رشته حقوق

پایان نامه رایگان درمورد رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه

ن معاملات صورت گرفته توسط هر دو گروه، دارندگان اطلاعات عمومی و دارندگان اطلاعات محرمانه ارتباط مثبت دارد.یکی دیگر از منافع حاصل از اطلاعات، کاهش هزینه سرمایه است. از دو طریق میتوان اثبات نمود که افشای بیشتر با تحمل هزینه کمتر در ارتباط است. اول، افشای بیشتر اطلاعات، نقدینگی سهام را در بازار افزایش میدهد و به این وسیله، هزینه سرمایه را از طریق کاهش هزینه انجام معامله با افزایش تقاضا برای اوراقبهادار شرکت، کاهش میدهد. هزینه سرمایه، برای اوراقبهاداری که فاصله بین قیمت خرید و فروش زیاد باشد، بیشتر خواهد شد زیرا سرمایهگذاران بابت تحمل هزینه اضافی معامله، خواهان بازده بالاتری هستند. افشای اختیاری اطلاعات، این امکان را به شرکتها میدهد که با کاهش تفاوت بین قیمت خرید و فروش اوراقبهادار،میزان هزینه سرمایه را کاهش دهند. دوم، افشای بیشتر ریسک برآوردشده از طرف سرمایهگذار از بازده دارایی و توزیع حقوق پرداختی را کاهش میدهد. زیرا سرمایهگذاران بر اساس میزان اطلاعات دریافتی در مورد شرکت، میزان بازدهی اوراقبهادار را تخمین میزنند(نظری و میرباقری، 1390، 11-9).
2-2-2. عزت نفس
عزت نفس ضعیف ریشه انواع مشکلات است.از جمله اینکه مانع احساس خشنودی یا ارامش خاطر میشود همچنین به افسردگی بی خوابی تنش وانزوا طلبی و بی کسی کمک میکند و در نهایت موجب خلاف کاریهای کوته فکرانه می شود(گیله گل بهروزان1387/8)
به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزشهای ماست(گیله گل بهروزان,8,1387)
2-2-3. امیدواری
شییر، کارور و بریچز(1994) خوشبینی و بدبینی را به عنوان انتظار نتایج فراگیر مثبت و منفی تعریف میکنند و بر این باورند که جهتگیری امیدوارانه به آینده باعث میشود فرد موقعیتهای استرسزا را با دید مثبت ارزیابی کند و محاسبه خوبی از تواناییهایش برای حل مشکلات داشته باشد. امیدواری با رضایت از زندگی رابطه مثبت و با نقصان در سلامت رابطه منفی دارد(تنهای رشوانلو ودیگران، 1391، 75).
روانشناسی جدید سعی دارد توجه خود را صرفاً به مشکلات روانی معطوف نسازد و بیشتر بر جنبههای مثبت زندگی تاکید دارد. هدف روانشناسی مثبت سرعت بخشیدن به تغییر مرکز ثقل روانشناسی است به گونهای که علاوه بر پرداختن به ترمیم و مداوای بیماریها، به ساختن کیفیات مثبت زندگی نیز اقدام کند. امیدواری یکی از خصوصیات مثبت انسان است که طی دو دههی گذشته، توجه ویژهای را در روانشناسی و علوم اجتماعی به خود جلب کرده است. امیدواری به جهتگزینی اشاره دارد که در آن معمولاً پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها به عنوان نتایج عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته میشوند. تایلر و همکاران دراین زمینه بیان میکنند که اگر ادراکات عادی انسان با یک مفهوم مثبت از خود و کنترل شخصی و یک دیدگاه امیدواری ، حتی کاذب در مورد آینده همراه شود، نه تنها در ادارهی جزر و مد زندگی روزانه، بلکه در کنارآمدن با حوادث بسیار استرسزا و تهدیدزای زندگی، به افراد کمک میکند(نصیر، 1390، 56).
امیدواری ،خوشبینی، نگرشها و گرایشهای مثبت برنامه ریزی برای بهبود جستجوی اطلاعات و بازسازی موقعیتهای بد بر حسب مثبتترین جنبههایشان را پیشبینی میکند. خوشبینها جبرگرایی، سرزنش و فرار را کمتر بکار میبرند، بر جنبههای منفی موقعیت متمرکز نمیشوند یا در زمینه سرکوب نشانههایشان کوشش نمیکنند و موقعیتهای غیرقابل تغییر را به جای تلاش در فرار از آنها میپذیرند. بطور کلی خوشبینها نسبت به بدبینها گرایش بیشتری به کاربرد راهبردهای مسئلهمدار دارند(موسوینسب و تقوی، 1384، 112).
عموم مردم امیدواری را در نظرگرفتن نیمه پر لیوان یا عادت به انتظار پایانی خوش برای هر دردسر واقعی در نظر میگیرند. در کل امیدواری به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدها است. امیدواری مزایای متعددی دارد. این صفت کمک میکند تا فرد در برابر افسردگی که منجر به شکست وقایع ناگوار در زندگی میشود ایستادگی کند. این موهبت به فرد کمک میکند تا در مقایسه با آنچه که دیگران از او انتظار دارندموفقیت بیشتری در زندگی و محیط کاری و… بدست بیاورد (آقایی و دیگران، 1386، 118).
در تعریف خوشبینی، کارور و شییر(2002 و 2003) روی مدل ارزش امید برای انگیزه متمرکز شدند و فرض کردند رفتار، در محدوده پیگیری اهداف سازماندهی میشود. بر اساس تئوری ایشان پیگیری خوشبینانه اهداف برای افراد خوشبین، ارزش و اعتماد به نفس را به دنبال میآورد که آنها قادر خواهند بود به این اهداف دست یابند. از طرف دیگر بدبینها تمایلی به این ندارند که به اهدافشان دست پیدا کنند، بنابراین به سمت اهدافشان حرکت نمیکنند. بنابراین شخصی که به نتیجه امیدوار است به عنوان شاهدی برای کارایی هدف رفتار عنوان میشود(Shogren & et al,2006,38).
افرادی که به دریافت نتیجه مثبت امیدوارند تلاش و میل بیشتری برای رسیدن به اهداف و برنامههای خود دارند.
2-2-4.رضایت از زندگی
احساس سعادت ورضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی به شرایط فرد بستگی دارد اما تاثیر عوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پر رنگتر به نظر می رسد جامعه از یک طرف به وجود اورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و ارزوهای فردی سوق دهد و از سوی دیگر زمینه ساز فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد ارامش امنیت و اطمینان خاطر وی برای یک زندگی مناسب باشد بپردازد رضایت از زندگی ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است و در واقع نشانه ی از نگرشهای مثبت نسبت به جهان و محیطی است که فرد را فرا گرفته و در ان زندگی می کند سطح پایین رضایت از زندگی به گرایشهای منفی نسبت به جامعه کل مربوط می شود شاید دلیل عمده این شرایط وضعیتی است که جامعه از جهت تحقق اهداف وایجاد امنیت ناشی از تحقق ان برای فرد در پی می اورد احساس امنیت ناشی از ارضا نیازها و تحقق اهداف رضایت از زندگی را در بین افراد یک جامعه گسترش میدهد رضایت از زندگی باز تاب ارز یابی فرد از سطح مطلق شرایط فردی و اوضاع بیرونی است(مهدی رفیعی بهابادی و ابراهیم حاجیانی1390:67)

مطلب مشابه :  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3 پیشینه تحقیق

پیشینه شامل دو بخش تحقیق در سطح ملی و تحقیق در سطح بینالملل تشکیل شده است.
2-3-1. پیشینه تحقیق در سطح ملی
افشا
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت افشا(قابلیت اتکا و به موقعبودن) و مدیریت سود با بهره گرفتن از داده های تاریخی سالهای1386-1381مربوط به 51شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی(شامل قابلیت اتکا و به موقعبودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجائیکه بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدمتقارن اطلاعاتی میگردد و کاهش عدمتقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازهگیری کیفیت افشا از دو معیار به موقعبودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکتها با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنیدار وجود دارد. همچنین یافتههای تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنیدار بین به موقعبودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد(نوروش و میرحسینی، 1388).
در تحقیقی با عنوان رابطه بین افشایاختیاری و مدیران غیرموظف، رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای اختیاری(مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف(مکانیسم کنترل داخلی)، که تقلیلدهنده مشکلات نمایندگی میباشند، مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین منظور در این تحقیق نمونهای از شرکتهای تولیدی حاضر در بورس که صورتهایمالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1385 را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل 239 شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. افشای اختیاری توسط 71 شاخص که در مطالعات قبلی نیز بکار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داده که مدل بکار رفته، 20 درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافتههای قبلی نیز میباشد، بازگو میکند. این در حالی است که رابطه معنیداری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشده است. این مطالعه حرکتی در جهت تحقیقات آتی با محوریت افشای اختیاری بوده است و بر موضوع شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارد(کاشانی پورو همکاران، 1388).
در تحقیقی با عنوان تاثیر سازه های اجتماعی قانونگرایی، اطمینانطلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشتهتحصیلی و سابقه های کاری بر افشاگری مالی که به بررسی تاثیر سازه های اجتماعی قانونگرایی، اطمینانطلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری بر افشاگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران پرداخته شده و با بهره گرفتن از فرضیه های تایید شده پژوهش، جهت ارزیابی افشاگری مالی شرکتهای مورد بررسی، مدل رگرسیونی ارائه شد.به این منظور، سازه های قانونگرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری مدیران مالی صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران در قالب هفت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده برای انجام پژوهش پرسشنامه و از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمونآماری فرضیه های پژوهش نشان میدهد که سازه های اجتماعی قانونگرایی، اطمینان طلبی و فردگرایی بر افشاگری مالی شرکتهای مورد بررسی تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و تاثیر سازه های اجتماعی بررسی شده دیگر به لحاظ آماری معنا دار نیست. همچنین، طبق نتایج به دست آمده، فردگرایی بیشترین تاثیر را بر افشاگری مالی دارد(مهدوی و قاسمی، 1388).
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سطح افشا اطلاعاتحسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران که با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها و تاثیر آن بر قیمت سهام، به بررسی رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران پرداخت. جامعه آماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران تشکیل میدهد که تعداد آنها تا پایان سال 1387، 448 شرکت بوده است و نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیدهاند. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنیداری وجود دارد(حسنی و حسینی، 1389).
در تحقیقی به عنوان افشای اختیاری اطلاعات در ایران که در جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراقبهادار تهران انجام شد، نمونهای با حجم 81 شرکت مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات رگرسیون چند متغیره از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. از انجام این تحقیق این نتیجه حاصل شد که بین افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات با ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد(آدینه، 1391).
در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر میزان افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با حجم 70 شرکت مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات نمونه های زوج شده از روش تحقیق علمی مقایسهای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که ما بین افشای کافی در صورتهای مالی شرکتها در صنایع متفاوت اختلاف آماری معنی داری وجود دارد پس نوع صنعت تاثیر قابل توجهی بر میزان افشای کافی در صورتهای مالی دارد. همچنین شرکتهای در اندازه های بزرگتر سطح افشای مناسبتری در مقایسه با شرکتهای با اندازه کوچکتر دارند لذا اندازه شرکتها نیز بر سطح افشا در صورتهای مالی تاثیرگذار است(نادم، 1391).
در تحقیق با عنوان تاثیرافشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هرسهم که با هدف بررسی تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر مربوطبودن سود هرسهم و جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 86 لغایت پایان سال 89 میباشد. بر اساس این فرض که تمرکز بیشتر بر نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران، منجر به افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری میشود، پیشبینی شد که افزایش سطح افشای داوطلبانه، باعث افزایش مربوط بودن سود هر سهم به عنوان یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری میشود. نتایج بیانگر این بود که افشای داوطلبانه اثر معناداری بر مربوط بودن سود هرسهم ندارد. یک دلیل مهم برای این نتیجه گیری، میتواند ناتوانی سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از گزارشهای مالی در استفاده از اطلاعات حسابداری افشا شده باشد(خدامیپور و محرمی، 1391).
در تحقیقی با عنوان شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران، هدف پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران بوده است. در این راستا، 149 شرکت در دوره زمانی 1382 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیونی این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت افشا، رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه موسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران دارد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی، تصویب «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان» تاثیر معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکتها داشته و باعث بهبود آن شده است.افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر کیفیت افشا موثر است. با این وجود در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره یافت نشده است(ستایش وکاظم نژاد، 1391).
رضایت از زندگی
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی با تمایل به خرید تفننی که با هدف بررسی تاثیر متغیر های عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی بر تمایل به خرید تفننی انجام گرفته است جامعه اماری این پژوهش خریداران مراکز خرید در شهر تهران می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی 398 نمونه قابل قبول جمع اوری شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان از عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی میباشد در حالی که رابطه معکوس رضا یت از زندگی بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تایید نرسیده است و همچنین بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی دهد در حالی که ارتباطی معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به دست امده ،همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی وبعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با عاطفی تمایل به خرید تفننی به تایید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تایید قرار گرفته است(مریم جلالی،شهناز نایب زاده و مسعود حکاکی :تابستان 1393)
منوچهر حسنی نیز در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سطح سواد و درامد بامتغیر رضایت از زندگی که در سال 1374 در سطح کل کشور انجام داده رابطه مستقیم بین متغیر های سطح سواد و درامد با متغیر رضا یت از زندگی را گزارش کرده است(منوچهر حسنی 1374)
امید واری
در تحقیقی با عنوان رابطه علی بین نگرشهای مذهبی، امیدواری ، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که با هدف

مطلب مشابه :  نمونه پایان نامه حقوق :حقوق بشر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید