سرمایه اجتماعی-فایل تمام متن

هدیدهای روزافزون داخلی و خارجی برای نظم موجود در جامعه موثر افتد.
سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با هویت ملی حوزه نسبتا تازه ای از مطالعات در این زمینه را به نمایش میگذارد .در تحقیق حاضر با بررسی دو شاخص ذکر شده می توان به آزمون تعدادی از نظریه های موجود پرداخت و ادبیات این حوزه را غنی تر ساخت.و با نتایج حاصله از این تحقیق می توان برنامه ریزان حوزه سیاسی و اجتماعی کشور را نسبت به تعلق خاطر به ایران و اثرات سرمایه اجتماعی بر آن در جهت انجام آسیب شناسی از وضعیت موجود آگاه کرد
هویت و پرداختن به آن امروز مسأله ای جهانی است و مصادیق زیادی بر آن مترتب است ظهور و گسترش هویت های قومی، جنسی، دینی، دانشجویی و … همه مصادیقی از این مسأله اند .

ضرورت پرداختن به هویت از دو جنبه قابل طرح است:
الف) نارضایتی از وضع فعلی: بنابرآنچه ذکر گردید، ظهور هویت خواهی در جهان مدرن نشان از نارضایتی از وضع موجود است به عبارتی وضع موجود پتانسیل لازم و کافی را جهت برآوردن مطالبات انسان ها ندارند.
ب) توانایی تغییر وضع موجود و تبدیل آن به وضعیت مطلوب: گیدنز کنشگران اجتماعی را کنشگرانی می داند که دارای قدرت اند، یعنی قادر به تغییر و تحول اند، بنابراین باید تلاش کرد تا وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب آینده تبدیل گردد. (گیدنز- ۱۳۷۸-۶۶ )
طرح مساله:

کرمانشاه از جمله مناطقی است که یکی از قومیت‏های مهم و پرجمعیت ایران را در خود جای داده است، ‏ گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی ارتباطی و شبکه‏های ماهواره‏ای و کانال‏های کرد زبان، گسترش راه‏های ارتباطی و رشد کافی‏نت‏ها در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیده های اخیر هستند که به نظر می رسد به تغییرات عمده‏ای در ارزش‏ها و نگرش‏ها و شیوه‏های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به ویژه در جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد.  سوالی که در این شرایط مطرح می شود این است که استفاده از اینترنت چه تاثیراتی بر ابعاد مختلف هویت اجتماعی جوانان بر جای می گذارد؟ از آنجا که هویت اجتماعی، زمینه‏ساز رفتارهای فردی و اجتماعی است مطالعه چندوچون این تغییرات به ویژه در جوانان از یک سو مسائل وآسیب‏های احتمالی را آشکار می‏سازد و از سوی دیگر می‏تواند در جهت برنامه‏ ریزی و رفع مشکلات و نیازهای جوانان، مفید و موثر واقع شود.  به ویژه آنکه، با وجود بحث های نسبتاً گسترده در مورد هویت، مطالعه ی جدی درباره تاثیر تحولات مذکور بر دختران جوان کمتر انجام شده است.  از این رو شناخت علمی این موضوع برخی از کاستی های موجود در ادبیات را برطرف خواهد کرد
با ظهور و گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه کامپیوتر، اینترنت و ماهواره، ‏ هویت و معنا و مبنای آن دچار تغییر شده است و از پدیده‏ای نسبتاً پایدار و منسجم به پدیده‏ای متغیر و سیال و چندپاره تبدیل شده است. 
در شکل‌گیری هویت ملی، عوامل گوناگونی به صورت هماهنگ و ممزوج در یکدیگر مؤثرند، حتی رنگ‌ها، نمادها و به طور کلی هنر و معماری نیز سهم بسیار مهمی دارند، ثبات سیاسی و امنیت ملی کشورها نیز با مقوله‌ی هویت ملی پیوند دارد. به همین نحو برای ما ایرانیان نیز هویت ملی اهمیت خاصی دارد و باید نسبت به تقویت و تحکیم آن، تلاشی مضاعف داشته باشیم. در همه حال این امر ضروری است، بخصوص در مواقعی که جهان پیرامونی ما با مشکلات و بحران‌هایی مواجه می‌شود و دامنه‌ی این بحران‌ها به ما نیز می‌رسد‌، از جمله وقتی که معضلات اقتصادی و اجتماعی چهره می کند، ‌تلاش برای حفظ هویت ملی و صیانت از آن به عنوان سرمایه‌ای که بقای یک ملت را تضمین می‌کند، باید بیش‌تر باشد. هنر ایرانی، زبان فارسی، عرفان و اعتقادات اسلامی، آداب و رسوم و اعیاد همه و همه اجزای اساسی هویت ملی ما ایرانیان است که طی قرون و اعصار شکل گرفته و به ما رسیده و به صورت مشاهیر و مفاخر، اخلاق و ادبیات، معنویت و وحدت، همدلی و همزبانی و…  تجلی یافته است. این سرمایه‌ی پرارزش و میراث گران‌سنگ متعلق و مربوط به همه است و همگان نیز باید در صیانت از آن کوشا باشند.
تاریخ نیز به صور خاص نقش حساسی در هویت ملی یک ملت دارد. ریشه‌های هویت یک ملت درتاریخ ‌آن است و هویت ملی به مانند ساقه‌ای است که همه اجزای فرهنگی یک ملت براساس آن وحدت می‌یابند. تاریخ نشان می‌دهد که چگونه سرگذشتی مشترک برای همه ما وجود داشته و چرا سرنوشتی واحد برای همه ما در پیش است. اشتراک درمنش و سرشت به ما متذکر می‌شود که تنوع صوری و تعدد و مظاهر زندگی این مردم بر بنیاد یک وحدت قرار دارد و درک و فهم آن نیز منوط به شناخت آن مبانی مشترک و مبادی واحد است.(شمشیری-۱۳۸۷-۷۶)
ریچارد جنکینز این معنا را به گونه ی زیر بیان می کند: « با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت یا identity ریشه در زبان لاتین دارد و دو معنای اصلی دارد. اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است. این با آن مشابه است] معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می یابد و مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت محتمل بر قرار می سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت.هویت به خودی خود دم دست نیست بلکه همواره باید تثبیت شود این امر به فهرست ما دو مقوله دیگر می افزاید: یکی طبقه بندی کردن افراد و اشیا و دیگری مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر.
بی تردید این شناخت از خود و دیگر ی جز در پرتو یک فرآیند معنا سازی ممکن نمی گردد. به تعبیر مانوئل کاستلز هویت، فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی است که بر دیگر منابع معنا برتری دارند. بنظر وی همان گونه که نقش ها کار ویژه ها را سازمان می دهند، هویتها نیز به معنا سازمان می بخشند. از این دیدگاه هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی اَشکال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می کند. هویتها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می شوند. مردم به دیگران می گویند که چه کسی هستند و مهمتر این که به خودشان نیز می گویند که چه کسی هستند و سپس می کوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می کنند هستند، انتظار می رود.» (تاجیک: ۱۳۸۴ ، ۱۳-۱۰).
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است.طرح این موضوع در بسیاری از مباحث اقتصادی، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است.سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پائین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد.بانک جهانی
نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است، تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. برای اولین بار در یک مطالعه ملی، وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان کشور، مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. این سنجش ملی توسط گروهی از اساتید و اعضای هیات علمی مطرح دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است.
این سنجش در سال ۸۶ توسط گروهی از جامعه‌شناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور انجام شده است. وضعیت سرمایه اجتماعی جز مواردی خاص که مربوط به جنبه‌های سنتی و درون گروهی است، در اغلب موارد به ویژه در بعد روابط مدرن چندان مطلوب نیست. این نتایج موید وجود گونه‌ای سرمایه اجتماعی به نام سرمایه اجتماعی قدیم است که در جوامع سنتی با تاکید بر روابط درون گروهی با اعتماد محدود و خاص وجود دارد، در صورتی که سرمایه اجتماعی جدید در جوامع مدرن مبتنی بر روابط بین گروهی با اعتماد اجتماعی تعمیم یافته است. اما نکته قابل تامل آن است که در ایران به ویژه در مورد جوانان در برخی ابعاد سرمایه اجتماعی قدیم دچار فرسایش شده، ‌در صورتی که سرمایه اجتماعی جدید هنوز شکل نگرفته است. در این شرایط نابسامانی اجتماعی در سطوح مختلف ایجاد خواهد شد که معرف گسست‌های اجتماعی و منبع افزایش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی است. بر اساس گونه‌های سرمایه اجتماعی، پیامدهای آن نیز متفاوت خواهد بود. احساس شادی، موفقیت، احساس سلامت و احساس رضایت از زندگی در میان جوانان در حد زیاد به دست آمده که بازتاب سرمایه اجتماعی سنتی است. بین میزان سرمایه اجتماعی با شهرها و روستاهای محل سکونت رابطه معنادار وجود دارد. بالاترین میزان سرمایه اجتماعی در میان جوانان روستایی (۳۸درصد) و پس از آن ساکن در شهرهای مرکز استان (۳۰درصد) وجود دارد. بنابراین زندگی در روستاها و پس از آن شهرهای مرکز استان بر افزایش سرمایه اجتماعی تاثیر داشته که با حفظ سنت‌ها و روابط درون گروهی همراه است. میزان سرمایه اجتماعی در میان جوانانی بیشتر است که والدین آنان دارای تحصیلات کمتر، رتبه شغلی پدرانشان متوسط، از نظر قومیت بلوچ و ترکمن هستند و در خانواده به زبان محلی تکلم می‌کنند. افرادی که هویت ملی در آنان غالب بوده است از میزان سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار هستند، به طوری که احساس وابستگی زیاد به جامعه داشته و معتقدند جامعه هم برایشان ارزش قائل است. همچنین در این افراد گرایش به دموکراسی، احساس قدرت و بهره‌مندی بالا بوده و از شغل و محیط کار خود بسیار رضایت داشتند. این افراد برقراری رابطه دوستانه و فامیلی را موثرترین راه‌حل مشکلات دانسته و الگوی کنش آنان عقلانی‌تر است و با افراد گروه‌ها و نهادها رابطه بیشتری دارند. از مجموع یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های محیطی، وضعیت و ویژگی‌های نهادهای غیررسمی و رسمی خصایص کنشگران فردی، پنداشت‌ها، باورها، ارزش‌های غالب فرهنگی و اجتماعی، نگرش‌ها و الگوی کنش‌ها زمینه را برای تقویت سرمایه اجتماعی سنتی یا قدیم و ضعف سرمایه اجتماعی جدید فراهم کرده است. نتایج این مطالعه نشان داد که پیامدهای سرمایه اجتماعی در بعد عام‌گرایی ضعیف و در بعد فردی نظیر احساس سلامت، احساس شادی، احساس موفقیت و احساس رضایت از زندگی بالا است.
در واقع سرمایه اجتماعی با زمینه سازی و دادن آگاهی نسبت به لایه ها و انواع خرده نظامهای سیاسی –اقتصادی- جامعه ای و فرهنگی جامعه که ناشی از شبکه روابط انسانی و تعامل با دیگران است و در اختیار قرار دادن مزایا و مضرت های هر کدام از این لایه ها و نوع جهت گیری را مشخص میکند و هویت مجزایی که در این مسیر تولید میشود را متاثر می سازد که یکی از این هویتها هویت ملی برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی حاضر و جاری در جامعه مفید میباشد. (رضایی-۱۳۸۴: ۱۳)
طبق یافته های مهناز ظهیری‌نژاد مجموعه‌ تحولات‌ مناطق‌ کُردنشین‌ ایران‌ را باید با توجه‌ به‌ ویژگی‌های‌ موجود همچون‌ موقعیت‌ طبیعی‌، جغرافیایی‌، نظام‌ قبیله‌ای‌، مذهب‌ و شرایط‌ اقتصادی‌ و فرهنگی ‌آن‌ در تعامل‌ با حکومت‌ مرکزی‌ بررسی‌ نمود.
موقعیت‌ جغرافیایی‌ استان‌ موجب‌ مرزنشینی‌ و هم‌ نژادی‌ با مردم‌ کُرد کشورهای ‌همجوار عراق و ترکیه‌ شده‌ است‌. به‌گونه‌ای‌ که‌ می‌تواند زمینه‌ساز افزایش‌ میزان ‌تأثیرپذیری‌ و همسویی‌ با تحولات‌ مناطق‌ برون‌ مرزی‌ باشد. وجود احزاب‌ کُرد با اهداف‌ و سیاست‌های‌ متفاوت‌ در دو کشور فوق، عامل‌ بسیار قوی‌ در برابر عدم‌ حضور موفق ‌حکومت‌ مرکزی‌ و ناتوانی‌ در جذب‌ مردم‌ منطقه‌ می‌باشد.
با توجه‌ به‌ حضور جریان‌های‌ روشنفکری‌ کُرد در منطقه‌ در کنار شرایط‌ بین‌المللی‌ در قالب‌ روند جهانی‌ شدن‌ حرکتی‌ را تحت‌ عنوان‌ احقاق حقوق اقوام‌ و با هدف‌ کاستن‌ از اقتدار حکومت‌های‌ مرکزی‌ نشر و گسترش‌ می‌دهد، لزوم‌ توجه‌ هرچه‌ بیشتر به‌ ابعاد مختلف‌ مسائل‌ قومی‌ در جهت‌ دستیابی‌ به‌ همگرایی‌ بیش‌ از هر زمان‌ دیگری‌ احساس ‌می‌شود. یقیناً اقوامی‌ که‌ طی‌ قرون‌ متمادی‌ در ایران‌ زمین‌ به‌ سر برده‌اند، در صورتی‌ که ‌جایگا
ه‌ شایسته‌ خود را در روند سیاست‌گذاری‌ داخلی‌ بیابند، هرگز خواستار جدا سازی ‌خود از مام‌ میهن‌ نخواهند بود.
۱-۳-اهداف تحقیق:
هدف های اصلی در این تحقیق عبارتند از:
شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی جوانان.
شناخت رابطه انواع سرمایه اجتماعی درون گروه و برون گروه با هویت ملی جوانان

شناخت سرمایه اجتماعی در دسترس در بین جوانان.
شناخت هویت ملی در بین جوانان.
و هدف های فرعی هم شامل:
۱) شناسایی رابطه میان پایگاه اقتصادی و اجتماعی جوانان با هویت ملی.
۲) شناسایی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی با هویت ملی.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳) شناسایی رابطه متغیرهای زمینه ای (جنس – وضعیت تاهل و نوع مذهب) جوانان با هویت ملی
۱-۴-سوالات تحقیق:
سوالات اصلی در این تحقیق عبارتند از:
آیا بین سرمایه اجتماعی جوانان با هویت ملی رابطه وجود دارد?.
آیا هرچه سرمایه اجتماعی برون گروه بیشتر باشد هویت ملی قویتر است.?
آیا هرچه سرمایه اجتماعی درون گروه بیشتر باشد هویت ملی ضعیفتر است.?
سوالات فرعی شامل موارد زیر هستند:
۱) آیا بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی جوانان با هویت ملی رابطه وجود دارد.?
۲)آیا بین متغیرهای زمینه ای (جنس-وضعیت تاهل و نوع مذهب) با هویت ملی رابطه وجود دارد.?
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق

مقدمه:
بی تردید پرداختن به مساله هویت ملی با توجه به ساختار گوناگون از نظر قومی، نژادی، مذهبی و فرهنگی جامعه ایرانی و در شرایط بین المللی و منطقه ای بحران زده کنونی پراهمیت و بسیار حساس است و بدیهی است که تامل، دقت و حساسیت پژوهشگران و صاحبنظران را می طلبد.
 همچنین می بایست پیش از هر چیز ذهنیت خود را از انگاره ها و نگرش های مطلق گرا و دیدگاه های یکسویه نگر که متاسفانه به شکل برجسته ای در ادبیات  سیاسی ما و به ویژه در برخورد با مساله  قومیت ها و فرهنگ های مختلف نمود می یابند، بزداییم. در شرایط حال حاضر آنچه بیش از پیش بر اهمیت موضوع مورد بحث افزوده و به آن ابعاد فرامرزی،  منطقه ای و جهانی بخشیده، در واقع متاثر از عواملی است که نقش بسزایی در فراهم آوردن امکان درک بهتر مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برای انسان ها دارند که عبارتند از: انقلا ب در عرصه ارتباطات و اطلا عات، از بین رفتن حدود و فواصل و موانع  جغرافیایی و مرزهای فرهنگی،  ارتقا و رشد سطح آگاهی های عمومی  و نیز شناخت مردم نسبت به هویت های فردی و گروهی خود
۲-۱ -هویت:
در کتاب‌های لغت برای ارائه معنا و مفهوم هویت که معادل واژه Identity می‌باشد که معناهای مختلفی دارد:
– هستی،‌وجود و آنچه سبب شناسایی شخص شود (فرهنگ معین ج۴، ص ۵۲۲۸)
– حقیقت شی یا شخص که مشتمل بر صفات ظاهری او باشد؛ ذات و شخصیت (فرهنگ عمید، ۱۲۶۵)
– کلمه‌ای عربی از کلمه هو که ضمیر غائب مفرد مذکر است و از آن لفظ هوهو ساخته شده است و معنای لغوی آن اتحاد و انطباق به ذات است یعنی شناخته شدن ماهیت موجود با توجه به صفات آن (الطایی، ۱۳۷۸: )
– روانشناسان هویت را شامل احساس تمایز شخصی، احساس تدام شخصی و احساس استقلال شخصی می‌دانند حال آنکه روانشناسان و جامعه شناسان می‌گویند که هویت معمولا در نگرش‌ها و احساسات افراد تصور می‌یابد ولی بستر شکل‌گیری آن زندگی جمعی است (گل محمدی، ۱۳۸۱: ۲۲۲)
– جیکینز هویت را به معنای آگاهی فرد از کیستی فردی و تعلقات اجتماعی‌اش تعریف می‌کند البته این آگاهی معطوف به آن دسته از معانی و ارزش‌هایی است که برای فرد اولویت بیشتری دارد. البته این آگاهی صرفا درونی و فردی نیست بلکه از راه نمایش همگنی و ناهمگنی فرد با افراد و گروه‌های دیگر نمود می‌یابد و به بنیادی برای کنش اجتماعی و سیاسی مبدل می‌شود. (jekins, 1996:6-20)
هویت به طورکلی به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: