پراکندگی هویت

پراکندگی هویت

راههایی بسوی هویت
خود وصفی های سازمان یافته نوجوانان و افزایش عزت نفس آنها . شالوده شناختی را برای پرورش هویت فراهم می آورد پژوهشگران با استفاده از روش مصاحبه بالینی نوجوانان را به چهار طبقه تقسیم می کنند که پسشرفت آنها رادر تشکیل هویت پخته نشان می دهند ( مارسیا ، 1980) چهار وضعیت هویت اینها هستند کسب هویت . وقفه . ضبط هویت و پراکندگی هویت . نوجوانان معمولا تا قبل از کسب هویت از یک وضعیت به وضعیت دیگر جابه جا می شوند برای مثال . اوئیز در سال دوم دبیرستان . عقاید ومذهبی والدین خود را پذیرفت ( ضبط ) و بعداز مدتی به فکر مسیرشغلی خود فرو رفت ( پراکندگی ) اودر سال آخر دبیرستان درمورد این مسایل هویت کاوش کرد. خیلی از نوجوانان با هویت ضبط شده و پراکنده شروع می کنند ولی در اواخر نوجوانی به سمت وقفه و کسب هویت پیش می روند کالج ، کاوش بیشتر را بر می انگیزد و نوجوانان را با انتخابهای شغلی و سبکهای زندگی تازه مواجه می سازد اغلب نوجوانانی که بعد از دبیرستان مشغول کار می شوند زودتر از نوجوانانی که درگیر کالج می شوند می توانند خودرا توصیف کنند اما آنهایی که به خاطر فقدان کارآموزی وانتخابهای شغلی می توانند اهداف شغلی خودرا تحقق بخشند در معرض خطر پراکندگی هویت قرار دارند ( آرچر1989) یک زمانی پژوهشگران تصور می کردند تشکیل هویت دختران نوجوانان به تعویق می افتد ودر عوض آنها به مرحله ششم اریکسون ، پرورش صمیمیت تمرکز می کنند البته دخترها در زمینه هویت مرتبط با صمیمیت مانند مسایل جنسی و اولویتهای خانواده در برابرشغل تعقل پیشرفته تری از بسرها نشان می دهند غیر از این مورد، فرایند و زمان بندی شکل گیری هویت درهر دو جنس یکسان است ( آرچروواترمن ، 1994).
وضعیت هویت و سلامت روانی
کسب هویت ووقفه از لحاظ روانی راههای سالمی به سوی خود وصفی پخته هستند در حالی که ضبط و پراکندگی هویت ناسازگارانه هستند نوجوانانی که هویت کسب کرده اند یافعالانه آن را کاوش می کنند احساس عزت نفس بیشتری دارند به احتمال بیشتری بصورت انتزاعی و نقادانه فکر می کنند بین خود آرمانی ( آنچه امیدوارندکه بشوند) و خود واقعی شان شباهت بیشتری وجود دارد ودر استدلال اخلاقی بیشرفته هستند ( جوسلسون 1994.مارسیاو همکاران1993) در ضمن افرادی که هویت کسب کرده اند کمترخود محور هستند ودر مورد نشان دادن خود واقعی شان به دیگران ، احساس ایمنی بیشتری می کنند ( اوکانور1995) .
نوجوانانی که در ضبط هویت یا پراکندگی هویت گیر کرده اند مشکلات سازگاری دارند افرادی که در ضبط هویت گرفتار شده اند متحجر .متعصب وانعطاف ناپذیر هستند برخی از آنها تعهدات خود را بصورت دفاعی بکار می برند و هرگونه اختلاف عقیده ای را تهدید قلمداد می کنند ( کروگر ،1995) اغلب آنها می ترسند افرادی که برای محبت و عزت نفس به آنها وابسته هستند طردشان کنند تعدادی از نوجوانان که هویت ضبطی دارند واز خانواده و جامعه خود منزوی شده اند ممکن است به فرقه ها یا سایر گروههای افراطی ملحق شوند وچشم بسته راه ورسمی را بپذیرند که با گذشته آنها تفاوت دارد نوجوانی که به مدت طولانی هویت پراکنده دارند در پرورش هویت بسیار ناپخته هستند آنها معمولا خودرا بدست سرنوشت و شانس می سپرند نگرش « برایم مهم نیست » دارند وهر کاری که « جماعت » انجام دهد با آن هم داستان می شوند در نتیجه آنها به احتمال زیاد مواد مخدر مصرف وسوء مصرف می کنند در عمق حالت بی تفاوتی وبی علاقگی آنها . احساس ناامیدی در مورد آینده وجوددارد تعصبات قومی و مذهبی نزد نوجوانانی که هویت ضبطی و پراکنده دارند شایع است نوجوانان دارای هویت ضبطی این تعصبات را از مظاهر قدرت و نوجوانان دارای هویت پراکنده از همسالان کسب می کنند ( استریت ماتروپیت،1989).
عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند
هویت نوجوان شروع یک فرایند دایمی اصلاح در تعهدات شخص است هروقت که فرد یا شرایط موقعیتی او تغییر می کند احتمال تنظیم مجدد هویت وجوددارد ( گروت وانت 1998) عوامل زیادی بررشد هویت تاثیر می گذارند .
شخصیت . مخصوصا روش انعطاف پذیر و خالی از تعصب برای دست و پنجه نرم کردن با عقاید وارزشهای متضاد ، هویت پخته را پرورش می دهد نوجوانای که معتقدند واقعیت مطلق همیشه دست یافتنی است هویت ضبطی دارند و آنهایی که اطمینان ندارند تاکنون چیزی را بطور قطع فهمیده اند از هویت پراکنده برخوردارند یا در حالت وقفه هستند نوجوانانی که معتقدند برای انتخاب کردن از بین چندین دیدگاه می توان از ملاکهای منطقی استفاده کرد احتمالا هویت کسب کرده اند کودکان نوپایی که درک خودسالم دارند از والدینی برخودارند که حمایت عاطفی و آزادی کاوش کردن برای آنها تامین می کنند همین طور در صورتی که خانواده « پایگاه امنی » باشد که نوجوانان بتوانند با اطمینان از این پایگاه به سوی دنیای بزرگترپیش بروند رشد هویت تقویت می شود نوجوانانی که احساس می کنند به والدینشان دلبسته هستند اما در عین حال آزادند تا عقاید خودشان را بیان کنند هویت کسب کرده یا در حالت وقفه هستند نوجوانانی که از هویت ضبط شده برخودارند معمولا روابط صمیمی با والدین دارند اما از فزصت جداشدن سالم بی بهره اند ونوجوانانی که دچار پراکندگی هویت هستند از کمترین رابطه صمیمانه وارتباط آزاد در خانواده خبر می دهند ( پاپینی ، 1994) .
رشد هویت به مدارس وجوامعی که فرصتهای گوناگونی برای کاوش تامین می کنند نیز بستگی دارد اریکسون ( 1968) خاطرنشان کرد که ناتوانی در کسب هویت شغلی بیش از هر چیز نوجوانان را آشفته می سازد ( ص. 132 ) کلاسهایی که تفکر سطح عالی و فعالیتهای فوق برنامه ای را ترغیب می کنند که نوجوانان را قادر می سازند نقشهای مسئول را بپذیرند معلمان و مشلورانی که دانش آموزان مرتبه اجتماعی . اقتصادی پایین را تشویق می کنند وارد کالج شوند و برنامه های آموزش شغلی که نوجوانان را دردنیای کاری بزرگسال غرق می سازند به کسب هویت کمک می کنند ( کوپر1998) فرصت صحبت کردن با بزرگسالان و همسالان بزرگتر که روی مسایل هویت کارکرده اند نیز می تواند مفید واقع شود ( واتر من ، 1989) .
و سرانجام بستر فرهنگی و مقطع تاریخی بررشد هویت تاثیر دارند در بین نوجوانان امروزی کاوش و تعهد در زمینه انتخاب شغلی و ترجیع نقش جنسی . زودتر از ارزشهای مذهبی و سیاسی صورت می گیرد اما 30 سال پیش ، هنگام جنگ و یتنام . عقاید سیاسی زودتر شکل می گرفتند فشارهای اجتماعی نیز مسئول مشکلات خاص هستند که نوجوانان هم جنس گراو برخی از نوجوانان اقلیت قومی در زمینه تشکیل هویت شخص . ایمن با آن روبرو می باشند .
فصل سوم
جامعه تحقیی
نمونه تحقیقی
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار تحقیق
اعتبار و روائی ابزار تحقیق
روش آماری
جامعه تحقیق
آزمودنیهای من در این تحقیق دانش آموزان کلاس توحید 2از ، دبیرستان ناصر اسماعیل پور را تشکیل داده اند که این مدرسه در ناحیه 2 آموزشی و پرورش شهرستان رشت بصورت اتفاقی انتخاب شدند .
نمونه تحقیق
در این تحقیق با توجه به برخی محدودیتها ، از مجمع کل دانش آموزان ناحیه 2 شهرستان رشت ، یک کلاس که شامل 30 نفر بود را به صورت تصادفی از بین دانش آموزان مدرسه را انتخاب کردم .
روش نمونه گیری
در این تحقی هم مدرسه وهم دانش آموزان بصورت کانلا تصادفی انتخاب شده اند که اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت آنها را پیشنهاد داده اند دانش آموزان نیز بصورت تصادفی جهت انجام آزمون انتخاب شدند .
روش جمع آوری اطلاعات

Share