سبز اندیشان امروز

پایان نامه روانشناسی : آموزش فنی و حرفه ای

هزینه در تحقیق وتوسعه، نتیجهی چندانی نخواهدداشت(همان،ص64).
مزیت نسبی و دراز مدتِ کشورهای در حال توسعه که راهبرد توسعهی انسانی را دنبال میکنند، برتکتولوژیای استوار خواهد بود که چندان در سرمایهی مادی تجسم نیافته است بلکه درسرمایهی انسانی نهفته است(همان،ص65).

مستندات قانونی جهت ترویج آموزشهای همراه با تولید، درقانون برنامهی پنجم      
ماده21ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزش‌های فنی‌وحرفه‎ای برای نظام آموزش فنی وحرفه‎ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌ نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجراء کند:-
استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی.
فراهم‎سازی ارتقای مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‎سازی حضور فعال و مؤثر بخش غیردولتی در توسعهی آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.
افزایش و تسهیل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فنی وحرفه‎ای در بخش‌های دولتی و غیردولتی
هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزش‌های فنی‌ و حرفه‎ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
کاربست چارچوب صلاحیت های حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها ، مدارک و گواهینامهها درسطوح و انواع مختلف در حوزهی حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.
نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز وصدور مجوز لازم وحمایت به منظور تأسیس و توسعهی مراکز آموزش دوره‎های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.
رتبه‎بندی مراکز آموزش‌های فنی‌وحرفه‎ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص‌های مدیریت اجرائی، فرایند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.
عوامل تسهیل کننده در توسعه‌ی «آموزش همراه تولید» در مدارس
درهم تنیدن آموزش نظری و حرفه‌ای :
نورتون گراب و همکارانش(Grubb et al.,1991) اذعان می‌دارند که حداقل هشت مدل مختلف تلفیق برای یکپارچهسازی آموزش‌های حرفهای به شرح زیر، در سراسر ایالات متحده به وجود آمده است. این مدل‌ها انعکاس‌دهنده جنبه‌های مختلف خلاقیت و نوآوری و آشکارکننده انطباق‌پذیری مدارس و برنامه درسی در سطح وسیعی در مدارس متوسطه آمریکا هستند:
مدل 1 : ادغام مطالب علمی بیشتر در دوره‌های فنی و حرفه‌ای
تغییرات برنامه‌ها: گنجاندن مطالب علمی بیشتر در دوره‌های حرفه‌ای،اصلاح دوره‌های حرفه‌ای معلمان.
مدل 2 : به هم پیوستن معلمان حرفه‌ای و نظری به منظور گنجاندن محتوای علمی دربرنامه‌های حرفه‌ای.
تغییرات برنامه‌ها: گنجاندن مطالب علمی بیشتر در دوره‌های حرفه‌ای وکاربردی، همکاری بیشتر معلمان حرفه‌ای و نظری.
مدل 3 : حرفه‌ای کردن دوره‌های آکادمیک(نظری)
تغییرات برنامه‌ها: گنجاندن محتوای حرفه‌ای بیشتر در دوره‌های نظری، در برخی مواقع ایجاد دوره‌های جدید علمی-کاربردی، اصلاح دوره‌های نظری معلمان.
مدل 4 : تطبیق برنامه‌های درسی: به صورت افقی و عمودی
تغییرات برنامه‌ها: اصلاح هر دو دوره‌های نظری وحرفه‌ای، همکاری معلمان نظری و حرفه‌ای شامل تمامی دانش‌آموزان، اهداف حقیقی متنوع.
مدل 5 : پروژه‌های ارشد
تغییرات برنامه‌ها: جایگزین پروژه‌های ارشد در دوره‌های قبلی
مدل 6 : مدل علمی و آکادمیک
تغییرات برنامه‌ها: تطبیق میان دوره‌های آکادمیک (انگلیسی، ریاضی، علوم، حرفه‌ای)، همکاری معلمان حرفه‌ای و نظری در مسائل مربوطبه دانش‌آموزان و برنامه .
مدل 7 : دبیرستان‌های حرفه‌ای و مدارس جذب کننده
تغییرات برنامه‌ها: تطبیق در میان کلیهی دوره‌ها و تأکید بر تمرکز شغلی، اختصاص معلمان آکادمیک و حرفه‌ای به یک مدرسه حرفه‌ای جهت تسهیل همکاری‌ها.
مدل 8 : گروه‌ها / خوشه‌های حرفه‌ای، مسیرهای شغلی و رشته‌ها
تغییرات برنامه‌ها: توالی منسجم دوره‌های ایجاد شده و امکان تطبیق میان دوره‌ها، درون‌گروه‌ها ، عضویت معلمان علاوه بر دپارتمان‌های مرسوم در گروه‌های شغلی جهت تسهیل همکاری‌ها. (1991وGrubb, Davis, Lam, Plihal, and Morgaine)
گراب یادآور می‌شود که یک مدل معین برای همه مدارس به کار نمی‌رود و هر مدرسه می‌تواند برنامه تولیدی خودش، بازار محلی خودش و نیازهای دانش‌آموزانش را آزمایش کند و رویکرد مخصوص‌به خودش را برای تلفیق شکل دهد ( TGrubb ,1991,p.24،به نقل ازخلاقی وهمکاران،ص307)
موفق‌ترین برنامه وقتی اجرایی می‌شود که مسئولان اداری [اجرایی] و آموزشی، چشم‌انداز تلفیق را تدوین کنند، با هم تصمیم بگیرند که چگونه وظایفشان، مکمل یکدیگر باشد و با همکاری یکدیگر مطمئن شوند که چشم‌انداز به واقعیت تبدیل می‌شود( TGrubb ,1991,p.24،به نقل ازخلاقی وهمکاران،ص307).
با ارایهی آموزش مناسب وفعالیت‌های یادگیری در محل کار، تجارب زیر برای دانشآموزان حاصلمی‌شود:
توسعهی عملی مهارت در محل کار تحت نظارت سرپرست؛
مشاهدهی عملکرد در محل کار؛
تأثیرپذیری از مدرسه مبتنی بر فعالیتهای سرمایهگذاری؛
کلاس درس شبیهسازی شده ، یادگیری مجازی و ایفای نقش ؛
یادگیری بر اساس پروژه(یادگیری پروژه محور) ؛
مربیگری؛
کار در سایهی آموزش؛
مشارکت اجتماعی؛
شرکت در یک تجارت کوچک ؛
مدرسه مبتنی بر کارآموزی(دستورالعمل یادگیری مبتنی برکار))دیویداسترن ومیکال(

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درآموزش‌های فعالیت محور، مجموعهای از روشها ارایه میشود. این روشها، بسته به نوع آموزش و میزان پیشرفت فراگیران به صورت چرخشی انتخاب می‌شود تا بتواند موجب پیشرفت و افزایش توانایی آنها در انجام کار شود(جاریانی ابوالقاسم،ص23)
فواید اجرای آموزش‌های همراه تولید در هنرستان‌ها
شناختن راه‌هاییکه دنیایتجارت به آن عمل می‌کند و به دستآوردن دیدگاههای دستاول کارآفرینی درعمل؛
تقویت آموخته‌های کلاس؛
یادگیری و تقویت کاربرد کارگروهی و مهارت‌های حل مساله؛
ایجاد فرصت‌های بیشتر برای تلفیق آموزش‌های فنی ونظری؛
توسعهی مهارت‌های اجتماعی و فردی؛
توسعهی مهارت‌هایی که ممکن است بعداً به توسعهی اقتصادی جامعه کمک کند.
ممکن است یک شرکت مدرسه محور، در برگیرنده منافع همه فراگیران نباشد. اما انعطاف‌پذیری، خلاقیت و بهره‌وری بهترین توصیف برای یک شرکت مدرسه محور موفق است (خلاقی و همکاران، ترجمهی برنامه‌ریزی درسی فنی وحرفه‌ای،ص310).
آموزش‌های فعالیت محور، نیازمند ایفای نقشهای جدید از طرف مربی است، زیرا مربی نقشه کار را میریزد و تحرک، انرژی و فعالیت‌های کار را سازماندهی میکند. در آموزش فعالیت محور، فراگیر به تکنیک بالا، رقابت و تدبیر از سوی مربیان احتیاج دارد. از این رو اصل فعالیت، درگیر کردن فکری و عملی مربیان و فراگیران است (جاریانی ابوالقاسم،ص35).
اهم چالشهای آموزش فنی و حرفه ای در ایران
از راهکارهای عمده برای توسعهی متوازن آموزش‌های فنی حرفهای و کاردانش پس از شناسایی برخی چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو، می توان به جلب توجه مسئولین، مدیران و سیاستگذاران و رویکرد دنیای حاضر به این آموزش‌ها اشاره کرد. چرا که در دنیای حاضر نقطهی حساس دربارهی حرفه آموزی، بازار کار است که مستقیماً از کمبودهای مهارتی ناشی می شود. لذا انتظار میرود برنامهریزی برای رشتههای فنی و حرفهای به گونهای باشد که بتواند به طور مؤثر منافع متقاضیان (جوانان، بیکاران) را دنبال نماید. (عطاران، 1390، ص 2)
– مشکلات عمده سیستم آموزش فنی و حرفه ای ایران ناشی از عدم کیفیت و ارتباط برنامه های آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار، فقدان استاندارد ملی صلاحیت حرفه ای و عدم ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیر رسمی است که این امر به پراکندگی مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای در سطح کشور و ساختار نامنظم و از هم گسیخته آن، عدم پاسخگویی برنامه های آموزشی به بازار کار (یعنی طیف و دروس نامناسب برنامه آموزشی) و مکانیزم غیر موثر تضمین کیفیت کارایی خارجی و داخلی سیستم آموزش فنی و حرفه ای ایران در مقایسه با استانداردهای کشورهای با درآمد متوسط پایین برمی گردد.
– آموزش های فنی و حرفه ای رسمی شامل شاخه کاردانش و شاخه فنی و حرفه ای در مقطع آموزش متوسطه و دوره های کاردانی و کارشناسی علمی و کاربردی و کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای توسط دو نهاد یعنی «شورای عالی آموزش و پرورش» و «شورای عالی آموزشهای علمی و کاربردی» بدون ارتباط با نهادهای اقتصادی و بازار کار کشور سیاستگذاری و هدایت می شوند. اغلب برنامه های درسی مقاطع تحصیلی مختلف بدون ارتباط با استانداردهای صلاحیت حرفه ای و نظامهای طبقه بندی بین المللی مشاغل و آموزش تهیه و اجرا می شوند و سنجش صلاحیتهای حرفه ای فراگیران نیز بدون رعایت استانداردهای مربوط انجام می گیرد.
– اطلاعات بازار کار یک عنصر ضعیف در سیستم فعلی است و برنامه ریزی و ارزیابی جهت تدوین سیاست‌ها و مدیریت آموزش به ندرت مشاهده می شود. توانایی رهگیری و ضعیف فارغ التحصیلان موسسات آموزشی در جهت طرحهای سرمایه گذاری آینده و پیامدهای آموزش مهارتی و همچنین ظرفیت تحلیل اطلاعات موجود در رابطه با عرضه و تقاضای وجود ندارد.
– با وجود رقم بالای بیکاری، کارفرمایان از عدم تناسب میان مهارتها و نیازهای بازار کار خبر
می دهند به عبارت دیگر، سنخیتی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
– دست یابی به داده های موثق و جامع پیش نیاز اصلی یک سیستم آموزشی کارآمد است. فقدان چنین منبع اطلاعاتی در طی چند سال گذشته موانع و محدودیتهایی برای اجرای طرحهای آموزشی دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه ای ایران به وجود آورده است.
– افزایش سریع تعداد فراگیران آموزشهای فنی و حرفه ای به قیمت کاهش کیفیت آموزشهای ارائه شده تمام شده است. مثلاً پذیرش در سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش بین سالهای 1376 و 1386 به بیش از سه برابر قبل از آن رسیده است در حالی که امکانات و تجهیزات به مقدار کمی افزایش نیافته است.
– ذینفعان در آموزش فنی و حرفه ای در ایران توافق دارند که نبود مربیان دارای مهارتهای لازم، یکی از شدیدترین تنگناها بر سر راه بهبود کیفیت آموزش است. این مشکل در مورد شاخه کاردانش که هر چند سال یکبار با توجه به نیاز بازار کار؛ رشته ای تعطیل و رشته ای جدید جایگزین می گردد آشکارتر است.
– تأکید بیش از حد بر محفوظات هنرجویان تا مهارتهای فراگرفته شده توسط آنها؛ که این مطلب
از نوع ارزشیابی حاکم بر شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش مشهود می باشد.
– مسئله دیگری که بر کیفیت و کمیت آموزشهای متوسطه تاثیر گذاشته و آن را از هر جهت دشوار کرده است در نظر نگرفتن اهداف مستقل و روشن، مانند سابق برای این مقطع تحصیلی است. با توجه
به گسترش رشته های تحصیلی و ایجاد شاخه متوسطه کار دانش (آموزشهای مهارتی)، این هدف کلی مورد نظر است که تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر و استادکار برای بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات ممکن می‌گردد. اما کمبود اعتبارات، نبود کارگاههای مجهز، دسترسی نداشتن به وسایل و ابزار جدید، کمبود استاد کارانی که عهده دار تدریس در کارگاهها باشند و عدم بهره گیری از محتوا و روشهای نوین موجب شده است که رشد مدارس و گسترش رشته های کار دانش و فنی و حرفه ای در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع کشور نباشد و عرضه و تقاضا در این مورد با هم هماهنگی نداشته باشد.(آقازاده، 1382، ص 87).
– نبود معیار و مقیاسی که براساس آن معلوم شود هر یک از شاخه های متوسطه نظری، متوسطه فنی و حرفه ای یا کاردانش چه نوع ساختمان، وسایل و تجهیزات و استادکاران و معلمانی باید داشته باشند از دیگر مسایل این آموزش ها می باشد .

– یکی از عوامل بازدارنده در توسعه آموزش فنی و حرفه ای عدم تطبیق نظام آموزش و پرورش سنتی با نیازهای شرایط فعلی است.
– اطلاعات نیروی انسانی کشور که هر 10 سال یکبار توسط مرکز آمار ایران از طریق سرشماری، جمع آوری و منتشر می شود نارسا بوده و برای برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش کافی نیست. راهنمایی تحصیلی و شغلی دانش آموزان و کمک به آنان در انتخاب رشته تحصیلی یا ایجاد و گسترش ظرفیت های آموزشی در رشته های فنی و حرفه ای مستلزم داشتن اطلاعات جامع از وضعیت نیروی کار و تحولات بازار کار است که این چالش کماکان وجود دارد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1388).
-کمبود مشاوران مطلع و با تجربه در هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش و همچنین دید منفی مشاوران نسبت به رشته های فنی و حرفه ای، مخصوصاً رشته های کاردانش.
– در ایران طی سالهای برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و اهتمام در ارتقای سطح
کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور انعطاف پذیری نیروی کار و کاهش هزینه تولید رونق چندانی نداشته است.
ـ مشارکت غیر فعال بخش خصوصی در آموزشهای فنی و حرفه ای
ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای مستلزم همکاری نهادهای ذیربط، مشارکت و اعتبار است
و این امر از طریق قوانین و مقررات امکانپذیر می شود. با توجه به شرایط فعلی تجدید نظر در قوانین
و اساسنامه ها و آئین نامه ها ضرورت دارد.
ـ در ایران در برنامه های درسی آموزشی عمومی، نسبت به معرفی آموزشهای فنی و حرفه‌ی
و نقش آن در جامعه برای دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنها توجه کمتری شده است و هرگز
دانش آموزان مستعد به رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش ترغیب نمی شوند و علت آن روند نادرست ادامه تحصیل تا سطوح عالیه می باشد.
عدم دسترسی همه دانش آموزان در سطح کشور به آموزشهای فنی و حرفه ای مخصوصاً
دانش آموزان روستایی علی الخصوص دختران.
یکی دیگر از مشکلات اساسی در حوزه محتوایی آموزش های فنی و حرفه ای؛ نبود استانداردهای ملی حرفه ای و شغلی است که توافق ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه و متولیان بازار کار
را در بر داشته باشد.
به دلیلی اهمیت و پرهزینه بودن آموزش های فنی و حرفه ای از طرفی و تنوع آموزشها و ارائه دهندگان آن از طرف دیگر، ضرورت یک نظام و سامانه تضمین و کنترل کیفیت در آموزشهای فنی و حرفه ای که بتواند شاخص های کیفیت را پایش، اندازه گیری و ارزیابی کند کاملاً احساس می شود. در کشورهای گوناگون در دهه های اخیر مراکز ملی حرفه‌ای و شغلی تاسیس شده استکه این هدف مهم را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *