سبز اندیشان امروز

کالاهای مصرفی

مینا 27 ساله دیپلم متاهل
این روزا همه به جز سوراخ مخصوص گوشواره جاهای دیگه گوششون هم سوراخ می کنن من وقتی دیدم دخترای خواهرشوهرم می خوان این کار رو بکنن خیلی دلم می خواستم اما کمی می ترسیدم شوهرم هم گفت گوش خودته هر کاری دوست داری بکن برای همین رفتم گوشم رو یه سوراخ دیگه کردم دردش خیلی کم بود الان فکر می کنم که وقتی روسری نمی پوشم گوشم با دو تا گوشواره زیباتره .
مریم 27 ساله دیپلم متاهل
من چند ماهی هست می رم کلاس رقص زومبا برای این که چربی های اضافه بدنم رو آب کنم سایزم رو کوچیک کنم مربی مون می گه شما باید به جای فکر کردن به کم کردن وزن به فکر کم کردن سایز باشین برای همین چند وقت یه بار بعد از کلاس سایزمون را اندازه می گیره . خودم فکر می کنم کوچیک تر شدم گرچه هنوز اندازه ها این رو نشون نمی ده مربی مون می گه باید صبور باشیم . از این که دارم برای تغییراندامم تلاش می کنم لذت می برم .
الهام 34 ساله مجرد لیسانس
من یه سالی هست که میام با دستگاه کار می کنم این جوری بدن فرم می گیره این جا برنامه داریم مشخصه که تو یه ساعت که تو باشگاهیم باید با هر دستگاه چه مدت کار کنیم آدم چیزی را به راحتی به دست نمیاره برای خوش اندام شدن هم باید زحمت کشید .
محبوبه 30 ساله مجرد لیسانس
من دو سال هست که باشگاه می رم هم یوگا هم پیلاتس . خانم ها نشستن تو خونه هی غر می زنن که چرا انداممون این جوریه خب این همه باشگاه تو سطح شهره بلند شین بیاین وقت بذارین هزینه کنین و مشکلتون رو حل کنید آدم دست رو دست بذاره که قرار نیست اتفاقی بیفته .
مرجان 24 ساله مجرد لیسانس
با این که همه دوست دارن لاغر باشن اما من فکر می کنم دیگه خیلی لاغرم و هیچ جذابیت بدنی ندارم برای همین از دارو های گیاهی چاق کننده استفاده می کنم ولی فرقی نکردم اگه یه ذره چاق بشم خیلی خوبه در حال پرس و جو و بررسی ام ببینم چه رژیم غذایی استفاده کنم می تونم یه ذره چاق بشم البته من خیلی موافق دارو های شیمیایی نیستم چون عوارض داره دارو های گیاهی رو از عطاری می خرم اما تصمیم دارم بایک پزشک متخصص پوست هم مشورت کنم .
مژده 24 ساله فوق دیپلم
من دوست داشتم همیشه آرایش کرده باشم برای همین رفتم تهران و خط لب و خط چشمم رو تتو کردم خیلی می ترسیدم می گفتن خیلی در د داره و آدم زجر می کشه اما وقتی به زیبایی که بعدش برام به وجود می آورد فکر می کردم اضطرابم کم می شد و آروم می شدم الان چند بار برای ترمیم رفتم تهران دیگه دردش برام عادی شده دردی که برای زیبایی آدم می کشه خیلی شیرینه. تا وقتی زیبایی بعد از سختی رو تجربه نکنی نمی تونی حرف من رو درک کنی .
با زا ندیشی درالگوی خرید
در قرون جدید ، مصرف بخش اعظم تجارب روزمره زندگی بشر را تشکیل می دهد و چیستی او را رقم می زند (مایلس و همکاران 2002 3 ) ابعاد هویتی و کلیت زندگی روزمره ما بر حسب روابط مان با کالاهای مصرفی تعیین می شود . مصرف مارک ها و برچسب های مختلف ، موسیقی ، کالاهای ورزشی ، فضا ها و مکان ها ، پوشاک و خوراکی های متنوع هریک به سهم خود بر کیفیت و جهت گیری هویت ما تاثیر می نهند و حتی می توان مدعی بود که امروزه مصرف فلسفه ما را از حیات شکل می دهد (علی خواه: 1386، 232 )
مصرف با کارکرد نمادین خود ، هویت افراد را نشان می دهد ، کار کرد نمایشی مصرف ناشی از این واقعیت است در دنیای مدرن است که جهت گیری مصرف تنها ناشی از رفع نیاز های زیستی نیست ، بلکه انتخابی است که هویت متمایز را آَشکار می سازد . امروزه مصرف و نیاز از هم فاصله گرفته اند و شکافی بین آن ها به وجود آمده که به نحوی که دیگر مصرف انسانی مطابق با نیاز های انسانی نیست ، بلکه مصرف چیزی بیش از آن است و آن شکاف را مصرف گرایی پر کرده است (موحد ، عباس و مرحمتی 1389 (به نقل ازرحمت آبادی 1389 )
ما در عصری زندگی می کنیم که کم و بیش ارزش های مدرنیته بر آن حاکم یا حد اقل برآن تاثیر گذار است یکی از ملاک های مدرنیته جامعه مصرفی است که با مصرف انبوه کالا مشخص می شود (فدرستون: 1991 )
ظهور جامعه مصرفی به واسطه فزونی کالاهای مادی از یک سو و دموکراتیزه شدن مصرف و عمومیت یافتن آن از سوی دیگر به انتخابی شدن زندگی روزمره می انجامد و همین امر نشان دهنده اهمیت روز افزون سبک زندگی در جامعه معاصر می باشد . سبک زندگی نتیجه همه گزینش ها ، ترجیحات و رفتارهایی است که فرد در ارتباط با کالاهای مادی و فرهنگ مصرفی انجام می دهد . جوانان در هر جامعه ای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی هستند و بخشی از جامعه به شمار می آیند که استعداد گسست فرهنگی و عدم بازآفرینی شیوه های سنتی زندگی را از خود نشان می دهند (ذکایی 1386 136) و دم دست ترین ابزار برای فاصله گیری هرچه بیشتر از یقین های سنتی و هنجار های الزام آور و نمایش استقلال شخصی ، انتخاب سبک زندگی است . (ربانی: 1387، 55)
در سال های اخیر مصرف گرایی در جامعه ایران به شکل فزاینده ای در حال گسترش بوده است این فرض از این فرض کلی نشات گرفته است مبنی براین که در سالهای اخیر عناصر نظام ارزشی جامعه از وضعیت مذهبی – معنوی به اولویت و غلبه عناصرمادی و در نتیجه انتظارات مصرفی در حال جابه جایی است (علی خواه 1386 250)
هر چند در جامعه ایران عوامل تاریخی شکل گیری جامعه مصرفی در غرب آن گونه که باید تجربه نشد لیکن فرهنگ پذیری یک سویه از غرب خصوصا پس از جنگ جهانی دوم و در دوران پهلوی دوم ، برخی تغییرات را در ساختار جامعه رقم زد . جامعه ایران هرچند ساختار سنتی خود را حفظ کرده بود لیکن در کلان شهر ها نوعی مصرف گرایی به چشم می خورد . خلق فضاهای فرهنگی چون سینماها ، تماشاخانه ها ، کافه ها ، سالن های اپرا و کنسرت های موسیقی همه و همه نشانه تمایل جامعه ایران به مصرف چیز هایی بود که تا آن زمان نیازی به مصرفش حس نمی شد (ریاضی :1392 ،118 )
در ایران نیز اگر چه جامعه مصرفی به معنای دقیق آن شکل نگرفته است . اما فراوانی برخی کالاهای مصرفی در چند سال اخیر و بصری شدن نشانه ها و نماد های منزلتی (ارمکی و چاووشیان 1381)باعث شده تا سبک زندگی جوانان نه فقط از سر رفع نیاز که حامل معنایی فرهنگی و اجتماعی است .
ایجاد فروشگاه های بزرگ عامل بسیار مهم در پیدایش و نهادی شدن فرهنگ مصرف بود . آن ها مکانی برای عرصه بی پایان سیل کالاها ، آزادی ها و فرصت های نوین برای انتخاب دلخواه بودند . خریداران در گم نامی غیر شخصی آرمان شهر عرضه ی آزاد همگی آزاد بودند بنا بر میل خود و بدون هیچ گونه محدودیتی در فروشگاه پرسه بزنند و از تسهیلات آن برای یافتن اجناسی که مطابق با سلیقه آن هاست بهره مند شوند بدین ترتیب خرید سبک زندگی نه تنها امکان پذیر بلکه استاندارد شد .(چاووشیان ،1381 :24 )

                                                    .