چگونه قصه بگوییم :

شنوندگان فکر کنن که اون قصه رو با به کار گیری تخیلات و خیالات و تجربیات خودش میگه، نه بر

پایه اون چیزی که خونده یا شنیده. البته ایجاد اینجور تصوری تو ذهن شنوندگان، کار ساده ای نیس. بهتره خاطراتی رو که در دوران کودکی در شما احساس عمیقی به وجود آورده ان، به یاد بیارین و دربارۀ اونا فکر کنین، اون خاطرات رو چند بار تو ذهن خود مورد بررسی قرار بدین، بعد تلاش کنین چیزی که رو که تو ذهن مرور کردین، با جملاتی انگار و رسا بگید. تلاش کنین همون چیزی رو که احساس می کنین به زبون بیارین. در مرحله اول بهتره قصه رو واسه کسی که با اون احساس راحتی می کنین، بگید. در این مرحله زیاد نگران این مسئله نباشین که جملات و عبارات خود رو به صورتی درست و کامل بگید، اما دراین راه تلاش داشته باشین بعد از اینکه خاطرۀ خود رو گفتید، تلاش کنین چیزی که رو از یاد بردین، به خاطر بیارید. دوباره با رعایت بیان چیزی که در مرحله اول از یاد برده بودین، خاطرۀ خود رو واسه کس یا کسان دیگری بگید. روی واکنشای شنوندگانتان حساسیت به خرج بدین و همیشه از خودتانبپرسید در بیان چیزی که در ذهنتون بوده، موفق شدین یا نه بیان تجربیات و خاطرات شخصی، یکی از بهترین روشه ای ممکن واسه تمرین قصه گوییه. اولین قصهایی که می گین، ممکنه در شما و شنوندگانتان تاثیر لازم و مورد انتظار رو نذاره نباید ناامید شید. دوباره همون قصها رو واسه بقیه تعریف کنین می بینید که به یافته های بهتری دست پیدا می کنه با تکرار داستانایی که از قبل گفتین به ریزه کاریا و نکته های تازه ای می رسین که شما رو در بهتر گفتن قصهای دیگه کمک خواهدکرد(پلویسکی،۱۳۸۵).

 

 

۱۴-۲-۲- مهمترین وظایف گفتار در قصه:

سخنانی که تو یه قصه به وسیله شخصیتای اون قصه به صورت گفتگو با همدیگه و یا به صورت درد دل و راز و نیاز بیان می شن. گفتار تو یه قصه ابزاریه واسه انتقال اطلاعات مربوط به همه ای عناصر

قصه، به خصوص شخصیتا و موضوع و چگونگی روند ماجرا که به طور غیر مستقیم به وسیله خود شخصیتا به مخاطب داده می شه. بله، بیان چگونگی اندیشه ها، احساسا و نوع اعمال و تصمیمهایی

که یه شخصیت دوطرفه مطرح می شه، در ظاهر واسه شنیدن اونه؛ در واقع واسه اطلاعات دهی به مخاطب هم هستش.- اطلاعات دهی درباره شخصیتای قصه و وضعیت و موقعیت اونا به شخصیتای دیگه(مستقیما).- اطلاعات دهی درباره شخصیتای قصه و چگونگی وضعیت و موقعیت اونا به  مخاطب (به طور غیر مستقیم).- اطلاعات دهی درباره موضوع، ماجرا و رویدادهای قصه به شخصیتای قصه (مستقیما وغیر مستقیم) و به مخاطب (به طور غیر مستقیم).- اطلاعات دهی از جا و زمان رویدادهای قصه به شخصیتای قصه و مخاطب.- پیش برندگی روند موضوعی و ماجرایی قصه(همتی،۱۳۸۸،ص۹۸).