پاکستان
2606
9.7
فنلاند
35656
55.1
مونتنگرو
12899
68.8
جیبوتی
2308
15.0
بریتانیا
35145
22.5
ونزوئلا
12513
17.1
قرقیزستان
2305
14.2
فرانسه
33349
43.8
ایران
11570
20.2
کامرون

2254
22.4
ایتالیا
32413
59.0
قزاقستان
11531
25.7
سودان
2196
3.6
اسپانیا
32262
42.9
کاستاریکا
11174
17.2
تاجیکستان
2096
10.2
ژاپن
32006
23.8
صربستان
11057
76.2
کنیا
1657
1.0
قبرس
30728
12.6
برزیل
10436
13.4
بنگلادش
1569
7.8
نیوزلند
29258
39.5
آفریقای جنوبی
10329
9.7
غنا
1548
13.2
اسلونی
27499
59.2
آذربایجان
9499
42.7
گامبیا
1369
24.4
کنگو
330
31.4
تونس
9231
11.0
چاد
1338
3.3
کره جنوبی
27133
24.4
کلمبیا
9125
27.7
بورکینافاسو
1175
20.9
چک
25572
72.8
دومنیکن
8722
5.1
افغانستان
1138
5.1
مالت
25319
58.1
آلبانی
8596
16.3
رواندا
1106
49.0
پرتغال
25055
40.7
بوسنی
8541
74.7
گینه
1085
6.9
اسلواکی
22806
71.1
الجزایر
8194
12.1
مالی
1042
39.6
کرواسی
20037
71.9
تایلند
7918
38.8
ماداگاسکار
974
12.2
مجارستان
19939
26.6
چین
6863
44.3
اتیوپی
958
59.5
استونی
19878
33.0
السالوادور
6556
56.1
موزامبیک
892
8.9
لهستان
18921
51.5
اوکراین
6373
25.7
تیمورشرقی
876
11.3
روسیه
18878
48.5
آنگولا
6063
72.1
آفریقای مرکزی
772
9.9
لیتوانی
17059
28.6
مصر
5933
53.2
بروندی
400
19.1
شاخص نوع ساختار آموزش رسمی فنی و حرفه‌ای
بر اساس پژوهشی که بانک جهانی در سال 2006 منتشر نموده است ساختار نظام آموزش و تربیت رسمی فنی و حرفه‌ای در بین کشورهای جهان به 6 دسته تقسیمبندی می‌شوند (شکل 5). نظامهای آمریکای شمالی، آلمانی، ژاپنی، فرانسوی، آمریکای جنوبی و استرالیا در این تقسیمبندی قرار دارند. کشور ایران با نگاه ساختار آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای رسمی به کشور فرانسه نزدیکتر است.
شکل 5- شش مدل از نظامهای آموزشی کشورهای مختلف
شاخص نوع ساختار آموزش رسمی فنی و حرفه‌ای
یکی از شاخصهای مهم در آموزش‌های فنی و حرفه ای ترکیب محیطهای یادگیری میباشد. چگونگی و نوع این ترکیب با نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد. در جدول 3 و نمودار 6 مقایسهی محیطهای یادگیری در آموزش‌های فنی و حرفهای کشورهای اروپایی تهیه شده توسط کمیسیون اروپا در سال 1996 نشان داده شده است.این نمودار نشان می دهد که کشور ایتالیا بالاترین درصد برنامه‌های آموزش فنی و حرفهای (آموزش اولیه فنی و حرفهای-آمادگی برای اشتغال) ارائه شده کاملاً در محیط کار را به خود اختصاص داده است. کشور اتریش در این میان بیشتربن برنامه‌های آموزشی مبتنی بر محیط کار (عمدتا ارائه شده در محیط کار) را به خود اختصاص داده است. کشور دانمارک بیشترین برنامهی مشارکتی بین مراکز آموزش و محیط کار را به خود اختصاص داده است. کشور سوئد تمام آموزش‌های فنی و حرفهای خود را عمدتاً در مراکز آموزشی ارائه می کنند. کشور فنلاند 100 درصد برنامه‌های آموزشی خود را تنها در مراکز آموزشی ارائه می کند. در ایران نیز آموزش فنی و حرفه ای اولیه عمدتاً مبتنی بر مدرسه یا مرکز آموزشی است. همانطور که از نمودار و جدول مشاهده می شود لزوماً موفقیت نظام آموزشی انتخاب یک نوع از ترکیب محیط یادگیری در آموزش‌های فنی و حرفهای نمی باشد و بافت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز بر روی ترکیب آنها تأثیر میگذارد.
جدول 3- ترکیب محیطهای یادگیری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اولیه (قبل از اشتغال)
تنها در محیط کار
عمدتاً در محیط کار و برخی در مرکز آموزشی
مشارکت محیط کار و مرکز آموزشی
عمدتاً در مرکز آموزشی و برخی در محیط کار
تنها در مرکز آموزشی
کشور
0
45
3.9
3.1
48
اتریش
0
3.3
12.8
34.8
49.1
بلژیک
0
0
0
23.1
76.9
چین
0
0.4
91.2
8.4
0

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانمارک
0
0
0
0
100
فنلاند
0
0
22.4
72.3
5.4
فرانسه
0
0
64.8
0
35.2
آلمان
0
0
6.4
1.3
92.4
یونان
0.4
11.2
5.2
16.8
66.5
ایرلند
25.8
0
0
6.3
67.9
ایتالیا
4.9
0
18.2
0
76.9

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *