پایان نامه مدیریت در مورد :
برنامه ریزی راهبردی-دانلود متن کامل

پایان نامه مدیریت در مورد : برنامه ریزی راهبردی-دانلود متن کامل

 
 
گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای توسعه صنعت گردشگری، شهرستان تکاب، ماتریس SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
Email: [email protected]

فهرست مطالب
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
5-1 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
6-1 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6-1 نوع و روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-6-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………………………….7
3-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3-6-1 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-3-6-1 تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
4-6-1 روش های تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
7-1 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-1 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
8-1 چارچوب کلان نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8-1 مرحله شروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-8-1 مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
3-8-1 مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
4-8-1 مرحله تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
9-1 موانع و محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

10-1 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
11-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2 گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-2-2 تعاریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2 بررسی اثرات گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-2-2-2 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-2-2 اثرات اجتماعی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
3-2-2-2 اثرات محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3-2 برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
1-3-2 اهداف برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-3-2 اهمیت برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
3-3-2 رویکردهای برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-2 رویکرد سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-3-3-2 رویکرد توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
3-3-3-2 رویکرد برنامه ریزی جامع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
4-3-3-2 رویکرد راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
5-3-3-2 رویکرد جامعه محور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
4-2 برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-4-2 تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-1-4-2 راهبرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-1-4-2 مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
3-1-4-2 برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-2 پارادایم ها و مکاتب مدیریت راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
1-2-4-2 مکتب پیش تدبیری (تجویزی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-4-2 مکتب تجربی انطباقی (توصیفی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-2-4-2 مکتب تلفیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
4-2-4-2 مکاتب 10 گانه مینتزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
3-4-2 برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-3-4-2 مفاهیم برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………..33
4-4-2 مفهوم و تاریخچه ی کاربرد برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………35
5-4-2 : روش ها، مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………………….37
1-5-4-2 مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………………..38
2-5-4-2 مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-5-4-2 مدل فرایند برنامه ریزی راهبردی کاتلر……………………………………………………………………………………………………………
………………………….40
4-5-4-2 مدل تعدیل شده از کاتلر با سیاست مختلف بازیگران………………………………………………………………………………………………………………….41
5-5-4-2 مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک………………………………………………………………………………………………………………………42
6-5-4-2 پنج گام فرآیند مدیریت راهبردی از دیدگاه تامپسون………………………………………………………………………………………………………………….44
7-5-4-2 الگوی جامع مدیریت راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………………………………………………………………44
6-4-2 مقایسه بین مدل ها و انتخاب مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….45
5-2 تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-5-2 بررسی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-1-5-2 تحلیل محیط کلان خارجی(PESTEL )………………………………………………………………………………………………………………………………………49

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-5-2 الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *