کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته

1-11-4-2 جنس هیپودرما (Hypoderma)
گونه هایی که مطرح است شامل هیپودرما بویس ، هیپودرما لینه آتوم و پرژوالسکیانا کروزی می باشند و به عنوان عامل ایجاد کننده میاز اجباری زیر جلدی در این تحت خانواده قرار دارند. مراحل نوزادی هیپودرما بویس و هیپودرما لینه آتوم که به آن ها واربل های گاوی نیز می گویند، انگل های معمول گاو و همچنین به ندرت انسان و اسب در کشورهایی در نیمکره شمالی می باشند (بین عرض جغرافیایی 60-25 درجه). لازم به ذکر است که مگس های فوق در نیمکره جنوبی دیده نمی شوند.
هیپودرما بویس حدود 15 میلیمتر و هیپودرما لینه آتوم 13میلیمتر طول دارند. مگس هایی پر مو هستند و فاقد ضمائم دهانی فعالمی باشند. موها روی سر و قسمت قدامی سینه در هیپودرما لینه آتوم سفید مایل به زرد و در هیپودرما بویس زرد مایل به خاکستری می باشد. شکم با موهای زرد روشن در قسمت قدامی پوشیده شده و بقیه آن توسط یک دسته از موهای تیره مفروش شده است.
1-12 پرژوااسکیانا کروزی (przhevalskiana crossi)
میاز ایجاد شده توسط لارو مگس دو بال پرژوا اسکیانا کروزی حشره ای متعلق به راست Diptera زیر راسته Brachycera، خانواده Destvidae و زیر خانواده Hypoderminae و جنس Hypodermaاست.
لارو این حشره اکثراً به زیر پوست پشت و پهلو ها و به ندرت به سایر نواحی زیر جلد مهاجرت می کند.
بزهای اطراف مشهد به طور آزادانه در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای چرا داده می شوند و در این مناطق این مگس بیشتر یافت می شود.
محاسبه ضررهای اقتصادی ناشی از کشاورزی،تأخیر رشد،کاهش تولید شیر و گوشت و نیز کاهش کیفیت چرم و پوست آن ها به راحتی قابل انجام نیست.
تأیید حضور این لارو مستلزم کند و کاو لاشه و پوست ان است.
آلودگی با P. crossi به طور مشخصی با وضعیت عمومی ضعیف لاشه همراه است. چون که دام فعالیت زیاد داشته و به طور کافی غذا نمی خورد. Warble fly همچنین به سیستم ایمنی میزبان آسیب می رساند و آن ها را به آلودگی های باکتریایی، قارچی و ویروسی مستعد می کند.
هجوم انگل های خارجی یکی از مشکلات بزرگ دامپزشکی است که احشام را در سراسر دنیا درگیر می کند میاز ها مسئول ضررهای شدید اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند.
سقط، کاهش تولید شیر، کاهش وزن و باروری و کاهش کیفیت چرم و پوست از آثار آن است.
از این میان الودگی به Warble fly یک بیماری مشهور و معمول در علف خواران ایران است.
1-12-1 چرخه زندگی پرژوااسکیانا کروزی:
Warble fly بالغ از فروردین تا تیرماه در مناطق مختلف ایران فعال می شود.
مگس های بالغ دارای 14-8 میلیمتر طول، چشم های بزرگ بر روی سر و سینه ای خاکستری رنگ می باشند. این مگس فاقد ضمائم دهانی است و به مدت 10-5 روز و با استفاده از ذخائری که در دوران نوزادی ذخیره کرده است زنده می ماند. بعد از جفت گیری مگس ماده حدود 100الی 200 تخم روی موهای حیوان می گذارد. لارو مرحله اول بعد از 6-5 روز تخم های گذاشته شده بیرون می آید و توسط آنزیم های کلاژنولیتیک که از غدد بزاقی و روده ای ترشح می شود اپی درم و درم را سوراخ می کند تا وارد بافت زیر جلد شود و به نواحی پهلو و ساکرال مهاجرت می کند.
لاروهای مرحله اول دارای بدنی گرزی شکل و در انتهای خلفی باریکتر می باشند که به یک جفت اسپیراکل ختم می شود و بدن به 11 بند با خارهایی در محل اتصال بندها تقسیم می شود.
پنج ماه بعد لارو مرحله اول (L1) به پشت حیوان می رسد و در بافت زیر جلد مستقر میشود و بدون مهاجرت بیشتر به L2 و سپس به لارو مرحله سه(L3)تبدیل می شود.
لارو مرحله سه L3 : در ناحیه پشت یک سوراخ به سطح پوست ایجاد می کند و از آن ها به روی زمین می افتد و با پیچیدن داخل یک ساختار لوله مانند سفت تبدیل به شفیره می شود تا در مراحل بعد تبدیل به مگس بالغ شود.
به طور کلی مناطق گرم و خشک که بز به انها عادت دارد مناسب برای تکثیر این مگس است.از پوست بز ظریف ترین و مقاوم ترین چرم یعنی شورو ساخته میشود که قابلیت فرم گیری ان زیاد میباشد. نوزادان مگس در پوست و بافت زیر پوست نفوذ میکنند و از ارزش پوست و چرم میکاهند.

Share