سبز اندیشان امروز

پایان نامه ارشد درمورد بافت تاریخی، بهسازی و نوسازی، بازآفرینی، نوسازی و بهسازی

نقلیه موتوری با تاکید بر حفظ کالبد و ارزش ها و روحیه حاکم بر محله ها؛ از جمله این طرح ها می توان به طرح های روان بخشی و بهسازی و نوسازی محورهای فرهنگی شهرهای شیراز و اصفهان اشاره کرد.
طرح های مرمت و احیاء که با ایجاد مدیریت جداگانه در وزارت مسکن و شهرسازی برای باززنده سازی بافت های قدیم با حفظ ویژگی های زندگی و عملکردی مطلوب به اجرا درآمد؛ برای مثال نمونه ای از این طرح ها در شهرهای شوشتر، سمنان و گرگان تهیه و اجرا شد.
اجرای طرح های ویژه بافت قدیم برای شهرهای تاریخی کشور با هدف باز زنده سازی و ارائه ارزش های تاریخی، معماری و هنری ساخت و ساز در این شهرها
طرح تجمیع در بافت قدیم، یعنی شکلی از نوسازی و بهسازی در گستره وسیع و با ارزش و اهمیت که در شهر مشهد و اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) در مساحتی به وسعت 331 هکتار به اجراء در آمد.
طرح احداث مجتمع های مسکونی برای نوسازی و تغییر در بافت های محله های قدیم که از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و تغییر در سال 1381 ارائه شد. هدف آن استفاده بهینه از عرصه های قدیم شهری است که ساخت و سازهای فرسوده آن امکان استفاده بیشتر را برای سکونت نمی دهد (ابراهیمی و همکاران، 1387).
بافت کالبد تاریخی شهر به عنوان کلیتی همبسته، یکی از زیرسیستم های کالبد شهر است (چادویچ35، 1978 :12). برخی از پژوهشگران بافت شهرها را متاثر از ترتیب و قرارگیری خیابان ها و میدان ها دانسته اند و آن را مهم تر از ترتیب و قرارگیری سایر عناصر برشمرده اند (کراوفورد36، 2006: 1). قطعات، خیابان ها، فضاهای ساخته شده و فضاهای باز و کاربری اراضی، عناصر تشکیل دهنده ی بافت تاریخی هستند که با یکدیگر مرتبط بوده و سیستم واحدی را تشکیل می دهند (لوی37، 1999: 1).
با توجه به موضوع پژوهش حاضر، در ادامه مروری مختصر بر ادبیات احیا و بازسازی بافت های کهن خواهیم داشت. در این خصوص تئوری های مختلفی ارائه شده که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
کامیلوسیته در کتاب “هنر ساختن شهرها” نظرات مرمتی خود را به صورت سلسله مراتب مکانی یا فضایی، تلفیق و انطباق، هویت تاریخی، توازن از طریق ساماندهی فضاهای شهری، نفی عبور سریع در بافت های کهن و اولویت به عابر پیاده در درون بافت با رعایت مقیاس انسانی بیان می کند (حبیبی، 1381: 40). ادموند بیکن در اثر خود با نام “طراحی شهرها” نظریه “ساماندهی استخوان بندی اصلی شهرها” را متاثر از رشد شهر بر شهر، با برخورداری از انگاره ای روشن از استخوان بندی شهر تشریح می کند. کریستوفر الکساندر هدف مداخله در بافت های کهن را ساماندهی دگرگونی ها می داند و شیوه ی اقدام، بازسازی، نوسازی و بهسازی می باشد، کاربرد پیشنهادی وی معاصر سازی و روش مداخله روش جامع مرمت شهری است (حبیبی و مقصودی، 1381: 50).
به طور کلی هدفی که جهت باز زنده سازی یک بافت در نظر گرفته می شود باید خدمت به جریان زندگی را مد نظر داشته باشد، در این صورت است که مفهوم دار می شود. باید تداوم گذشته و حال را مورد توجه داشت و به شهر به عنوان یک مجموعه و نه عناصر منفک و مجزای تاریخی – شهری، بلکه به عنوان بافت تاریخی و یک ارگانیسم زنده و پویا نگاه کرد (پورجعفر، 1379: 46). نقطه ی مشترک نظراتی که بیان شد، ضرورت شناخت ساختار اصلی شهر کهن و سلسله مراتب کالبدی و فضایی اش به عنوان یک سیستم یکپارچه متشکل از سلول های عناصر و اجزای هویتی آن، پیش از هر گونه مداخله در بافت است.
چارلز جنکز نظریه ی گذر از شعور ملی به هویت محلی با هدف زنده کردن باورها و تصورات محلی ساکنان شهرهای دارای بافت فرسوده و تاریخی را ارائه می نمایند(حبیبی و مقصودی،1381: ص 50). همچنین سونای و دیگران در سال 2008 بهسازی و نوسازی مرکز تاریخی شهر ترابزون، اسلام فاتر در سال 2007 نوسازی در آفریقای جنوبی و اریت آمیت کوهن در سال 2005 همکاری بین برنامه ریزی شهری و میراث فرهنگی و تغییر نقشهای مرکز شهرهای تاریخی را بررسی ومطالعاتی انجام داده اند، که همه این مطالعات در سطح جهان نشان دهنده ی اهمیت حفظ هویت بافت تاریخی در امر بهسازی و نوسازی می باشد.
به طور کلی یکی از مشکلاتی که بافت های تاریخی شهرها با آن روبرو هستند، فرسودگی کالبدی و عدم استحکام و ایمنی بناهای این بافت ها می باشد. این بافت ها که سرمایه ی ملی و هویت بخش شهرهای ما محسوب می شوند، سالهاست که مورد بی توجهی قرار گرفته اند و عملاً تلاشی جدی برای حفظ و ارتقای کیفیت آنها انجام نمی شود. به منظور پیشگیری از فرسایش هر چه بیشتر این بافت ها ضروری است تمهیداتی اندیشیده شده و اقدامات اساسی صورت پذیرد. چرا که اگر این بافت ها تخریب شوند، علاوه بر صدمات جانی و مالی به ساکنین آنها، ضربه جبران ناپذیری بر هویت و تاریخ شهرها وارد می شود. در بافت های تاریخی ارزش های تاریخی، فرهنگی، معماری و شهرسازی بسیاری در معرض تهدید انبوهی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرسودگی های کالبدی قرار دارند. لذا حفظ این ارزش ها که در حقیقت حفظ هویت شهرها محسوب می شود و استفاده از امکانات بالقوه شهری که در این بافت ها رها شده اند، مداخله در بافت های تاریخی به منظور بهسازی آنها و از جمله مقاوم سازی و استحکام بخشی بناها را ضروری می سازد. برای این منظور شناخت عوامل موثر بر هویت کالبدی بافت های تاریخی در نحوه ی نگهداری و مرمت این آثار تاثیرگذار می باشند. مطالب ذکر شده، ضرورت پژوهش حاضر را مشخص می کند. در ادامه به برخی از مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش می پردازیم.
ستایشگر، تی
موری و قلعه نوعی (1390) در مورد احیای بافت تاریخی با تاکید بر هویت بخشی فضاهای شهری (نمونه موردی: محله درب دروازه شیراز) به مطالعه پرداختند. این پژوهش بر اساس اطلاعات و اسناد کتابخانه ای، به مطالعه احیای کالبدی بافت تاریخی با هدف هویت بخشی در فضای شهری محله درب شاهزاده شیراز پرداخته و ویژگی های با ارزش بافت تاریخی آن را بیان نموده است. همچنین به شرح تغییراتی در سازمان کالبدی فضایی محله درب شاهزاده پرداخته و با ایجاد تسهیلات فرهنگی، تفریحی و خدماتی انسانی؛ باز گرداندن هویت بافت تاریخی را بیان کرده است (ستایشگر و همکاران، 1390).
نوری نژاد (1391) به بررسی”نقش جایگاه هویت شهری در احیاء بافت های تاریخی شهرها با تاکید بر بهسازی و نوسازی (نمونه موردی: بافت قدیم شهر ایلام)” پرداخته و بیان می دارد که شهر ایلام دارای بافت های قدیمی و فرسوده است که توجه بیشتر به احیاء، نوسازی و بهسازی کلیه زمینه ها بر اساس مداخلات اصولی امری ضروری است که در این پژوهش سعی شده به نقش هویت در احیا و سرزندگی بافت های قدیمی و تاریخی با تاکید بر بهسازی و نوسازی به صورت نمونه موردی بافت شهر ایلام پرداخته شود تا راهکارها، سیاست ها، چشم اندازها و راهبردهایی در جهت با هویت نمودن این بافت ها پیشنهاد نمود.
محسنی، کتابچی و زندی آتشبار (1392) با موضوع “تغییر اجتماعی- کالبدی بافت تاریخی شهرهای ایران، با تاکید بر رویکرد اصالت بخشی؛ راهی به سوی ایجاد محلات پایدار” به مطالعه پرداختند و عنوان می دارند که به منظور جلوگیری از کاهش اهمیت بافت های تاریخی واجد ارزش، اجرای برنامه ها بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، به نتایج مطلوب نخواهند رسید و حتی امکان دارد تبعات سویی نیز به دنبال داشته باشند. یکی از راههای موفق، رویکرد جابجایی جمعیت است که در نهایت به ارتقای کیفیت محیط و سکونت اقشار مرفه منجر می گردد، که از آن به عنوان رویکرد اصالت بخشی یاد می شود. از طرف دیگر توسعه پایدار و پایداری محلات در دهه های اخیر به عنوان مهمترین پارادایم شهرسازی مورد نظر است. آنها در این پژوهش بیان می کنند که مداخلات در محلات تاریخی با رویکرد اصالت بخشی منجر به ارتقای کیفیت زندگی در این محلات می شود.
بهزاد فر (1386) معتقد است؛ برای شناخت هویت یک شهر می باید مولفه های سازنده شخصیت آن شهر را شناخت. او مولفه های شخصیت یک شهر را همانند شخصیت انسانی دارای دو بعد عینی یا کالبدی و ذهنی یا روحی می داند که می توان از طریق سه محیط طبیعی، مصنوعی و انسانی از همدیگر تفکیک نمود.
قاسمی (1383) طی یک مصاحبه آزاد با تعدادی از شهروندان تصویر ذهنی آنها را برای داشتن یک محله مسکونی خوب با توقعاتی با عنوان درهم تنیدگی نفوذ پذیری و خوانایی ذکر می کند تا به جای بافت های کنونی حوزه هایی داشته باشیم که بتوان نام محله را بر آنها اطلاق نمود. وی برآورده شدن چنین توقعاتی را در سطح محله معادل برآورده شدن حس آسایش، امنیت، آرامش، خودمانی بودن دنجی و حس تعلق به مکان می داند.
انگلیش هریتیج38(2008)، بر این باور است که تدوین چارچوب حفاظت یکپارچه تلاشی است به منظور شناسایی فرایند مدیریت مکان میراثی که به بهترین شکل ارزش های میراثی مکان را پایدار می سازد، در حالی که فرصت ها را به منظور اشکارسازی یا تقویت ارزش ها برای نسل های حال و اینده به رسمیت می شناسد. همچنین هدف اصلی از بازآفرینی بافت های تاریخی ایجاد امکان بهره برداری اقتصادی از مکان، به گونه ای می باشد که ارزش کافی به منظور پوشش هزینه های بازآفرینی و نوسازی را ایجاد کند، بازگشت سرمایه را برای مالکان یا توسعه گران فراهم آورد و درآمد لازم به منظور هزینه های بلند مدت نگهداری و حفاظت از بناها و بافت های تاریخی را تامین می کند.
کیانی و همکاران(1388)، در پژوهشی با عنوان بررسی هویت بخشی شهر فیروزآباد در بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شهر گور با استفاده از تکنیکSWOT ، بیان می کند که هویت شهری نشان دهنده فرهنگ شهرنشینان است، بافت فرسوده تاریخی به عنوان هویت و تبلور فرهنگ آن شهر می باشد. بنابراین، حفظ آن در زمان بهسازی و نوسازی تاکید می شود. شهر گور اولین شهر دایره ای ایران در زمان ساسانیان می باشد، که در حاشیه شهر فیروزآباد کنونی در استان فارس واقع است. هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی مشکلات و ارائه راه کارها به منظور حفظ و ایجاد هویت برای شهر فیروزآباد از طریق بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تاریخی شهر گور می باشد نتایج تحقیق نشان میدهد، اجرای طرحهای توسعه شهری شهر فیروزآباد بدون توجه به بافت تاریخی شهر گور صورت گرفته است بر این اساس، رشد و توسعه شهرنشینی، ارائه ایده های معماری و شهرسازی بی هویت و افزایش جمعیت شهر فیروزآباد موجب فراموشی در امر بهسازی و نوسازی شهر گور گردیده است، که به تبع آن، عدم استفاده از متخصصین و برنامه ریزان شهری در بافت تاریخی شهر گور هم خود دلیلی بر این وضعیت است.
دوراتی و همکاران39(2004)، بر این باور است که مراکز تاریخی شهری باید به عنوان بخشی از پویایی اقتصاد شهر مورد توجه قرار گیرند؛ آنها مناطقی مستقل به لحاظ کارکردی نمی باشند و معمولا نوعی رابطه همزیستی با سایر مناطق شهر دارند. همچنین مراکز تاریخی تنها به منظور اقدامت حفاظتی مورد توجه نمی باشند بلکه باید برای بازآفرینی نیز مورد توجه قرار گیرند.

فصل سوم: روش شناسی پژوهش و شناخت محدوده مورد بررسی

3-1- مقدمه
هویت شهرها فضایی برای رشد و توسعه انسان میباشد، هویت و ایجاد هویت در شـهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریـزی شـهری و شهرسـازی بـه عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می گردد. رشد سریع و ناهنجـار مراکـز شـهری، افزایش جمعیت شهرها و همچنین گسترش ساخت و سازهای نامتناسب شهری ، زیـان بیـشتر به بافت های تاریخی و بی هویتی شهر و تاثیر منفی بر ساکنان شهر مـی شـود . بنـابراین، حفـظ بافت تاریخی به عنوان هویتی ضروری برای ادامه حیات شهرها مطرح میگردد .
اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیده های نمادین، بلکه به دلیل شـناخت سـیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصـالت شـهری و تبیـین حیات شهری بر اساس شواهد و مدارک علمی همواره مـورد توجـه بـوده اسـت (شـماعی و پوراحمد، 1384).
در این فصل از پایان نامه اسـتفاده از روش توصـیفی – تحلیلـی و روش های میدانی برای شناخت و بیان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *