رشته حقوق

بار اثبات دعوا در دلیل الکترونیکی

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی با توجه به نوع دلیل تعیین می‌شود پس برای تعیین ارزش اثباتی دلیل، دادرس ابتدا باید نوع دلیل را بشناسد. اما بار اثبات ادعا با کیست؟ در قانون تجارت... متن کامل

رشته حقوق

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

ارزش اثباتی دلیل مطمئن در مواد 14و15 قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است. این نوع دلیل از ارزش اثباتی بالایی برخوردار است و همانند اسناد رسمی، غیر قابل انکار و تردید است. ماده 15 قانون... متن کامل

رشته حقوق

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی را می‌توان از مواد 6، 7 و 12 قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد.  به موجب این مواد، دلیل الکترونیکی در هر قالبی- سند، اقرار، شهادت و… که باشد دارای ارزش... متن کامل

رشته حقوق

بررسی قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی

پس از ورود دلیل الکترونیکی به عنوان نوع جدیدی، از دلایل به نظام ادله اثبات دعوا، قانونگذاران کشورهای مختلف با راهکارهای متفاوتی، سعی کردند جایگاه این نوع دلیل را درقالب های سنتی... متن کامل

رشته حقوق

شبهات دلیل الکترونیکی در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا

نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران منظور از ارزیابی دلیل، آن است که دلیلی که مستند دعوا قرار گرفته است، چه ارزشی در اثبات دعوا دارد در این مورد، دو رویکرد در نظام های حقوقی وجود... متن کامل

رشته حقوق

مفهوم اصالت در یک سند معتبر

یکی دیگر از عناصر اعتبار سند، اصالت آن است که در ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر آن تأکید شده است. اهمیت ارائه اصل سند از آن روست که اصل سند، معیار... متن کامل

رشته حقوق

اهمیت نوشته در یک سند معتبر

نوشته ماده 1284 قانون مدنی، نوشته بودن را یکی ا زعناصر سند می‌داند، در این مبحث، مفهوم نوشته و کارکرد آن، و برابری داده پیام و نوشته را بررسی می‌نماییم.  تعریف نوشته و کارکرد... متن کامل

رشته حقوق

ارزش اثباتی امضای الکترونیک

چنانچه امضای الکترونیک بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد باید از یکسری شرایط امضاء دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط... متن کامل

رشته حقوق

امضای دیجیتال چیست

فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال همان طور که گفته شد امضای دیجیتال از طریق علم رمز نگاری ایجاد می‌شود و در واقع یک فرایند رمز نگاری است و از یک جفت کلید تحت عناوین کلید خصوصی و کلید... متن کامل

رشته حقوق

امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن

یکی از انواع امضاهای الکترونیکی، امضای مبتنی بر رمزنگاری است که از فناوری ایمن تری بهره می گیرد، در این نوع امضاء متن با استفاده از کلید رمز، به یک متن ناخوانا تبدیل می‌شود و به این... متن کامل