No Image

قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا(Rome)(2007)

نوامبر 29, 2018 Rlf5m2oEcc 0

– انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا(Rome)(2007) مصرف کنندگان در قرارداهای الکترونیکی همواره مورد توجه قانونگذاران بوده اند […]

No Image

قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(۲۰۰۵)

نوامبر 29, 2018 Rlf5m2oEcc 0

قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(۲۰۰۵) در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ مجمع عمومی ملل متحد ، کنوانسیونی را راجع به […]

No Image

انواع قراردادهای الکترونیکی

نوامبر 29, 2018 Rlf5m2oEcc 0

۲ انواع قراردادهای الکترونیکی تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است با تقسیم بندی صحیح و مبتنی بر ویژگیهای حقوقی قراردادها ، […]

No Image

تعریف قراردادهای الکترونیکی

نوامبر 29, 2018 Rlf5m2oEcc 0

تعریف قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) هیچگونه تعریفی از قراردادهای الکترونیکی انجام نشده است . تفسیر این مورد شاید چنین باشد […]

No Image

سیستم های قراردادی چیست

نوامبر 29, 2018 Rlf5m2oEcc 0

– سیستم های قراردادی : سیستم های قراردادی به دو گروه تقسیم میشوند: قراردادهای مشارکتی قراردادهای خرید خدمت ۲-۵-۱- قراردادهای مشارکتی در قراردادهای مشارکتی ، […]