رشته حقوق

آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن چیست

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست. نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها... متن کامل

رشته حقوق

داده پیام مطمئن چیست

همانگونه که اشاره کردیم اصولاً چنانچه امضای الکترونیکی ملحق به یک داده پیام عادی باشد آن داده پیام عادی است و چنانچه امضای ملحق شده امضای الکترونیکی مطمئن باشد آن داده پیام مطمئن... متن کامل

رشته حقوق

داده پیام عادی چیست

هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود (ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ایران) داده پیام... متن کامل