رشته حقوق

پایان نامه رایگان درمورد سال

دانلود پایان نامه

دارند.

1-1 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در جدول 4-1 آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای فردی اشخاصی که پرسشنامه را تکمیل نمودهاند ارائه شده است. این ویژگیها شامل جنسیت، وضعیت تأهل، سن، مدرک تحصیلی، شغل و سابقه کار میباشد.
جدول 4-1- آمار توصیفی ویژگیهای فردی پاسخدهندگان
شرح
تعداد
درصد
سابقه کار
تعداد
درصد
جنسیت
مرد
81
54
1 سال
6
4
زن
69
46
2 سال

29
3/19
تأهل

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجرد
51
34
3 سال

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  عملکردهای اجرایی

پاسخی بگذارید