آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

.
خطرات و تهدیدات انرژی و تکنولوژی اتمی صرفاً به ساخت سلاج های هسته ای محدود نمی شود و به کارگیری صلح آمیز این انرژی و تکنولوژی نیز ، در مواردی خطرات و تهدیداتی را در پی دارد . به عنوان مثال یک نیروگاه هسته ای ممکن است به دلائل فنی و یا اشتباه و سهل انگاری گردانندگان و کارکنان آن منفجر شده و خطرات و زیان های عظیمی را بر افراد ، جامعه و محیط زیست تحمیل کنند . یا ممکن است وسیله نقلیه ای که مواد هسته ای یا پسمان های هسته ای و رادیواکتیو را جا به جا می کند در نتیجه تصادم یک وسیله نقلیه دیگر متلاشی شده و بواسطه نشت و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو خسارات عظیمی را بر افراد و محیط زیست وارد نماید . مدیریت غیر علمی و استاندارد تأسیسات هسته ای نیز می تواند موجب ساطع شدن بیش از حد تشعشعات و در نتیجه ورود ضرر و زیان جانی و مالی به کارکنان یک موسسه و نیز دیگر افراد بشود . این وقایع نمونه هایی از مشکلات و خطراتی هستند که می توانند در حوزه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی بروز کنند و ضمن نا ایمن کردن ، جامعه و محیط زیست ، خسارات جبران ناپذیری بر افراد تحمیل نمایند . نیروگاه های هسته ای همواره موجب رها سازی مقادیری مواد رادیواکتیو به صورت گاز ، مایع و جامد در محیط زیست می شود ، از این مواد رادیواکتیو اشعه هایی ساتع می گردد که اگر بر نسوج زنده برخورد کنند سبب تجزیه ، تلاشی و انهدام این نسوج می شوند ، بنابراین اگر محیط زیست آلوده به این مواد باشد ، این مواد یا از برخورد مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تنفس و تغذیه وارد ارگان های مختلف موجود زنده می شوند و در نتیجه در کوتاه مدت و یا دراز مدت ( بسته به نیمه عمر ماده رادیواکتیو ) ارگان های حیاتی موجود زنده را به انهدام کشانده و زود یا دیر موجود زنده به بیماری یا مرگ گرفتار می شود .
یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه های اتمی مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .
بررسی این امر که به هنگام ساخت و راه اندازی نیروگاه های اتمی ضوابط و مقررات ایمنی لازم تا چه حدی رعایت شده اند بسیار مشکل است .
3-12 پایش محیط زیست نیروگاه
مبانی مدلسازی و ارزیابی پخش و انتشار آلاینده ها
در اتمسفر و محیط های آبی
به منظور دستیابی به اهداف مانیتورینگ محیطی جامع نیروگاه اتمی بوشهر و جهت کنترل رهاسازی مواد رادیواکتیو نیروگاه در زمان بهره‌برداری و نیز آنالیز پیامدها (شامل محاسبات دز از مسیرهای مختلف پرتوگیری و ریسک منتجه برای افراد جامعه)، عناصر پایه‌ای و اصلی محیطی پایش می‌شوند. این عناصر در ارتباط با واسط‌های محیطی مختلف (هوا، آب زیرزمینی، آب سطحی، اکولوژی خشکی و دریا و غیره) بوده و اجزا تشکیل دهنده، روابط و مدل‌های حاکم بر رفتار سنجی و اثرات هر یک بررسی می‌گردد. هفت جزء اساسی مانیتورینگ محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر به شرح فهرست زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پایش پارامترهای هواشناسی
پایش پارامترهای آبهای زیرزمینی
پایش پارامترهای آبهای خلیج فارس
پایش پارامترهای آبهای سطحی
پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا
پایش پارامترهای سرزمین
پایش پارامترهای کاربری آب و زمین
3-12-1 اهداف کلی برنامه‌ی پایشی برای حفاظت مردم و محیط
تایید تطابق با حدود نشت مجاز و دیگر ملزومات نظارتی در خصوص تاثیر بر مردم و محیط، ناشی از بهره‌برداری نرمال یک فعالیت یا یک منبع در یک فعالیت؛
تهیه اطلاعات و داده‌ها به منظور ارزیابی دز و برای ارزیابی پرتوگیری یا پتانسیل پرتوگیری گروه بحرانی (گروه شاخص) و مردم، بدلیل وجود مواد رادیواکتیو یا میدان‌های تشعشعی در محیط، ناشی از بهره‌برداریِ نرمالِ یک فعالیت یا یک منبعی در فعالیت و از حوادث یا فعالیت‌های قبلی؛
چک کردن شرایط بهره‌برداری و متناسب بودن کنترل‌های نشتی از منبع و هشدار دادن شرایط غیر معمول یا پیش‌بینی نشده و در صورت مقتضی راه‌اندازی برنامه پایش محیطی ویژه
3-12-2 اهداف جانبی برنامه‌ی پایشی برای حفاظت مردم و محیط
تهیه اطلاعات برای مردم؛
ادامه‌ی ثبت دائمی تاثیرات یک موسسه یا یک فعالیت بر میزان رادیونوکلیدهای محیط؛
چک نموندن پیش‌بینی مدل‌های محیطی، برای اصلاح آنها و در صورت مقتضی به منظور کاهش خطاهای ارزیابی دز.
3-12-3 آلاینده های محیطی
آلاینده‌های محیط زیست به علت آنکه باعث ایجاد اثرات نامطلوب روی سلامت انسانها، حیوانات، گیاهان و بطور کلی اکوسیستم می‌شوند، شناسایی و مشخص می‌‌گردند. لیست و فهرست آلاینده‌های محیط ثابت نیست و در طول زمان با شناسایی آلاینده جدید تغییر می‌‌کند. بیشتر آلاینده‌ها همراه با فعالیتهای انسانی تولید و برخی نیز دارای منشاء طبیعی هستند. به هر حال مدلسازی حرکت و تبدیلات آلاینده‌ها در چندین واسط محیطی، نمایش کلی پرتوگیری (تشعشعی و غیر تشعشعی) انسان از آلاینده‌ها و ریسکهای سلامتی همراه را بدست می‌‌دهد.

Share