پایان نامه رایگان درباره 
اثرات زیست محیطی

پایان نامه رایگان درباره اثرات زیست محیطی

که در خصوص عدالت، برابری، مبارزه با استثمار، مصرف‏گرایی و سرکوب مطرح شده است- در خود جای داده است. به هر حال، امروزه مسائل زیست محیطی، از رشد جمعیت و دگرگونیهای تکنولوژیک گرفته تا مهاجرتها و وجود انواع بیماریهای واگیر، کم‏آبی، گرم شدن کرهی زمین و ذوب شدن یخهای قطب و افزایش گازهای گلخانه‏ای، جملگی از موضوعات حاد سیاست بین‏الملل به شمار می‏روند (ر.ک: جکسون، رابرت؛ و سورنسون، گئورک؛ 1385 : 323 ) که باید در فرآیند سیاست‌گذاریها، اولویت‏بندی هدفها و اتخاذ استراتژیهای گوناگون و در تعامل با دهها سازمان حکومتی و غیر حکومتی، سازمانهای بین‏المللی، سازمانهای جهانی و منطقه‏ای و رژیمهای بین‏المللی مورد توجه قرار گیرند.
( قوام، عبدالعلی؛ 20-7 )
3-11 روش شناسی تحقیق
به کارگیری روش علمی در تحقیق ، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است ، لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی ( Methodology ) نیاز هست . دستیابی به هدف های پژوهش ، زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد . روش شناسی ، پژوهش را منظم ، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می کند . ( خاکی ، 1391:159 )
3-11-1 روش تحقیق
یکی از نکات مهم ، روش تحقیق ، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در ارزیابی اثرات زیست محیطی است . در اینجا به معرفی روش تحقیق ، ابزار تحقیق ، روش تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم . روش ، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می دهد . ارزیابی اثرات زیست محیطی متکی به داده هاست . هر چقدر از نظر داده ها غنی باشیم ، می توان ارزیابی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد . وجود داده های بیشتر و مستمر در یک دوره طولانی ، نتیجه بهتری خواهد داشت . ولی همیشه این امکان وجود ندارد که از داده های غنی و پیوسته در یک دوره طولانی بهره گرفت . امروزه ما وقتی انجام طرحی را در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می دهیم شرایط عینی کنونی فقط پرده کوتاه و یا به عبارت دیگر یک نگاه لحظه ای از یک دوره طولانی زندگی را پیش روی ما قرار می دهد . حتی گاهی نتیجه ای که از داده های 10 تا 15 سال گذشته می گیریم ، ممکن است کاملاً با واقعیت منطبق نباشد زیرا احتمال دارد مقاطعی را از نظر دور داشته باشیم . بنابراین جمع آوری داده ها و تحلیل پدیده های محیطی در مدت زمان طولانی ترجیحاً برای بهبود و اصلاح کیفیت داده ها و تحلیل پدیده های زیست محیطی در مدت زمان طولانی ترجیحاً برای بهبود و اصلاح کیفیت داده ها و تحلیل پدیده های زیست محیطی سودمند می باشد . بدیهی است تصمیمات طرح بر اساس این گونه داده ها با صحت و قطعیت بیشتری اتخاذ می گردد . البته این زمان بصورت کامل از زمان اجرای طرح تبعیت می کند . دکارت روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود . از آنجا که در این تحقیق محقق بر اساس یک چهارچوب قاعده مند حرکت می کند ، سعی در سنجش واقعیت های معینی دارد ، روی متغیرها متمرکز است و همچنین از بیرون یک جریان را مطالعه می کند ، رویکرد مقتضی آن ، رویکرد کیفی می باشد . در روش شناسی پژوهش است که محقق سعی می کند مسأله پژوهش و پرسش های خود را با کمک تعاریف عملیاتی ، دقیق و روشن نموده ، حدود جامعه مورد مطالعه را دقیقاً تعریف کرده و روش گردآوری داده ها را مشخص سازد . در روش شناسی ، محقق با چگونگی برنامه ریزی و اجرای پژوهش سر و کار دارد . این امر به معنای ، انتخاب روش پژوهش مناسب و نحوه اجرای آن در حوزه مورد مطالعه است . روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی بوده ، با توجه به اطلاعات و آمار مستند از منابع رسمی ، کوشش شده است که به نتایج صحیحی منتج گردد . لذا آن دسته از داده های مورد وثوق که در تحلیل نهایی ، تعیین کننده بوده اند از ماخذ معتبر و نیز کتب و نتایج تحقیقات منتشره فراهم آمده است .
3-11-2 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند . در پژوهش ، مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد . ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنه جامعه است ( دلاور ، 1384 : 4 ) . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مردم ساکن در بوشهر می باشد بدلیل اینکه در محیط مورد مطالعه زندگی می کنند و از آن تاثیر پذیری دارند . هر چند در صورت بروز حادثه امکان مطرح شدن محیط های داخل کشور و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس نیز می باشد .

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها
داده های موجود در اسناد تحقیقات گذشته : گاه یک محقق می تواند داده های به دست آمده از تحقیقات قبلی را مبنای یک کار تحقیقی تازه قرار دهد و به نتایج جدیدی برسد .
آمارهای رسمی : آن دسته از داده هایی که توسط فرآیند تولید آمار سازمانی دولتی تهیه و منتشر می شوند . مانند سرشماری ها ، آمار ثبت احوال ، و …
مدارک و اسناد سازمانی : در هر سازمانی مدارک و پرونده هایی وجود دارد که در بر گیرنده داده های مختلفی هستند که می توانند مبنای بررسی ها قرار گیرند .
3-11-4 منابع داده ها
منابع داده ها در این طرح را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :
کارفرما یا صاحب طرح : مجموعه تشکیلات حقوقی که مسئولیت اجرای طرح نیروگاه اتمی بوشهر را عهده دار است . اطلاعاتی مربوط به طرح ، شامل مکان استقرار ، مرحله بندی ، مرحله های توسعه ، نیروی انسانی مورد نیاز ، مشخصات فنی و همچنین برخی اطلاعات محیطی طرح را می توان از کارفرما اخذ و ضمن استفاده ، از آنها اطلاعات جدیدی را نیز تولید نمود . متأسفانه علی رغم مراجعه در چند نوبت و نامه نگاری اداری و پی گیری های مختلف ، علی رغم اخلاف خوب مسئولین مربوطه ، حاضر به همکاری در این طرح نشدند . و این خود یکی از موانع و مشکلات این طرح بود .
اداره محیط زیست استان بوشهر : که اطلاعاتی مربوط به محیط زیست استان ، در قالب کتابخانه ای و مشاوره از آنها دریافت شد .
اداره کل هواشناسی استان بوشهر : که اطلاعات مربوط به وضعیت هواشناسی استان در سال های متمادی و شاخص های مهم هوایی ، این گونه جمع آوری شد .
دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر : که اطلاعاتی را درباره مراکز درمانی استان و نوع بیماری ها و پزشکی هسته ای در قالب کتاب و آمار ، تهیه شد .
گروه های محلی ذی نفع : که با توجه به آگاهی و تجربیات این گروه ها ، از اطلاعات آنها استفاده شد .

3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق
تکنولوژی هسته ای نیز مانند سایر فعالیت های صنعتی باعث بالا رفتن سطح رفاه جامعه می گردد ، اما اثرات جانبی خاص خود را نیز داراست . در این تحقیق ، ارزیابی زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر برای مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گرفته است . برای تعیین الگوی پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو رها شده از دودکش نیروگاه اتمی بوشهر از مدل گوسی پخش Gaussian Dispersion Model استفاده گردید. مدل گوسی پخش آلاینده های جوی در مطالعه روند پخش مواد از چشمه های گوناگون آلودگی با ابعاد فیزیکی مختلف نظیر: چشمه های نقطه ای، خطی، سطحی و حجمی مطرح میباشد که به صورت یک روش علمی- عملی در ارزیابی های زیست محیطی به کار میرود. همچنین ، با هدف تشریح ارزیابی زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است . در این روش ، محقق به مراکز تحقیقاتی ، دانشگاه ها ، کتابخانه ها و … مراجعه می کند و از متون و مکتوبات موجود ، مانند ، کتاب ها ، مقاله ها ، اسناد و مدارک مربوط به زمان پیشین استفاده می کند . استفاده وسیع از کتابخانه و بررسی نوشته های مورد نظر در حل مسائل حقوقی از ضروریات به شمار می رود . کتابخانه مخزن مواد و اطلاعاتی است که بر اساس یک نظم منطقی مرتب شده اند . علاوه بر این ، از روش میدانی نیز بهره برده شده است . که محقق برای کسب اطلاعات به محل های مرتبط با موضوع و عنوان انتخابی خود رفته و به جستجوی اطلاعات پرداخته است . همچنین ، برای بررسی ادبیات موضوع مورد نظر از روش تحقیقاتی اسنادی بهره برده ایم که متشکل از مطالعه ، کتاب ها ، نشریات ، پایان نامه ها و تحقیقات داخلی و خارجی است .
جهت بستر سازی انجام کار پس از بیان کلیات تحقیق ، تعاریف و مفاهیم مورد نیاز و نیز تشریح ضرورت انجام تحقیق با مرور سابقه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع در سطح ایران ، بضاعت علمی موجود در داخل کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد . بررسی های مقدماتی حاکی از انجام پروژه های مختلف در ارتباط با نیروگاه اتمی بوشهر می باشد که توسط دانشگاهیان و محققین مختلف صورت گرفته است . در این راستا ارزیابی زیست محیطی نیروگاه اتمی مورد بررسی و کالبد شکافی قرار می گیرد . سابقه تحقیقات و نظریات مطرح شده مرتبط با موضوع در سطح دنیا و کشورهای منطقه نیز به عنوان راهگشای انجام این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه نیز با بررسی منابع موجود ، الزامات قانونی ملی و بین المللی پیش رو جهت انجام ارزیابی های زیست محیطی نیروگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . شناخت ماهیت طرح ، انواع راکتورها و ریز فعالیت ساخت و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر و طبقه بندی فرآیندها و فعالیت های درگیر از اعم مواردی محسوب می شود که ارائه آنها در این تحقیق ضروری است .
به این ترتیب ، تشریح محیط زیست موجود استان بوشهر و شاخص ها و مولفه های زیست محیطی در دستور کار خواهد بود . و اثرات زیست محیطی فعالیت یک نیروگاه اتمی ، در محیط های فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سوانح و حوادث اتفاق افتاده در نقاط مختلف دنیا نیز ذکر می گردد .
خطرات و تهدیدات انرژی و تکنولوژی اتمی صرفاً به ساخت سلاج های هسته ای محدود نمی شود و به کارگیری صلح آمیز این انرژی و تکنولوژی نیز ، در مواردی خطرات و تهدیداتی را در پی دارد . به عنوان مثال یک نیروگاه هسته ای ممکن است به دلائل فنی و یا اشتباه و سهل انگاری گردانندگان و کارکنان آن منفجر شده و خطرات و زیان های عظیمی را بر افراد ، جامعه و محیط زیست تحمیل کنند . یا ممکن است وسیله نقلیه ای که مواد هسته ای یا پسمان های هسته ای و رادیواکتیو را جا به جا می کند در نتیجه تصادم یک وسیله نقلیه دیگر متلاشی شده و بواسطه نشت و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو خسارات عظیمی را بر افراد و محیط زیست وارد نماید . مدیریت غیر علمی و استاندارد تأسیسات هسته ای نیز می تواند موجب ساطع شدن بیش از حد تشعشعات و در نتیجه ورود ضرر و زیان جانی و مالی به کارکنان یک موسسه و نیز دیگر افراد بشود . این وقایع نمونه هایی از مشکلات و خطراتی هستند که می توانند در حوزه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی بروز کنند و ضمن نا ایمن کردن ، جامعه و محیط زیست ، خسارات جبران ناپذیری بر افراد تحمیل نمایند . نیروگاه های هسته ای همواره موجب رها سازی مقادیری مواد رادیواکتیو به صورت گاز ، مایع و جامد در محیط زیست می شود ، از این مواد رادیواکتیو اشعه هایی ساتع می گردد که اگر بر نسوج زنده برخورد کنند سبب تجزیه ، تلاشی و انهدام این نسوج می شوند ، بنابراین اگر محیط زیست آلوده به این مواد باشد ، این مواد یا از برخورد مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تنفس و تغذیه وارد ارگان های مختلف موجود زنده می شوند و در نتیجه در کوتاه مدت و یا دراز مدت ( بسته به نیمه عمر ماده رادیواکتیو ) ارگان های حیاتی موجود زنده را به انهدام کشانده و زود یا دیر موجود زنده به بیماری یا مرگ گرفتار می شود .
یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه های اتمی مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .
بررسی این امر که به هنگام ساخت و راه اندازی نیروگاه های اتمی ضوابط و مقررات ایمنی لازم تا چه حدی رعایت شده اند بسیار مشکل است .
3-12 پایش محیط زیست نیروگاه
مبانی مدلسازی و ارزیابی پخش و انتشار آلاینده ها
در اتمسفر و محیط های آبی
به منظور دستیابی به اهداف مانیتورینگ محیطی جامع نیروگاه اتمی بوشهر و جهت کنترل رهاسازی مواد رادیواکتیو نیروگاه در زمان بهره‌برداری و نیز آنالیز پیامدها (شامل محاسبات دز از مسیرهای مختلف پرتوگیری و ریسک منتجه برای افراد جامعه)، عناصر پایه‌ای و اصلی محیطی پایش می‌شوند. این عناصر در ارتباط با واسط‌های محیطی مختلف (هوا، آب زیرزمینی، آب سطحی، اکولوژی خشکی و دریا و غیره) بوده و اجزا تشکیل دهنده، روابط و مدل‌های حاکم بر رفتار سنجی و اثرات هر یک بررسی می‌گردد. هفت جزء اساسی مانیتورینگ محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر به شرح فهرست زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پایش پارامترهای هواشناسی
پایش پارامترهای آبهای زیرزمینی
پایش پارامترهای آبهای خلیج فارس
پایش پارامترهای آبهای سطحی
پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا
پایش پارامترهای سرزمین
پایش پارامترهای کاربری آب و زمین
3-12-1 اهداف کلی برنامه‌ی پایشی برای حفاظت مردم و محیط
تایید تطابق با حدود نشت مجاز و دیگر ملزومات نظارتی در خصوص تاثیر بر مردم و محیط، ناشی از بهره‌برداری نرمال یک فعالیت یا یک منبع در یک فعالیت؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تهیه اطلاعات و داده‌ها به منظور ارزیابی دز و برای ارزیابی پرتوگیری یا پتانسیل پرتوگیری گروه بحرانی (گروه شاخص) و مردم، بدلیل وجود مواد رادیواکتیو یا میدان‌های تشعشعی در محیط، ناشی از بهره‌برداریِ نرمالِ یک فعالیت یا یک منبعی در فعالیت و از حوادث یا فعالیت‌های قبلی؛
چک کردن شرایط بهره‌برداری و متناسب بودن کنترل‌های نشتی از منبع و هشدار دادن شرایط غیر معمول یا پیش‌بینی نشده و در صورت مقتضی راه‌اندازی برنامه پایش محیطی ویژه
3-12-2 اهداف جانبی برنامه‌ی پایشی برای حفاظت مردم و محیط
تهیه اطلاعات برای مردم؛
ادامه‌ی ثبت دائمی تاثیرات یک موسسه یا یک فعالیت بر میزان رادیونوکلیدهای محیط؛
چک نموندن پیش‌بینی مدل‌های محیطی، برای اصلاح آنها و در صورت مقتضی به منظور کاهش خطاهای ارزیابی دز.
3-12-3 آلاینده های محیطی
آلاینده‌های محیط زیست به علت آنکه باعث ایجاد اثرات نامطلوب روی سلامت انسانها، حیوانات، گیاهان و بطور کلی اکوسیستم می‌شوند، شناسایی و مشخص می‌‌گردند. لیست و فهرست آلاینده‌های محیط ثابت نیست و در طول زمان با شناسایی آلاینده جدید تغییر می‌‌کند. بیشتر آلاینده‌ها همراه با فعالیتهای انسانی تولید و برخی نیز دارای منشاء طبیعی هستند. به هر حال مدلسازی حرکت و تبدیلات آلاینده‌ها در چندین واسط محیطی، نمایش کلی پرتوگیری (تشعشعی و غیر تشعشعی) انسان از آلاینده‌ها و ریسکهای سلامتی همراه را بدست می‌‌دهد.
حداکثر نگرانی ما درباره آلاینده‌ها، حاصل از اثرات آنها بر سلامت انسان و محیط زیست می‌‌باشد. برای بوجود آمدن یک چنین اثراتی، انسان یا گیرنده‌های اکولوژیکی بایستی در معرض آلاینده‌ها قرار گیرند، به مقداری که سلامتی محیط و انسان به مخاطره افتد. بنابراین مطالعات و بررسیها در این خصوص بایستی بصورت یکپارچه و جامع برای رهاسازی آلاینده، انتقال، پرتوگیری و پاسخ مناسب در ارزیابی ریسک سلامتی کلیه المانهای محیطی انجام گیرد.
می‌توان گفت، محیطهای مختلف، اثرات متفاوتی بر سلامتی محیط و انسان دارد، که بایستی نحوه پخش و انتشار در هر یک مورد بررسی قرار گیرد. مدلها دارای مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی پخش هستند، بطوریکه برای

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *