سبز اندیشان امروز

کشورهای توسعه یافته

منبع اصلی آب شیرین تجدید شدنی به منظور استفاده انسانی از تالاب های داخلی همچون دریاچه ها، رودخانه ها، باتلاق ها و سفره های آب زیرزمینی کم عمق ایجاد می شوند، نقش مهمی را در منابع آبی ایفا می کنند، زیرا ارزیابی گردیده نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر به منظور آشامیدن در سطح جهان به ذخایر آبی تالاب ها وابستگی دارند. رودخانه ها در سراسر جهان به منظور افزایش دسترسی به آب در جهت بهره برداری انسانی به شکل فزاینده ای تغییر یافته اند. ارزیابی های اخیر میزان آب قرار گرفته در پشت سدها را 6000 تا 7000 کیلومتر مربع نشان می دهد. (Horwitz ,2012,19)
ماهی
دو سوم از ماهی هایی که انسانها مورد استفاده قرار می دهند، وابسته به تالاب ها در سطح چرخه غذایی آنهاست. بسیاری از ماهی های قابل خوردن به طور ویژه در تالاب های سیلابی تخم ریزی می کنند، و به عنوان مثال، ارزیابی می گردد که بالغ بر 100000 تن سالیانه از رودخانه نیجر صید می شود. و یا اینکه پارک ملی Banc d’ Arguin در موریتانی قلمرویی وسیع از جلگه های جزر و مدی است، که نقش اساسی را در حفظ و نگهداری ماهیان قسمت ساحلی دریا ایفا می کنند. ارزیابی گردیده در سال 1980 بالغ بر 10077 تن ماهی صید گردیده، که 3.34 میلیون دلار آمریکایی برای اقتصاد ملی سودآوری داشته است. (Barbier,1997,110)
الوار، چوب به منظور استفاده برای سوخت و محصولات درختان
تالاب ها، فرآورده های حیاتی را از الوار درختان موجود در تالاب، به منظور ساخت و ساز، سوخت به منظور آشپزی و گرمایش، و سایر محصولات درختان همچون استفاده پزشکی ارائه می دهند.
در امتداد سواحل اقیانوس آرام در نیکاراگوئه، جنگلهای مانگرو، الوارهایی را در جهت استفاده در ساخت و ساز، سوخت، زغال چوب و جوشاندن پوست چوب آن ها و بیرون آوردن
جوهر مازو تولید می کنند. جنگل های تالابی Melaleuca در ویتنام و تایلند حجم گسترده ای از محصولات را فراهم می اورند که از جمله آنها گیاهان دارویی بومی است. در جنگل Matang مالزی، بالغ بر 40000 هکتار جنگل های مانگرو سالیانه الواری را به ارزش تقریبی 9 میلیون دلار آمریکایی تولید می کنند. (Barbier,1997,111)

حیات وحش
رودخانه Okavango (کشور بوتسوانا) یکی از مناطق حیات وحش مهم جهانی با اجتماعات حمایت قرار می دهد. که از جمله شامل 4،500 گونه از گیاهان مرتفع، به طور خاص سرخس ها، علف درختی و ارکیده ها و بیش از 400 گونه از پرندگان می باشد. محیط زیست آبی با وجود بالغ بر 120 گونه ماهی نیز دارایی تنوع است.
حیات وحش به طرق مختلفی مورد بهره برداری و استفاده قرار می گیرد. توریسم در بسیاری از تالاب ها اهمیت ویژه و منحصر به فردی را دارد. به طور تقریبی سالیانه یک میلیون نفر از پارک ملی تالاب های فلوریدا بازدید می کنند، و هزاران سفر به تالاب های Okavango و دریاچه Karbia آفریقای جنوبی صورت می گیرد. این ارزیابی صورت گرفته است که بازدید کنندگان از پارک ملی Morrocoy در ونزوئلا سالیانه بالغ بر 7 میلیون دلار آمریکا هزینه صرف می کنند و درآمد حاصله از توریسم، از باتلاق caroni در ترینیداد 2 میلیون دلار آمریکا است. مطالعات علمی، ساخت فیلم مستند از دیگر بهره برداری های مستقیم غیر زیان بار از تالاب ها به شمار می روند. البته شکار اردک یا گوزن، اگرچه ممکن است از جهت صدور مجوزو همچنین ارزش گوشتی درآمد و عایدی داشته باشد، آشکارا بهره برداری تخریبی قلمداد می شود. (Barbier,1997,112)
زمین حاصلخیز برای کشاورزی
آب گرفتگی دوره ای جلگه های سیلابی و سایر تالاب ها، حاصلخیزی خاک ها را افزایش می دهد و حاصلخیزی زمین های مجاور جلگه را حفظ می کند.
در سراسر غرب آفریقا، به طور ویژه در جلگه های سیلابی مهمی همچون رودخانه Inne Niger در مالی، کشت برنج به دلیل فواید سیلاب سالیانه توسعه یافته است. در منطقه Kelqinمغولستان، پرورش حیوانات 49 درصد از اقتصاد بومی را در بر می گیرد و حاشیه های تالاب های بزرگ، زمین های مرطوبی را در محیط زیست کم آب و باران ایجاد می کند، که کشاورزان علوفه طبیعی را برای اسب ها، گله گوسفندان خود برداشت می کنند.
علاوه بر این، تالاب ها فراورده های دیگری نیز دارند، از جمله ساقه های گیاهان (نی ها) به منظور به کارگیری در سقف خانه و حصیربافی، همچنین فراورده های دارویی و میوه جاتی که راهی برای کسب درامد روستاهای محلی هستند. (Barbier,1997,113)
تامین کننده آب
تالاب ها منبع آبی مهمی به منظور استفاده بومی، کشاورزی یا صنعتی هستند. عمق کم آب یکی از مختصات انواع زیادی از تالاب ها از جمله دریاچه ها، رودخانه ها، باتلاق ها و مرداب ها به شمار می روند و بنابراین به آسانی قابلیت دسترسی به منظور استفاده مستقیم را دارند.
حمل و نقل از طریق آب
اغلب اجتماعات انسانی ساکن بر روی تالاب ها به نحو محدودی توسعه یافته اند و استفاده از راه های آبی به عنوان راهکاری برای حمل و نقل این اجتماعات است. در دریاچه Titicaca (بزرگترین دریاچه آمریکای جنوبی در مرز پرو و بولیوی) مردم بر روی سطوحی شناور از چوب های حصیری زندگی می کنند و ارتباط بین مردم به طور کامل از طریق قایق است. در امتداد ساحل اقانوس آرام در نیکاراگوئه، کانال هایی در محدوده جنگل های مانگرو تعبیه گردیده اند که صرفا راهی برای ارتباط بین منازل و سکونتگاه ها به شمار می روند. (Barbier,1997,114)
کود گیاهی
بسیاری از تالاب ها در تغییرات حاره ای و رطوبتی از طریق خاک های کودی نقش ایفا می کنند. کود گیاهی می تواند یک منبع سوخت ارزشمند به شمار رود و به منظور کسب درآمد مردمان بومی مورد استخراج قرار گیرد. کود گیاهی ایجاد شده در تالاب ها در کشورهای توسعه یافته به منظور استفاده در باغ و باغچه مورد تقاضا می باشد و به همین دلیل با همکاری شرکتهای چند ملیتی استخراج می شوند. (Barbier,1997,115)

                                                    .