پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره توسل به زور، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

ولی قواعد ناظر برحسن رفتار، یک باردیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می کند وآن قاعده عدم توسل به زور است . مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در1952 متذکر می‌شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشارآورد و متوسل به زور شد . همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی که در آزاد سازی اسیران دخیل است ، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسیران در هنگام بازگشت به موطن خود (مورد رفتارهای غیر عادلانه ) برحسب زمینه های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرارگیرند ، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین الملل و حم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردبافت تاریخی، بهسازی و نوسازی، بازآفرینی، نوسازی و بهسازی

دیدگاهتان را بنویسید