کاربران نهایی

کاربران نهایی

در این تحقیق نیز از چک لیست Nielson اصلاح شده و طراحی شده مختص شبکه‌های اجتماعی برای ارزیابی میزان کاربردپذیری واسط کاربری استفاده شده است.
فصل چهارم:
روش انجام پژوهش
روش انجام پژوهش
هدف‌ این تحقیق ارزیابی میزان کاربردپذیری شبکه اجتماعی LinkedIn و بحث و بررسی نتایج به دست آمده و نیز پیشنهاد کردن روش‌های بهبود وضع موجود برای طراحان شبکه‌های اجتماعی و برنامه نویسان برای بهبود وب سایت‌ها بر اساس مشکلات پیدا شده در هنگام کار کردن افراد مختلف(کاربران و افراد متخصص) با سیستم است. LinkedIn برای ارزیابی در نظر گرفته شده است زیرا به عنوان یک شبکه اجتماعی کاری محسوب می‌شود. فقط یک وی سایت مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان ارزیابی کاملی فراهم‌اید و در مورد امکانات اصلی شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی شود.
برای به دست آوردن نتیجه بهتر، از دو روش به طور همزمان استفاده شده است:
ارزیابی مکاشفه‌ای
تست کاربر(شامل پرسشنامه و مصاحبه)
روش‌های ارزیابی استفاده شده و توجیه استفاده از آنها:
روش‌هایی که در‌این تحقیق از آنها استفاده شده است ارزیابی مکاشفه‌ای و تست کاربر(مبتنی بر مصاحیه و پرسشنامه) می‌باشد. از روش ارزیابی مکاشفه‌ای برای یافتن مشکلات کاربردپذیری وب سایت LinkedIn از منظر کاربران حرفه‌ای استفاده شده است.‌این روش از زوایای مختلف مشکلات احتمالی و ممکن در سیستم همانند ناسازگاری، روش‌های مختلف ساپورت در هنگان کار کردن، نمایان بودن اطلاعات و زبان مورد استفاده را نشان می‌دهد. همچنین امکان نمایان شدن پیام‌های خطا را نیز می‌دهد و به طور کامل می‌تواند‌این پیام‌ها بررسی گردد. طراحی رابط کاربری ضعیف، تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.,[11] محققان مدل مکاشفه‌ای Nielson با‌ایجاد چک لیستی برای بررسی اختصاصی LinkedIn ، به منظور بهبود تغییر داده اند. در‌این چک لیست هر یک از بندهای دهگانه نلسون به زیر دسته‌هایی تقسیم کرده اند که باعث روشن تر شدن پروسه ارزیابی شده است. تست کاربران نهایی با ساده ترین روش برای تست کاربردپذیری و کمترین ملزومات انجام شده است. [12] طراحی واسط کاربری، ظاهر و طراحی بصری وب سایت و بخشی که کاربر با آن به طور مستقیم تعامل می‌کند را در بر می‌گیرد. [11]‌این روش به مهندسان کاربردپذیری‌این امکان را می‌دهد که به طور دقیق و فرکانس برخورد مشکلات ، تعداد خطاهای ‌ایجاد شده و زمانی که صرف یافتن مشکلات کاربردپذیری می‌شود، توسط کاربران تازه کار را مشخص می‌کند.[13]
همچنینNielson پیشنهاد کرده است که تست کاربردپذیری را به همراه ارزیابی مکاشفه‌ای انجام داده تا مکمل یکدیگر باشند. هدف از تست کاربر ، با کاربران تازه کار و افراد حرفه‌ای ، مشخص نمودن مشکلات کاربری شبکه اجتماعی بر اساس واسط کاربری با توجه به تجربه کاربری افراد مبتدی و حرفه‌ای می‌باشد. [14]
روش بلند فکر کردن یکی از روش‌های معول در تست کاربردپذیری است. در هنگام انجام تست، جایی که کار مورد نظر در خلال پروسه ، ارزیابان از کاربر می‌خواهند تمام اتفاقات در جریان و پروسه انجام کار را با صدای بلند بازگو کنند و احساس خود ، مشکلات موجود و نیز نظر خود در مورد سیستم را بیان کنند.‌این روال توسط هر دو دسته افراد حرفه‌ای و مبتدی انجام می‌پذیرد و به ارزیابان امکان ارزیابی شبکه اجتماعی مذکور را می‌دهد. [15]
همچنین روش مشاهده برای مشاهده رفتار کاربر در مواجهه با سناریوهای مشخص شده انتخاب شده است.این روش موجب می‌شود تا مطمئن شویم که کسی که تحقیق می‌کند از تمامی‌اموری که مشاهده کرده است یادداشت برداری کرده است. همه وقایع توسط برنامه‌ای که بر روی لپ تاپ محل ارزیابی نصب است ضیط می‌گردد و در صورت نیاز مجدد بازبینی می‌گردد. به همه کاربران در ابتدا که سناریو‌ها داده می‌شود اعلام می‌گردد که فعالیت‌هایشان ضیط می‌شود. از فیلم‌های ضبط شده برای اندازه‌گیری میزان موفقیت در به اتمام رساندن امور توسط کاربران استفاده می‌گردد.[16]
چرخه مورد استفاده در تحقیق:
در سال 2011 چرخه ای برای تلفیق این دو روش و مراحل کار طراحی گردید[17] که در آن تمامی مراحل مربوط به تلفیق دو روش به کار رفته در این تحقیق را نشان می دهد. این چرخه به قرار زیر است:
شکل 4: نمودار مراحل انجام کار
همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود مراحل انجام کار از جمع آوری اطلاعات کاربر آغاز می گردد و پس از نوشته شدن سناریو که حدود 10 عملیات را در بر می گیرد، و پس از برنامه ریزی برای انجام تست ها، بندهای مربوط به ارزیابی مکاشفه ای را طراحی کرده و بر اساس آن کاربران را انتخاب کنند. از این مرحله به بعد ارزیابی محصول اولیه یا نهایی که اینجا وب سایت است آغاز می گردد و از کاربران خواسته می شود که ارزیابی مورد نظر را انجام داده وفرم را پر کنند و در مورد مشکل بحث و تبادل نظر صورت گیرد. این کار در این تحقیق با تست کاربر و استفاده از سناریو های نوشته شده صورت پذیرفته است. و در آخر به بررسی و دسته بندی مشکلات مطرح شده پرداخته شده است. در صورتی که مشکلات به دست آمده از انجام این ارزیابی مطلوب و قابل قبول نباشد، همین چرخه مجدد از جایی که طراحی ارزیابی آغاز می گردد شروع می شود و تا زمانی که به نتیجه مطلوب نرسد ادامه می یابد.
پرسشنامه:
در‌این تحقیق، پرسشنامه‌ای طراحی شده است که از دو قسمت مختلف تشکیل شده است. بخش اول به پیش ارزیابی اختصاص یافته است و برای ارزیابی هر دو گروه مبتدی و حرفه‌ای استفاده می‌شود و بخش دوم برای بررسی کارشناسانه سیستم استفاده می‌شود و نظرات افراد حرفه‌ای که با سیستم کار می‌کنند را جمع آوری می‌کند. در واقع‌این پرسشنامه برای دو منظور استفاده می‌شود: 1- برای جمع‌آوری نظر کاربران 2- برای اندازه‌گیری میزان رضایت یا نا امیدی کاربر در هنگام استفاده از شبکه اجتماعی.
بسیاری از ابعاد کاربردپذیری به خوبی توسط پرسشنامه‌ای که در اختیار کاربران سیستم قرار می‌گیرد، قابل کشف است.‌این روش به خصوص هنگام مطالعه درباره رضایت کاربر و یا سهولت کار با سیستم (که هر دو به سختی قابل اندازه‌گیری هستند.) پرسشنامه روشی غیر مستقیم است. [18]این روش به بررسی مستقیم واسط کاربری نمی‌پردازد و تنها به جمع آوری نظرات کاربران درباره واسط کاربری بسنده می‌کند. پرسشنامه روشی مفید برای مطالعه‌اینکه کاربر نهایی چگونه از سیستم و امکانات موجود در آن استفاده می‌کند، می‌باشد. تست کاربردپذیری غیر مستقیم می‌تواند با متدهایی که به طور مستقیم با کاربردپذیری ارتباط دارند انجام شود- همانند بلند فکر کردن.
رضایت کاربر،ترجیحات کاربر و سختی‌های ممکن در استفاده از سیستم می‌تاند به راحتی با روش استفاده از پرسشنامه قابل تشخیص است. عیب روش‌های غیر مستقیم، میزان کم اعتبار نتایج به دست آمده است. برای افزایش اعتبار‌این روش، می‌بایستی تعداد افرادی که در پر کردن پرسشنامه مشارکت می‌کنند کافی باشد. (30 نفر حداقل تعداد شرکت کنندگان است.) و با استفاده از‌این روش احتمالاَ تعداد کمتری از مشکلات نسبت به سایر روش‌ها مشخص می‌شوند. [19]
پرسشنامه می‌تواند به شکل سوال و یا چک لیست در اختیار کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد. روش‌های غیر مستقیم ارزیابی کاربردپذیری شبکه‌های اجتماعی همانند پرسشنامه و یا مصاحبه بهتر است در کنار روش‌های مستقیم همچون مشاهده میدانی و بلند فکر کردن قرار گیرد تا نتیجه بهتری حاصل گردد.[12]
انتخاب شرکت کنندگان:
شرکت کنندگان در‌این تحقیق در بازه سنی 21 تا 40 سال قرار دارند و در برگیرنده دو دسته کاربران حرفه‌ای و مبتدی می‌باشد. برای افرادی که در‌این تحقیق شرکت می‌کنند‌ایمیلی همراه با توضیحات کامل مراحل انجام کار فرستاده می‌شود . افرادی که برای انجام‌این کار اعلام آمادگی می‌کنند برای تست کاربر در زمان مشخص دسته بندی می‌شوند.

Share