سبز اندیشان امروز

پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

شعاری یافته است. مخالفت‌هایی که بعضا رد آنها به طور علمی ثابت شده و برخی دیگر که جنبه سیاسی داشته تاریخ مصرف گذشته است و مدتی است مطرح نمی‌شود. این شیوه به ویژه در پایان‌نامه «درآمدی بر حمایت از اختراعات بیوتکنولوژی» دیده می‌شود. در پایان‌نامه «بررسی نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیوتکنولوژی» نیز به رد کارایی نظام حق اختراع در حوزه زیست‌فناوری پرداخته شده و تدوین نظام خاص پیشنهاد داده شده است. برخی پایان‌نامه‌ها نیز به تبیین نظام حمایتی موجود در قوانین و معاهداتپرداختهو توجهی به مبانی نداشته است. رساله دکتری «حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی» که به صورت کتاب منتشر شده است در بخشی به طور مفصل به مبانی حمایت از ابداعات دارویی پرداخته که مورد استفاده نوشتار حاضر نیز قرار گرفته است.
رساله آقای سهیل جدی با موضوع اختراعات زیست‌فناوری هم در بخش عمده‌ای سعی کرده است مخالفت‌ها و مشکلات حمایت از اختراعات زیست‌فناوری را بررسی کند، اما به آفت مذکور در بالا دچار شده و نتوانسته است جمع بندی درستی در این باره ارائه کند. ضعف مطالعات تخصصی در موضوع مالکیت فکری از کاستی‌های این رساله است و حتی در مواردی اصطلاحات حقوقی در معنای درست به کار نرفته است.
در آثار قبلی، علاوه بر اینکه اکتفا به ترجمه و گردآوری نظریه‌ها بدون تطبیق بر مبانی حقوقی داخلی ضعف علمی را به دنبال داشته، عدم توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور خواستگاه نظریه‌های مطرح شده در منابع تحقیق و سپس کشورمان نتیجه گیری ها را از واقعیت منحرف کرده است. چه آنکه در بسیاری موارد، رویکرد سیاسی محوریت منافع ملی، صاحب نظری را به موضع‌گیری و مخالفت شدید با ثبت اختراعات زیست‌فناوری و سعی در جمع آوری ادله علمی و غیرعلمی‌دیگر می کشاند. در این موارد نمی‌توان همه ادله مطرح شده را به عنوان دلیل علمی نگریست. از این رو بررسی دقیق و موشکافانه مبانی و ادله ضمن تطبیق بر مبانی بومی حقوق ایران ضروری است.
سؤال‌های پژوهش
درباره موضوع فوق این سؤال‌ها قابل طرح است:
حمایت از اختراعات در ایران بر چه مبنایی قابل توجیه است؟
اهمیت ارتقاء زیست‌فناوری در رشد کشور چیست؟
تأثیر حمایت از اختراعات زیست‌فناوری بر توسعه این صنعت چگونه است؟
شرایط کشور با توجه به مبانی حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری چه اقتضایی دارد؟
تأثیر مبانی حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری بر شکل‌گیری، توسعه و مقررات و تحولات نظام حمایتی چیست؟
چه لوازم و بسترهایی برای ارتقاء زیست‌فناوری مورد توجه است؟
دلایل علمی مخالفت‌ها با حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری چیست؟
نگرش دانشمندان زیست‌فناوری مرتبط با مدیریت شرکت‌های زیست‌فناوری نسبت به وجود شرایط و زیرساخت‌های لازم برای حمایت از نوآوری‌های این صنعت چیست؟
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
مطابق مبنای اقتصادی، ادله کافی برای حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری در قالب نظام حق اختراع در ایران وجود دارد.
فرضیات فرعی
بررسی مبانی حمایت از اختراعات بر شکل‌گیری، توسعه و مقررات و تحولات نظام حمایتی مؤثر است.
کارکرد اصلی نظام حق اختراع کمک به توسعه علمی و اقتصادی کشور است.
زیست‌فناوری در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد.
رشد و ارتقاء زیست‌فناوری در بستر حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری به ویژه از طریق نظام قوی مالکیت فکری ممکن می‌شود.
در نتیجه بررسی مبانی حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری و نیز زیرساخت‌های لازم، مقتضی حمایت در کشور موجود است.
مخالفت‌ها با حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری از دلایل علمی کافی برخوردار نیست.
نگرش دانشمندان مرتبط با صنعت زیست‌فناوری نسبت به وجود شرایط و زیرساخت‌های لازم برای حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری مثبت است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش پژوهش
روش تحقیق از نظر اجرا، در بخش عمده پژوهش کتابخانه‌اى است و اطلاعات لازم در خصوص ریز موضوعات مربوطه از طریق مطالعه کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها و دیگر آثار مکتوب، گردآورى و مورد شرح، نقد، تحلیل و استنتاج قرار می‌گیرد.
روش تحقیق از نظر اهداف، کاربردی است. یعنی پژوهش به منظور فراهم ساختن زمینه های علمی‌در جهت عملی شدن یک فرضیه اساسی برای حل مسائل جاری یا آتی و با هدف کاربردی کردن دانش در جامعه. به عبارت دیگر از نظریات تولید شده در تحقیقات بنیادی استفاده می‌کند و آنها را در دنیای واقعی مورد استفاده قرار می‌دهد. در مواردی نیز روش تحقیق توسعه‌ای است و تنها با تکیه بر دانش موجود و به منظور به دست دادن روش‌ها و ایده‌های جدید یا بهبود روش‌های گذشته یا وسعت دادن به گستره علم صورت می‌گیرد. در موارد مقتضی، از روش‌های نظری (در مسائل انتزاعی) و تاریخی استفاده شده است. در بررسی شرایط داخلی نیز استفاده از روش توصیفی برای به دست دادن توصیف و تفسیر کاملی از مرحله‌ای که در آن قرار داریم و فرآیندهای جاری و مشهود استفاده شده است.
سامانه پژوهش

پژوهش حاضر علاوه بر پیشگفتار حاضر از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول پس از بیان تعاریف و پیشینه تاریخی و حقوقی زیست‌فناوری، مبانی قابل طرح حمایت از اختراعات زیست‌فناوری را مطرح و مبنای اقتصادی را به عنوان مبنای جاری و مطلوب نظام حقوقی ایران می‌پذیرد.
بخش دوم نیز به بررسی ادله مبنای اقتصادی و چگونگی کاربرد تحلیل اقتصادی حقوق در نهاد حق اختراع اختصاص دارد و ضمنا به تطبیق این‌گونه نگاه ابزاری به نهادهای حقوقی با نظام حقوقی اسلام می‌پردازد.
کاربرد این مبنا در نظام حق اختراع نتایجی را در بر دارد که در بخش سوم این نوشتار به آنها تحت سه عنوان کلی اشاره خواهد شد. ابتدا ضرورت و چگونگی ایفای نقش نظام حق اختراع در ترغیب تولید علم و فناوری مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس به طور خاص، کارکردهای نظام حق اختراع در توسعه زیست‌فناوری بررسی می‌شود و در مرحله بعد، به بررسی ادله مخالفان حمایت از اختراعات زیست‌فناوری با محور قرار دادن مبنای اتخاذ شده پرداخته خواهد شد.
مقدمه
ادله زیادی در قرآن و سنت وجود دارد که نشان می‌دهد اسلام برای دانشمند و دانش مورد نیاز جامعه اهمیت قائل است. زیست‌فناوری امروزه در صدر دانش‌های مورد نیاز جامعه نشسته است. کاربردهای گسترده و ارزش افزوده فراوان این علم در دهه‌های اخیر به قدری گسترش یافته که آن را جزء اثرگذارترین فناوری‌ها بر زندگی بشر و به عنوان سومین انقلاب فناوری پس از فناوری هسته‌ای و فناوری اطلاعات و به عنوان موتور توسعه صنعتی ذکر می‌کنند. زیست‌فناوری با ایجاد تحول در کشاورزی، تغذیه، دامپروری، علوم پزشکی و صنایع دارویی، انرژی، محیط زیست، صنایع نظامی و… به مرور در تمامی عرصه‌های مهم و حیاتی زندگی انسان وارد شده و چشم انداز پیشرفت شتاب‌انگیز آن موجب شده است قرن حاضر را به نام این فناوری نوین «قرن بیوتکنولوژی» نام نهند.
علم زیست‌فناوری که مقام معظم رهبری نیز بر توجه ویژه به آن تأکید کرده‌اند، حداقل در حوزه ماموریت 7 وزارتخانه کلیدی کشور قرار دارد، در حل مشکل محدودیت منابع طبیعی و خشکسالی نقش اساسی دارد، و از ظرفیت بالقوه بالایی در تولید ثروت و افزایش درآمد ملی برخوردار است. خوشبختانه همه شرایط و زیرساخت‌های لازم برای جهش علمی در این رشته فراهم شده است و اگر یک مدیریت هوشمند و منسجم این قابلیت‌ها را هدایت کند در زمان بسیار کوتاهی می‌توانیم شیرینی‌های این دانش را در کاهش مشکلات کشور حس کنیم. لذا هزاران متخصص موجود در کشور انتظار دارند با حمایت از نتیجه زحمات آنها در قالب نظام مالکیت فکری مسیر رشد این فناوری کلیدی ادامه یابد و با رفع خلاءهای قانونی که مانع رشد زیست‌فناوری در کشور می‌شود، جامعه از تلاش شرکت‌ها و پژوهش‌گران این حوزه بهره‌مند شود.
حمایت از حق مالکیت فکری نیز حمایت از حق دانشمندان هر جامعه و مساوی با ترغیب پیشرفت دانش است. بعلاوه، حقوق مالکیت فکری در جهان معاصر اغلب مبتنی بر این سیاست کلی تنظیم شده‌اند که دانش یکی از منابع اصلی قدرت است. ایران هم افزایش قدرت سیاسی و رفاه اجتماعی و اقتصادی از طریق توسعه، پیشرفت و بومی‌سازی فناوری‌های نو و پیشرفته از جمله زیست‌فناوری را در صدر سیاست‌های خود قرار داده است.
اما واقعیت آن است که تلاش‌ها برای برداشتن موانع پیشرفت علمی کشور بدون دشواری نیست و هنوز در جامعه شرایطی پدید نیامده که دانسته‌های علمی بتواند در مسیری طبیعی رشد مطلوب را طی کند و جامعه را بهره مند سازد. از یک سو، عدم اهتمام به مبنای حمایت موجب اتخاذ مواضع ناهماهنگ و متناقض در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها می‌شود و از سوی دیگر، فقدان مطالعات و شناخت کافی از موانع احتمالی و شرایط خاص کنش‌گران این حوزه و مانند آن برنامه‌ریزی‌ها را بی‌ثمر می‌سازد. بعلاوه، توسعه علمی و فناوری امروزه جنبه‌های عمیق حقوقی، اجتماعی و اخلاقی یافته و موجب ناپختگی بیشتر تصمیم‌گیری‌ها شده است.
در بیان مبنای حمایت گفته می‌شود، نقطه آغازین ایجاد حقوق مالکیت فکری، در قالب «امتیاز» اعطائی حاکمان به اشخاص برگزیده متبلور شده و سپس تحت تأثیر نظریه حقوق طبیعی، شخصیت و مبنای کار به مصداقی از یک «حق» خصوصی با جنبه‌های مالی و غیر مالی نزدیک شده است. این حق امروزه در تحولی بنیادین به لحاظ مبنا به عنوان «حق اقتصادی» معرفی می‌شود که دائره اثر آن نه در حیطه قواعد حقوق خصوصی بلکه به عنوان تابعی از مصلحت و منفعت در حیطه زمان و در مرزهای سرزمینی، توسعه یافته و یا تحدید می‌شود.
امروزه هدف ایجاد ارتباط میان علم و ثروت بیش از حق طبیعی یک مخترع نسبت به اثر خود در تعیین حدود و گستره حق اختراع اثرگذار است و کشورهای مختلف هر کدام با توجه به مصالح اقتصادی خود به تحدید حدود و تعیین مصادیق نظام حقوق مالکیت فکری می‌پردازند. مبنای اقتصادی حق اختراع می‌گوید باید به نحوی به تنظیم نظام حق اختراع پرداخت که با افزایش منافع سرمایه‌گذاری‌های کلان خصوصی برای ورود به حوزه‌های فناوری، صاحبان سرمایه را به سمت این حوزه‌ها سوق دهد. از طرفی، چون نمی‌توان میزان هزینه صرف شده در اختراعات در حوزه فناوری‌های پیشرفته را بدون انحصار ناشی از نظام حق اختراع جبران کرد، باید با حمایت قوی از این سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت سرمایه را تضمین نمود. این در شرایطی است که زیرساخت‌هایی نظیر امکانات سخت افزاری، نیروی متخصص، وجود صنایع پایه و مرتبط، بازار بالقوه داخلی و خارجی و سرمایه لازم برای رشد خلاقیت در هر حوزه موجود باشد. لذا باید در مورد هر صنعت جداگانه به سیاست‌گذاری‌ و تنظیم نظام حق اختراع مربوط به آن پرداخت. با آنکه نظام‌های حقوقى مالکیت فکرى در کشورهاى مختلف در اصل ضرورت حمایت از مخترعان اتفاق نظر دارند اما هر کدام، حقوق اقتصادى و اخلاقى مربوط به پدیده فکری را در برخی حوزه‌های خاص نمی‌پذیرند. چه به علت مغایرت چنین حمایتی با مبنای اتخاذی خود و چه به علت مصالح اقتصادی که تشخیص داده‌اند. با توجه به مبنای اقتصادی هر گاه در حوزه‌ای زیرساخت‌ها و توان تولید ثروت و رفاه از علم و نوآوری در آن حوزه فراهم باشد، برقراری نظام حق اختراع موجه خواهد بود.
این پژوهش در صدد است، در جهت پر کردن خلأ موجود در حقوق زیست‌فناوری گام بردارد و پس از تبیین مبنای مناسب برای حمایت از اختراعات زیست‌فناوری، با بررسی ادله مخالفت با آن با توجه به مبانی فقهی و حقوقی بومی، منافع ملی و شرایط صنعت زیست‌فناوری به یک جمع بندی قابل استفاده و عملی در جهت فراهم کردن بسترهای حقوقی و قانونی لازم نایل شود.
در بخش مهمی از رساله سعی خواهد شد با نگاه به قوانین و معاهدات بین‌المللی چند جانبه و دوجانبه و مواضع و موقعیت کشورهای در حال توسعه، به تحلیل فرصت‌ها و شرایط موجود در ایران و بررسی قوانین داخلی و نیز موقعیت علمی و تکنولوژیکی صنعت زیست‌فناوری در کشور پرداخته شود. امید است در نهایت، ارائه یک راه حل جامع حقوقی و قانون‌گذاری برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در کشور ممکن گردد، به طوری که هم منافع ملی کشور در سطح بین‌المللی و هم منافع نوآوران این صنعت در داخل کشور تأمین و پژوهشی مفید و کاربردی حاصل شود.

فصل مقدماتی:
مفاهیم و کلیات
شناخت اصطلاحات اصلى پژوهش در بررسى مسائل راجع به موضوع نقش مهمى دارد؛ این امر، حوزه دقیق پژوهش را روشن می‌کند و موجب پیش‌گیرى از برخى نزاع‌هاى لفظى می‌شود. از این رو، در این قسمت سعی داریم تعریف‌هاى الفاظ به کار رفته در عنوان تحقیق را مطرح کنیم. بعلاوه، تا حدی که به موضوع تحقیق مرتبط است، پیشینه تاریخی و حقوقی برخی موارد را به طور مختصر ذکر کرده و در گفتار آخر، دو دسته مبنای مهم در حوزه مالکیت فکرى یعنى مبنای حقوق طبیعی و مبنای اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: تعاریف
با توجه به عنوان تحقیق، مقصود از کلمات «مبنا»، «اختراع»، «زیست‌فناوری» و «اختراع زیست فناوری» در این گفتار بررسی خواهد شد تا حوزه تحقیق کاملا روشن شود.
مبحث اول ـ مبنا
برای درک اینکه چرا شناخت مبانی نظام حقوقی نقش مهمی در شناخت وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب و مدیریت بر تحولات دارد، باید ابتدا مفهوم آن را بشناسیم. مفهوم مبنا با برخی مفاهیم دیگر نیز ارتباط پیدا می‌کند. برای نمونه مبنا و هدف حقوق با هم ارتباط ناگسستنی دارند و گاه درک یکی در درک دیگری تأثیرگذار است. همچنین، گاه برای تبیین مبنا و هدف نظام حقوقی، کارکردهای آن نیز تبیین می‌شود. بنابراین در کنار تعریف مبنا جا دارد به بررسی نسبت آن با مفاهیم «هدف» و «کارکرد» نیز بپردازیم.
1 ـ تعریف مبنا
مبنا در کتب لغت، به معنای محل بنا، ریشه، بنیان و پایه و اساسی است که چیزی (غیرمادی) از آن ناشی یا به وسیله آن پشتیبانی و تأیید می‌شود یا نهاد و ساختار نظری که به عنوان اساس یک نظام یا فعالیت تلقی می‌شود و
در اصطلاح، قاعده‌ای است کلی در یک تئوری رسمی و منظم که جایگاه مشخص و تغییرناپذیر اعضای آن را تبیین می‌کند. واژه مبنا هنگامی که درباره قاعده حقوقی یا نظام حقوقی معین به کار می‌رود، درصدد پاسخ به چرایی اعتبار و مشروعیت قاعده و نظام حقوقی است. می‌توان گفت قواعد و احکام حقوقی برای تطابق با مصالح و مفاسد برخواسته از مبانی وضع می‌شوند. لذا در این باره گفته شده: مصالح و مفاسد حقیقی که بر اساس آنها قوانین حقوقی وضع می‌شود مبانی حقوق را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس گفته شده، رگ و ریشه‌ها و نیروهایی است که در ورای قواعد حقوقی جا گرفته است، و یا منبع پنهانی و نیرومندی که منبع ارزش و پایه همه قواعد و توجیه کننده الزام ناشی از آنها است. تمیز این مبنا بسیار مهم و خمیرمایه همه اندیشه‌های حقوقی دیگر خواهد بود.
در مورد پاسخ به سؤال از چرایی حق اختراع و منشأ مشروعیت آن می‌توان با کمک مباحث نظری و فلسفی حقوق چون نگاه به مکاتب حقوقی و نیز استناد به منابع معتبر حقوق اسلامی، دلیل معتبر و قابل تطبیق بر آن یافت. این پاسخ، مبنای ما در حمایت از اختراع را تشکیل خواهد داد. البته باید دانست که نظام مالکیت فکری (و بالتبع نظام حق اختراع) یک نظام بنیان گرا که قواعد آن بر اساس اصول اولیه و روشن بنا نهاده شده باشد، محسوب نمی‌شود؛ زیرا روشن است که مالکیت فکری همانند یک دانش معین، مبتنی بر اصول اولیه شکل نگرفته است، بلکه شکل گیری این نظام در بستری از ضرورت‌ها، نیازها و تلاش‌ها از یک سو و اندیشه‌های فکری از سوی دیگر بوده است.
شناخت درست مبنای حمایت از اموال فکری به خصوص در نظام‌های حقوقی که در صددند نظام حمایتی را از دیگر نظام‌های حقوقی به عاریه بگیرند از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که بدون شناخت مبانیقطعا نظام حقوقی دچار آشفتگی در اصطلاحات و یا احکام و قواعد می‌شود. بنابراین، شناخت مبنا از چند جهت ضرورتی اساسی در تدوین و ارائه یک نظام منسجم حقوقی ایفا می‌کند:
درک ماهیت، احکام و ساختا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *