کشورهای آفریقایی

کشورهای آفریقایی

سرطان معده دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان و چهارمین سرطان شایع بعد از سرطان‌های ریه، سینه و کلورکتال در سراسر جهان است که سالانه حدود 989،600 مورد جدید و738،000 مرگ در اثر این سرطان در دنیا گزارش شده است (Nagini., 2012).
چندین نوع مختلف از سرطان معده وجود دارد که مهمترین آن‌ها Adenocarcinoma ،lymphoma ،GIST وCarcinoid می‌باشد. از نظر بافت شناسی اکثریت بیماران مبتلا به سرطان معده یعنی حدود %90 از نوع Adenocarcinoma می باشند که از نظر بیماری‌زایی به دو دسته‌ی روده ای و منتشر تقسیم بندی می شود2009) Tepes.,).
نوع Intestinal بیشتر با عوامل محیطی مرتبط است و در میان مردان و گروه‌های سنی پیرتر معمول‌تر است. اما نوع Diffuse که در جوان ترها بیشتر دیده می شود، یک پس زمینه ژنتیکی قوی دارد وشیوع آن در بین زنان و مردان برابر می باشد ( Matysiak-Budnik et al., 2006).
عوامل خطر سرطان معده
سرطان معده یک بیماری چند عاملی است که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی سبب بروز این بیماری می شوند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
1-2-1- جنسیت و سن
بروز سرطان معده در سنین بالا افزایش می‌‌‌یابد بطوریکه که بیشینه‌ی آن در سنین بین 60 الی 80 سالگی است و به ندرت در افراد زیر سی سال بروز می‌کند. شیوع این بیماری در مردان در همه‌ی کشورها تقریباً با نرخ 2 تا 4 برابر بالاتر از زنان استJemal et al., 2011) ).
1-2-2- قومیت و توزیع جغرافیایی
شیوع سرطان معده در بین مناطق جغرافیایی مختلف تفاوت بسیاری دارد و بالاترین میزان بروز آن در کشورهای آسیای شرقی مثل کره، ژاپن، چین و کشور‌های آمریکای جنوبی است و کمترین شیوع آن در کشورهای آفریقایی می‌باشد (Pourfarzi et al., 2009).
1-2-3- عفونت هلیکو باکتر پیلوری
H. pylori یک باکتری گرم منفی و گونه‌ی غالب میکروبیوم معده انسان است که گسترش آن باعث واکنش التهابی می‌شود. التهاب ایجاد شده قوی‌ترین عامل خطر برای ابتلا به سرطان معده است با این حال تنها در صد کمی از افراد آلوده دچار بد خیمی می‌شوند (Polk et al., 2010). در سال 1994 آژانس بین الملی تحقیقات سرطان (LARC )، H. pylori را جزو گروه یک سرطان‌زا‌های انسانی قرار داد وتخمین زده می‌شود که در حال حاظر نیمی از جمعیت جهان به این باکتری آلوده هستند (Fock et al., 2010).
عفونت H. pylori باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در میزبان می‌شود در پی آن عفونت باعث تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS ) و سرکوب آنتی‌اکسیدان‌های میزبان شده که در نهایت به آسیب DNA میزبان می‌انجامد (Suzuki et al., 2012).Kim و همکارانش نشان دادند که H. pylori باعث سرطان زایی معده بوسیله افزایش آسیب DNA از طریق کاهش فعالیت سیستم ترمیمی MMR و القای جهش در هر دو DNA‌ی میتوکندریایی و هسته‌ای میزبان می‌شود. علاوه بر آن متیلاسیون نابجای DNA می‌تواند بوسیله عفونت H. pylori القا شود که این امر خطر ابتلا به سرطان معده را به شدت افزایش می دهد (Kim et al., 2011).
پروتئین cagAهلیکوباکتر پیلوری نقش مهمی در بیماری زایی باکتری بازی می کند.cagA به وسیله ی سیستم تزریقی نوع چهارم وارد سلول اپیتلیال معده شده و به وسیله ی کینازهای خانواده Src فسفریله می گردد. cagA فسفریله شده به طور اختصاصی به انکوپروتئین SHP2 متصل شده و با فعال کردن این فسفاتاز Hummingbird phenotype را در سلول القا
می نماید. همچنین cagA سبب از بین رفتن قطبیت سلول و اتصالات محکم می گردد
(Saadat et al., 2007 ).
1-2-4- تغذیه
تغذیه یک عامل شناخته شده در ایجاد یا سرکوب سرطان معده است. مشخص شده که شیوع سرطان معده در جمعیت‌‌‌هایی که غذاهای حاوی نشاسته مصرف می‌کنند بسیار بیشتر از مناطقی است که رژیم حاوی پروتئین دارند. در واقع نشاسته‌ی زیاد و پروتئین کم باعث ترشح اسیدهای نیتروستاتین در معده شده که این امر باعث تخریب مکانیکی بافت موکوزی معده می‌شود (Krejs., 2010, Tsugane et al., 2007). به نظر می‌رسد جذب کافی میوه و سبزیجات خطر ابتلاء را به وسیله آسکوربیک اسید، کارتینوئید و توکوفرول که آنتی اکسیدان می باشند کم می کند. مصرف بالای نمک و غذاهای شور، تند، ترشی، گوشت و غذاهای دودی شده نیز به عنوان عامل خطر سرطان معده شناخته شده است (Milne et al., 2009).
با اینکه مکانیسم سرطان زایی القا شده به وسیله نمک هنوز به طور کامل شناخته نشده است. اما می توان چنین گفت که مصرف بالای نمک در افراد آلوده به H. pylori باعث تحریک بیان IL-1β در سلول های اپتلیال عفونی شده با این باکتری می شود که در نهایت منجر به تشدید التهاب موکوز معده می گردد. همچنین غلظت بالای نمک باعث افرایش بیان cag A باکتری H. pylori و انتقال آن به سلول های اپیتلیال معده و تغییر عملکرد این سلول ها می شود (Mousavi et al., 2009).

Share