پایان نامه ها و مقالات

منابع تحقیق درمورد حقوق بین الملل

بیگانگان در نظر گرفت و براساس قوانین ایران و برای بیگانگان آزادی و ورود اقامت و نیز حداقل حقوق به میزان مورد احترام در حقوق بین الملل در نظر گرفته شد. دوران معاصر: امروزه نیز بیگانگان... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع تحقیق درمورد وزارت امور خارجه

مقدمه 2 فصل اول : مفاهیم و کلیاتمبحث اول : واژگان کلیدی 5 گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج 5 بند اول : اهمیت ازدواج 6بند دوم : اهمیت خانواده 7 گفتار دوم : تعریف تابعیت 9بند اول : تعریف اتباع... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : عربستان سعودی

القدریه، جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، عربستان سعودی، چاپ اول.بن تیمیه الحرانی؛ تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم: 1409 ه.ق، بغیه المرتاد ، جامعه الإمام محمد بن سعود... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : حقوق بشر

تکفیرى‏ و خطر آنان در کنار سایر مسایل مورد بررسى قرار گرفت. حضرت آیت‏الله خامنه‏اى در دیدار با نواز شریف نخست وزیر پاکستان گروه‏هاى تکفیرى را خطرى براى همه مسلمانان اعم از شیعه و... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : حقوق بشر

آن کشور اجازه استرداد اتباع لیبی به دولتهای بیگانه را نمی دهد از پذیرش درخواست استرداد دو متهم لیبیایی خود داری نمود . لذا موضوع در شورای امنیت مطرح شد و شورا با صدور قطعنامه در چار... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : مخاصمات مسلحانه

از بمب ها و موشکهای هسته ایی علیه اهداف غیر نظامی و همچنین اقدام علیه راکتورها یا مخازن و انبارها و زاغه های محل نگهداری تجهیزات و سلاح های هسته ای و در نتیجه ایجاد فاجعه در یک منطقه... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : اقدامات تروریستی

مرکزی، می تواند سبب اقدامات تروریستی و مغایر حقوق بشر شود. جنایت گروه های تکفیری تا آنجا ادامه داشت که به ناچار سکوت جامعه بین المللی شکسته شد و شورای امنیت در قطعنامه 2169 مورخ 30 ژوئیه... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : مخاصمات مسلحانه

وهابیت تکفیرى، در سال‏هاى گذشته بسیارى از چهره‏هاى سیاسى، نظامى، و مذهبى و شخصیت‏هاى برجسته از جمله: پزشکان، وکیلان و افسران عالى رتبه دیگر را در این کشور به شهادت رسانده‏اند.... متن کامل