رشته حقوق

سیستم حفاظتی

مهمترین کار برای کنترل این اختلالات ، خنک سازی مطمئن هسته رآکتور است تا از گرم شدن بیش از حد المنت های سوخت جلوگیری شود . به عنوان مثال گسیختگی کامل خط لوله اصلی می برد در خط گرم در... متن کامل

رشته حقوق

منطقه مورد بررسی

تمی ، در محیط های فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سوانح و حوادث اتفاق افتاده در نقاط مختلف دنیا نیز ذکر می گرد رآکتور ( دفع... متن کامل

رشته حقوق

سیستم حفاظتی

رسته E ( گزارش دهی سریع ) – گزارش دهی ظرف 24 ساعت تلفنی یا با دورنگار ، گزارش دهی کتبی ظرف 5 روز کاری . رویدادهایی که در یک مدت زمانی مناسب ، وارسی یا تدابیر تعمیراتی را الزامی می کنند .... متن کامل

رشته حقوق

فن آوری هسته ای

4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب : برای تضمین کارکرد عملیاتی سیستمهای ذخیره ، به دلایل ایمنی فنی ، روش جداسازی ساختمان نصب سیستمها بسیار مهم است . در این روش ، سیستمهای ذخیره مختلف... متن کامل

رشته حقوق

در دسترس بودن

از کار افتادگی ناشی از عیب مشترک (B)گوناگونی فضاهای محل نصب سیستمهای ذخیره از هم جدا باشند عیوب سرایت کننده به سایر دستگاهها (C)اصل جداسازی فضاها ایمن سازی ساختمانهای مهم از اثرات... متن کامل

رشته حقوق

سرمایه گذاری

امریکا2 (1)1 (1)1614443 (5)62 (3085 (7)213 (14)440 (31)جمع کلاعداد داخل پرانتز مشخص کننده تعداد سیستم های در دست ساخت هستند . نقشه جهان و محل نیروگاه های کشورهای دارنده نیروگاه اتمی.4-2-4 نیروگاه ها و... متن کامل

رشته حقوق

نیروگاه حرارتی

ساختمان ژنراتور برق اضطراری : ژنراتور برق اضطراری در داخل ساختمان مربوط به خود نصب می شود و در هنگام قطع برق نیروگاه ، جریان برق مورد نیاز اجزای مهم مانند سیستمهای خنک کننده رآکتور ،... متن کامل

رشته حقوق

استانداردها

AANNAAANNA = کلید حروف بر اساس جدول N = جایگاه اطلاعات عندی جایگاه داده ها ممکن است با یک داده عددی بوسیله کاربر تکمیل شود یا حتی خالی بماند . جایگاه هایی که با حرف A مشخص شده اند بر اساس... متن کامل

رشته حقوق

اثرات زیست محیطی

3-9-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه پایش رادیولوژیک سطح سایتپایش گازهای خروجی از دودکش (RADIATION MONITORING REGULATION) پایش آب‌های خروجی از نیروگاه (RADIATION MONITORING REGULATION)پایش تشعشعی در سطح... متن کامل

رشته حقوق

برنامه های اجرایی

حدود دو سوم از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که نیروگاه های هسته ای آنها در زمینه تولید برق و زیر ساخت های صنعتی نقش مکمل را ایفا می نماید . نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی... متن کامل