سبز اندیشان امروز

تحقیق رایگان با موضوع رضایت زناشویی-فروش و دانلود فایل

کیا 1385)
اما پژوهش های جدید در حوزه روان شناسی و عصب شناسی تصاویر متفاوتی ارائه می کنند چرا که نقش عاطفه را مفید و حیاتی و پیچیده تر از نظام شناختی می دانند البته بحث در خصوص این دو نقطه نظر متضاد قدیم و جدید مورد نظر و هدف ما نیست . بلکه بهتر است بگوئیم عاطفه ممکن است تسهیل کننده یا مختل کننده تفکر و واکنش های ما باشد بنابر این تفکر عاطفی هم می تواند نشانه پرهوشی و سازگاری باشد و هم نشانه کم هوشی و ناسازگاری آن چه که ما را یاری می دهد این است که بدانیم چگونه چرا و چه زمانی چنین تاثیرات عاطفی به وقوع می پیوندند ( همان منابع)
تا حال برایتان پیش آمده که یک موضوع خواندنی و یا تماشای یک فیلم یا یک سخنرانی ، غرق شده باشید ؟ حتما تجربیاتی از این دست داشته اید حالت غرق شدگی حالتی است که در آن توجه و تمرکز به طور خودکار و فعال عمل می کنند حالت خوبی که می توان از موهبت یادگیری در حد بالایی بهره مند شد چگونه ؟ این حالت پیش می آید ؟ یکی از خرده مقیاسهای هوش عاطفی که در تست بار آن مطرح می شود شادکامی و نشاط است زمانی که موضوع مورد نظر دارای سطح دشواریی بسیار کم یا سطح دشواری بسیار بالا باشد میزان نشاط به توجه به موضوع به حداقل نزول می کند و اگر سطح دشواری نه آن چنان ساده باشد که موجب کسالت شود و نه آن چنان دشوار که باعث بی میلی گردد .
تجربه های عاطفی ما بر نحوه ذخیره سازی اطلاعات در حافظه مربوط می شود حالات عاطفی نقشی تعیین کننده ای بر نحوه ی پردازش و اندوزش محتوای اطلاعات ایفا می کند حالات عاطفی مثبت مانند ، تصویر ذهنی مثبت و توجه به فواید مطالبی که می آموزیم هدف موضوع تسهیل دشواری از طریق پرسش ، شناخت میزان نگرانی و استرس حین مطالعه و حذف یا کنترل آن ، عادت به میان استنباط های خود از موضوع به دیگران شناخت احساسی که از درک موضوع حاصل می شود و قبل آن به صورت درون نگری توجه به این واقعیت که شما حق دارید چنین احساسی داشته باشید ولی پاسخ به چرایی آن و مطرح کردن دلایل آن به آنهایی که فکر می کنید با نظر شما موافق نیستند ، همه اینها در حافظه نقش تعیین کننده ای دارند مراقب فریفتگی و یا بازیگری احساسات خود در حین توجه باشید .

فکر می کنید چه عاملی در فیلم زیبای بچه های آسمان ساخته مجید مجیدی این فیلم دوباره نامزد جایزه اسکار کرده است ؟ به نقش عاطفی یا همان غیرت و انگیزه ای که برای بدست آوردن یک جفت کفش و خوشحال نمودن خواهر علی کوچولو باعث موفقیت او در مسابقه دو گردید ( سالار کیا 1385)
تحریک عواطف در جمعیت مثبت منجر به تقویت انگیزه و مبارزه برای رسیدن به هدف می شود گاهی بی توجهی به نقش عواطف در برانگیختگی ، مانع حرکت و درک موقعیت های زندگی می گردد
مادرانی که بار سنگین زندگی را به تنهایی بر دوش می کشند و حاضر به تحمل سخت ترین تلاش ها و رنجهای زندگی هستند تا مبادا فرزندانشان طعم تلخ فقر و محرومیت را بچشند غافل اند از اینکه کودکان خود را در این مبارزه انسان ساز شریک نکنند آنها چگونه می توانند قدر این زحمت ها را بفهمند تا حداقل انگیزه ای برای تغییر رفتار خود یا از طریق درس خواندن یا کارکردن بدست آورد انگیزه برای موفقیت مستلزم آگاهی از سلسله مراتب انگیزه هاست همه موجودات زنده برای حفظ بقای خود انگیزه حیات دارند این انگیزه را (active) یا عمل برای زنده ماندن می نامیم سپس در مقابل محرکهای بی شمار ، عکس العملهایی به صورت واکنش ارائه می شود که به آن ( reaction) می گوئیم اما انگیزه سوم که حاصل آگاهی انسان از خود است و تفکر و تعمق در پاسخ به این سئوال که برای چه آمده ایم و به کجا خواهیم رفت این انگیزه که از زیر بنای معنوی و فکری بالایی برخوردار باشد چگونه حاصل می شود زمانی که هوش هیجانی در مرحله ای از کنترل قرار گیرد که هیجانات اجازه درون نگری عمیق را در انسان فراهم سازد این مرحله از انگیزه را ( proaction) می گوئیم که منجر به خودشکوفایی استعدادها ، ظرفیت ها و توانائیهای انسان می گردد ( سالار کیا 1385)
هوش عاطفی می توان به ما در زندگی کردن در لحظه حال بسیار کمک کند حالات عاطفی ما غالبا ما را از زمان حال غافل نگه می دارند و نسبت به آینده مبالغه آمیز و تحریف شده عمل می کنند آیا از خودتان تاکنون سئوال کرده اید که چرا بعضی از خاطرات گذشته از گذشته شیرین تر هستند ؟احساس شما در آن زمان با احساس شما در این زمان فرق می کند شما در گذشته متوجه احساسات خود نبودید ولی الان که آن را مرور می کنید چیزی جز احساس خوب در لحظه حال به شما نشاط نمی دهد
مایروسالووی و همکارانش در کتاب هوش عاطفی آورده اند هوش عاطفی عبارتند از :
توانایی ادراک عاطفی در جهت دستیابی به عواطف سازنده که به کمک آنها بتوان به ارزیابی افکار و فهم عواطف و دانش عاطفی خود پرداخت و موجبات پرورش احساسات و رشد هوش خود را فراهم ساخت هوش عاطفی در تقابل با هوش شناختی نیست بلکه در تعامل با آن است اما تغییر عقاید عقلانی بسیار ساده تر از احساسی است عقاید عقلانی با ابراز علمی و تجربی و روابط علت و معلولی و روش های تحقیق قابل تغییر است مثلا در گذشته اعتقاد بر خیلی از مسائل علمی طور دیگری بود اینکه زمین دور خورشید می گردید یا اینکه سطح زمین صاف است و یا نظریه هایی که با فیزیک کلاسیک قابل توجیه نبوده ، ولی امروزه با فیزیک کوانتومی قابل فهم شده است ، مبین این واقعیت است سیالی و شفافیت عقاید عقلانی برگشت ناپذیر بوده و مقاومت در برابر آن غیر ممکن است اما عقاید احساسی که شامل باورها و عادت های هیجانی مانند اندوه ، ترس ، شادمانی ، عشق شگفتی ، نفرت ، شرم ، خشم ، امید ، ایمان ، شهامت ، بخشندگی‌ ، یقین ، متانت ،خودپسندی ، تنبلی ، بی حالی ، و… هستند چگونه تغییر می یابند هوش هیجانی به دنبال تغییر آنها نیست بلکه درصد شناخت و تنظیم آنهاست قبلا خشم زیاد ومستمر باعث بروز بیماریهای قلبی و خشم بسیار کم یا سرکوب آن باعث فعال شدن سلولهای سرطانی می گردد هوش هیجانی به مامی گوید اندازه خشم ، مکان آن زمان آن و دلیل آن باید کنترل شده باشد قدرت احساسات را نباید دست کم بگیریم . در تغییر خود و دیگران شناخت این واقعیت بسیار مهم است ما نیاز به بروز احساساتی داریم تا این احساسات خود را با آن درک کنیم این فرا احساس از تولیدات هوش هیجانی است که همواره به ما کمک می کند نسبت های عقل و احساس خود و دیگران را در روابطمان در نظر داشته باشیم وقتی کسی پرخاشگری می کند هوش هیجانی می گوید او حتما دارای جهت گیری ادراکی عمیقی است پس می توان به جای نفرت در اکثر مواقع دلسوزی را نسبت به او به خودمان افزایش دهیم خشم مانند آتشی است که اگر اطرافش را خلوت نکنیم امکان انفجار در هر لحظه قوی تر می شود پس اگر خشم را روی خشم قرار دهیم باعث پر شدن کاسه صبر می شود باید با هوش هیجانی مواظب لبریز شدن آن باشیم .
نظریه گلمن
گلمن هوش هیجانی را در پنج مفهوم بیان می کند
خود آگاهی هیجانی ، اساس هیجان است و عبارت از توانایی شناخت احساسات خود همان گونه که رخ می دهد توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه برای بدست آوردن پیش روانشناختی و ادراک خویش نقش تعیین کننده دارد افرادی که دارای خصوصیات فوق باشند در زمینه ی اتخاذ تصمیمات شخصی از انتخاب همسر یا آینده یا برگزیدن شغل احساس اطمینان بیشتری دارند .
2- کنترل هیجانات : کنترل و تنظیم احساسات خود مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می گیرد و عبارت است از توانایی اداره کردن واکنش هیجانی کنترل تکانه ها و بهبود آشفتگی زندگی کسانی که از اداره و کنترل احساسات خود عاجزند به طور مداوم اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند در حالیکه آنهایی که از این نظر نیرومند هستند بسیار سریع خو را از افسردگی و ناملایمات رها می سازند .
3- خود انگیختگی : مهارت استفاده از هیجانات در جهت اهداف خود و امیدوار بودن حتی با وجود شکست ها و موانعی که وجود دارد خویشتن داری عاطفی برای پیشرفت و مولد و موثر بودن لازم می باشد مهارت مدیریت هیجان بر حفظ خلق و راهبردهایی برای جبران خلق ، کمک می کند نظیر اجتناب از فعالیت های ناخوشایند یا جستجوی فعالیت هایی که پاداش به دنبال دارد افرادی که این توانایی را ندارند هیجانات منفی بیشتری را تجربه می کند
4- متخصص هیجانات دیگران همدلی و مهارت اساسی مردم داری است : داشتن حساسیت هیجان نسبت به دیگران توانایی توجه به علائم احساسی و هیجانی در دیگران و خواندن پیام های غیر قابل بیان آنهاست
5- کنترل روابط: مهارت بر قراری ارتباط با دیگران با توانایی در کنترل هیجان و تعامل سازگاری با دیگران مشترک است همچنین کنترل روابط با جنبه های ذاتی رهبری و روابط میان فردی منظم و نفوذ شخص مرتبط است .
نظریه بار به آن
بار- آن برای سنجش هوش هیجانی پنج عامل مرکب را عنوان می کند
مهارت های درون فردی شامل خود آگاهی ، جرات ، خود تنظیمی ، استقلال
مهارت میان فردی شامل : روابط میان فردی ، تعهد ، اجتماعی ، همدلی
سازگاری شامل : مسئله گشایی ، آزمون واقعیت ، انعطاف پذیری
کنترل استرس شامل : تحمل استرس ، کنترل تکانه
خلق شامل : شادی ، خوش بینی ( خسرو جاوید 1381)

کامپوس و گرمویان
کامپوس و گرمویان هیجان را تلاش فرد برای ایجاد ، حفظ ، تغییر یا خاتمه روابط بین فرد و محیط ، بسته به معنا دار بودن آن برای فرد می دانند ، در واقع کامپوس ( 1994) می گوید چهار چیز به تجربه ما معنا می بخشد و پاسخ هیجانی ما را استخراج می کند .
رابطه رخداد با هدف های ما .
پاسخ های اجتماعی که دیگران به ما می دهند .
حال و هوای لذت بخش رخداد.
خاطرات ما از رویدادهای مشابه در گذشته .
چون کامپوس و همکاران محققان رشدی هستند و به نظر می رسد که توجه بیشتری به اهمیت تاثیرات اجتماعی بر ایجاد هیجان نسبت به لازاروس قائل می شوند به خصوص بچه های کوچک و کودکان نوپا از طریق فرایندی که ارجاع اجتماعی خوانده می شود از مراقبان خود معنای بسیاری از مبادلات را یاد می گیرند که درغیر این صورت مبهم می آید .
الگوی رابطه ای هیجان لازاروس
لازاروس (1991) الگوی رابطه ای هیجان را ارائه نمود موضوعی که در مدل لازاروس دارای اهمیت محوری است این است که هر هیجان یک فرآیند ارزیابی متصل به آن دارد که در آن فرآیند رابطه بین فرد و محیط مفید و مضر ارزیابی متصل به آن دارد لازاروس یاد آور می شود که انواع متفاوتی از روابط مفید یا مضر وجود دارد به عنوان مثال روابط مضر می توانند شامل فقدان و از دست دادن باشد مانند ناراحتی سایر روابط ممکن است شامل تهدید باشد مانند اضطراب بنابر این فرآیند ارزیابی تنها به دو دسته مثبت یا منفی دسته بندی نمی شوند در واقع لازاروس به تفصیل در مورد فرآیندی ارزیابی اولیه و ثانویه بحث می کند که دسته اول شامل مربوط بودن به هدف هماهنگ یا عدم هماهنگی با هدف و میزان درگیر بودن الگو می باشد دسته دوم سرزنش یا افتخار قابلیت اداره کردن و انتظارات آینده می شود هر نوع هیجانی الگوی تجربی منحصربه فرد خود را از این ارزیابی پیچیده اقتباس می کند علاوه بر این شامل یک گرایش به عمل یا آمادگی انگیزه دهنده نیز می باشد لازاروس انگیزه را از هیجان جدایی ناپذیر می داند مولفه دیگر که لازاروس بر آن تاکید دارد خود است که احساس ما را تجربه می کند چیزها را می فهمد لازاروس بر نقش اهمیت خود به عنوان هویت ایگو یاد می کند خود را از فرآیند هیجانی جدایی ناپذیر می داند ( جهانگیری 1383)
درون مایه های هسته رابطه ای برای هر هیجان
خشم : تخلفی آزار دهنده علیه من و چیزهای متعلق به من
اضطراب : مواجه با تهدید وجودی و نامشخص
ترس : مواجعه با خطر فیزیولوژیکی نزدیک ، عینی و شدید
گناه : تخلف از یک اصل اخلاقی
شرم : زندگی طبق آرمان دیگر
ناراحتی : تجربه فقدان غیر قابل بازگشت
غبطه :خواستن آنچه که متعلق به کس دیگر است
حسادت : بیزاری یک شخص سوم به خاطر تهدید به خاطر آسیب یا تهدید نسبت به عواطف شخص دیگر
تنفر: جذب کردن یانزدیکی بسیار به نظریه یا موضوعی غیر قابل هضم
شادی : پیشرفت داشتن مناسب در جهت تحقیق یک هدف
افتخار : ارتقاء هویت الگوی فرد به وسیله اعتبار یافتن به خاطر موضوع یا پیشرفت یا ارزشی که متعلق به خود ماست یا متعلق به شخص یا گروهی که می پندارند جزئی از ماست
آرامش : بهبود یا فتن یا از بین رفتن شرایط آشفته کننده ای که با هدف هماهنگی ندارد
امید : امیال و آرزوی شرایط بهتر
عشق: تمایل یا شرکت در عواطف که معمولا و نه لزوما دو طرفه است
مهربانی : تحت قانون قرار گرفتن به وسیله رنج های دیگران و میل به کمک کردن به آنها ( لازاروس 1991 به نقل از سارمی 1999)

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
بهبهانی در سال 1370 در تحقیقی تحت عنوان مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان و مردان شاغل شهر ملایر که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین زنان شاغل رضایت زناشوی بیشتر از مردان است ( بهبهانی 1370)
وهمین طور تحقیق اردبیلی در سال 1363 در تحقیقی تحت عنون بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و افسردگی در بین زنان حدودسنی 38 ساله شهرستان نطنز که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین رضایت زناشویی و افسردگی رابطه معنی دار وجود دارد .
و همین طور تحقیق مهدوی در سال 1370 که تحقیقی تحت عنوان مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان دارای شوهر حدودسنی 25 ساله شهرستان خدابنده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین زنان مطلقه و زنان دارای شوهر از لحاظ رضایت زناشویی دارای تفاوت هستند
و تحقیق عباس زاده در سال 1369 که تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رشد اجتماعی در بین دختران دم بخت و دختران مجرد که نتایج بدست آمده کل از آن است که بین رضایت زناشویی در رشد اجتماعی دختران رابطه وجود دارد
و همین طور تحقیق موسوی در سال 1364 که تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانش جویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه وجو دارد
و تحقیق اردلان زاده در سال 1368 که تحقیقی تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی دختران مجرد و متاهل حدود سنی 22 ساله شهرستان بافق که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین هوش هیجانی دختران مجرد و متاهل تفاوت وجود دارد .
بهبودی 1382 در پژوهش خود تحت عنوان نقش هوش هیجانی در محیط کار به این نتیجه رسیده که هوش هیجانی در امر رهبری تاثیر گذار است و شناسایی عواطف موجب کسب آگاهی نسبت به آنها شده زمینه درک صحیح عواطف دیگران را فراهم می نماید هم چنین اسلامی 1380 در پژوهش خود تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی و عاطفی دو افراد مجرد و متاهل به این نتیجه رسیده اند که افراد متاهل دارای هوش هیجانی بیشتری به افراد مجرد می باشند مهتر از همه اینها پژوهشگران دریافتند که ارتباط باثبات و معناداری بین تفاوت های فرد در توانایی ابراز دقیق و صحیح عواطف و تشخیص آنها با شادی های زندگی و روابط زناشوی مطلوب وجود دارد
به عنوان مثال مولر و همکارانش نشان دادند که زوج های خرسند در مقایسه با زوج هایی که رابطه ی زناشویی و عاطفی خوبی با هم ندارند احساس همدلی بیشتری نسبت به هم نشان می دهند و نسبت به احساساست یکدیگر حساسیت بیشتری به خرج می دهند

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد تفاوت هوش هیجانی در زنان ومردان نیز در پژوهشی محققی در کشورمان تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی در میان زنان و مردان بدین صورت مشخص شد که جنسیت تاثیر قابل توجهی در ابراز عواطف و تشخیص دقیق آنها بر جای می گذارد زنان بهتر از مردان در ابراز دقیق عواطف و تشخیص آنها عمل می نمایند و توانایی ابراز دقیق عواطف در زنان ناشی از توانایی بالای آنها در استفاده از رفتارهای غیر کلامی در جریان ارسال پیامهای عاطفی می باشد .

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

روش تحقیق :
روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که با این روش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *