دانلود تحقیق با موضوع
فناوری اطلاعات

دانلود تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات

آسان، امکان دسترسی پرسرعت، تضمین کیفیت خدمات و دارای توافق‌نامه سطح خدمات، مطمئن و پایدار، امن و سالم، سازگاری با فناوری‌های نسل جدید، قابلیت نظارت، مدیریت و کنترل در همه سطوح شبکه، مقیاس‌پذیری بالا و قابل توسعه و توزیع شده، استقلال از شبکه جهانی توام با دسترسی مدیریت شده به آن.
2-4-4-3) فناوری اطلاعات و ارتباطات:
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی ژرف قرار گرفته، بلکه به سرعت در حال تأثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، تجارت، حمل و نقل، مسایل امنیتی و انتظامی و دیگر مسایل زندگی انسان گردیده است. در ابتدای این بحث اوّل لازم است تا تعریف و مفهوم فناوری و فناوری اطّلاعات و ارتباطات مورد بررسی و در ادامه به سابقه و روند رشد آن اشاره ای شود.
2-4-4-3-1)تعریف فنآوری اطّلاعات: همانند سایر مفاهیم کیفی و مفهومی، نویسندگان و دانشمندان از دیدگاه های گوناگون ولی تقریبا نزدیک به هم این واژه را معنا کرده اند که می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد: هنری لوکاس فناوری اطلاعات را اینگونه تعریف می کند:» فناوری اطلاعات به تمام انواع فناوری های بکار گرفته شده برای پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی اطلاق می شود. برای این منظور از تجهیزاتی نظیر رایانه، تجهیزات ارتباطی، شبکه ها، ماشین های فاکس و هر بسته الکترونیکی قابل اداره کردن استفاده می شود .(تودوت و همکاران، 1380: 314).
براساس تعریف ارائه شده از سوی کمیته اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) فناوری، از چهار جزء انسان افزار (فناوری نهفته در انسان)، اطلاعات افزار (فناوری نهفته در اسناد)، سازمان افزار (فناوری نهفته در سازمان) و ماشین افزار (فناوری نهفته در سخت افزار) تشکیل شده است (فتحیان ومهدوی نور، 1383: 29).
2-4-4-3-2)کاربرد فناوری اطّلاعات و ارتباطات:
درابتدای قرن بیست و یکم، استفاده از فناوری های اطّلاعات برای تسهیل ارتباطات و هماهنگی در تحقیقات و کاربرد سامانه های اطّلاعاتی به موضوع مهمّی تبدیل شده است. بیشتر این گونه کاربردها را به دو گونه الف- کاربرد عملیاتی: استفاده از فناوری اطلاعات در یک وظیفه تخصصی را کاربرد عملیاتی فناری اطّلاعات می نامند.
ب- کاربرد اطّلاعاتی: کاربرد اطلاعاتی فناوری اطّلاعات سبب تسهیل جمع آوری، ذخیره و انتشار اطّلاعات می گردد. (منصوری، 1388: 62- 65). طبقه بندی نموده اند:
2-4-4-3-3) دانش فناوری اطّلاعات مدیران:
پیشرفت های اخیر در فناوری، دامنه این اصطلاح را نیز در بخش عرضه (سخت افزار و نرم افزار رایانه، تجهیزات ارتباطات راه دور و صنایع میکروالکترونیک) و در پخش تقاضا (کاربردهای فناوری اطلاعات در همه بخش های اقتصادی، از جمله تولید انعطاف پذیر سامانه های داد و ستد مالی، سامانه های اطّلاعاتی، پایانه های حمل و نقل، مهندسی خدمات، معماری و آرشیتکت و نشر الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی مدیریت) بسیار گسترده کرده است، (مهدوی، 1379: 32). در واقع فناوری اطلاعات بر دانش و مهارت استفاده از رایانه و سامانه ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطّلاعات تأکید دارد (تارخ و امّی، 1381: 17).
2-4-4-3-4)فناوری اطّلاعات و فرهنگ سازمانی در پلیس:
مدیران عالی سازمان ها ارزش ها و فضایلی را برای سازمان می آفرینند که در راه های انتخاب شده از طرف سازمان تأثیر و نفوذ می گذارد. «رهبرانی که فرهنگ می آفرینند بیشتر بنیان گذاران یا کارآفرینان سازمان هستند. آنان آرمانی برای سازمان می پرورانند و آن آرمان ارزش های واقعی برای فرهنگ پدید می آورد» از طرفی کارکنان قدیمی، قوانین و مقررات و سیستم های پاداش و تقدیر و روش های جاری انجام امور، عواملی بوده که فرهنگ سازمان منتقل می نمایند (جهانشیری، 1390: 172).
فناوری اطّلاعات و ارتباطات، انقلابی در همه ابعاد زندگی بشر پدید آورده است و تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع امروزی را تحت تاثیر قرار داده است. پلیس نیز به عنوان بخشی از حاکمیت از این تاثیر به دور نمانده و همانند گذشته از فناوری نوین برای انجام بهینه وظایف و افزایش کارایی خود بهره گرفته است. سازمان های پلیسی به هر اختراع جدیدی به چشم دارویی برای درمان مشکلات آزاردهنده پلیسی می نگرند. همواره به منظور افزایش کارایی خود در جستجوی فن آوری های نوین بوده است.

خاص پلیسی مانند تحقیقات جنایی، تجزیه و تحلیل جرایم و… آغاز گردید. بنابراین استفاده از رایانه برای نگهداری سوابق به جای اتاق بایگانی، نشان دهنده افزایش کارایی پلیس نیست بلکه انجام امور خاص پلیسی با بهره گیری از رایانه است که می تواند منجر به افزایش کارایی پلیس گردد. رایانه های مورد استفاده در واحدهای عملیاتی و اجرایی ناجا اغلب نقش بایگانی را ایفا می کنند و این از بزرگترین معایب سامانه های جامع به شمار می رود.
عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت پلیس به سمت الکترونیکی شدن (استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات) مؤثر می باشند. ساختار هرمی سازمان ها به ویژه پلیس نسبت به ساختار افقی و منعطف موجود در سایر سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی گرایش کمتری به استفاده از فضای سامانه های اطّلاعاتی و فناوری اطّلاعات دارد.
یک فرهنگ قوی سازمانی موجب می گردد تا تداوم و ثبات رویه در رفتار تقویت شود و قوانین و مقرّرات موجب خواهند شد که سازمان بتواند نظام
رسمی مورد نیاز را برقرار کند، به رفتارها ثبات رویه و دوام دهد و امور را پیش بینی نماید. رابینز کارکردهای cdv را برای فرهنگ سازمانی قایل است:
الف- فرهنگ موجب تمایز یک سازمان از سازمان دیگر می شود. (فرهنگ تعیین کننده مرز سازمان).
فرهنگ به اعضاء و پیکر سازمان احساس هوّیت تزریق می کند.
فرهنگ موجب ایجاد تعهد به چیزی فراتر از منافع شخصی فرد می شود.
فرهنگ موجب ثبات سیستم اجتماعی می شود. (با ارائه معیارها و استانداردهای مناسب).
فرهنگ عامل کنترل به حساب می آید. (به عنوان یک مکانیزم کنترل و آزمون، نگرش و رفتار کارکنان را جهت می دهد (رابینز، 1386: 1066- 1068).
2-4-4-3-5) فناوری اطّلاعات در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان گسترده ترین سازمان در کشور باید خدمات یکنواخت و مطمئن را با سرعت و دقّت و صحت کافی به مردم عزیز ایران ارائه کند. حجم بالای خدمات مورد نیاز مردم از ناجاگستره جغرافیایی و استقراری پلیس، تنوع مأموریت ها وکثرت خدمت گیرندگان از پلیس، ضرورت استاندارد سازی روش ها و عملکرد پلیس، بهینه سازی ارائه خدمات با رعایت منزلت اجتماعی مردم، بهبود جریان اطّلاعات و زنده بودن سلسله اعصاب اطّلاعاتی سازمان ناجا، افزایش قدرت نظارت و کنترل و هدایت مدیریتی سازمان ناجا افزایش بهره وری یکپارچگی اطّلاعات رده ها، از دیگر عوامل رویکرد نیروی انتظامی به استفاده از فناوری اطّلاعات است که به لطف الهی در سال های اخیر در دستور کار اصلی پلیس قرار گرفته و در این راستا سعی گردیده تا تغییرات بینشی اساسی در کنار تغییرات سازمانی گسترده انجام پذیرد.
2-4-4-3-6) سابقه فناوری اطلاعات در ناجا:
طی دو دهه اخیر، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا با درک اهمیّت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی فناوری اطّلاعات، روش ها، مدل ها و سامانه های متعددی را در ناجا تولید، توسعه و عملیاتی نموده است. واضح است که هر یک از این روش ها، مدل ها و سامانه ها مطابق با شرایط تکنولوژی روز در ناجا تولید و توسعه پیدا کرده اند. ناجا در طی 18 سال پا به عرصه فناوری اطّلاعات نهاده است در این زمینه با صرف هزینه های هنگفت و استفاده از دانش متخصصین داخلی، ناجا را یکه تاز عرصه فناوری اطّلاعات نموده است و تأثیرات این جهش در جامعه قابل لمس و مشهود است. حال تاریخچه فناوری اطّلاعات در ناجا را می توان به سه نسل تقسیم بندی نمود:
نسل اول(از سال1370تا1379):
بعد از ادغام نیروی انتظامی درسال1370، اداره کل خدمات کامپیوتری با ترکیبی از کارشناسان و متخصصان رده های رایانه در سازمان های قبلی(شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) زیر مجموعه معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا تشکیل گردید. و تا سال 1379 در حوزه تولید سامانه های کاربردی و سیستمی نمودن مأموریت ها و وظایف مختلف ناجا بیش از 90 سامانه در اداره خدمات کامپیوتری تهیه، طراحی و عملیاتی گردید. حوزه های مأموریتی و حوزه های پشتیبانی در رده های آگاهی راهور، انتظامی، اطلاعات، موادمخدر، آماد و بودجه، آموزش و … این سامانه ها بوده اند (دوماهنامه تخصصی فاوا, 20:1386).
با توجه به محدودیت های سخت افزاری در آن دهه تمامی این سامانه های فوق بصورت سینگل طراحی و تولید گردیده و بیش از 95% از سامانه ها مطابق با تکنولوژی روز کشور (فاکس پرو) تهیه شده بود و بصورت جزیره ای مورد استفاده قرار می گرفته است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
نسل دوم (از سال1379 تا 1386):
نیروی انتظامی نیز به منظور توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات به مردم با رویکرد بهره گیری از فناوری اطّلاعات پس از مطالعه پایه و بررسی کارشناسی اقدام به تهیه و اجرای 10 پروژه جامع (5 پروژه مأموریتی و 5 پروژه پشتیبانی با بیش از 250 زیر سامانه) در قالب طرح جامع مکانیزاسیون به نام پروژه امام علی (ع) نموده است. در این پروژه تدابیر تخصصی و مدیریتی لازم جهت هدایت، نظارت و کنترل مراحل مختلف طراحی و پیاده سازی پروژه ها اندیشیده شده است. در جهت رعایت ضوابط فنی یکسان و هماهنگ که امکان توسعه و یکپارچگی سازمان داده ها و تعامل بین سامانه ها را به نحو شایسته ممکن سازد. ملاحظات فنی و تخصصی در نظر گرفته شده است.
این سامانه ها دو معماری با متدولوژی مدیریت اطلاعات رایانه ای طراحی و تولید گردیده و بانک اطلاعاتی این سامانه ها اوراکل بوده و هدف از تولید اینگونه سامانه ها تامین نیاز اطلاعاتی مدیریت، تأمین نیازمندیهای خاص و موردی، انعطاف در گزارش گیری و تجمیع اطلاعات بوده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
نسل سوم(از سال 1386 تا کنون):

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معاونت فناوی و اطّلاعات و ارتباطات ناجا با درک اهمیّت برنامه ریزی استراتژیک سامانه های اطلاعاتی، روش ها و مدل های متعددی را برای این منظور بررسی نموده و در همین راستا به یک رویکرد جامع به منظور کشف ارتباط بین اطلاعات سامانه ها، سنجش رفتار اطّلاعات، آنالیز و تحلیل هوشمند داده ها به منظور استخراج دانش و کمک به تصمیم گیری مدیران سازمان اقدام به طراحی و تولید دو سامانه (سامانه انبار داده) و (سامانه اطلاعات افراد) نموده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
2-4-4-3-7) ضرورت گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات در ناجا:
ضرورت برخورداری از بانک های اطّلاعاتی یکپارچه و کارآمد در موضوعاتی مانند اطلاعات جمعیت،کنترل مجرمین، تشخیص هویت، گذرنامه، اتباع امورخارجه، شماره گذاری، صدور گواهینامه، کارت پایان خدمت و … در کنار ضرورت سرعت، دقتّ و صحّت در عملکرد پلیس از یک سو و نیاز به کاهش سطوح تماس مردم با پلیس در امور خدماتی جهت صیانت از کارکنان پلیس از سوی دیگر، بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در ناجا را ضرورت ایجاب می نماید و به نظر میرسد، که رفتن به سمت بکارگیری فناوری اطّلاعات در مأموریت ها امروزه یک انتخاب نیست بلکه اجبار و ضروریست.
در بحث ضرورت استفاده از فناوری اطّلاعات در ناجا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
توسعه کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم. 2-واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی.
3-ابلاغ مأموریت به کارکنان از بالا به پایین. 4-امکان نظارت و کنترل بر ارائه خدمات.
5-تجمیع اطّلاعات و تبادل اطّلاعات بین پلیس ها. 6-ایجاد سرعت و دقّت و امنیت در تبادل اطّلاعات.
7-افزایش توانمندی پلیس و اقدامات پیشگیرانه در اجتماع.
8-تحقق پلیس الکترونیک به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی1
اینترنت

و
سرورهای
ناجی

شرکت

سرورهای
مرکزی

در

تخصصی

های

پلیس

ناجا
فایروال
پلیس

دفاتر

 
 
+
10

پلیس

دفاتر
+
10
پلیس

دفاتر
+
10

شماره

شکل
2
-5
5
:
پلیس

دفاتر

ارتباط

ساختار
+
100 0000
ناجا

سرورهای

با

(جهانشیری،55:1390).
اینترنت

و
سرورهای
ناجی

شرکت

سرورهای
مرکزی

در

تخصصی

های

پلیس

ناجا
فایروال
پلیس

دفاتر
+
10
پلیس

دفاتر
+
10
پلیس

دفاتر
+
10

شماره

شکل
2
-5
5
:
پلیس

دفاتر

ارتباط

ساختار
+
100 0000
ناجا

سرورهای

با

(جهانشیری،55:1390).

پلیس الکترونیک در واقع بازمهندسی پلیس است، و اولین نکته حائز اهمیت در تغییر ساختارها به کمک پلیس الکترونیک، درک این نکته است که پلیس الکترونیکی فقط به معنای مکانیزه کردن فرآیندهای فعلی و کاهش فرآیندهای ناکارآمد نیست، در واقع ، پلیس الکترونیکی به معنای ایجاد فرآیندهای جدید و روابط تازه بین پلیس و مردم است (جهانشیری،55:1390).
2-4-4-3-8) پروژه های مهم فناوری اطّلاعات و ارتباطات در ناجا:
بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تامین اهداف راهبردی ناجا پروره های عظیم با بررسی و کار تحقیقی در دست اقدام قرار گرفت و حاصل این اقدامات موجب گردید تا عملیات های انتظامی با تحرک وسیع تر انجام و به موقع پشتیبانی عملیاتی و اطلاعاتی گردد، که این باعث اقتدار عملیاتی برای ناجا و تامین امنیت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورد.

.

شمار

شکل
ه

2

6

:
ناجا

در

اطلاعات

فناوری

های

پروژه

اهداف

و

اجرایی

روند
دو ماهنامه تخصصی فاوا،1386: 11

.

شمار

شکل
ه

2

6

:
ناجا

در

اطلاعات

فناوری

های

پروژه

اهداف

و

اجرایی

روند
دو ماهنامه تخصصی فاوا،1386: 11

-طرح امین:
در سال1378 اجرای طرح ارتباطی امین در ناجا تصویب شد. هدف طرح امین ایجاد شبکه مخابراتی یکپارچه در ناجا بوده است. ایجاد شبکه تلفنی یکپارچه، دستاوردهای بسیاری دارد که در رأس آن می توان به « امنیت ارتباطات، مدیریت شبکه و نگهداری، افزایش سرعت عمل در انجام مأموریت ها، دسترسی سریع وآسان» و مهمتر از همه به ایجاد حس یکپارچگی سازمانی و مدیریتی در ناجا اشاره کرد. ساختار شبکه امین دارای سه لایه است:
لایه اول: سه مرکز اصلی و پر ظرفیت شبکه (تهران، اصفهان وهمدان) را پوشش می دهد و شهرهای دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی و جایگاه طراحی شده در شبکه در لایه های قرار داده شدند.
لایه دوم: مرکز ا ستان ها و برخی نقاط مهم لایه دوم را تشکیل می دهند.
لایه سوم: مابقی رده ها و مقرها در لایه سوم طبقه بندی شده اند (دوماهنامه تخصصی فاوا, 1386 :16-11).
-طرح امین2 :
پروژه امین 2 در ادامه طرح امین و با هدف گسترش و تکمیل ارتباطات شبکه امین تا سطح مقرهای کوچک و کلانتری ها و پاسگاه ها تعریف و شروع به فعّالیّت نموده است. (فصلنامه تخصی فاوا, 9:1387).
-پروژه سفیر: این پروژه با هدف بهبود وضعیت مراکز پیام ناجا در زمینه ارسال پیام های نوشتاری شامل نامه های اداری ، اخبار و گزارش ها، تعریف و اجرا شد(دوماهنامه تخصصی فاوا, 1386 :25-23).
-طرح منتظر:
این طرح یکی از طرح های بزرگ توسعه ناجا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در کنار طرح امین که برای توسعه ارتباطات پر ظرفیت زیرساخت شبکه های مخابراتی، بازسازی و بروزرسانی شبکه تلفنی نیرو و ایجاد شبکه سراسری ارتباطات دیتا اجرا شد.
-طرح امام علی(ع):
قلمرو این طرح شامل مجموعه اقداماتى در جهت توسعه کاربرد فناورى اطلاعات در مأموریت ها و پشتیبانى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران است. این فعالیت ها شامل: برنامه ریزى، نیازسنجى، معمارى سیستم ها، تعریف سامانه هاى جامع نرم افزارى مبتنى بر شبکه، تعریف پروژه هاى اجرایى، و پیاده سازى آنها مى باشد (دو ماهنامه تخصصی فاوا، 1386:1-21).
2-4-4-4)زیرساخت ها، شبکه و اجزای آن:
تاریخچه شبکه به سال های دهه1970میلادی (1349 ه.ش) بر می گردد. اوّلین نسل از شبکه ها در دهه هفتاد از سوی دولت آمریکا بوجود آمد که از نظر هزینه بسیار

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *