پایان نامه روانشناسی با موضوع رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی

رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی   فرهنگ عبارت است از ارزش‌هایی که اعضـای یک گروه معین دارند، هنجارهایـی که از آن پیـروی

Read More

Share

پایان نامه : تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر

تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر   تفکـر انتقادی اغلب با مفاهیم دیگری مثل خوب فکر کردن[۱]، حل مسأله[۲]، تفکر خلاق[۳] یا نوآورانه[۴] و تصمیم‌گیری[۵]

Read More

Share

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی

سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی   فاسیونه با بهره گرفتن از توصیف متفکـر نقـاد ایده‌آل در گزارش دلفـی، مقیـاسـی تحت عنوان سیـاهه گرایش به تفکر انتقادی

Read More

Share

پایان نامه : عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان

عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان   تحقیقاتی کمّی که پیش از این در زمینه گرایش‌های تفکر انتقادی انجام شده‌اند، رابطه متغیرهای مختلفی را

Read More

Share

پایان نامه روانشناسی با موضوع تفکر انتقادی

تفکر انتقادی   توجه به پرورش تفکر انتقادی به حدود ۲۵۰۰ سال پیش و زمان سقراط برمی‌گردد. سقراط به تمرکز معلمان بر مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان

Read More

Share