سبز اندیشان امروز

پایان نامه رایگان درباره امنیت بین المللی

مبنای مسئولیت مبتنی بر نقض تعهدات ناشی از موافقت نامه های بین المللی یا حقوق بین الملل عرفی است . بنابراین وجود تعهدات اولیه دولت ها در حوزه ی محیط زیست پیش شرطی برای وجود مسئولیت دولت در قبال خسارات زیست محیطی است .
بنابر حقوق بین الملل عرفی ، دولت ها مجاز به انجام کار و صدور مجوز برای فعالیت هایی که در درون قلمروشان یا در اماکن مشترکی که به طور نامطلوبی حقوق دیگر دولت ها از جمله محیط زیست آنها را تحت تأثیر می گذارد ، نیستند . این تعهد بیانگر اصل کلی حسن همجواری است . به طور بسیار دقیق تر ، دو وظیفه کلی که اکنون جز حقوق بین الملل عرفی است قابل تشخیص می باشد :
1 . وظیفه ی پیشگیری ، کاهش و کنترل آلودگی و صدمات محیط زیستی
2 . وظیفه ی همکاری برای کاهش خطرات و فوریت های محیط زیستی از طریق اعلامیه ، مشورت ، مذاکره و در موارد مناسب ارزیابی تأثیرات محیط زیستی .
حادثه داوری تریل اسملتر در ارتباط با اختلاف بین کانادا و امریکا بر سر آلودگی ( دی اکسید سولفور ) بود که از یک کوره ذوب فلز کانادا در شهر تریل در شهر بریتیش کلمبیا در کانادا منتشر شده بود . داوری که توسط دو کشور برای حل این اختلاف تشکیل شده بود اعلام کرد که : مطابق با اصول حقوق بین الملل و همچنین قانون ایالات متحده ، در موردی که آسیب و پیامدهای جدی روشن و آشکار است ، هیچ دولتی حق ندارد از قلمرو خویش به نحوی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که دودهای حاصله موجب ورود خسارت به قلمرو کشور دیگر و یا مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند وارد شود .
اصل پیشگیری از خسارت فرامرزی به طور کلی توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو دوباره تأیید گردید . دیوان اعلام کرد که ( یکی ) از تعهدات هر دولت این است که به طور آگاهانه اجازه ندهد از قلمروش برای اعمالی که در تضاد با حقوق دیگر دولت ها است ، استفاده شود . دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای و همچنین در قضیه گابسیکوو ( این تعهد ) را وجود تعهد عمومی دولت ها جهت دادن تضمین به اینکه فعالیت های درون حوزه صلاحیت و کنترل آنها به محیط زیست دیگر دولت ها یا به مناطق خارج از محدوده ی صلاحیت ملی آنها که اکنون بخشی از پیکره حقوق بین الملل مربوط به محیط زیست است ، احترام بگذارند مورد شناسایی قرار داد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر این ، اصل 21 از اعلامیه استکهلم تأیید کرد که دولت ها دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع شان بنا بر سیاست های محیط زیستی و توسعه خود می باشند و مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود خسارت به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده ی ملی آنها وارد نگردد . اصل 21 اعلامیه استکهلم در اصل 2 اعلامیه ریو 1992 تکرار شده است .
اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی به دیگر دولت ها و مناطق واقع در خارج از حیطه ی صلاحیت ملی آنها به طور گسترده ای در شمار زیادی از اسناد رشته حقوق بین الملل محیط زیست مورد تأیید مجدد قرار گرفته است . به عنوان مثال کنوانسیون 1982 مونته گوبی در مورد حقوق دریا ها که در ماده 235 آن بیان می کند که : دولت ها نسبت به تحقق تعهدات بین المللی شان در مورد حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی مسئول هستند . آنها بر طبق حقوق بین الملل باید پاسخگو باشند .
3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی
مسئولیت دولت برای اقدامات قانونی فقط زمانی رخ می دهد که یک سند بین المللی به طور خاص مسئولیت را در نظر بگیرد . با این وجود ، فقط تعداد محدودی از موافقت نامه های بین المللی بدین گونه عمل کرده اند . کنوانسیون مسئولیت بین المللی در خصوص خسارت ایجاد شده توسط اشیای فضایی مسئولیت مطلق را بدون یک عمل مجرمانه نسبت به خسارت ایجاد شده در سطح زمین یا از هواپیما به زمین در نظر گرفته است ( بند 2 ) و مسئولیت تقصیر را در خصوص دیگر خسارات در نظر گرفته است ( بند 3 ) . همچنین برخی از موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برای اقدامات قانونی و هر نوع فعالیتی که در درون قلمرو یکی از دو طرف صورت گرفته و موجب وارد آوردن خسارت به طرف دیگر شده است ، مسئولیت ایجاد کرده است . یک مثال در این مورد موافقت نامه 1964 بین فنلاند و اتحاد جماهیر شوروی در مورد آبراهه های مشترک است که بیانگر این است که هر یک از طرفین قرارداد که موجب ایجاد خسارت در قلمرو طرف دیگر از طریق انجام فعالیت هایی در درون قلمرو خودش شود ، مسئول است و باید جبران خسارت کند .
کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1977 بر روی موضوع مسئولیت بین المللی در مورد پیامدهای آسیب زای ناشی از اقدامات مجاز در حقوق بین الملل ( پیشگیری از خسارات فرامرزی از فعالیت های خطرناک ) به عنوان یک حقوق بین المل عرفی کار کرده است . کمیسیون یک مجموعه متشکل از 19 بند در مورد پیشگیری از خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک را تصویب کرد . و همچنین یک مجموعه ای از 8 اصل را در مورد تقسیم و تخصیص خسارت در مورد خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک در سال 2004 تصویب کرد . بندهای پیش نویس در مورد پیشگیری خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک در مورد فعالیت هایی که در حقوق بین الملل ممنوع نبودند و همراه با خطری برای ایجاد خسارات فرامرزی چشمگیری از طریق پیامدهای فیزیکی شان باشد ، بود . در این حالت خسارت شامل خسارت وارد شده به اشخاص ، مالکیت یا محیط زیست می شد و خسارت فرامرزی به معنای خسارت ایجاد شده در درون قلمرو یا در جای دیگری که تحت صلاحیت و کنترل یک کشور دیگر به غیر از کشور اصلی باشد ، خواه دولت های ذینفع دارای مرز مشترک باشند یا نباشند .
3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی
رژیم های مسئولیت مدنی در مورد خسارات زیست محیطی فقط می توانند در شرایطی اعمال شوند که :
1 . یک یا چند بازیگر قابل شناسایی وجود دارد ( آلوده کنندگان )
2 . خسارت ایجاد شده دقیق و قابل محاسبه و اندازه گیری باشد
3 . امکان ایجاد یک رابطه ی علت و معلولی بین خسارت و اقدامات آلوده کننده ( آلوده کنندگان ) شناسایی شده باشد .
رژیم های مسئولیت مدنی می توانند در سطوح ملی و بین المللی اجرا شوند .
3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی
مهمترین علت شکل گیری، دلیل وجودی و هدف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. این هدف در بند 1 ماده 1 بیان شده است . البته اهداف برشمرده شده در بندهای 2 ، 3 و4 نیز به نوعی مرتبط با صلح و امنیت بین المللی بوده و تحقق آن ها تأمین کننده این هدف است . در جهان امروز، صلح نه تنها به عنوان یک نیاز انسان ها و جوامع تلقی می شود بلکه به عنوان یک حق برای انسانها تلقی شده تا بتوانند در فضایی آکنده از صلح و آرامش زندگی کنند . اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این حق اشاره دارند. مجمع عمومی ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه شماره 11/239 مورخ 12 نوامبر 1984 بر این حق تاکید کرده و اعلام کرده است که هدف اصلی ملل متح د، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. مجمع عمومی در این قطعنامه حفظ حیات توأم با صلح را برای مردم، حق مقدمی مختص به آن ها و وظیفه مقدسی برای هر کشور بر شمرده است.
مفهوم صلح و امنیت بین المللی، در طول زمان و با توجه به تغییرات متعدد حادث شده در روابط بین المللی تغییر یافته و معنا و مصادیق آن گسترش یافته است.
3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بینالمللی
3-7-1-1 مفهوم صلح
صلح، حالتی است که در آن، جنگ حکمفرما نباشد ( جعفری لنگرودی ، 1384 :4 ) . صلح تا قبل از تأسیس ملل متحد در روابط بین المللی نیز همین مفهوم را داشت. لکن ملل متحد، مفهوم آن را وسعت داده و به عنوان نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عدالت ( بیگ زاده ، 1389 : 516) تلقی کرده است. بنابراین از این دیدگاه دیگر، صرفاً فقدان جنگ به معنای برقرای و تداوم صلح نیست بلکه انجام هر عملی که در تعارض با عدالت باشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن شود. این دیدگاه پس از پایان جنگ سرد قوام یافت. سران اعضای شورای امنیت در اعلامیهای که در پایان نشست خود در 31 ژانویه 1992 اعلام کردند امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولتها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی نیست. عدم ثبات و پایداری در زمین ههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید .
بندهای 2 و 3 ماده 10 منشور ملل متحد، تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه بین المللی را بیان می کند که منجر به کاهش علل زمینه های وقوع جنگ و تحکیم صلح جهانی خواهد بود . همان که از مفاد مواد 33 ، 34 ، 36 ، 39 و همچنین ماده 50 منشور بر می آید هدف ، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز است .
3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی
به طور کلی واژه امنیت به نوعی احساس روانی اطلاق میشود که در آن به خاطر مبرّا بودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر احساس میشود. در مفهوم کلی، امنیت به بر حذر بودن از خطراتی اطلاق میشود که منافع و ارزشهای انسان ها را مورد تهدید قرار میدهد. پس از انعقاد صلح وستفالی در سال 1648 و شکل گیری نظام دولت- ملت، مفهوم امنیت ملی در روابط بین المللی مطرح شد و با گذشت زمان و تعمیق روابط بین المللی، مفهوم امنیت بین المللی نیز پا به عرصه حیات گذارد. در گذشته امنیت بین المللی غالباً در حوزه امنیت نظامی تعریف میشد اما امروزه در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف میشود. به تبع محدود بودن مفهوم صلح، مفهوم امنیت بین المللی نیز در گذشته محدود بود و از مرزهای دولتها چندان فراتر نمی رفت و مبتنی بر امنیت ملی دولت ها بود. لذا استقلال و حاکمیت ملی دولت ها مهمترین رکن امنیت بین المللی تلقی میشد. از منظر این دیدگاه، دولتها، هم منشأ اصلی تهدید تلقی میشدند و هم مسئول برقراری امنیت، و تأمین امنیت بین المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود. اما با آغاز عصر جهانی شدن امنیت بین المللی نیز تدریجاً مفهوم وستفالیایی خود را از دست داد. دیگر منشأ بسیاری از تهدیدات نه دولت ها بلکه عوامل و اشخاص دیگری تلقی میشدند. ماهیت تهدیدات نیز از نظامی به ابعاد دیگری همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تسری یافت. افزایش جمعیت، مهاجرتهای بیرویه، توسعه فقر، تخریب محیط زیست و گرم شدن کره زمین ازجمله عوامل تهدید در دنیای معاصر تلقی میشوند. همان طور که توماس هومر دیکسون معتقد کمبود مواردی چون زمینهای کشاورزی، آب، جنگل و ماهی علاوه بر تغییرات جوی مانند افزایش دمای کره زمین، تأثیراتی را در مقوله امنیت بین الملل به همراه داشته است. کنترل منابع نفتی، عامل اصلی جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 به حساب میآید ( جان بیلیس ، 1378 : 2 ) امنیت مشترک مبتنی بر این فرض است که در عصر همبستگی متقابل، هیچ ملتی به تنهایی نمیتواند به امنیت دست یابد . Chaumont, ch , 1970 , p 253) ) در عصر حاضر برخلاف مفهوم سنتی امنیت جمعی که بیشتر در مقابل تجاوز به کار میرفت مفهوم امنیت انسانی رواج پیدا کرده است که به معنای ایمنی از تهدیدات جدی دنیای امروز نظیر گرسنگی، بیماری، ستم دیدگی و آثار و تبعات زیانبار و ناگهانی ناشی از شکل زندگی جهان معاصر است که باعث گسترش امنیت جهانی از امنیت دولت ها به امنیت انسان ها و نباتات و گیاهان شده است . ( وکیل ، 1383 : 133-132 )

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی

جهانی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان یافته، شیوع بیماریهای مسری، مهاجرت های بی رویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است. بنابراین دیگر صرفا دولتها منشأ تهدید تلقی نمیشوند بلکه ممکن است کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین المللی و دولت ها سبب بروز تهدیدات تلقی شوند. باری بوزان ( باری بوزان ، 1387 : 3) تهدیدات امنیتی را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است:
الف: تهدیدات سیاسی: از نظر وی تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر به مسائلی چون فقدان دموکراسی و بی ثباتی حکومتهاست. در سطح بی نالمللی نیز ساختار آنارشیک نظام بینالملل ایجادکننده تهدیدات تلقی میشوند.
ب: تهدیدات اقتصادی: وی معتقد است فقر و توسعه نیافتگی مهم ترین چالشهای اقتصادی است که در بسیاری از موارد، سوء مدیریت نظام سیاسی داخلی آن ها را تشدید می کند.
ج: تهدیدات اجتماعی: وی می گوید تهدیدات اجتماعی و فرهنگی غالبا ریشه در عوامل اقتصادی دارد. معضلاتی چون مهاجرتهای بیرویه غیرقانونی، بیسوادی، مواد مخدر و جرائم سازمانیافته، چالش هایی هستند که میتوانند سبب بروز ناامنی و تهدید صلح شوند.
تهدیدات نظامی: تهدیدات نظامی از قدیم الایام به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی مطرح بوده اند. امروزه تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و اختلافات ارضی کشورها با یکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده است.
د: تهدیدات زیست محیطی: از نظر وی، گر مشدن کره زمین، سورا خشدن لایه اوزون و تغییرات آب وهوایی، ازبین رفتن تدریجی جنگلها خصوصاً جنگل های بارانی، بروز خشکسالی و کمشدن آب شیرین، آلودگی رودخانه ها که انسان، عامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از آن هاست تهدیداتی است که ممکن است در آینده نه چندان دور، سبب تهدیدات نظامی نیز بشود.
با این دیدگاه، صلح مساوی با عدم برخورد نظامی نیست بلکه فقر، گرسنگی، تبعیض، فقدان دموکراسی، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر به عنوان زمینه ساز تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی میشوند. در این دیدگاه حتی مداخله در امور داخلی دولت ها نه تنها غیرقانونی نیست بلکه زمینه ساز صلح و امنیت بین المللی تلقی میشود. بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بین المللی بوده است که شورای امنیت موارد زیر را تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است:
جنگهای داخلی در گرجستان، لیبریا، یوگسلاوی سابق و سودان بحران های انسانی ازجمله پاکساز ی های قومی و تصفیه نژادی در بوسن یو هرزگوین و رواندا تغییر نظامهای سیاسی آنچنانکه در هائیتی اتفاق افتاد.
تروریسم مانند آنکه شورای امنیت طی قطعنامه 1784 تحریماتی را علیه لیبی وضع کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه ای که در نهم دسامبر 1991 تصویب کرد مقرر کرد صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه روند مثبت و پویا و مشارکتی است که گفتگو را تشویق می کند و حل درگیری ها را از طریق مسالمت آمیز با تفاهم و همکاری متقابل امکانپذیر می سازد. در بند 3 همین قطعنامه مقرر شده است توسعه کامل فرهنگ صلح به تحقق موارد متعدد منوط شده است که عدم خشونت یکی از موارد آن است. کنفرانس عمومی یونسکو نیز در هجدهمین اجلاس خود اعلام نمود که صلح واقعی صلحی عادلانه و سازنده است. نباید صلح را تنها به مفهوم نبود جنگ دانست بلکه وجود یک نظام دموکراتیک در روابط بین المللی بر مبنای منافع مشترک و با محدوده احترام به حقوق بشر میتواند صلح واقعی تلقی شود.
با توجه به تغییر در ماهیت تهدیدها کوفی عنان دبیر کل سابق ملل متحد در سپتامبر 2003 جمعی از متخصصین را دعوت و هیئتی تحت عنوان هیئت سطح بالای راجع به تهدیدات، چالش ها و تغییرات تشکیل داد تا تهدیداتی را که جهان با آن رویاروست تعیین کنند. در هر اتفاق یا فرآیندی که منجر به » گزارش این هیئت، آن ها تهدید بر صلح و امنیت را به عنوان مرگ در یک مقیاس وسیع یا کاهش شانس زندگی شود و کشورها را به عنوان واحدهای اساسی سیستم های بین المللی تضعیف نماید تعریف کردند . متعاقب این تعریف، هیئت، عوامل تهدید بر صلح و امنیت بین المللی را به شش گروه تقسیم کرد: مخاصمات بین کشورها، مخاصمات داخل کشورها، تروریسم،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *