مدارس ابتدایی-پایان نامه آماده

مدارس ابتدایی-پایان نامه آماده

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر هدف گزارش و ارائه نظرات معلمین اردو رفته دبستانهای منطقه تبادکان نسبت به برگزاری اردوها در سطح مدارس ابتدایی و تأثیر آن بر روحیه و شخصیت دانش آموزان است. لذا در نظر است تا نتایج به همان صورتی که هست گزارش شود. بنابراین تحقیق از نوع توصیفی بوده و اطلاعات صرفاٌ جنبه توصیفی و وصفی دارند و در این فصل، جامعه آماری، چگونگی جمع آوری اطلاعات و روش های آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش تحقیق : این تحقیق به روش توصیفی انجام گرفته است ابتدا در باره این شیوه توضیحاتی ارائه می‌گردد.
تحقیق توصیفی : هدف از انجام تحقیقات توصیفی به شناخت دقیق موقعیت مورد مطالعه می انجامد و عوامل متعددی را که در ارتباط با موقعیت مورد مطالعه می‌باشد مشخص می‌کند، اما به کشف علت، آنچنانکه در پژوهشهای تجربی میسر می‌باشد، نمی انجامد. ضمناٌ نتایج حاصل ازتحقیق توصیفی بر جمعیت آماری مورد مطالعه، قابل تعمیم می‌باشد.
کاربرد نتایج پژوهشهای توصیفی برای انجام تصمیم گیری و برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و همچنین انتخاب مسایل پژوهشی با روش تجربی می‌باشد و در شرایطی که زمینه‌های مختلف انسانی و اجتماعی و طبیعی معتبرعلمی وجود ندارد. پژوهشهای توصیفی از نظر ارزش و انجام تحقیق اولویت دارند. زیرا زمینه را برای انتخاب مسایل تجربی دقیق فراهم می‌سازد.
در تحقیقات توصیفی محقق بر پدیده‌ها و متغیرهای مورد توجه، نگرش سطحی دارد. بدین معنی که آنچه را که هست توصیف می‌کند و هیچگونه تحلیل وتعمیم آماری از یافته‌ها به عمل نمی آورد. به عبارت دیگر در این نوع تحقیقات، محقق صرفاٌ ٌ‌به گزارش وصفی و ظاهر نمای یک یا چند متغیر در یک مجموعه یا نمونه‌ای بزرگ استفاده می‌کند و هیچگونه تلاش در توضیح و توجیه آنها به عمل نمی آورد.

محقق در این روش با بهره گرفتن از تکنیکهای آمار تو

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *