فایل پایان نامه مدیریت
یافته های پژوهش

فایل پایان نامه مدیریت یافته های پژوهش

گذار است، مطابق با این یافته می باشد.
4. مطابق با مقاله Base دوم این پژوهش با عنوان «تجدید نظردرمورد یادآوری و هیجان در تبلیغات» که توسط ابهیلشا ارائه شده است، بیان گردید که یادآوری به عنوان یکی از معیارهای مهم در آزمون تبلیغات می باشد که در طی سالیان متمادی فقط به عنوان عامل سنجش تبلیغات منطقی مورد استفاده قرار گرفته است و درواقع یادآوری به نفع تبلیغات منطقی بوده تا هیجانی، اما در حال حاضر شواهد نشان می دهد که محتوای هیجانی در آگهی های بازرگانی و استفاده از هیجان و احساس در تبلیغات می تواند موجب افزایش یادآوری وبرند سازی گردد. نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم دراین پژوهش، مبنی بر یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست، با این مطلب در این مقاله که استفاده از یادآوری فقط به عنوان عامل سنجش تبلیغات منطقی را زیر سوال برده است همخوانی ندارد، چرا که مطابق با نتایج آزمون فرضیه های فرعی پنجم، ششم و هفتم در این پژوهش که نشان می دهد مواجهه، توجه و فهم بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبت دارد اما این تاثیر مثبت به رابطه معنادارکه سبب تغییردرمیزان گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین شود، منتهی نمی گردد؛ گفتنی است که نتایج این فرضیه ها منطبق با مبانی نظری مطرح شده در بخش (15.1 و 1.15.1) پایان نامه حاضر می باشد.
5. مطابق با پژوهشی تحت عنوان «استراتژی میل» که توسط دیکتِرانجام شده است، بیان گردید که میان “خواسته‌ها” و “نیازهای” خریداران تفاوت عمده‌ای وجود دارد، آنچه برای خریداران دارای اهمیت می باشد این است که این نیازها هستند که افراد را به سمت خرید محصول یا خدمتی خاص سوق می‌دهند و نه خواسته‌ها، مهمترین عواملی که خریداران را به سمت خرید سوق می دهند هیچ ارتباطی با خودآگاه آنها ندارند و در حقیقت این ناخودآگاه فرد است که تصمیم می گیرد او سراغ محصولی خاص برود و از خرید سایر محصولات خودداری کند. نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم و ششم دراین پژوهش، مبنی برمجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی (که به عنوان یک امر احساسی و ناخودآگاه تلقی می شود) در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذاراست و توجه (ارادی و خودآگاه) به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست، مطابق با این یافته می باشد.
6. مطابق با پایان نامه ای تحت عنوان «مطالعه ویژگیهای موثر تبلیغات تجاری تلویزیونی بر یادآوری»، بیان گردید که در مقایسه بین آگهی با متن ساده و آگهی با متن ساده همراه با موسیقی، متن آگهی هایی که با شعر و موسیقی همراه باشند تاثیر بیشتری را بر یادآوری مخاطبان دارند. با نتایج آزمون فرضیه های فرعی پنجم، ششم و هفتم در این پژوهش که نشان می دهد مواجهه با تبلیغات هیجانی، توجه به آن و نیز فهم آن، بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبتی دارد، همخوانی دارد.
7. مطابق با پایان نامه ای تحت عنوان « تأثیر نقش تصاویر و لغات با تصویرسازی بالا، در بازخوانی و احساس نسبت به تبلیغات تجاری چاپی» ، بیان گردید که افزودن تصاویر به اطلاعات کلامی با تصویرسازی بالا، بازخوانی تبلیغات را افزایش می دهد وباعث افزایش احساس نسبت به تبلیغات می شود. با نتایج آزمون فرضیه های فرعی پنجم، ششم و هفتم دراین پژوهش، مبنی بر مواجهه، توجه و فهم، که به عنوان عناصر ملموس سازی بازیابی از حافظه در نظر گرفته شده اند، بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبتی دارد، همخوانی دارد.

 
 
8. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول مبنی براینکه تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیر گذار است؛ با این مبانی نظری که دراین پژوهش بیان شد: « بازاریابی احساسی اثر عمیق تری نسبت به بازاریابی سنتی بر مصرف کننده می گذارد و در نتیجه دوامش بیشتر است، و شرایط احساسی، همه مراحل تصمیم گیری در فرآیند خرید را تحت تأثیر قرار داده و احساسات نقشی کلیدی در هر نوع تصمیم تجاری دارد چرا که استراتژی های احساسی در پی آن هستند تا با ترویج تمایل و دوست داشتن باعث شوند تا مشتری پیام را بهتر به خاطر سپارد و درک تبلیغات را ارتقا دهد»، همخوانی دارد.
9. همچنین نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم مبنی براینکه یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با تاکید بردرگیری ذهنی پایین تأثیر گذار نیست؛ با این مبانی نظری که دراین پژوهش بیان شد: « پردازش اکتشافی عاطفه در زمانی که مصرف کنندگان از احساسات خود به عنوان اطلاعات و به عنوان راهی میانبر برای رسیدن به ارزیابی خود در خصوص کالای هدف استفاده می کنند، مستقیما قضاوتهای آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالیکه پردازش بنیادی عاطفه زمانی اتفاق می افتد که مصرف کنندگان به شدت درگیر شده و تلاش زیادی را برای درک و پردازش پیام به کار می برند»، همخوانی دارد؛ طبق این یافته ها به نظر می رسد که یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با تاکید بردرگیری ذهنی بالا تأثیر گذارباشد.
4.5- پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش
نتایج این پژوهش نشان میدهد که متغیرتبلیغات هیجانی وابعاد آن به ترتیب شامل تمایل، ترجیح و مجاب شدن در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است، ولی متغیر یادآوری تبلیغات هیجانی وابعاد آن شامل توجه، فهم و مواجهه در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذارنبوده و فقط ابعاد مورد بررسی به ترتیب شامل توجه، فهم و مواجهه بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبتی دارند. بنابراین در این بخش بر حسب این یافتهها پیشنهاداتی به افراد و سازمانهایی که به نحوی با تبلیغات تجاری برای محصولات مصرفی بی دوام سروکار دارند، ارائه میشود.
1.4.5- پیشنهادات مبتنی بر یافته های فرضیه اصلی اول

پیشنهاد می شود در راستای افزایش گرایش به خرید در مصرف کنندگان، در تبلیغات خود از جاذبه های هیجانی استفاده کنند. برای این کار از ابزار تبلیغاتی مثل تلویزیون که بیش از یک حس (بینایی و شنوایی) مخاطب را درگیر می کند و همچنین ازجاذبه هایی که شادی بخش و مفرح بوده و حس لذت بردن یا رهایی از مشکلی خاص را به شیوه ای نو منتقل می کند، نظیر به کارگیری شعر و موسیقی محلی، تصاویرجالب توجه و واضح (مثل تصویر3تایی در تبلیغ دستگاه درازونشست تن تاک)، هنرپیشه ایده آل و محبوب استفاده کنند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

.6

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *