سبز اندیشان امروز

کسب و کار الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی


Widget not in any sidebars

امروزه مصرفکنندگان این امکان را دارند تا از داخل خانه یا محل کار خود به طیف وسیعی از کالاها و خدمات در سرتاسر دنیا دسترسی پید ا کنند. مصرف کنندگان میتوانند در صفحه رایانه خود محصولات را مشاهده کرده و حتی تصور کنند که چگونه این محصول ممکن است برای ارضای نیازهایشان مفید باشد. علاوه براین، استفاده از کانالهای تجارت الکترونیکی و اینترنت مانند وبسایتها، پاسخ سریعتری را برای نیازهای بازار فراهم میآورد. منفعت تجارت آنلاین در برابر روش سنتی تجارت را میتوان در رشد فزاینده و کارایی بیشتر، هزینه کمتر، خدمات 24 ساعته و تطبیق سریع با موقعیت بازار خلاصه کرد (لیو، 2004).
از این دیدگاه، اینترنت تمامی فرایند خرید را با هم در یک واسطۀ به راحتی دردسترس، پیوند میدهد- از ارائه بصری محصول گرفته تا خرید آن. بنابراین، خرید آنلاین، با نرخ رشدی پیشروندهتر از خرده فروشی سنتی، یکی از سریعترین انواع در حال رشد خرید است (لیو، 2004).
مجدداً، رشد چشمگیر اینترنت، نه تنها موجب افزایش تعداد مصرفکنندگانی شده است که به اینترنت برای انجام خریدهای خود روی میآورند، بلکه همچنین انبوهی از مصرفکنندگان و شرکتها را برای مشارکت در یک بازار آنلاین جهانی نیز تشویق کرده است (هافمن و نوواک، 1999).
در نتیجه، اگر خرده فروشان اینترنتی بخواهند مصرفکنندگان را به سوی خود جذب کنند، نیاز دارند تا عواملی را که بر خرید مشتریانشان تاثیر میگذارند، شناسایی کرده و آنها را مورد توجه قرار دهند. در واقع درک بهتر نیازهای مصرفکنندگان و عوامل تاثیرگذار بر تصمیمگیری خرید کاربران اینترنتی به آنها کمک خواهد کرد تا بصیرت کامل‌تری نسبت به این امر پیدا کنند که چرا مصرفکنندگان از آنها خرید میکنند یا نمیکنند(مک کیب، 2001).
2-1-4 اینترنت و بازاریابی
سرعت توسعه ی بازاریابی الکترونیکی بسیار بالا است، به طوری که کندی تحقیقات و انتشار نتایج آن هم سنگ نیست. مشخص است که بنیاد های تجاری به سرعت در حال تحول و استقرار در نقاط پویای جدید است و تذا اینترنت را باید از پردامنه ترین رسانه ها دانست که تغییرات بی شماری را در حوزه ی بازاریابی و توسعه ایجاد کرده است. این قابلیت ها بسیاری از حوزه ها را در بازاریابی تحت تاثیر قرار داده است: بخش بندی و هدف گذاری، قیمت گذاری، خدمات به مشتری و مدیریت روابط مشتری، بسته بندی، ارتباطات بازاریابی، پیشبرد، کانال توزیع و زنجیره ارزش، بازاریابی جهانی و علامت تجاری. (عادل اذر،کنی،1383)
بیسواس و کریشنان(2004) یک ره نگاشتی را جهت درک اثرات اینترنت بر بازاریابی ارائه کرده اند. شکل2-2 مدل ساده ایجاد ارزش است. ایجاد ارزش از طریق اینترنت در سه مسیر اتفاق می‌افتد.که این مسیرها از یکدیگر مجزا نمی باشند. اولاً، اینترنت به شرکتها اجازه می‌دهد که از طریق بازاریابی فرد به فرد ارزش ایجاد نمایند. دوماً اینترنت اجازه یکپارچه کردن هزینه – کارایی تجارت الکترونیک با کسب و کار اصلی شرکت را می‌دهد. و نهایتاً اینکه، اینترنت به فروشندگان اجازه می‌دهد که درباره بهترین مشتریان ویک مشتری در یک لحظه مطالبی یاد بگیرند و خدمات سفارشی فراهم آورند. همچنین به اینترنت به عنوان یک روش هزینه – کارایی و منعطف انجام کسب و کارها نگریسته می‌شود.کامپیوترهای دل یک مثال آشکار این نوع ایجاد ارزش می‌باشند.در حالی که برخی از شرکتها در محیط کسب و کار الکترونیکی موفق شده‌اند، برخی دیگر شکست خورده‌اند یا نتوانسته‌اند از اینترنت سود ببرند. محققین در این زمینه، جنبه‌های متفاوت ایجاد ارزش را بررسی کرده‌اند. شکل 2-2 روابطی که محققین برای بیان آنها تحقیقاتشان را ترویج کرده‌اند، نشان می‌دهد (دهقان، 1383).
بازاریابی فرد به فرد – بازاریابی سفارشی – ایجاد ارزش
تولید کننده / فراهم کننده
خدمات
واسطه ها
مشتریان
تجارت روی خط online – ایجاد ارزش
عرضه کنندگان
خدمات به مشتری – مدیریت روابط مشتری
بازاریابی فرد به فرد – بازاریابی سفارشی – ایجاد ارزش
تولید کننده / فراهم کننده
خدمات
واسطه ها
مشتریان
تجارت روی خط online – ایجاد ارزش
عرضه کنندگان
خدمات به مشتری – مدیریت روابط مشتری
شکل 2-2. ایجاد ارزش از طریق اینترنت(دهقان،1386)