سبز اندیشان امروز

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

اصل بر این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمیل شود. کیفر حبس اگرچه ظاهراً…

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

عفت در لغت به معنای حفظ نفس از تمایلات و شهوت نفسانی آمده است. «حیا» نیز…

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

    در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی،…

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران – حقوق کیفری :نکاح، ایجاب و قبول – ازدواج سفید

  همانطور که معاملات دارای شرایطی جهت صحیح بودن برخوردارند، عقد ازدواج نیز دارای شرایطی است…

دانلود پایان نامه معماری :خانه کودک – بازی و خلاقیت

  رشد انسان از تولد و حتی پیش از تولد ، تا ۷ سالگی مساله ای…