رشته حقوق

هزینه های جاری

– روش های مبتنی بر مقررات -سیستم های حسابداری و اطلاعات – مدیریت توسعه نیافته -تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی باز با تغییرات فراوان -ارتباطات داخلی بصورت چهره به چهره -سیستم های... متن کامل

رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

بند سوم: در اجرای سیاستهای خصوصی سازی دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:الف )درزمان اجرای خصوصی سازی کنترل فساد اداری نیز باید مد نظر قرار بگیرد،زیرا در غیر این صورت مسؤلان اداری با... متن کامل

رشته حقوق

فعالیت های اقتصادی

رعایت اصل شایسته سالاری در انتصاب مدیران و گزینش کارکنان در مفهوم پایین آوردن فرصتهای ارتکاب جرم ، خود پیشگیری محسوب می شود . مفهوم شایستگی به این معناست که افراد کفایت لازم را... متن کامل

رشته حقوق

توزیع مجدد درآمد

مسلما اگر تولید خدمات بصورت کاملا درستی ، روش کاملی برای سازماندهی تامین خدمات به شمار می رفت دیگر دلیلی برای توجه به اصلاحات و تعدیل اقصادی وجود نداشت .بطور کلی سه نارسایی عمده در... متن کامل

رشته حقوق

قانون مجازات عمومی سال

قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوط جرم پور سانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آنرا تعیین نموده است جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت ... متن کامل

رشته حقوق

در مطالعات مختلف

بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری فساد اداری به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است عده ای بر این عقیده اند که اصولا راهی برای حل این مشکل وجود ندارد ... متن کامل

رشته حقوق

پیشگیری اجتماعی از جرم

درقالب سطوح سه گانه ما انواع دیگر پیشگیری را نیز می بینیم-یعنی پیشگیری اولیه و ثانویه نوعی پیشگیری اجتماعی از جرم است.اصلاح نهادهای اجتماعی ،ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی ،بهبود... متن کامل

رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

1-23-3 جرم ارتشاء حکم قانونی ارتشاءدر ماده 63 قانون تشدید بدین شرح می باشد.هر یک از مستخدین و مأمورین دولتی اعم از قضایی، اداری ، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی... متن کامل

رشته حقوق

انواع پیشگیری از جرم

با انتخاب این عنوان سازمان ملل متحد در مقام القاء اولویت های خود در زمینه سیاست های جنائی به دولت های عضو بود،یعنی سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در... متن کامل

رشته حقوق

جرم شناسی پیشگیرانه

بند 4.خصیصه چهارماین اقدامات آن است که چون قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور می باشند .1-20- تعریف پیشگیری از جرم ومحدوده آن «باتوجه به... متن کامل