سبز اندیشان امروز

کودکان و نوجوانان

محترم آقای حمید اصغری پور در سال 1374 به تهیه شده است.
عنوان تحقیق :‌ ارزشیابی برنامه‌های اردویی دانش آموزان پسر ( پیشتازان – دانش آموزان ممتاز علمی و اخلاقی ) مقطع متوسطه از دیدگاه دانش آموزان و مربیان آموزش و پرورش استان خراسان در سال تحصیلی 74-1373

هدف کلی این تحقیق :‌
بررسی و شناسایی برنامه‌های اردویی دانش آموزان ( پیشتازان – دانش آموزان ممتاز علمی و اخلاقی ) و چگونگی گذراندن این برنامه‌ها در پرکردن اوقات فراغت
فرضیات تحقیق :‌
اردوهای دانش آموزی روحیه وقت شناسی و نظم را در دانش آموزان ایجاد می‌کند.
اردوهای دانش آموزی روحیه وحدت و انسجام گروهی را دردانش آموزان ایجاد می‌کند.
حضور در فعالیتهای گروهی قبول مسئولیت را در دانش آموزان باعث می‌گردد.
مربیان عامل مؤثری در برگزاری بهتر فعالیتهای اردویی می‌نمایند.
دانش آموزان شرکت کننده در اردو برای حقوق همسالان و مربیان خود احترام قائل می‌باشند.
اردوهای دانش آموزی روحیه گذشت و ایثار را در دانش آموزان ایجاد می‌کند.
دانش آموزان محیط برگزاری اردوها را موجب علاقه مندی و شرکت در اردو می‌دانند.
همکاری مربیان و مسئولین اردو عامل مهمی‌در تقویت روحیه اردویی دانش آموزان می‌باشد.
شرکت در برنامه‌های اردوی باعث ایجاد و تقویت و تحکیم روابط بین دانش آموزان می‌گردد.
10-شرکت در برنامه‌های اردویی موفقیت تحصیلی را باعث می‌شود.
روش تحقیق :‌
در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. از نظر شیوه اجرا این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی جامعه و گسترده می‌باشد. هدف از انجام این نوع تحقیقات توصیفی، جمع آوری اطلاعات دقیق در باره ابعاد مختلف یک پدیده یا موقعیت یا متغیر می‌باشد در این تحقیق از روش مشاهده مستقیم، مصاحبه آزاد و پرسشنامه برای جع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است.
تجزیه و تحلیل فرضیات این تحقیق :‌
فرضیه اول : ‌این فرض با توجه به درصدهای بدست آمده اثبات می‌گردد.
فرضیه دوم : ‌این فرض با توجه به درصدهای مشخص شده نسبتاٌ ‌اثبات می‌گردد.
فرضیه سوم :‌ در این فرض نیز دانش آموزان نسبتاٌ قبول مسئولیت گروهی را تنها حضور درفعالیتهای گروهی اردویی نمی‌دانند بلکه عوامل دیگر از قبیل ایجاد شخصیت از طرف خانواده و جامعه به آنها را یکی از شرایط قبول مسئولیت گروهی می‌دانند و با توجه به درصدهای بدست آمده این فرض نیز تا حدودی اثبات می‌شود.
فرضیه چهارم : در این فرضیه کلیه دانش آموزان، حضور مربیان و بخصوص کسانی که در زمینه فعالیتهای اردویی دارای تخصص و مهارت کامل هستند را عامل بسیار مهمی‌در برگزاری بهتر و کیفیت بالای فعالیتهای اردویی می‌دانند. این فرض نیز با توجه به درصدهای مشخص شده کاملاٌ اثبات می‌شود.
فرضیه پنجم : بر طبق این فرضیه دانش آموزان طبق درصدهای مشخص شده رعایت احترام متقابل را عامل مهمی جهت ارتباط بین خود و مربیان و همسالان می‌دانند و این فرض نیز اثبات می‌گردد.
فرضیه ششم : این فرض از بالاترین درصد برخوردار است. دانش آموزان ضمن شرکت در اردو و تماشای معنویت و اخلاص در روابط به تثبیت روحیه گذشت و ایثار خود می‌پردازند و این فرض نیز کاملاٌ اثبات می‌گردد.
فرضیه هفتم : در این فرض با توجه به درصدهای معین شده می‌بایست طوری برنامه‌ریزی نمود که محیطی برای برگزاری اردوها انتخاب گردد که کاملاٌ مناسب سن و نوع فعالیت اردویی باشد این فرض نیز نسبتاٌ اثبات می‌گردد.
فرضیه هشتم :‌ در این فرض با توجه به درصدهای معین شده، مربیان و مسئولین برگزاری اردوها می‌بایست به نقاط ضعف و قوت فعالیتهای اردویی پرداخته و همواره درصدد بالابردن کیفیت فعالیتها باشند. این فرض نیز اثبات می‌گردد.
فرضیه نهم : در این فرض نیز با توجه به درصدهای هر قسمت می‌بایست فعالیتهایی در برنامه‌های اردویی گنجانده شود که علاوه بر تقویت روابط بین دانش آموزان عاملی در جهت بالابردن کیفیت اردو گردد.
فرضیه دهم : در این فرضیه دانش آموزان تنها شرکت در اردوها را عامل موفقیت در تحصیل خود نمی‌دانند بلکه عواملی از قبیل خانواده، مدرسه و بخصوص نحوه توجه جامعه به امر تحصیل و رفع کمبودها را عامل موفقیت در تحصیل خود می‌دانند. این فرض نیز تا حدودی نسبتاٌ اثبات می‌گردد.
پیشنهادات تحقیق :‌
برای بهره گیری از وقت و کاربرد زمان، نمی‌توان حد و حصری قائل شد و دگرگونیهای انسانی را در جهت رشد، همانطور که به سازمان یا نهادهای معین محدود نمی‌شود، به اوقات و ساعات معین نیز نباید محدود کرد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ پایان نامه
توسط دانشجویان دوره کارشناسی، آقایان حسین هاشمی‌دربند و حسین وحیدی زیر نظر استاد محترم آقای تقی پور در سال 73 تهیه شده است.
عنوان تحقیق : تحقیقی در مورد بررسی و مقایسه نظرات دانش آموزان و مربیان در مورد اردوهای دانش آموزی منطقه کلات در سال 1373
هدف کلی این تحقیق :‌
هدف از اجرای این طرح بررسی و مقایسه نظرات مربیان و دانش آموزان در باره اردوهای دانش آموزی است. برای توجیه ضرورت اجرای این طرح باید گفت که طبق آنچه در قسمت تاریخچه و ضرورت طرح گذشت استعدادها و روابط اجتماعی صحیح و آموزش درست فقط در محیط کلاس تکمیل نمی‌شود بلکه نیاز به یک سری فعالیتهای جانبی و مکمل همچون اردوها دارد.
فرضیات این تحقیق :‌
این تحقیق دارای نوزده فرضیه می‌باشد :
فرضیه‌های 1، 3، 6، 9، ‌13، 15، 17 و 19 درمورد رشد اجتماعی دانش آموزان است.
فرضیه‌های 2، 4، 5، ‌8، ‌10 و 18 فرضیه‌های آموزشی و تفریحی هستند.
فرضیه‌های 14، ‌16 و 18 در مورد رشد اخلاقی و فرهنگی دانش آموزان است.
فرضیه‌های 11، 12 و 13 فرضیه‌هایی هستند که در مورد رشد ذهنی و شناختی دانش آموزان اظهار شده است.
در این تحقیق با توجه به موضوع آن از روش توصیفی، با بهره گرفتن از پرسشنامه، مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. با مراجعه به آمار و ارقام ارائه شده در فصل قبل مشاهده می‌گردد که نظرات معلمان و دانش آموزان در رد یا تأیید فرضهای مورد نظر در اغلب موارد مشابه هم بوده و داراری رابطه‌ای می‌باشد. از توضیحات فصل سابقه موضوع که اردوها را به عنوان بخشی از آموزش و پرورش غیر رسمی معرفی نموده است می‌توان نتیجه گرفت که اردوها به عنوان تعلیم و تربیت غیر رسمی اثرات زیادی در تعلیم و تربیت رسمی و زندگی اجتماعی و فردی آینده افراد دارد.

ب ) منابع غیر دانشگاهی
1- کتاب
عنوان کتاب :‌ اردوی تربیتی، چگونه و با کدام برنامه ؟
توسط آقای قاسم کریمی و خانم پروانه سبزه پرورد در مؤسسه انتشارات قربانی زمستان 1374 به چاپ رسیده است.
خلاصه کتاب :‌ مؤلفان جزئیات این کتاب را پس از دوبار اجرای آزمایشی اردوها در یکی از روستاهای شهر نوشهر تهیه و تنظیم نموده اند. البته مزایای محل مزبور آن بود که تمام امکانات لازم را در اختیار اردو می‌گذاشت به طوری که تمام این برنامه‌ها با همه جزئیات قابل اجرا بود. ضمن اینکه امکانات و شرایط آنجا آنچنان استثنائی نبود که برای دیگران و در موقعیتهای دیگر دست نیافتنی باشد. امکانات رفاهی، بودجه، وسائل، تجهیزات و. .. و حتی مربیان نیز از موقعیت بالا و استثنائی برخوردار نبودند. آنچه در آنجا وجود داشت محیط وطبیعتی مناسب و در خور اردو همراه با همت و دقت و تلاش مسئولان و مربیان بود و همین، راز موفقیت به مشار می‌رفت.
نظرات مؤلفین :
به اعتقاد ما برای اجرای برنامه‌های اردویی دانش آموزان، پس از اینکه اهداف و اصول و مبانی فکری اردو روشن شد، ارائه روش های اجرای برنامه‌ها از مهم ترین، عمده ترین، تکنیکی ترین و حساس ترین قسمتهایی است که باید بدان پرداخت. در بسیاری ازمواقع می‌دانیم چه موضوعی را انتقال خواهیم داد ولی « چگونه انتقال دادن » را نمی‌دانیم یا در آن ضعف داریم. محتوای کار را می‌توان از اهداف و اصول بیرون کشید ولی در روشها، هر چند که در پاره‌ای موارد متکی به اهداف و اصول کار هستند، مشکل داریم.
ما نیز در این دفتر بیش از شرح محتوا، بر روشها تأکید داریم و گمان می‌نیم که با دقت در اجرای این روشها می‌توان محتواهای مختلفی را ارئه داد. قبلاٌ شرایط و چگونگی اجرای برنامه‌ای به نام « جشن عصرانه » بیان شده است.
محتوایی که در شکلهای نمایشی، قصه، ‌سرود و. .. ارائه می‌شود می‌تواند بار سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و. .. داشته باشد و این بستگی به صلاحدیدها و نیازها و امکانات و توانائیهای منطقه‌ای دارد. از همین رو می‌توان « برنامه صبحگاه » و « مناظره » و « شب نشینی در جنگل » را مثال زد.
جزوه
عنوان :‌ اصول بهداشت محیط :‌ ویژه آموزش اردویی مربیان
توسط معاونت پرورشی آموزش و پرورش خراسان – کارشناسی کانونهای فرهنگی و تربیتی و امور اردوگاهها چاپ و تکثیر شده است.
خلاصه جزوه ( عنوانهای مهم جزوه ) : محیط زیست و انسان، اهمیت حفظ و تأمین بهداشت محیط، بهداشت محل اسکان افراد در اردوگاه، بهداشت خوابگاه، بهداشت آب، منابع آب آشامیدنی، منابع آلوده کننده آب، اثرات آلودگی آب بر انسان بیماریهای عفونی، تصفیه آب و روش های آن، تأمین آب آشامیدنی سالم در اردوگاه، ‌دفع بهداشتی فاضلاب، دفع مدفوع و فاضلاب اردوگاه، جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در اردوگاه، مبارزه با بندپایان و حیوانات موذی
جزوه
عنوان :‌ اردوهای یک روزه
توسط اداره کل اردوها و اماکن تربیتی در سال 1374 و در آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد چاپ و تکثیر شده است.
خلاصه :‌ تاریخچه و فلسفه اردو، اهداف اردوهای یک روزه، هدفهای جزئی اردوهای یک روزه، مزایای اردوهای یک روزه و نکاتی که باید در اردوهای یک روزه رعایت بشوند.
این اردوها بیشتر در سنین دبستانی است و اینکه نباید در مقطع ابتدائی، اردوها طولانی و خسته کننده و بیش از یک روز باشد.
جزوه
عنوان :‌ جزوات بازی ( کاغذ و تا )، ویژه آموزشهای اردویی
توسط کارشناسی فعالیتهای گروهی – واحد دانش آموزی 1371 چاپ و تکثیر شده است.
خلاصه :‌ کاغذ و تا یک سرگرمی است که در آن تنها با تا کردن یک تکه کاغذ، بدون آنکه نیازی به بریدن ( مگر در بعضی موارد ) و چسب زدن باشد، اشکال و اشیاء مختلف بوجود می آید.
همه ما این سرگرمی‌را به نحوی تجربه کرده ایم. هنگامی‌که با کاغذ و دفتر اشیایی از قبیل قایق، نمکدان، موشک، لیوان، توپ و یا با کاغذ روزنامه کلاه ساخته ایم در واقع اصول « کاغذ و تا » را به کار می‌برده ایم. تاریخ شروع این سرگرمی‌دقیقاٌ روشن نیست اما مشخص است که پایه‌های اولیه آن در مشرق زمین ریخته شده و در آنجا به تدریج رشد یافته است.
گویا برای اولین بار در سرزمین چین فن تا کردن کاغذ به وجود آمده است و چون وسیله اصلی این سرگرمی‌کاغذ است دارای مزیتهای ویژه‌ای است که آن را مورد توجه همگان قرار می‌دهد. مثلاٌ‌امروزه انواع کاغذ به راحتی بدست می آید و از وسایل دیگر ارزان تر است. از طرفی بدون آنکه نیاز به وسایل دیگری باشد می‌توان با دست، کاغذ را تغییر حالت داد و به شکل دلخواه تبدیل کرد. بدین ترتیب در صورتیکه مهارت کافی بدست آوریم می‌توانیم از همه اشیاء، پرندگان، حیوانات و حتی صورت انسان نمونه‌های کاغذی بسازیم. یکی از آموزشهای مهم در اردوها « کاغذ و تا » می‌باشد که باعث ابتکار و خلاقیت در دانش آموزان می‌شود.
جزوه
عنوان :‌ جزوات مدیریت اردویی، سرپرستی در کوه
توسط ابوالقاسم آریان پور تهیه و تنظیم شده و بوسیله انجمن کوهنوردی آموزشگاههای سبزوار در تابستان 76 تکثیر گردیده است.
خلاصه : تاریخچه کوهنوردی، ‌مختصری از طرح ریزی و اجرای یک برنامه کوهنوردی، هدایت گروه های دانش آموزی به کوه، تأثیر ورزش و بازی در شکوفائی جنبه‌های اجتماعی کودکان، هنر سرپرستی در کوه، روش اجرای یک برنامه کوهنوردی کوتاه مدت، در باره فواید کوهنوردی، نکاتی چند از آئین نامه تشکیل گروه‌های کوه پیمائی و پیاده روی در مدارس، سرودهای کوهستان
مقاله
در بررسی مقالات به طرح دو مقاله از روزنامه رسالت که در تاریخهای 16 و 17 شهریورماه 1371 به چاپ رسیده است می‌پردازیم. این مقالات « نقش اردو در جبران مشکلات شخصیتی دانش آموزان بزه کار » را موردتوجه قرار داده است. نویسنده طی اقامت ده روزه خویش گزارش نسبتاٌ ‌مفصلی از جریان برگزاری اردوهای کانون اصلاح و تربیت تهیه نموده است. این گزارش حاوی مشاهدات و تماسهای وی با شرکت کنندگان دراردو و مقامات مسئول اردوگاههاست.
دربخشهایی از این مقاله به بررسی برنامه‌ها از قبیل « کلاسی تحت عنوان پسر وظیفه شناس » به منظور آشنایی بیشتر بچه‌ها با تکالیف دینی و شرعی و فعالیتهای ورزشی مانند شنا، ‌طناب کشی، فوتبال و غیره جهت تزکیه روح و روان و تندرستی تن و جسم پرداخته است و نتیجه گیری کرده که « شتکیل چنین اردوهایی گر چه مقطعی و کوتاه مدت است، اما از آنجا که در دنیای بی تحرکها اینچنین برنامه‌هایی می‌تواند سرآغاز تصمیم گیریهای مهمی‌در آینده باشد. لذا نقش وجود چنین اردوهایی خوب است. »
نتیجه گیری : نتایج بدست آمده از مطالعه کتابها، ‌جزوات و مقالات فوق، بیانگر اهمیت فعالیتهای تربیتی و نقش اردوها می‌باشد که برای دانش آموزان بسیار ضروری است. چرا که امروزه به کرات ثابت شده است که آموزشهای کلاسیک و کلیشه‌ای که در کلاسهای درس محبوس شده، ارائه می‌گردد چنان کاربردی ندارد و راهگشای نسل آینده نمی‌تواند بشود. با تأکید بسیار زیادی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با امر تربیت داشته اند که تربیت سرلوحه کارهاست و اگر تربیت نباشد آموزش هم در واقع مؤثر نیست.
تربیت ابعاد وسیعی دارد و یکی از زمینه‌ها و جایگاه‌هایی که ما می‌توانیم در آن با دانش آموزان ارتباط نزدیک تری داشته باشیم، محیط و فضای اردویی است. با بررسی اردوهای کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان زندانهای کشور که همه ساله توسط مسئولین بازپروری زندانها اجرا می‌شود، نتایج و آثار مثبت و مفیدی در بر نداشته است و نتوانسته راهگشای مشکلات کودکان و نوجوانان بزه کار باشد.
بسیاری از آنان طی صحبتی که داشته اند اظهار خشنودی نمودند و گفتند : اطلاعات وسیعی در مورد زندگی، آداب و رسوم و احکام دینی در این اردوها کسب نموده اند. بر اثر برگزاری اردوها، بسیاری از خلاقیتها و هنرهای ذاتی همین کودکان به ظهور رسیده است.
با توجه به نامه جوان 17 ساله که به مسئولین برگزاری اردوهای زندان نوشته شده است، نکاتی بسیار جالب اشاره شده است که جای تفکر و تعمق دارد. چرا دانش آموز زرنگ و باهوشی باید از مدرسه و درس گریزان و راهی کوچه و خیابان شود ؟‌برخورد غلط یک مربی ناآگاه به روحیه و خصوصیات سنی کودکان و نوجوانان می‌تواند چنین مشکل ساز باشد. ما باید قبل از اینکه کودکان پاک و معصوم این چنین راه به بیراهه نهند باید فکری اساسی کنیم تا از کثرت جرائم کاسته شود و جامعه سالم داشته باشیم. ما اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب به امکانات لازم اردویی دسترسی پیدا کنیم. زمینه مناسبی را برای ما فراهم می‌کند که با دانش آموزان خود در محیط اردویی هر چند در یک مدت زمانی کم، ارتباط نزدیکی داشته باشیم که این خود شناخت دانش آموزان را فراهم می‌سازد.
در اردوها علاوه براینکه می‌توانیم به شخصیت و الگوهای رفتاری دانش آموزان به دلخواه جامعه و احکام مبین اسلام شکل مثبتی بخشیم، می‌تواند تکمیل کننده شخصیت معلمان و مربیان و همچنین آموزش عملی برای این عزیزان دلسوز و زحمت کش باشد.
« بنابراین برای برگزاری این اردوها در سطح مدارس کشور بصورت یک برنامه رسمی، نیاز به همت و تلاش مسئولین آموزش و پرورش و دست اندرکاران تعلیم و تربیت دارد. »

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
برای اجرای هر نوع مطالعه تحقیقی، داده‌هایی جمع آوری می‌شود که با بهره گرفتن از آنها فرضیه‌ای مورد آزمایش قرار می‌گیرد. برای جمع آوری داده‌ها، ‌ابزارها و روش های متعددی وجود دارد. این ابزارها گونه‌های مختلف دارند و داده‌ها را با روش های مشخصی از نظر کمی و کیفی توصیف کنند که هر یک از این ابزارها و روشها برای نوعی از داده‌ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معینی ارائه می‌دهد تا به گونه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *