پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم

4-ثبات تحقیق در صورت تغییر گروه تحقیق حفظ می شود.
5-چهار چوبی برای گزارش نهایی ارائه می شود.
6-فرصتی برای آموزش افراد کم تجربه گروه تحقیق فراهم می شود.
اجزاء اصلی یک برنامه کتبی تحقیقی:
اعلام جرم: گزارشی مختصر است که آغاز پرونده را توجیه می کند.که عبارتست از دعوی اصلی، منبع دعوی، وتاریخ اقامه دعوی
عوامل مورد اثبات: عبارتند از تمامی موارد خاصّی که در قوانین ایالتی و فدرال تشریح شده و هرگونه مسئله قضایی خاصی که یک تخلف کیفری را معرفی می نماید.
مراحل مقدّماتی و نهایی تحقیق: مراحل مقدماتی روش هایی هستند که مأموران تحقیق برای دستیابی به اطلاعات اصلی مربوط به پیشینه شاکی، قربانی و مظنون به کار می گیرند. و مراحل نهایی تحقیق به پارامتر های اصلی لازم برای تعیین وقوع جرم توجه داشته و افراد مورد مصاحبه و سوابقی را که به دست آمده و مورد بررسی واقع می شوند. در بر می گیرد.
مراحل تحقیق باید مطابق و بر اساس عواملی که قرار است اثبات شوند، انجام شود. لذا: مأموران تحقیق باید حتما نسخه هایی از برنامه های تحقیق را در رایانه خود داشته باشند. وقتی آنها برنامه ای را برای پرونده خاصّی پیش می برند، می توانند از آن به عنوان یک الگو در پرونده های مشابه همچنان استفاده نمایند (بوکر،1378: 22-25).
2-4-2-3-1-2)تحقیق به کمک رایانه :
رایانه ها به طور قابل ملاحظه ای بر عملیات تاثیر گذاشته اند. رایانه ها علاوه بر اینکه در بایگانی اطلاعات و تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرند، به طور فزاینده ای در تحقیقات جنایی، اهمیّت یافته اند. سه نقش مهم رایانه در کمک به مأموران تحقیق عبارتند از:
1-دسترسی سریع و کارآمد بر اطلاعات موجود از جمله سوابق انگشت و آزمایش های دی ان ای، قبض های پارکینگ و رسید گِروی( امانت فروشی)و…
2-ذخیره اطلاعات جدید و فشرده نمودن آن جهت انتقال آنی به هر نقطه از جهان.
3-تحلیل دادها برای الگو ها( همچون اشکال مختلف نقشه برداری از جرم) و به کارگیری برنامه های دیجیتالی جهت نمایش با کیفیت تصاویر ویدئویی، حذف صداهای اضافی از ضبط اصوات، خلق تصاویر سه بعدی، باز آفرینی و جستجوی بصری زنجیره حوادث یا تحلیل الگو های مختلف(دیاز ,1378: 50-56).
2-4-2-3-2)عکس برداری و ترسیم کروکی وباز سازی صحنه جرم:
عکس برداری نقش مهمی در مستند کردن شواهد و مدارک و طرح دعاوی در دادگاه ایفا می کند.عکس برداری در پیشگیری از جرم و آموزش فن تحقیق نیز مهم است (ام.هس و بنت،1385: 99).
از همان ابتدای ظهور صنعت عکّاسی، عکس به عنوان یک وسیله موثر برای تشخیص هویّت افراد مورد توجه و استفاده دست اندرکاران کشف جرایم وتشخیص هویّت قرار گرفت(برسلر,1376: 12).
2-4-2-3-2-1)آنچه باید عکس برداری یا تصویر برداری شود:
جهت بازسازی صحنه جرم بایستی به اندازه کافی تصویر برداری شود. این امر مستلزم یکسری عکس شامل نقطه ورودی، محل وقوع جرم، ونقطه خروج می شود. در صورت امکان کل صحنه جرم بایستی در یک توالی تصویری نشان داده شود. این خود به مرتبط ساختن جرم مورد نظر به جرائم دیگر کمک می کند. ابتدا از قسمت های کلی و بعد قسمت های خاص صحنه ودر آخر از اشیائی که مدرک و برگه جرم محسوب می شوند. عکس برداری می شود. ابتدا دوربین را جهت پوشش کامل محوطه صحنه جرم حرکت دهید، اما توالی این عکس ها را به منظور به حد اقل رسانیدن بر هم خوردگی طرح ریزی کنید. عکس های اولیّه که کل صحنه جرم را نشان می دهند. بایستی از فنی به نام هم پوشانی استفاده کنند. ازصحنه مربوطه در جهت عقربه های ساعت عکس برداری کرده و اوّلین عکس را با شیء خاصی در سمت راست عکس بگیرید. برای عکس دوم مطمئن شوید که همان شیء در سمت چپ عکس قرار بگیرد. همین روش تا پوشش دادن کل صحنه ادامه می یابد. این توالی عکس ها وقوع و ارتکاب یک جرم را بازسازی می کند (ام.هس و بنت،1385: 114-115).
2-4-2-3-2-2)هدف، مزایا، معایب، انواع عکس برداری، محکمه پسند بودن واهمیت عکس هاازصحنه جرم:
1-هدف عکس برداری: هدف اصلی از عکس برداری از صحنه جرم ، ضبط و ثبت دائمی صحنه است. تصاویری که بلافاصله و با رعایت فنون متناسب برای باز سازی کامل صحنه جرم گرفته می شوند. مدارکی حقیقی و کاملاً قابل استناد می باشند.
2-مزایای عکس برداری: می توان بلافاصله آنها را گرفت، به درستی صحنه جرم و مدارک را نشان می دهند. ایجاد علاقه کرده و توجه به شهادت را افزایش می دهد.
3-معایب عکس برداری: عکس ها گزینشی نبوده، فواصل واقعی را نشان نداده و ممکن است به علت اشکالات مکانیکی در هنگام عکس برداری یا ظاهر کردن، تحریف یا کاملً خراب شوند. همچنین امکان دستکاری تصاویر دیجیتالی وجود دارد.
4-انواع عکس برداری : شامل عکس برداری از صحنه جرم، حین مراقبت از سوژه هوایی، شبانه، آزمایشگاهی، عکس برداری از صفوف متّهمین، عکس برداری از چهره می شود.
5-محکمه پسند بودن عکس ها: عکس ها باید تحت شرایط خاصی گرفته شده و برای محکمه پسند بودن آن ها باید معیار های مشخّصی را داشته باشند. به عبارتی عکس ها باید خاص، مربوط، کامل، دقیق، عاری از تحریف شکلی بوده و تحریک آمیز نباشند (ام.هس و بنت،1385: 101-127).

Share