سبز اندیشان امروز

پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار متقابل، ناخن جویدن، اسباب بازی، ابراز وجود

جستجوگر – ابراز وجود کننده

سرنخ های کودک
چون اکثر عکس العمل های اولیه کودک در مقابل انگیزه های دنیای خارج بدون کلام اند، بارزترین سرنخ های جنبه کودک بیان از طریق حرکات جسمانی است(هریس، 1381).

حالات و حرکات کودک طبیعی
آزاد – بدون مهار – لوس – تفریح کردن – خلاق بودن – خیال پردازی کردن – عاشق – ترسیده – خودجوش – بی اعتیاد – عادی – چشم های درخشان – اشک – چشم گرداندن – چشم پایین انداختن – لرزش لبها – تولب رفتن – کج خلقی – جیغ – فریاد – ناله – ناخن جویدن – حالت شادمانی – نشاط – غش غش خندیدن – شانه بالا انداختن – سر به سر گذاشتن – انگشت در دماغ کردن – حرکات زیاد – وول زدن

کلمات و عبارات کودک طبیعی
آی پسر – آه – آخ – کاش که – دلم می خواهد – نمی دونم – می خواهم – به من چه – شاید وقتی بزرگ شدم – گنده – گنده ترین – بهتر – بهترین (بیشتر صفت های تفضیلی)
مامان – نگاه کن چی ساختم
در مواقعی که کودک با اسباب بازیهایش چیز تازه و ظاهر مشکلی را درست کرده است عبارتی است که طفل برای تحت تأثیر قرار دادن والد به کار می برد تا بر احساس غیرخوب خود غلبه کند. کلمات چی – چرا – کجا – کی(چه کسی) – کی (چه موقع) – چطور به – هرچند اغلب توسط کودکان به کار برده می شوند ولی نشانه وجود بالغ در وجود انسان کوچک هستند(هریس، 1381).

آهنگ صدای کودک طبیعی:
از خنده رو ده بر شدن – شلوغ – آزاد – هیجان زده – خندان – پرانرژی.
حالات و حرکات کودک سازش یافته
ناامید – غمگین – شانه های افتاده – لبهای آویزان – دل شکسته – افسرده با چشمهای غمگین – طرد شده – کج کردن سر به یک طرف – قهر کردن – ظاهری بیچاره – اشک – لرزش لبها – تولب رفتن – کج خلقی – جیغ – فریاد – ناله – چشم گرداندن – چشم پایین انداختن – شانه بالا انداختن – دست بلند کردن برای اجازه حرف زدن – اجازه خواستن – ناخن جویدن – سرکشی کردن – پذیرفتن – اطاعت کردن – وفق دادن – سرزنش کردن – تقاضا کردن – شکایت کردن – من من کردن – غرولند کردن

کلمات و عبارات کودک سازش یافته
متأسفم – لطفا – چشم – متشکرم – نه آقا – بله آقا – من باید یکی از این روزا … – خوب انجام دادم؟ – سعی می کنم – اگر فقط … – نمی توانستم – تقصیر من نیست

آهنگ صدای کودک سازش یافته
سرزنش کننده – تقاضا کننده – شکایت کننده – غرغر کننده

روابط متقابل
فرض کنید که شخصی در حال خواندن یک کتاب است. در همان حین شخص دیگری وارد اتاق می شود و سلام می کند و جواب سلامش را می شنود. با این کار رابطه متقابل ساده ای بین این دو نفر انجام شده است(هریس،‌1381). یک رابطه متقابل زمانی رخ می دهد که شخص به نوعی با طرف مقابل خود رابطه برقرار کند و طرف مقابل هم به آن شخص جواب بدهد. به زبان علمی، شروع ایجاد رابطه محرک نامیده می شود. و واکنشی که به این محرک داده می شود پاسخ نام دارد. این امر تعریفی علمی از رابطه متقابل به عنوان محرک رابطه متقابل به اضافه پاسخ رابطه متقابل ادامه می دهد(هریس، 1381). اشخاص ممکن است گفتگویشان را ادامه دهند در پاسخ به سلام ممکن است پرسیده شود آیا روز خوبی داشتی؟ و طرف مقابل هم ممکن است به این سوال جواب بدهد. در این صورت زنجیره ای از روابط متقابل به وجود آمده است که در آن پاسخ هر شخص به عنوان محرکی برای دیگری عمل می کند. رابطه بین افراد همیشه شکل چنین زنجیره ای از روابط متقابل را دارد. در تحلیل رفتار متقابل از الگوی حالات نفسانی استفاده می شود تا بتوان توضیح داد که در روند رابطه چه می گذرد(همان منبع). روابطی که به آنها پرداخته خواهد شد روابط متقابل مکمل و روابط متقابل متقاطع می‌باشد.

روابط متقابل مکمل
روابط متقابل مکمل رابطه ای است که بردارهای رابطه متقابل با یکدیگر موازی باشند و آن حالت نفسانی که مورد خطاب قرار می گیرد همان باشد که پاسخ می گوید. از آنجایی که رابطه متقابل مکمل همیشه در نمودار بردارهای موازی دارد، اغلب اوقات با نام رابطه متقابل موازی نیز نامیده میشود(همان منبع). نمونه هایی از رفتار متقابل مکمل عبارت است از:

رفتار متقابل مکمل والد – والد
انگیزه: وظیفه او این است که در خانه باشد پیش بچه‌هایش.
پاسخ: ظاهرا او کوچکترین احساس وظیفه‌ای نمی‌کند(شکل 2-1).

شکل2-1: رفتار متقابل مکمل والد – والد

رفتار متقابل مکمل بالغ – بالغ
انگیزه: ساعت چند است؟
پاسخ: به ساعت من ده و چهل دقیقه (شکل 2-2).

شکل 2-2: رفتار متقابل مکمل بالغ – بالغ
رفتار متقابل مکمل کودک – کودک
رفتار مکمل کودک – کودک، بزرگسالان را می توان به سهولت در بیشتر کارهایی که می‌کنند مشاهده کرد. زوجی که در سرسره ماشینی(روله کاستر) از ترس جان عزیز به هم می چسبند و جیغ می‌کشند و در حقیقت هیجان یک رفتار متقابل کودک – کودک را دارند(شکل 2-3). اما این بالغ است که این تجربه‌های شاد را برای آنها ترتیب می‌دهد(هریس، 1381).

شکل 2-3: رفتار متقابل مکمل کودک – کودک

رفتار متقابل مکمل والد – کودک
بعضی از ازدواج ها کلا از این خاصیت برخوردارند اگر شوهر بخواهد نقش پسر کوچولو را بازی کند و زن هم مایل باشد که مادرانه مسئولیت همه چیز را بر عهده بگیرد و از او مراقبت کند این می تواند یک ازدواج رضایت‌بخش باشد تا آنجا که هیچ کدام نخواهند نقش خود را تغییر دهند (شکل 2-4).

شکل 2-4: رفتار متقابل مک
مل والد – کودک.

رفتار متقابل مکمل کودک – بالغ
شخصی که در چنگ احساس غیرخوب گرفتار است ممکن است برای جلب اطمینان مبتنی بر واقعیت بر شخص دیگری روی آورد(شکل 2-5).

شکل 2-5‌ : رفتار متقابل مکمل کودک – بالغ.
رفتار متقابل مکمل بالغ – والد
مردی که می‌خواهد سیگار را ترک کند به اندازه کافی اطلاعات بالغ را دارد که ترک سیگار برای سلامتی اش مهم است. با این وجود از زنش می‌خواهد که نقش والد را بازی کند و هر جا پاکت سیگار او را دید پاره کند و دور بریزد یا اگر دید او سیگار روشن می‌کند به شدت مخالفت نماید(شکل 2-6).

شکل 2-6 : رفتار متقابل مکمل بالغ – والد

اولین قانون ایجاد رابطه
ویژگی یک رابطه متقابل مکمل قابل پیش بینی بودن آن است. هر گفتگویی شامل یک رشته روابط متقابل مکمل باشد در این صورت در کل این زنجیره ارتباطی این احساس وجود دارد که جنبه قابل پیش بینی رخ خواهد داد تا زمانی که رابطه متقابل به شکل مکمل باقی می ماند رابطه می تواند تا بینهایت ادامه پیدا کند(جونز و استوارت، 1376).

رابطه متقابل متقاطع
رابطه متقابل متقاطع رابطه ای است که در آن بردارهای رابطه متقابل متقاطع با یکدیگر موازی نباشند و یا اینکه از حالت نفسانی مورد خطاب پاسخ داده نشود(جونز و استوارت، 1376). رفتار متقابلی که باعث ناراحتی می‌شود(هریس،‌1381). نمونه‌هایی از رفتار متقابل متقاطع عبارت است از:
بیمار(بالغ): من بدم می‌آید در بیمارستانی مثل اینجا کار کنم.
پرستار (والد): قربونت برم تو با مشکلات مغز خودت هم نمی‌تونی کنار بیایی (شکل 2-7).

شکل 2-7 : رفتار متقابل بالغ – والد.

مادر(والد): برو اتاقت رو تمیز کن.
دختر(والد): تو نمی تونی به من دستور بدی. پدر رئیسه تو که رئیس نیستی (شکل 2-8).

شکل 2-8 : رفتار متقابل متقاطع والد – والد.

دکتر (بالغ): کدام مشکلی بوده که در زندگی همیشه در ذهنت مانده؟
بیمار (کودک): کاغذ پراکنی! کاغذ پراکنی! (با مشت روی میز می‌کوبد) کاغذ پراکنی لعنتی(شکل 2-9).

شکل 2-9 : رفتار متقابل متقاطع بالغ – کودک

دومین قانون ایجاد رابطه
دومین قانون ایجاد رابطه چنین می‌گوید: وقتی که رابطه متقابلی متقاطع می‌شود در رابطه اخلاقی حاصل می‌شود و یک یا دو طرف رابطه باید تغییر حالت نفسانی دهند تا بتوانند رابطه را دوباره ایجاد کنند(جونز و استوارت، 1376).

نوازش‌ها:
نوازش عبارت است از هر نوع عملی از طرف شخص دیگر نسبت به شما تا به شما اطلاع دهد از وجود شما آگاه است. ما نیاز داریم که حضور ما توسط دیگران درک شود. یک تبسم، یک تعریف و یا حتی یک اخم نشان می‌دهد که حضور ما درک شده است(جونز و استوارت، 1376). نیاز ما به نوازش بر مبنای عطشی است که برای مورد توجه قرار گرفتن و به حساب آوردن داریم(فرید، 1384).

انواع نوازش‌ها:
ما می‌توانیم انواع نوازش‌ها را به شرح زیر طبقه بندی کنیم(استوارت و جونز، 1376).
• نوازش کلامی یا غیرکلامی
• نوازش آرام و نرم(مثبت) یا نوازش سرد و نیش‌دار(منفی)
• نوازش شرطی یا غیر شرطی

نوازش کلامی در مقابل غیرکلامی
نوازش کلا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *