کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته

امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت ها و موسسات مالی، اوراق قرضه کشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری و سهام را تعیین می کنند، برخی از آنها بیش از 100 سال از تاسیس شان می گذرد. این موسسات نظریات خود را در قالب رتبه بندی منتشر می کنند. بانکهای غربی از رتبه بندی هایی که توسط موسسات رتبه بندی خارج از بانک انجام و به صورت درجه ریسک برای هر شرکت اعلام می شود استفاده می کند.
سه موسسه اِس اَند پی ، فیچ و مودیز ، معتبرترین موسساتی هستند که در سطح بین المللی، ریسک اعتباری شرکت های مختلف را اندازهگیری و به صورت درجات مخصوص ارایه میدهند. به دلیل سابقه طولانی و تیم کارشناسی مجربی که این موسسات در اختیار دارند رتبههای آنها در سطح بین المللی پذیرفته شده و قابل اعتماد است. لذا اکثر موسسات اعتبار دهنده از جمله بانک ها به منظور ارزیابی مشتری خود از آن بهره می برند(اصلی، 1390،34-1).
همچنین برخلاف درجه بندی خارجی که توسط موسسات یاد شده صورت می پذیرد درجه بندی داخلی توسط بانکها و سایر موسسههای اعتباری و مالی که اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان می نمایند نیز صورت می گیرد، درجه بندی اعتباری داخلی توسط بانک ها اقدام جدیدی است که عمر آن کمتر از ده سال میباشد اگر چه ما اطلاع دقیقی در مورد متدولوژی و فرآیند درجه بندی ریسک اعتباری موسسه های یادشده و بانکها نداریم ولی معیارهای بکاررفته حاکی از آنست که تفاوت چندانی در روش به کار رفته در موسسه های مذکور وجود ندارد(شمسی، میرفیض،1387،28-22).
رتبه های اعتباری سه آژانس اصلی رتبه دهی اعتباری هم از لحاظ معیارهای رتبه بندی و همچنین از لحاظ نماد متفاوتند که در جدول شماره 1 نمایش داده شده است(اصلی، 1390،34-1).
جدول 1: رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی

باتوجه به نمادهای اعلام شده برای موسسات یادشده میتوان جدول زیر را مورد استفاده قرار داد لازم به ذکر است که نمادهای عنوان شده می توانند متفاوت باشند و مهم تفسیرهریک از نمادها و طبقه بندی دقیق آنها باتوجه به پرتفوی اعتباری بانک می باشد(اصلی،1390 ،34-1). ( جدول شماره2-1)
جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری

موسسات رتبه بندی از کلیدی ترین نهادهای مالی در کشورهای توسعه یافته به شمار می روند تا حدی که امروزه کمتر سرمایه گذاری قبل از انتخاب گزینه سرمایه گذاری به گزارشهای موسسات رتبهبندی بی توجه است، رواج استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی تا حدی است که بعضاً شرکتهایی که قصد تامین مالی دارند با پرداخت هزینههای بالا راساً از این گونه موسسات درخواست میکنند تا وضعیت شرکت را بررسی کرده ونتایج بررسیهای خود را به رایگان در اختیار عموم سرمایه گذاران قرار دهند(اصلی، 1390، 34-1).
به طور کلی یکی از متغیرهای اصلی در شکل گیری موسسات رتبه بندی استقلال و شهرت آن است به این معنا که شرکتهای مزبور باید از هرگونه اعمال نظر طرفدارانه به دور باشند. همچنین متدولوژی انجام رتبه بندی یکی از مباحث پیچیدهای است که مستلزم گردآوری اطلاعات خاص در سطح کلان و خرد است(اصلی،1390،34-1).
2-2-1-5-نظریه ریسک
ریسک نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد(یلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد، 382،32). اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد ریسک نیست بلکه فقط عدم اطمینان است به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است(راعی و سعیدی،علی، 46).
ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار(علی پارسائیان، تهران، ترمه، 1384،37).
همچنین در مدیرت مالی، ریسک به وضعیتی گفته می‌شود که در آن وقوع پیشامدها احتمالی است(مصباحی مقدم، صفری، 1388،124)
مفهوم ریسک از اوایل قرن حاضر وارد ادبیات مدیریت مالی‌ گشته است. چرخ عمر این مفهوم از سطح مبانی نظری شروع شده و سپس به‌ سطح ارائه الگوهای فکری متفاوت از ریسک رسید بعد از سیر این دو مرحله از سطوح تحلیل‌های ذهنی به تحلیل‌های‌ عینی رسیده و با بهره‌گیری از آمار و ریاضی به اندازه‌گیری‌ ریسک به‌صورت کمّی منتهی شده است(بقایی حسین‌آبادی،1380 ،44).
مارکویتس (مارکوتیز،1927). دانشمند آمریکایی اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمّی کرد. وی اعلام داشت که تصمیم‌های مالی باید براساس ریسک و بازده انجام شود یعنی دریک سطح مشخص بازده، کمترین ریسک و در یک سطح مشخص ریسک، بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذار میکنند
(شیوا و میکائل پور، 1382، 195).
2-2-1-6-اهمیت ریسک

Share