گناهان کبیره

گناهان کبیره

به‌طورکلی مذهب ارجاء دارای سه ویژگی مهم بودند که عبارت‌اند از:
سکوت و تسلیم: بدین معنی که این جماعت مانند بسیاری از فرقههای دیگر اهل تسلیم و رضا بودهاند. بدین معنی در برابر حوادث و پیشامدها تسلیم بودند.
آسانگیری: این مذهب برخلاف بعضی مذاهب و فرقهها ازجمله خوارج که به سختگیری شهرت داشتند بیشتر به تسامح رفتار میکردهاند و اهل خشونت و سختگیری نبودهاند.
بی‌اعتنایی به سیاست: آنان سیاست را کار پسندیده و قابل‌اعتنایی نمیشمردند و اگر در شور و شر سیاست فایده‌ای نمیدیدند گوشه میگرفتند.
3-2-4- جَبْریَه
جبر به معنای نفی فعل اختیاری از انسان و نسبت دادن همۀ افعال به خداوند است. شهرستانی ضمن بیان این مطالب، طرفداران این عقیده را به دو گروه جبریۀ خالص و جبریۀ متوسط تقسیم میکند. جبریه خاص برای انسان هیچگونه قدرت و عملی قائل نیستند و تمام افعال انسان را به خدا نسبت میدهند؛ درحالی‌که جبریۀ متوسط، برای آدمی قدرتی را اثبات میکنند، امّا قدرت را در فعل او مؤثر نمیدانند.«نخستین کسی که قول به جبر مطلق از وی شهرت گرفت، بنده‌ای بود نامش جهم بن صفوان ترمذی (وفات،128 ه.ق)، او با قدریّه دراین‌باره مناقشه کرد و قول به حریّت بنده را رد کرد و تعلیم داد که بنده مطلقاً مجبور و تحت سیطرۀ ارادۀ خداوند است».
برخی از عقاید این گروه عبارتاند از:
اعتقاد به اینکه انسان مجبور است و تحت اراده خداوند است و هر کاری که انسان انجام میدهد خداوند از قبل معیّن کرده است و دراین‌باره به آیاتی چون:
«إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَهٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلًا (29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا». استناد میکنند وآیاتی که بر اختیار دلالت میکنند به معنی انذار و ترس اعتبار میکنند.
نفی صفاتی که احتمال تشبیه در آنها میرود و این کار را برای تنزیه خدا از صفات بندگان خود انجام می دهند و به آیاتی چون: «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» استناد میکنند.
امتناع رؤیت خدا بر مؤمنان در آخرت و آیۀ «وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَهٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَه» را تأویل میکنند؛ و به فنای بهشت و دوزخ معتقدند زیرا بقا صفتی است خاص برای خداوند.
3-2-5-خَوارِج
یکی از فرق قابل‌بررسی که نقش مهمی در پیدایش فرق مهم کلامی ازجمله معتزله، مرجئه را
داشت فرقه خوارج است که در سال 37 ه.ق پدید آمد این فرقه در ابتدا وجهۀ سیاسی داشت و کم‌کم رنگ مذهبی گرفت. «واژۀ خوارج جمع خارجی است و آن در اصطلاح، فرقه‌ای اسلامی است که بر امام علی بن ابیطالب (ع) در صفین خروج کردند توسّعاً اقوام قیام‌کننده بر ضد حاکم را «خارجون» و «خوارج» هردو میگویند».
درنبرد صفین (37 ه.ق) که بین سپاه حضرت علی (ع) و سپاه معاویه رخ داد، پس‌ازآنکه معاویه قرآن را بر نیزه کرد و باوجود هشدار حضرت علی (ع) به سپاهیانش مبنی بر اینکه این کار یک نیرنگ است، بخش بزرگی از سپاه حضرت، هشدارها را نادیده گرفته و امام را برای پذیرش حکمیّت زیر فشار قراردادند. پس از نوشته شدن پیمان حکمیّت مقرّر شد دو داور از سوی دو سپاه در برابر حکم خدا حکم کنند، ولی گروهی پیدا شدند که با این جریان به مخالفت برخاستند و شعار «لا حُکم اِلّا لِلّه» را سر دادند و خواستار ازسرگیری جنگ با معاویه شدند و حکمیّت رابرخلاف اسلام دانستند.
این گروه از آیۀ قرآنی«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ»چنین برداشت کردند که «حکم و داوری از آن خداست و امام نباید به‌حکم دیگران گردن نهد ازاین‌روی به پذیرش حکمیّت ابوموسی اشعری از سوی امام علی (ع) اعتراض کردند و بر آن حضرت شوریدند. آنها برای توجیه عمل خویش در خروج بر امام واجب الاطاعه، اینگونه استدلال کردند که پذیرش حکمیّت انسانها از گناهان کبیره است و هر گناه کبیرهای موجب کفر است و خروج بر خلیفه کافر واجب میباشد».
برخی فرق خوارج عبارت‌اند از: ازارقه، عجارده، نجدات، اباضیّه، بیهسیه و…
برخی عقاید خوارج به‌طور مختصر عبارت‌اند از:
1. «خلیفه پیامبر (ص) را شرط نیست که عرب و از قریش باشد.
2. شرط خلافت، پرهیزگارى و دلاورى و دادگرى است.
3. برخى از فرقه‏هاى خوارج خلافت زنان را نیز روا مى‏داشتند.
4. على (ع) با قبول حکمیّت گناه کرده است و باید توبه کند.
5. خلافت، موروثى نیست.

Share