رشته حقوق

گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان

گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان: 1- اعتقاد به سازمان: اگر سازمان خود را بهترین بدانید کافی نیست، باید اعتقاد راسخ داشته باشید که سازمانتان بهترین است. سازمانی این چنین،... متن کامل

رشته حقوق

روش های ارزیابی رضایت شغلی

روش های ارزیابی رضایت شغلی رضایت شغلی را با روش ها و ابزارهای گوناگونی می توان سنجید.با مروری به منابع، می توان در مجموع به روش ها و ابزارهای ذیل اشاره نمود:   2-6-1مقیاس های درجه بندی... متن کامل

رشته حقوق

مهم‏ ترین عوامل غیر وراثتی شکل‏ گیری شخصیت

مهم‏ ترین عوامل غیروراثتی شکل‏ گیری شخصیت عوامل مؤثر بر شکل‏گیری شخصیت از دیرباز به دو دسته معروف «وراثتی» و «محیطی» (غیروراثتی) تقسیم شده‏اند. عوامل وراثتی عوامل تأثیرگذار... متن کامل

رشته حقوق

تعاریف بازاریابی رابطه مند

تعاریف بازاریابی رابطه مند تعاریف متعددی از بازاریابی رابطه‌مند ارائه شده است. کاتلر و آرمسترانگ(1385) بازاریابی رابطه‌مند را ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروههای... متن کامل

رشته حقوق

تقسیمات و طبقات تصمیم گیری

تقسیمات و طبقات تصمیم گیری تصمیم گیری، قابلیت طبقه بندی به اشکال دیگری را نیز دارد و مهمترین طبقه بندی ها عبارتند از: 1) ابعاد خرد در مقابل کلان تصمیم گیری. 2) ابعاد زمانی تأثیر گذار بر... متن کامل

رشته حقوق

اقدام سازمان های بین المللی

اقدام سازمان های بین المللی: 2-38-4-1 اعمال تحریم ها: تحریمها می تواند به سه شیوه تحریم تجاری، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود. تحریم تجاری، عبارت است از امتناع از خرید و فروش... متن کامل

رشته حقوق

فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن

فرسودگی شغلی( تحلیل رفتگی) استرس از واژه  استرینجر  به معنی کشش محکم مشتق شده است. منظور از استرس زا،‌ نیروی خارجی وارد شده بریک فرد است که باعث کشیدگی یا تنش می شود. استرس کم می تواند... متن کامل

رشته حقوق

تعهد سازمانی چیست

تعهد سازمانی میزان تعهد کارکنان به سازمان می‌تواند در بروز و یا نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است که بیانگر این نکته می‌باشد که اعضای سازمان، به چه... متن کامل

رشته حقوق

تعریف بانکداری الکترونیک

تعریف بانکداری الکترونیک بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلفی می باشد و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی را ارائه نمود.آنچه که درتمامی سطوح می توان مشاهده نمود، استفاده از سیستم... متن کامل

رشته حقوق

مفهوم ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی

مفهوم ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی سیستم اطلاعات بیمارستان: برخی از صاحب نظران فناوری نرم افزار مکانیزه بیمارستان را جایگزینی برای گردش فعالیت های دستی در بیمارستان دانسته اند... متن کامل