منابع مقاله درباره کارمندان

مراجعت از محل ماموریت یا عزیمت به محل ماموریت در صورت تهیه روادید در مورد کشورهایی که لازم می دانند، در کشورهای ثالث از مصونیت برخوردارند. نمایندگان دولت ها که به کشور محل ماموریت خود می روند، با اینکه سفرها اکنون از طریق هوا و غالبا بدون توقف در مسیر است، ممکن است در مدتی کم یا زیاد از یک یا چند کشور عبور کنند و یا مجبور به توقف کوتاه یا طولانی تر در شهر های سر راه بشوند که در این کشورها نمایندگان از مصونیت برخوردار هستند.

بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت
اعضاء خانواده نمایندگان دول و کارمندان اداری و فنی و خدمه کسانی هستند که به وضعیت آنان در سرزمین ثالث اشاره گردید. اعضاء اداری و فنی دارای مسئولیت خطیر و حساس اطلاعاتی می باشند و بسا از کارمندان دیپلماتیک ماموریت مسئولیت مهم تری داشته باشند و از آنجا که به یک ماموریت و نمایندگی باید به عنوان یک کل و مجموعه غیر قابل تفکیک نگریست، در نتیجه همت دولت فرستنده معطوف آن است که نمایندگان و اعضاء نمایندگی آزادانه به مقصد برسند.
بر این اساس توجه دولت های ثالث به تامین عبور آزادانه از خواسته های دولت فرستنده است. لذا برای اعضاء خانواده و کارمندان اداری و فنی وضعیتی مشابه سایر نمایندگان دولت ها در نظر گرفته شده است.

بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات
علاوه بر افراد که از سرزمین دولت ثالث عبور می نمایند، وسایل ارتباطی، مکاتبات، کیسه های دیپلماتیک نیز از سرزمین دولت ثالث عبور می نمایند. بدین منظور التزام دولت ثالث به رعایت مصونیت ارتباطات نیز مطرح گردیده است.
این مصونیت ها در خصوص بسته سیاسی و سایر ارتباطات چه به صورت ارادی در حال عبور باشد و چه به صورت فورس ماژور در کشور ثالث وارد شوند، مجری خواهد بود.
مصونیت ها از سوی دولت های ثالث در گذشته نزاکت بین المللی محسوب می گردید ولی از کنوانسیون ۱۹۶۱ وین به بعد، نوعی التزام و تعهد برای دولت های ثالث است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند