رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد نهادهای عمومی

دانلود پایان نامه

ساختمان سازی عمده که متعاقباً ممکن است لازم باشد به وسیله استانداری، یا مراجعه دولتی نیز به تصویب برسد.
شرح وظایف بیست و نه‌گانه شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تعیین شده است. اگر چه شورا به عنوان یکی از عناصر زیر سیستم تصمیم‌گیری حکمرانی شهری در سطح محلی، عمدتأ باید وظیفه تصمیم‌گیری، نظارت و هماهنگ کنندگی را داشته باشند، اما وظایف تعیین شده برای شورا را می‌توان در چهار گروه عمده تقسیم بندی نمود.
1. سیاست گذاری، قانون گذاری برنامه ریزی
2.امور سازمانی و تشکیلاتی و امور مالی
3.امور فنی و عمرانی
4.امور خدماتی(کاظمیان،1379: 15).
جداول صفحات بعد هر یک از بخش‌های تفکیک شده فوق را بر شرح جزییات وظایفشان می‌دهد.
نشان می‌دهد که شورای اسلامی شهر در ارتباط با شهرداری چه وظایفی را بر عهده دارد. همان طور که در جدول ملاحظه می‌شود شورا در ارتباط با سازمان شهرداری علاوه بر انتخاب شهردار که پیش‌تر اشاره گردید سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور سازمان، تشکیلات مالی شهرداری را نیز در اختیار دارد و می‌تواند در حل و فصل مسائل و مشکلات شهرداری که در گذشته بر عهده وزارت کشور (قائم مقام شهرداری شهر) بود، راسأ اقدام نماید.
**جدول شماره1: شرح وظایف شورای اسلامی شهر در بخش امور سازمانی، تشکیلاتی،مالی
شرح وظایف
طبقه بندی
عمومی وظایف
تصویب آیین نامه پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی و با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور
امور سازمانی
تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تاکید و موافقت وزارت کشوری
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونی که مختل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر6 ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای عموم و ارسال نسخه‌ای از آن برای وزارت کشور.
تشکیلاتی
تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه‌های شهرداری و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ مزد و میزان کارمزد.
مالی
تصویب معاملات و نظارت برنیا اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره استیجاری که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد.
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهردار و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری
تصویب نرخ کرایه وسایط درون شهری
جدول شماره1 نیز وظایف شورای اسلامی شهر را در ارتباط با امور فنی و عمرانی از قبیل تصویب مقررات در مورد بهداشت شهر، آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر و شهروندان و همچنین تأسیسات عمومی شهر، فضاهای شهری را نشان می هد. در این نوع طبقه بندی درگیری کاری شورای اسلامی شهر با نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با مسائل بهداشتی شهر و تأمین آسایش شهروندان را می‌توان به وضوح مشاهده نمود.
**جدول شماره2 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور فنی و عمرانی شهری
شرح وظیفه
طبقه بندی عمومی وظایف
تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت آسایش عمومی
امور فنی و عمرانی
وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری
نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین، فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
جدول شماره5 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور خدمات شهر
شرح وظیفه
طبقه بندی
عمومی وظایف
نظارت بر امور بهداشت حفاری شهر
نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و وضع و تدوین مقررات خاص برای این اماکن
نظارت بر ایجاد گورستان،غسالخانه و تهیه وسائل حمل اموات
تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها
تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شورای شهر جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الحاق هر نوع نوشته و آگاهی
وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط
همان‌طور که در جدول شماره2 مشاهده می‌شود مطابق طبقه بندی ذکر شده شورای اسلامی شهر، علاوه بر انتخاب شهردار و امر سیاست گذاری و قانون گذاری در امورات سازمان شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی وابسته، به برنامه ریزی و نظارت در امور مختلف در عرصه شهر نیز موظف شده است.
جدول شماره3 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و نظارت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرح وظیفه
طبقه بندی

عمومی وظایف
انتخاب شهردار به مدت 4سال
سیاستگذاری
و
قانونگذاری
برنامه ریزی
و
نظارت
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسول و ذی‌ربط
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی، در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
همکاران با مسولان اجرایی، نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف بنا به درخواست آنان.
برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط
تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط.
اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، تعاونی‌ها و نیز آمارگیری و تحقیقات محلی و توزیع اوراق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.

ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
با تأمل در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می‌گردد که طیف وسیع و گسترده‌ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده به حدی که این نهاد را به صورت یکی از کاربردی‌ترین نهادهای عمومی در آورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه‌ای است که می‌توان گفت شهرداری از قبل تولد شهروندان تا بعد از وفات آن‌ها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می‌باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری بیان شده است ما در اینجا به طور خلاصه در حد حوصله این پایان‌نامه به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.
1. وظایف و اختیارات کلی شهرداری
شهرداری همانند تمامی نهادهای عمومی دارای وظایف کلی و عمومی است که مکلف به اجرای آن‌ها می‌باشد. لذا به عنوان یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است، دارای وظایف ذیل می‌باشد:
1.1 اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم عام به طور کلی اقدام نماید و آن بخش از قوانین که وظایف و یا اختیاراتی را برای شهرداری به وجود می‌آورد اجرا نماید. علاوه بر قانون شهرداری و سایر قوانین خاص معمولاً در قوانین بودجه و همچنین قوانین مربوط به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و سایر قوانین وظایف و اختیاراتی به عهده شهرداری محول گردیده است. برای مثال می‌توان از تبصره 10 قانون برنامه اول و یا تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه در این زمینه اشاره کرد که در جهت تأمین و توسعه فضاهای آموزشی وظایفی به عهده شهرداری قرار گرفته و شهرداری موظف به اجرای آن‌ها می‌باشد.
1.2 اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر.
1.3 اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری موضوع قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین اجرای کلیه مصوبات کمیسیون موضوع ماده5 قانون مزبور در استان‌ها در خصوص طرح‌های جامع، تفضیلی و هادی شهر و سایر طرح‌های مصوب شهری که به تصویب مراجع مزبور می‌رسد.
1.4 اجرای آراء و تصمیمات قطعی مراجع قضایی و به طور خاص اجرای آرای قطعی مراجع شبه قضایی شهر از جمله آرای قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها در خصوص تخلفات ساختمانی دایر به جریمه متخلف یا تخریب بنا و غیره همچنین اجرای آراء قطعی و لازم الاجرای کمیسیون ماده 77 در خصوص رفع اختلاف بین مودی عوارض و شهرداری و حقوق و تکالیفی که به موجب این آراء متوجه شهرداری است از جمله وظایف و اختیارات شهرداری‌ها می‌باشد.
1.5 اجرای مصوبات شورایعالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. در این خصوص می‌توان به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان در سطح شهرداری‌ها مسئول اجرای آن می‌باشند.
2. وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین خاص
به هر حال وظایف و اختیارات خاص شهرداری طی چند بخش با استناد به مقررات جاری ارائه خواهد شد.
2.1 وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص عمران و نوسازی شهر
در اینجا ما به رئوس برنامه‌های عمرانی پرداخته می‌شود:
2.1.1 در چند دهه اخیر عملیات عمرانی شهرها براساس طرح‌های مصوب شهری صورت می‌پذیرد، طرح‌های مصوب شهری چه در قالب طرح‌های جامع، تفضیلی، هادی و چه به صورت ضوابط مصوب شهرسازی به طور کلی چارچوب و ساختار کلی شهر را برای دوره‌های زمانی مختلف پیش بینی می‌کنند. براساس ماده 7قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری‌ها مکلف به اجرای طرح‌های جامع و تفضیلی مصوب می‌باشند.
2.1.2 براساس بند 24ماده 55 از جمله وظایف و اختیارات شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی است که در شهر احداث می‌گردد، متقابلاً براساس صدر ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریمان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری و تکلیف شهروندان به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی از یک سو راهی موثر برای ساماندهی و کنترل ساختمان سازی در سطح شهر به منظور اعمال کاربری ها و تراکم مصوب و اجرای طرح‌های عمومی و از سوی دیگر منبع درآمدی است که از این طریق شهرداری در قبال صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارض ساختمانی و سایر عوارض قانونی متعلقه از درآمد لازم برای هزینه‌های عمرانی و جاری شهر را تأمین می‌نماید.
2.1.3 جلوگیری از تخلفات ساختمانی به موجب بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری به منظور اجرای دقیق طرح‌های تفضیلی و جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول فنی و بهداشتی و ایمنی و شهرسازی و همچنین به منظور جلوگیری از فرار برخی افراد و شهروندان متخلف از پرداخت عوارض شهرداری، از جمله وظایف شهرداری می‌باشد.
2.14 عمران و نوسازی شهر از طریق ایجاد خیابان هاف کوچه‌ها، میادین باغ‌های عمومی مجاری آب و توسعه معابر طبق مقررات و قوانین جاری اولین وظیفه ایی است که به موجب بند1 ماده55 به عهده شهرداری محول شده است در همین راستا می‌توان به ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اشاره کرد.
2.1.5 ایجاد اماکن عمومی و تأسیسات مورد نیاز شهر نیز از وظایف شهرداری‌ها است به موجب تبصره4 بند2 ماده55 احداث محل‌های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی خارج از محدوده شهر و احداث کارخانه‌های تبدیل زباله از وظایف شهرداری نمی‌باشد. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات(بند13ماده55) تهیه اراضی مورد نیاز برای تأسیسات شهری(بند17 ماده55) تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق همچنین احداث توقفگاه برای وسایط نقلیه در سطح شهر(بند18ماده55) احداث بنا و ساختمان‌های عمومی از قبیل رختشوی‌خانه، حمام، کشتارگاه، میدان‌ها، باغ کودک، پارک(بند21ماده55) نصب تابلوهایی برای الصاق اعلانات (بند27ماده55) از جمله وظایف شهرداری‌ها است که می‌بایست متناسب با رشد شهر و با توجه به طرح‌های مصوب در چارچوب مقررات جاری نسبت به اجرای آن‌ها اقدام نماید.
2.3 جلوگیری از سد معبر
2.4 رفع خطر از شهر و شهروندان
از جمله وظایف مهم و حساسی که به موجب بند14ماده55 قانون شهرداری به عهده این نهاد عمومی محول گردیده است اتخاذ تدابیر موثر به منظور جلوگیری از بروز حوادث طبیعی و رفع خطر از شهر و شهروندان پیش از بروز این گونه حوادث می‌باشد.
2.5 حفظ محیط زیست شهری
از دیگر وظایف مهم شهرداری حفظ محیط زیست شهری می‌باشد. منظور گسترش فضای سبز شهری به موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359، تنظیف شهر و تخلیه زباله و امثالهم و به موجب بند1 ماده 55 همچنین زیباسازی و پاکیزه نگه‌داشتن شهر به موجب ماده 110 قانون شهرداری از جمله وظایف مهم شهرداری می‌باشد.
2.6 حفظ دارایی، اموال و مسائل مالی شهر
به موجب بندهای 7 و 8 و 9 و 10 و 26 ماده 55 و سایر مقررات مربوط از جمله آیین نامه مالی شهرداری حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه، اجاره استیجاره و اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف و اختیارات مهم شهرداری است که از حساسیت خاصی برخوردار است.
2.7 وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری
با تأمل در بندهای 5و 6 22 ماده 5 قانون شهرداری می‌توان اهم وظایف شهرداری در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی را به شرح ذیل می‌باشد:
– از جلوه‌های زشت و غیرقابل تحمل شهر تکدی برخی افراد که به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگر خود یا افراد تحت سرپرستی آن‌ها در سطح شهر به خصوص در معابر عمومی تکدی می‌نمایند و مفاسدی که این پدیده در بردارد لزوم مقابله با آن را روشن می‌سازد از همین رو به موجب بند5 ماده55، شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان بکار اقدامات لازم را انجام دهد.
– فراگیری فرهنگ شهرنشینی از جمله اقداماتی است که در مجموع موجب توسعه جامعه است لذا بایستی آموزش‌های لازم از طرق مقتضی به شهروندان ارائه گردد. در این راستا از جمله وظایف شهرداری توسعه آموزش عمومی است که به موجب بند5 ماده55 شهرداری بایستی اقدامات لازم را در خصوص موضوع انجام دهد.
– بند6 ماده55 تاسیس مؤسسات فرهنگی شامل فرهنگ سراها همچنین ایجاد بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه را از وظایف شهرداری اعلام نموده است که لازم است برنامه ریزی، بودجه و امکانات لازم در این خصوص پیش بینی شود.
– تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای ذی‌ربط در جهت حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره(بند22ماده55).
ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها
وظایفی که در ماده55 برای شهرداری پیش بینی شده لیکن به تدریج و با وضع مقررات جدید و تشکیل نهادهای دیگر وظایف مزبور به نهادها و ارگان‌های اخیر محول گردیده اهم این موراد را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
1. تهیه مقررات صنفی، مراقبت در امور اصناف و پیشه وران، نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها و مراقبت و اهتمام در نصب برگ قیمت روی اجناس و خدمات اجرای تصمیمات راجع به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مایحتاج عمومی، جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن‌ها همچنین اتخاذ تدابیری جهت عرضه فراوان گوشت و نان و مواد پروتئینی مورد نیاز مردم موضوع بندهای3و11و16و19 ماده55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری‌ها بوده که با توجه به

مطلب مشابه :  دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید