تحقیق رایگان درمورد 
مسئولیت پذیری

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت پذیری

بازی می‌کنند. البته این نهادها به عنوان حلقه واسط بین شهروندان و حکومت مرکزی به طور اعم و حکمرانی شهری در لندن هستند و در جهت انتقال و پیگیری مطالبات شهروندان به حکمرانان و مدیران شهری نقش مهمی ایفا می‌کنند.
4. بخش خصوصی

بخش خصوصی به عنوان یکی از کنش‌گران اصلی و همکاران مهم حکمرانی خوب و حکمرانی خوب شهری به حساب می‌آید؛ در انگلستان، از سال ۱۹۷۹ میلادی مقوله ورود بخش خصوصی به طرح‌های خدماتی و تسهیلات عمومی آغاز گردید. در برخی از موارد خصوصی سازی موفق بود و منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی گردید. در برخی دیگر خصوصی سازی نتیجه مطلوبی حاصل نشد و سود سهامداران در گرو ضرر شهروندان بود. برای مثال طرح‌هایی که به قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی واگذار شدند نتوانستند از نظر مالی به حد معقولی دست یابند و همچنین خدمات ارائه شده نیز از سطح انتظارات مردم پایین‌تر بود. منتها در شهر لندن در دهه اول قرن بیست و یکم می‌توان مدعی بود که در واگذاری ارائه خدمات به شهروندان از طریق بخش خصوصی تجربه کرده است که حکمرانان شهری به ویژه شورای شهر و حتی دولت مرکزی بیشتر در این زمینه نقش یک تنظیم کننده‌ی امور به عهده داشت تا مجری امور.
ج. بیان اجمالی وضعیت حکمرانی و مدیریت خوب شهری در کلان شهر لندن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در انگلستان با تقویت حکمرانی شهری ابتدا به بهبود مسکن در شهرها پرداخته شد. در این کشور تا یکی دو دهه آغازی قوانینی به تصویب رسید که سبب تقویت شورای شهر و شهرداری که از کنش‌گران حکمرانی شهری هستند می‌شد. همچنین به تصویب قوانینی که سبب ارتقای میزان بهداشت عمومی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر بهداشتی و نظارت بر مدیران شهری می‌شد، پرداخته شد(Ashworth,1997: p.94). بدین ترتیب اداره امور شهری از صلاحیت شورای شهر و شهرداری قرار گرفت. در ضمن لازم به ذکر است که در انگلستان از دهه 80 میلادی توجه خاصی در جهت بهبود بهداشت روانی و امنیت روانی شهروندان به عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری شد(Sutchiffe,1981: pp.56-57). بنابراین با بهبود وضعیت ساختار شهر و همچنین به کار گیری شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در برنامه ریزی شهری سبب تقویت مشارکت شهروندان بخش خصوصی و در نتیجه بهبود وضعیت مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران شهری و در نهایت سبب رضایتمندی شهروندان شده است(Doys,2002: pp.217-218).
1. حاکمیت قانون در حکمرانی شهری،کلان شهر لندن
حاکمیت قانون در درجه نخست مستلزم برتری مطلق قانون مستمر در قالب قواعد حقوقی است که به طور منظم و مستمر به وسیله مراجع قضایی یا توسط پارلمان وضع می‌شود(زولر، 1389: 125).
حکمرانی خوب شهری(شهر لندن)، حاکمیت قانون به اشکال ذیل می‌تواند تبلور یابد(سردارنیا،بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب…پیشین: 166):
الف. پایبندی عملی به قانون و استمرار آن در اجرای تصمیمات و توزیع خدمات و بسنده نکردن به جنبه‌های نمادین و تبلیغاتی و لزوم فرهنگ سازی در ارتباط با قانون گرایی؛
ب. ایجاد و گسترش سازوکارهای نهادین و رسمی برای نظارت بر کم و کیف اجرای قانون و علاوه بر آن، فرصت سازی برای تحقق نظارت بر اجرای قانون از سوی نهادهای مدنی، شهروندان، اصناف و رسانه‌های جمعی؛ در شورای شهر و شهرداری لندن با توجه به تاسیس واحد تحقیقات و فناوری و استفاده از فناوری‌های نوین در جهت ارائه خدمات به شهروندان توانسته اند بسترهای لازم از یک سو برای آگاهی بیشتر و بهتر از نیازهای شهروندان و نظارت بر اجرای کم و کیف قوانین و مقررات(به صورت غیر مستقیم از سوی شهروندان) پیدا کنند. از سوی دیگر وجود نهادهای مدنی قدرتمند و اصناف این نظارت با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
ج. تلاش برای اصلاح و به هنگام سازی قوانین و تصمیمات به منظور استمرار حکمرانی خوب شهری، کارآمد سازی و پاسخگوسازی بیشتر؛ در حکمرانی خوب شهری لندن یکی از مسائل اساسی و مهم در برنامه‌های توسعه شهری، انعطاف پذیر بودن و قابلیت تغییر مستمر برای به روز کردن با توجه به مطالبات و نیازهای شهروندان می‌باشد.
د. امکان افشاگری واقع بینانه، مستند و مستدل در ارتباط با قانون شکنی، فساد و انحرافات قانونی و عاملان آن در راستای مبارزه با فسادهای موجود در عرصه شهری؛
ه. قانون بایستی به عنوان خروجی نهایی مشارکت عمومی شهروندان و نهادهای مدنی و صنفی و تعامل آن‌ها با مدیران و مسئولان شهری و شهرداری و شوراهای شهر تلقی شود؛ با تأمل در مصوبات شورای شهر لندن و سایر مقررات آن مربوطه به روشنی نخستین مسئله‌ای که به چشم می‌آید تاکید بر نقش شهروندان و اصناف در مشارکت در اداره شهر و تعامل دوسویه بین آن‌ها می‌باشد.
ز. ضرورت شفافیت در قانون برای اجرای بهینه آن؛
ح. روشن سازی و اطلاع رسانی دقیق و بدون ابهام در مورد قوانین و محتوای تصمیم‌ها و اجرای قوانین در موضوعاتی مانند مزایده‌ها، مناقصه‌ها و مانند آن. در شهر لندن، برای برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌های شهری، شهرداری بایستی به نحو روشنی اطلاع رسانی کند حال ممکن است با توجه به ارزش برآوردی مناقصات و مزایده‌ها در نشریات و بولتن‌های محلی یا حتی در سراسر کشور انگلستان منتشر شود. همچنین قوانین و مقررات شهری بعد تصویب برای اطلاع عموم شهروندان و سایر ذی‌نفعان منتشر شود.
2. پاسخگویی و مسئولیت پذیری در بین مدیران شهری لندن
این شاخص، متضمن دو نکته مکمل است؛ بدین ترتیب که مسئولان و مدیران شهری بایستی هم نیازها و مطالبات شهروندان را درک کنند و بپذیرند و هم به آن‌ها پاسخ مناسب دهند تا بدین ترتیب، همسویی مدیران و شهروندان را به نمایش بگذارند و سازوکارهایی را برای پاسخگویی به شهروندان تمهید کنند(کریمی و پارسا،پیشین: 260). در حکمرانی خوب شهری لندن، دو نوع مسئولیت پذیری و پاسخگویی وجود دارد: نخست اینکه؛ شهرداری لندن بایستی به عنوان یکی از بازیگران اصلی حکمرانی خوب شهری در مقابل عملکرد خود در برابر شورای شهر لندن پاسخگو باشد و مسئولیت اعمال خود را بپذیرد. دومین نوع مسئولیت پذیری و پاسخگویی شهرداری لندن در برابر شهروندان، اصناف شهری، نهادهای مدنی و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.
3. شفافیت در عملکردهای حکمرانان شهری
شفافیت به مفهوم پیروی تصمیم‌های گرفته شده از سوی قوانین و مقررات است و بدین مفهوم است که اطلاعات آزادانه در دسترس و به طور مستقیم در اختیار کسانی قرار گیرد که از این تصمیمات و اجرای آن تأثیر می‌پذیرند. همچنین شفافیت یعنی اطلاعات کافی که به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد. همان طور که در بالا بیان شد شهرداری لندن در مقابل عملکرد خود بایستی مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد و از سوی دیگر؛ شهرداری فعالیت‌ها و عملکرد خود را از طریق رسانه‌های محلی، نشریات محلی و بولتن‌ها به اطلاع شهروندان و سایر ذی‌نفعان می‌رساند. همچنین؛ شورای شهر لندن بزرگ بایستی براساس قوانین داخلی خود تمامی مصوبات خود برای اطلاع شهروندان و سایر ذی‌نفعان منتشر نمایند. این مسائل خود سبب شفافیت در عملکرد حکمرانان شهر لندن خواهد شد.
4. نظارت پذیری عملکردهای حکمرانان شهری در لندن
نظارت و کنترل پذیری یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب شهری به حساب می‌آید. شایان ذکر است که حکمرانی شهری، علاوه بر ایجاد نهادهای نظارتی درون سازمانی به نظارت‌های برون سازمانی از سوی نهادهای مدنی و صنفی نیز بایستی توجه ویژه‌ای داشته باشد. به مفهوم دیگر، نهادهای نظارتی رسمی – سازمانی و مدنی برون سازمانی ، بایستی مکمل و همراه در مدیریت مطلوب و تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند و هر دو به مثابه چشم و گوش شنوا و بینای حکمرانی شهری به انجام وظیفه نظارتی مشغول باشند و به طور مرتب، خطاهای سیستمی و عملکردی را به تصمیم گیران و دست اندرکاران مدیریت انتقال دهند. اگر چنین سازوکارهای نظارتی در حد کفایت نباشند و مدیریت شهری صرفاً به نهادها و سازوکارهای نظارتی رسمی و درون سازمانی اکتفا کند و این سازوکارها نیز خوب عمل نکنند، نتیجه نهایی آن، تکرار خطاها و فرایند سعی و خطا و درجا زدگی سیستمی خواهد بود(سردارنیا،بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب…پیشین: 165-164). در شهر لندن از هر دو نوع نظارتی که در بالا اشاره شد بکارگرفته می‌شود برای نمونه شورای شهر لندن با توجه به ابزارهای قانونی که در اختیار دارد دائم از شهرداران مناطق لندن در باب عملکرد خود مواخذه می‌کند. همچنین بر اجرای مصوبات خود نیز توسط شهرداری نظارت کافی دارد. در ضمن خود شهرداری لندن نیز دارای کمیته‌ای است که بر اجرای طرح و برنامه‌های شهری نظارت دارند و چند و چون آن را به اطلاع شهردار می‌رسانند.
5. مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌گیری در حکمرانی شهری در لندن
همان‌طوری که می‌دانیم نظام سیاسی بریتانیا بر اساس حکومت محلی بنا شده است. این نظام را مراکز قدرت منتخب محلی بر اساس وظایف و قدرت‌هایی که پارلمان در زمینه موضوعات مربوط به ساکنان یک منطقه یا ناحیه خاصی به آن‌ها اعطا کرده، اداره می‌کنند. حکومت مبتنی بر پایه‌ای محلی، به عنوان بخشی از نظام اداری کشور بریتانیا، صدها سال پیشینه دارد. در چنین نظامی شوراهای منتخب شهروندان نقش اساسی دارند. در زمینه مسائل شهری نیز مشارکت شهروندان جایگاه ویژه خود را دارد. برای نمونه قوانین شهرسازی انگلستان بر این پایه استوارند که چون تصمیمات برنامه ریزی محلی و ناحیه‌ای بر زندگی مردم اثرات زیان باری دارند، از این رو مردم این اجازه را دارند تا در تمامی مراحل برنامه ریزی و رسیدگی به طرح‌های عمرانی و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. و پیش از هر تصمیم‌گیری باید مشورت‌های لازم با مردم انجام شود. نحوه‌ی مشارکت و موارد مختلف طرح‌های آبادانی مورد بحث و رسیدگی قرار می‌گیرند. نتیجه این رسیدگی‌ها به صورت گزارش تسلیم وزیر مشاور می‌شود. بسیاری از تصمیمات اولیه و اقدامات برنامه ریزی و نیز در خواست‌های متقاضیان کارهای آبادانی که احیاناً با طرح‌های تصویب شده تفاوت دارند. باید به اطلاع و آگاهی مردم برسد و دقت کافی برای ابراز نظرات مردم نیز پیش بینی شود. همچنین باید گزارشی از نحوه‌ی آگاه کردن شهروندان و نیز نحوه‌ی مشارکت آن‌ها در تصمیمات اتخاذ شده تهیه و به وزیر تسلیم گردد(مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور،1375.ج دوم. 4). در یک جمع بندی کلی، سیاست‌هایی که وزارتخانه‌های دولتی در انگلیس اتخاذ می‌کنند بر این اساس است که تا حد ممکن تصمیم‌گیری‌ها به صورت نامتمرکز و با در نظر گرفتن مشارکت مردمی‌باشد. در تهیه طرح‌های محلی مقامات محلی پیش از آن که پیشنهادهای خود را در طرح بگنجانند، می‌باید آن را به آگاهی مردم برسانند. هر چند در گذشته مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی امری پسندیده به شمار می‌رفت اما امروزه به صورت یک الزام قانونی درآمده و می‌باید تمام مراحل قانونی برای رسیدگی به طرح و رسیدگی به نظرات مردم با تشکیل جلسات همگانی، رعایت شود.
د. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر لندن
در یک جمع بندی ویژگی‌های حکمرانی و مدیریت شهری انگلستان به شرح ذیل است:
1. در نظام حکمرانی شهری انگلستان، شوراها نقش اساسی بر عهده دارند. در این سیستم در کشورهای در حال توسعه گسترش چندانی نداشته است.
2. تهیه و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری در انگلستان، فعالیتی محلی است و متولی این فعالیت مدیران شهری هستند. و این اصل، نافی مسئولیت حکومت مرکزی در امر سیاست گذاری و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه نیست.
3. ساختار تصمیم‌گیری شهری در انگلستان دو سطحی است. متولی برنامه‌های ساختاری شوراهای کانتی و متولی برنامه‌های محلی، شورای ناحیه است.
4. مهم‌ترین خصوصیت مدیریت شهری در انگلستان که در اصل، تبیین کننده ارتباط آن با عناصر حکمرانی شهری است اعتقاد به مشارکت مردم به عنوان یک امر ضروری و تأکید بر اختیارات و نظارت مقامات محلی است.
5. برنامه‌های ساختاری وظیفه تفسیر سیاست‌های محلی، منطقه‌ای را در سطح شهری(کانتی) بر عهده دارند، همچنین خود مبنای انواع برنامه‌ها و محدوده‌های مورد برنامه ریزی در سطوح پایین‌تر هستند.
6. مرجع انطباق برنامه‌های ساختاری با سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حکومت مرکزی و مرجع انطباق مکانیزم مشخص و مدت زمان معین صورت می‌گیرد.
7. انعطاف پذیری و لزوم بازنگری مشخص در برنامه‌های توسعه شهری یکی دیگر از ویژگی‌های نظام حکمرانی خوب شهری انگلستان است.
8. در تهیه پیشنهادهای برنامه ساختاری، مشاوره و کسب نظرات دفاتر محلی وزارتخانه‌های مرکزی و همچنین مشاوره با مقامات محلی کانتی‌های هم‌جوار ضروری است.
9. علاوه بر تهیه برنامه‌های کالبدی، تهیه برنامه‌های موضوعی نظیر مسکن، ترافیک و حفاظت از آثار تاریخی و بافت‌های قدیمی رواج داد.
اصل انتخاب همکار آزاد و تشکیل کمیته‌های تخصصی توسط شوراها، وجه بالنده‌ای به نظام حکمرانی خوب شهری انگلستان بخشیده است.
پس از بیان ویژگی‌های حکمرانی و مدیریت شهری در انگلستان در مورد تحقق حکمرانی خوب شهری در کشور به ویژه در کلان شهر لندن می‌توان چنین بیان کرد؛ با توجه به شرایط کشورها عوامل و بسترها برای تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. اما اغلب عوامل در تحقق این شرایط می‌توانند با کمی تفاوت یکسان باشند، در انگلستان نیز عوامل متعددی سبب زمینه‌سازی و تحقق شاخصه‌های حکمرانی خوب شهری شده است. در ذیل به مواردی از آن به طور خلاصه اشاره شده است.
1. تمرکززدایی و تشکیل و استقرار حکومت‌های محلی در انگلیس.
2. تناسب بین وظایف محوله به حکمرانان شهری و اختیارات آن‌ها.
3. حضور فعال و قدرتمند نهادهای مدنی، اصناف و گروه‌های شهری در اداره امور شهری.

4. مشارکت دادن شهروندان و سایر کنش‌گران عرصه حکمرانی خوب شهری.
5. ایجاد واحد پژوهش‌های کاربردی در مورد مسائل شهری و سرمایه گذاری بر روی آن.
6. سایبرنتیک شدن ارائه خدمات شهری به شهروندان.
7. میدان دادن به نهادهای مدنی، بخش خصوصی و شهروندان در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
8. ایجاد واحدهای پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندان و سایر ذی‌نفعان در شهرداری لندن.
9. انعطاف پذیر بودن برنامه‌ها و طرح‌های شهری و بازنگری مستمر و منطبق با نیاز و مطالبات شهروندان.
10. وجود سازوکارهای قانونی مشخص و روشن برای مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری.
11. آموزش کارمندان و تربیت نیروی متخصص برای اداره امور شهر.
گفتار چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه
الف. پیش درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در کشورهای در حال توسعه
حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه تا چندی پیش محدود به فعالیت‌های روزمره بوده است. مانند:
1. ارائه خدمات عمومی اولیه شهری همچون پاکیزگی شهر و تأمین آب.
2. نظارت بر چگونگی استفاده از اراضی، بازارها، ساختمان‌ها و معابر در درون محدوده شهر.
3. احداث، اصلاح و توسعه معابر، خیابان‌ها، پارک‌ها و میدان‌ها.
برای تأمین هزینه‌های اقدامات شهری، از یک سو حکمرانی شهری متوسل به دریافت عوارض به طور محدود و محلی می‌شد و از سوی دیگر به تأمین بودجه از دولت‌های مرکزی و محلی اقدام می‌کرد(رضویان،1381: 90-89).
وضعیت حکمرانی شهری به لحاظ تشکیلاتی، عملکرد و بودجه را می‌توان به شرح ذیل به طور اختصار بیان کرد:
1- وجود شکاف در برنامه ریزی برای عملکرد بین نهادهای محلی و مرکزی مسئول اداره شهر.
2- وجود شکاف و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف یک شهرداری واحد به منظور تدوین طرح‌ها و اجرای سیاست‌های شهری.
3- شهرداری و سازمان‌های مسئول اداره شهری( حکمرانان شهری)، نهادها و سازمان‌هایی هستند با کارایی ضعیف، ساختار تشکیلاتی انعطاف ناپذیر و وابسته.
4- عدم مشارکت شهروندان به طور مستقیم و غیر مستقیم در اداره امور شهری.
5- نبود بودجه کافی برای شهرداری‌ها و وابستگی زیاد به تأمین این بودجه به وسیله دولت

Share