رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد بافت تاریخی، شهر اردبیل، بافت تاریخی شهر، شهرستان اردبیل

صورت گرفته در زمینه شناسایی عوامل موثر در هویت بخشی کالبدی به بافت های تاریخی میادین و فضاهای دارای قدمت، محلات با قدمت تاریخی و همچنین فضاهای باز شهری در بافت های با ارزش تاریخی به... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد بافت تاریخی، بهسازی و نوسازی، بازآفرینی، نوسازی و بهسازی

نقلیه موتوری با تاکید بر حفظ کالبد و ارزش ها و روحیه حاکم بر محله ها؛ از جمله این طرح ها می توان به طرح های روان بخشی و بهسازی و نوسازی محورهای فرهنگی شهرهای شیراز و اصفهان اشاره کرد.... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد میراث فرهنگی، فضای معماری، باستان شناسی، ارزش های فرهنگی

وجود آمدن و شکل کالبدی گرفتن، نمایانگر تفکری خاص به شمار می آید که فرهنگ و تحرک اجتماعی زمان را متبلور می کند، هر دو برگردانی هستند از عقاید و نظرها، شیوه های کاربردی و ابداعات فنی... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد بافت تاریخی، تجدید حیات، شهر تاریخی، توسعه پایدار

در شناسایی و احساس آرامش شهروندان می داند. تاکید اصلی لینچ در پرداختن به عوامل کالبدی تاثیر گذار بر هویت شهری و محله ای است. او عوامل سازنده تصویر ذهنی شهر را برای داشتن درکی خوانا و... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد شهر اردبیل، فضای شهری، بافت تاریخی، بافت تاریخی شهر

شهرهای ایران وجود ندارد. اردبیل از شهرستان های شمال غربی کشور است و از سه بخش مرکزی (اردبیل)، هیر و سرعین و یازده دهستان تشکیل شده است. از بناهای تاریخی این شهرستان می توان به دهکده... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد شهر اردبیل، بافت تاریخی، رگرسیون، هویت کالبدی

1-2-سوالات پژوهش 41-3-فرضیه های پژوهش 41-4-اهداف پژوهش 41-4-1-کاربردهای متصور از تحقیق 51-4-2-اهداف کاربردی پژوهش 51-5-تعاریف و مفاهیم مربوط به پژوهش 5فصل دوم:دیدگاه های نظری... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره جمعیت شناختی، مدیریت کتابخانه، سطح معنادار، ضریب همبستگی

ماهیت فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون، برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش استفاده شده است. همچنین از فنون آمار توصیفی شامل جدول و نمودار فراوانی،... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره استفاده از کتابخان، کتابداران، کتابخانه عمومی، روش پژوهش

خدمات مطلوب به آن‌ها، باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. گورمن58 (۱۹۹۰) در پژوهشی که ابزار بکار رفته آن پرسشنامه بود، به بررسیِ رابطه عوامل مذهبی با نیازها و رفتارهای... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره کتابخانه عمومی، استفاده از اینترنت، حفظ مشتری، مدیریت کتابخانه

شود (عازم، ۱۳۸۶، ص۴۱). از آنجائیکه کتابخانه‌های عمومی، مراکزی هستند که باید در دسترس تمامی افراد و اقشار جامعه قرار گیرند، تعیین مکانی که کتابخانه عمومی در آن واقع شود بسیار مهم... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره عادت به مطالعه، مدیریت اطلاعات، استفاده از کتابخان، کتابخانه عمومی

خدمات مطلوب را هموارسازند تا دانش در جامعه با سرعت بیشتری جریان داشته باشد و کاربران بدون هیچ محدودیتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و شاهد شکوفایی استعدادهای افراد و... متن کامل