رشته حقوق

پایان نامه روانشناسی : آموزش فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه

960/413 نفر در شاخه کاردانش تحصیل می کردند. تقریباً 5/66% دانش آموزان در شاخه نظری، 64/14% در شاخه فنی و حرفه ای و 29/19% در شاخه کاردانش مشغول به تحصیل بودند (کریمی، 1388؛ ص 38).
در حالی که در سال 1387 حدود 330 هزار دانش آموز (14% دانش آمنوزان دوم و سوم متوسطه) در 45 رشته در شاخه فنی و حرفه ای و 407 هزار دانش آموز (20 درصد دانش آموزان دوم و سوم متوسطه) در 241 رشته مهارتی در شاخه کار ودانش مشغول به تحصیل بوده اند. در طول برنامه چهارم تعداد دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش 3/9 درصد در مقایسه با برنامه سوم توسعه کاهش یافته است(چهاربند، 1388، ص 24).
جدول 5-2تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه در سال تحصیلی 90-1389
سال
تعداد دانش آموزان متوسطه کل کشور
جمع
پسر
دختر
89-88
021/00/35
958/824/1
063/675/1
90-89
266/940/3
609/063/2
675/876/1
با احتساب دوره پیش دانشگاهی
منبع مرکز آمار ایران
جدول 6-2تعداد دانش آموزان دوره متوسطه در سال 90-1389 به تفکیک شاخه های مختلف تحصیلی
سال
پایه اول
پایه دوم و سوم نظری
پایه دوم و سوم فنی و حرفه ای
پایه دوم و سوم کاردانش
پسر
دختر
پسر

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
89-88
470/746
486/608
614/612
331/804
491/208
723/105
383/257
523/156
90- 89
009/713
815/571
290/835
103/048/1
196/226
317/102
114/287
154422
با احتساب دوره پیش دانشگاهی (چهارم)
منبع مرکز آمار ایران
جدول 7-2تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی به تفکیک رشته تحصیلی
سال
جمع
علوم ریاضی
علوم تجربی
علوم انسانی
هنر
88-1387
187/447
634/133
672/145
989/162
892/4
منبع مرکز آمار ایران
بنا به گزارش دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر( سال تحصیلی 91-1390) 692 هزار نفر دانش آموزان کشور در پایه های دوم و سوم در 5800 هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند که حدود 37 درصد دانش موزان را شامل می شود .در سال تحصیلی جاری 360 هزار دانش آموز در پایه دوم اشتغال به تحصیل دارند که نسبت
به سال گذشته درصد جذب دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش 3% رشد را نشان
می دهد.
جدول 8-2آمار نیروی انسانی «رسمی و پیمانی» آموزش و پرورش به تفکیک مدرک تحصیلی
در سال تحصیلی 90-89

مدرک
کمتر از دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای
تعداد
080/27
3%
70842
9/7%
264886
7/29%
759/481
54%
349/45
1/5%
604/1
3%
منبع مرکز آمار ایران
توسعه آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در کشور
(برنامه‌‌ها و فعالیتها) (محمد علی، صراف؛ 128 ص 23-20)
وزارت آموزش و پرورش زمینه را برای توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در حد ممکن فراهم کرده است مهمترین این فعالیتها عبارتند از :

رشد قابل ملاحظه آموزش های فنی و حرفه ای
در سالهای 1375 تا 1385 مجموعه دانش آموزان دوره متوسطه که در شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش به تحصیل اشتغال داشته اند از 5/17 درصد به 34 درصد رسیده است (و در سال 87 به 93/33 درصد رسید) با توجه به بالا بودن ظرفیت اشتغال برای فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای این افزایش نقش مثبتی در کاهش بیکاری خواهد داشت. البته قابل ذکر است که درصد جذب دانش آموزان در پایه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش به 37 درصد ر سیده است که این 3 درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می دهد .(دفتر آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش ، 1390)
افزایش رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش
به منظور تامین فرصت دسترسی بیشتر به انواع آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی و برقراری ارتباط بین آموزش در دوره متوسطه و نیازهای بازار کار وزرات آموزش و پرورش با همکاری سازمانهای مختلف ذیربط در آموزشهای فنی و حرفه ای اشتغال به نسبت به توسعه رشته های تحصیلی در شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش اقدام کرده است. در سال 1385 بیش از 40 رشته تحصیلی (4 رشته کشاورزی، 16 رشته خدمات، 20 رشته فنی و حرفه ای)و 250 رشته کاردانش در زمینه های صنعت و خدمات کشاورزی ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای را بهبود و طراحی بیش از 830 رشته در کاردانش انجام شده است.
3ـ ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش
علاوه بر توسعه کمی آموزشگاههای فنی و حرفه ای و کاردانش ، فعالیتهای مختلفی به منظور ارتقای کیفی این آموزشها صورت گرفته است از جمله:
ـ برنامه ریزی دوره های آموزش مستمر مدیران هنرستانها
ـ برنامه ریزی دوره های بازآموزی هنرآموزان و مربیان آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای
ـ تجهیز کارگاههای برخی هنرستانها با رعایت استانداردهای مربوط.
ـ تالیف، چاپ و توزیع کتابهای درسی به تناسب دروس هر رشته
ـ ایجاد ارتباط نزدیکتر در هنرستانهای کاردانش با صاحبان صنایع، اتحادیه های صنفی و کارفرمایان
ـ افزایش ساعات کار عملی برنامه های درسی کلیه رشته های هنرستانهای فنی و حرفه ای
ـ توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای دختران
در سالهای اخیر توسعه رشته های فنی و حرفه ای و مهارتی، به ویژه برای دختران مورد توجه قرار گرفته و درصد دختران نیز افزایش یافته است.
رشته های فنی و حرفه ای ویژه دختران عبارتند از:
ـ مدیریت خانواده
ـ صنایع غذایی
ـ امور زراعی و باغی
ـ خاتم کاری
ـ روزنامه نگاری
ـ عینک سازی
ـ معرق
ـ نصب شبکه
ـ رایانه کار
ـ تصویربرداری و عکاسی
4ـ افزایش مشارکت و همکاری دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
با تصویب آئین نامه همکاری وزارتخانه ها؛ سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای شاخه کاردانش مشارکت وزرات آموزش و پرورش با سازمانهای دولتی و خصوصی افزایش یافته است به نحوی که تا پایان برنامه سوم توسعه بیش از 20 درصد دانش آموزان شاخه کار دانش در آموزش و پرویش تحصیل کرده اند در سال 1385 بیش از 50 وزارتخانه و سازمان با آموزش و پروش همکاری داشته اند
5 ـ توجه به آموزش بزرگسالان در شاخه کار دانش
گسترش آموزشهای مهارتی به دلیل وجود محدودیتها و شرایط یادگیرندگان در دوره روزانه مستلزم توسعه آموزش بزرگسالان بوده است . لذا در سالهای اخیر دانش آموزان بزرگسال در شاخه کاردانش
5 برابر افزایش یافته است.
6ـ استفاده از تیم های سیار آموزش فنی و حرفه ای
از سیاستهایی که در سالهای اخیر برای آموزش فنی و حرفه ای مناطق روستایی اتخاذ شده پیش بینی تیمهای سیار است که در چهارچوب تواقفنامه همکاری وزرات آموزش و پرورش با سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد. روند اجرای این برنامه روز به روز در حال افزایش است.
7ـ ایجاد مراکز مستقل شبانه روزی
به علت پراکندگی جمعیت در کشور به ویژه در مناطق روستایی و کم جمعیت و لزوم استفاده داوطلبانه از آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش؛ مراکز شبانه روزی کار دانش در زمینه های صنعت؛ خدمات و کشاورزی پدید آمده است. هم اکنون تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در مراکز شبانه روزی به تحصیل اشتغال دارند.
8ـ افزایش تعداد آموزشکده ها و تعداد دانشجویان
براساس طرح نظام جدید متوسطه، فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار دانش میتوانند بدون گذرانیدن دوره پیش دانشگاهی طبق ضوابطی در آموزشکده های فنی و حرفه ای تحصیل کنند تعداد این مراکز از 84 واحد در سال 1376 به بیش از 100 واحد رسیده است. تعداد دانشجویان این مراکز بیش از 000/100 نفر است و مجوز قطعی نزدیک به 60 آموزشکده از سوی دفتر گسترش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در وزارت علوم – تحقیقات و فناوری صادر و ابلاغ شده است. به موازات توسعه آموزشکده های روزانه دوره های شبانه نیزدایرشده است (صافی؛ 1388؛ ص 125-131)
بودجه و منابع مالی آموزش های فنی و حرفه ای
هزینه های آموزش و پرورش عمدتاً بر عهده دولت می باشد و بدین جهت بخش قابل توجهی از بودجه سالانه دولت اختصاص به آموزش و پرورش دارد. تقریباً کل هزینه های آموزش و پرورش را دولت از محل بودجه عمومی کشور پرداخت می کند (براساس اصل 30 قانون اساسی) و سهم بخش خصوصی در تامین آنها بسیار ناچیز است و به کمک های پراکنده اولیای دانش آموزان به مدارس که بیشتر بدون واریز شدن به خزانه و به طور مستقیم به مصرف می رسند، محدود می شوند.
در دوره های مختلف آموزشی به طور رسمی شهریه دریافت نمی شود و مردم متناسب با شرایط
و امکانات اقتصادی و اجتماعی خود در ساختن مدارس، تجهیز و بهبود امکانات رفاهی آنها داوطلبانه کمک می کنند ولی این همه در مقایسه با هزینه های سنگین آموزش و پرورش، ناچیز است.
در سال 1365 حدود 8/3 درصد درآمد ناخالص ملی معادل 5/19 درصد بودجه دولت صرف آموزش و پرورش شده است.(سرکار آرانی، 1382؛ ص 358-157).
براساس اصل 30 قانون اساسی کشور دولت مکلف است کلیه امکانات آموزشی و پرورشی رایگان را تا پایان دوره متوسطه و آموزش عالی را تا حد خود کفایی کشور تامین نماید. که براین اساس آموزش های فنی و حرفه ای تا پایان دوره کاردانی از جمله آموزشهای رایگان به حساب آمده است لذا تامین کننده اصلی منابع آموزشهای فنی و حرفه ای اعتبارات دولتی می باشد که در بودجه جاری، بودجه تجهیزات و بودجه عمرانی پیش بینی و منظور گردیده است. قابل ذکر است که تا قبل از سال 1380 وزارت آموزش و پرورش به صورت مستقیم خود به تجهیز مدارس سراسر کشور اقدام می نمود. و هنرستانهای سراسر کشور از این طریق تجهیز و تامین اعتبار می شدند.
اما بعد از این سال و تفویض اختیارات به استانها، بودجه های اختصاص یافته به استانها به ادارات کل آموزش و پرورش استان ارسال می شود و استان، خود به تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و تقسیم اعتبارات بین مدارس اقدام می نماید، که این امر به گفته مسئولان آموزش فنی و حرفه ای نتوانسته در عمل با موفقیت روبرو شود و علت این امر را نبودن کارشناسان شایسته و کاردان در استانها مطرح کرده‌اند به طوری که عنوان شده بعد از این تفویض اختیارات، وضعیت مدارس فنی و حرفه ای از لحاظ کیفی با افت شدیدی روبرو شده است. و با وجود توسعه کمی در تعداد هنرستانها و تعداد دانش آموزان، توسعه کیفی در حد بسیار نازلی بوده است. از دیگر علل پائین بودن کیفیت در آموزشهای فنی و حرفه ای و همچنین کمبود بودجه و اعتبارات آموزشهای فنی و حرفه ای کشور را میتوان عدم همکاری بخش خصوص و صاحبان صنایع در تامین هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای ذکر کرد که این موجب شده این آموزشهای از لحاظ کیفی و همچنین مدارس از لحاظ تجهیز به وسایل آموزشی و تاسیسات مدرن در حد پایینی قرار بگیرند و این آموزشها هر ساله با کمبود اعتبارات و بودجه همراه شوند(خالقی، 1385؛ صص 62-61).
سیستم آموزشهای فنی و حرفه ای در ایران از طریق ترکیب منابع بخش دولتی با منابع خانوارها
و کارفرمایان تامین اعتبار می شود. هزینه کل آموزش فنی و حرفه ای که با نرخ ثابت اعلام می شود،
از 7% درصد تولید ناخالص ملی در سال 1380 به 8% درصد در سال 1384 رسید ولی این رقم در سال 1387 به 7% درصد کاهش یافت. در سال 1390 برای نخستین بار ردیف اعتباری مستقل برای هنرستانهای کشور به مبلغ 100 میلیارد ریال اختصاص یافته است که امید است این رقم با افزایش 20 درصدی در سال 1391 همراه شده تا گام های بلندی در مسیر توسعه این بخش برداشته شود .( گزارش دفتر آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش ،به نقل از خبرگزاری پانا. 1390 ) علی رغم اینکه اطلاعات رسمی جهت ارزیابی سهم بخش خصوصی در تامین اعتبار وجود ندارد ولی با توجه به تعداد 17200 موسسه آموزشی اعم از آموزشگاههای آزاد یا هنرستانهای غیر انتفاعی و بیش از 650 واحد دانشگاه علمی و کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی که شهریه خود را مستقیماً از کارآموزان؛ دانش آموزان و دانشجویان دریافت می نمایند، این مبلغ باید قابل توجه باشد. رشد سریع ثبت نام که از سال 1376 آغاز شد، کاهش شدید سرانه هزینه های جاری را در مراکز آموزشی دولتی در پی داشت بدین ترتیب کسری بودجه در کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای تاثیر گذاشته است(چهار بند؛ 1388؛ ص 36).
بسیاری از صاحبان صنایع و حرف که به کارهای بزرگ صنعتی و اقتصادی مشغولند هنوز بخوبی
به این حقیقت مسلم پی نبرده اند که با پیشرفت زمان، امکان موفقیت و پیشرفت کار آنان دیگر با روشها و سبکهای گذشته میسر نیست. به ویژه آنانی که اداره واحدهای بزرگتر تولیدی و صنعتی را به عهده دارند، می دانند که پیشرفت آینده آنها در صورتی میسر است که هر چه زودتر خود را مهیا و منطبق با زمان آینده سازند (آقازاده؛ 1383؛ ص 105)
در حالی که تاریخ آموزش و پرورش کشورمان به ویژه از زمان تاسیس دارالفنون تاکنون نشان
می دهد که در این دوره نسبتاً طولانی اصل مشارکت ملت و دولت در جهت سرمایه گذاری و تامین منابع و هزینه های اجرای برنامه های اصلاحی آموزش و پرورش کمتر توجه شده است و همواره مسئولیت پیشبرد و اجرای برنامه های پر هزینه آموزش به عهده دولتهای وقت بوده است(آقازاده، 1386؛ صص 225-224).
نگاهی تطبیقی به آموزش های فنی و حرفه ای
نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف بهطور وسیع، مطالعهی مقایسه‌ای در مورد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای را انجام دادهاند. مرکز بین‌المللی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای در سال 2006، مطالعهی مقایسه‌ای آماری را برای اولین بار در حوزهی آموزش رسمی ارائه داده است. این مرکز در سال 2010، مطالعهی مقایسه‌ای بین آموزش فنی و حرفه‌ای کشور چین با دیگر نظامهای آموزشی را منتشر ساخته است. همچنین در این پژوهش ابتدا شاخص‌های مقایسهای برای بررسی کشور تعیین شده اند. سازمان همکاریهای توسعهی اقتصادی و اجتماعی (OECD) سالانه اسناد و پژوهشهایی را جهت مقایسه 30 کشور عضو از منظر شاخص‌های مختلف آموزشی منتشر می سازد. شاخص‌هایی از قبیل نحوهی مشارکت کارفرمایان در آموزش فنی و حرفه‌ای، درصد ساعات عملی و …، مبنای این بررسیها می‌باشد. بنیاد مهارت آموزی اروپا (ETF) و مرکز مهارت آموزی اروپا (CEDEFOP) در قلمرو کشورهای اروپایی و همسایگان این اتحادیه، پژوهشگران خود را به بررسی و مقایسه کشورهای عضو بر اساس شاخص‌های فنی و حرفه‌ای سالانه به کار میگمارند. یکی از موضوعات جدیدی که در این پژوهشها مورد بررسی قرار میگیرد چارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی و اروپایی است.
در حال حاضر، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای عمل محور آلمان به صورت بینالمللی مطرح شده است و یک پتانسیل عظیم اقتصادی در آلمان ساخته شده است. هم اکنون 28 تا از 500 ارائه دهنده اولیه و عامل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دنیا از آن آلمان است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این آموزش‌ها از آنجا که متناسب با مشاغل موجود در جامعه ارائه می‌گردد، از تنوع بسیاری به لحاظ سطح مهارت و طول دوره

مطلب مشابه :  انواع سیستم های اطلاعاتی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید