رشته حقوق

سوالات پیام نور

سایت سوالات رایگان پیام نور جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه اخبار پیام نور ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی به صورت رایگان در اختیار شما... متن کامل

رشته حقوق

آشفتگی اجتماعی

در مسالک و ممالک (ص 240)، نام دروازۀ شیخ ابوالفضل نیز در نزدیکی دروازۀ ابراهیم آمده است که ابن‌حوقل آن را دروازۀ «بلعمی» نامیده است: صوره الارض، ص 212. بدیهی است که به نام ابوالفضل بلعمی... متن کامل

رشته حقوق

شهرهای خراسان

اصطخری، مسالک و ممالک، ص 240. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ص 406. بارتولد، ترکستان‌نامه، ج1، ص 245. در زمان فتوح اسلامی، بیش‌تر شهرهای ایران دچار چنین دگرگونی‌ای شدند. از... متن کامل

رشته حقوق

شهرهای خراسان

دربارۀ این مسئله که مهم‌ترین شهرهای خراسان در زمیان انتخاب بخارا به پایتختی سامانیان، هرکدام چه ویژگی‌ها و پیشینه‌ای داشتند، تحلیل‌های گوناگونی صورت گرفته است. برای آگاهی... متن کامل

رشته حقوق

در دوران اسلام

عسگراف، «آغاز عصر آهن در ماورای آمودریا»، تاریخ تمدن‌های آسیای مرکزی، بخش 2، ج2، ص 326. نرشخی، تاریخ بخارا، ص 32- 33 ؛اگرچه این رویدادها مربوط به اواخر دورۀ ساسانیان و در محدودۀ زمانی... متن کامل

رشته حقوق

منابع تاریخی

. Vámbery, Bokhara, p.2. مسالک و ممالک، ص 246. این نام‌ها تقریباً در منابع جغرافیایی سده‌های چهارم و پنجم قمری به یک صورت به کار رفته‌اند. جز آن که حدود العالم من المشرق الی المغرب، طواویس را... متن کامل

رشته حقوق

عطاملک جوینی

Buxārak Buqaraq Bukhār Bihār Vihār Frye, “Bukhara, in pre Islamic times”, p.512. فرای، در جای دیگر، واژۀ وهاره را به کار برده و بیان می‌کند که معمولاً نام بنای مشهوری را به ناحیه‌ای اطلاق می‌کرده‌اند (بخارا... متن کامل

رشته حقوق

صوره الارض

آبگیر اصلی رود سغد در محدوده‌ای از معادن گوناگون سنگ آهک، سنگ‌های ساختمانی، زر و نقره واقع است. این آبگیر در منابع کهن جغرافیایی و تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. اصطخری نام آن را... متن کامل

رشته حقوق

ایران باستان

. رضا، ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، ص 81. کد، با تلفظ کُد= کُت ریشه در فارسی میانه – پهلوی – دارد و هنوز نمونه‌های آن در برخی مناطق ایران دیده می‌شود، اما کَث یا کَت و کند با آن... متن کامل

رشته حقوق

ماوراءالنهر

. Jaxartes بریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ج1، ص 386. کخ، از زبان داریوش، ص94. . gava / gau وندیداد، ص 10: فرگرد اول. مینوی خرد، ص 70. رضی، فرهنگ نام‌های اوستا، ج2، ص 796- 797، ذیل: «سوغْدَ». فرای،... متن کامل