رشته حقوق

برقراری ارتباط

ماشین بازی بجهها/ سرزندگی در مقابل ماشین سواری بدیعیرنگ خاکی و نازنچی/ پاییز/ اندوه و ناامیدی فصل پیش از مرگ لولههای روی هم/ ارتباطات شکل نگرفتهراننده چرا به هر کس که میرسد پیشنهاد... متن کامل

رشته حقوق

مشکلات اقتصادی

طلبه افغانی: مرد جوان اهل افغانستان که برای تحصیل و طلبگی به ایران آمده است. وی با یک از کارگر افغانی که در یک شرکت ساخت و ساز نگهبان است نسبت آشنایی دارد و گاهی کنار او در محل نگهبانی... متن کامل

رشته حقوق

کودکان و نوجوانان

4-2 فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی4-2-1 معرفی کارگردان عباس کیارستمی در سال ۱۳۱۹ متولد شد. او دارای لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. عباس کیارستمی از سال ۱۳۴۰ به... متن کامل

رشته حقوق

تحلیل گفتمان انتقادی

هر چیزی که وجود دارد، قابل مطالعه است و البته در سالهای آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به نظر می آید که عملاً همه چیز مطالعه می شود. با وجود این صرفاً برخی چیزها به صورت نظام هایی... متن کامل

رشته حقوق

تحلیل گفتمان انتقادی

اسطوره بوجود می آید. بنابراین اسطوره نظام نشانه شناختی مرتبه دوم است.» زبان (اباذری،139:1380) اسطورهبارت برای بیان دیدگاه خود به مبانی نظام نشانه... متن کامل

رشته حقوق

ساختارگرایان

رفع تأکید از نکات مثبت آنهایکی از مهمترین و پر کاربردترین کارکردهای ایدئولوژیکی زبان استفاده از راهکار مثبت نمایی «خود» و منفینمایی «دیگران» است و اساس آن بر پایۀ همان مربع... متن کامل

رشته حقوق

تحلیل گفتمان انتقادی

در کتاب بایگانی شناسی اش هنگام تعریف گفتمان آورده است که «ما مجموعه ای از احکام را تا زمانی که متعلق به صورت بندی گفتمانی مشترکی باشند، گفتمان می نامیم.» (فوکو،17:1972) گفتمان فوکو یک... متن کامل

رشته حقوق

اجتماعی و فرهنگی

تحلیل متن وگفتمان اصالتاً کیفی و نوعاً اکتشافی است. یکی از راههای انجام یک تحقیق کیفی، در نظر گرفتن نظریه یا چارچوبی با اصولی پذیرفته شده، در داخل پارادایمی خاص میباشد؛ تا دادههای... متن کامل

رشته حقوق

تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان، یک گرایش مطالعاتی بین رشته‌ای است؛ که از اواسط دهه‌ی 1960 تا اواسط دهه‌ی 1970 در پی تغییرات گسترده‌ی علمی–معرفتی، در رشته‌هایی چون انسان‌شناسی، قوم‌نگاری،... متن کامل

رشته حقوق

نشانه شناسی اجتماعی

نشانههای سینمایی: پیتر وولن در این مورد معتقد است: «در واقع غنای زیبایی شناختی سینما از این امر ریشه می گیرد که در سینما سه بعد نشانه متمکن است (نمایه ای، شمایلی، نمادین). ضعف بزرگ... متن کامل