پایان نامه ارشد درباره 
مهارت مقابله با استرس، انواع مهارت های زندگی

پایان نامه ارشد درباره مهارت مقابله با استرس، انواع مهارت های زندگی


Widget not in any sidebars

آموزش مهارت‌ های زندگی در سال ۱۹۷۹ و با اقدامات دکتر گیلبرت بوتوین آغاز گردید. وی در این سال یک مجموعه آموزش مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوین نمود که با استقبال فراوان متخصصات بهداشت روان مواجه گردید. این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می‌داد که چگونه با استفاده از مهارت‌های رفتار جرأت‌مندانه، تصمیم‌گیری، و تفکر نقاد، در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوءمصرف مواد از سوی همسالان مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک برنامه واحد پیشگیری اولیه بود و مطالعات بعدی نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی تنها در صورتی به نتایج مورد نظر ختم می‌شود که همه مهارت‌ها به فرد آموخته شود. پژوهش‌ها حاکی از آن بودند که این برنامه در پیشگیری اولیه چندین نوع مواد مخدر از جمله سیگار موفق بوده است (محمدخانی، 1388).
به دنبال این اقدام مقدماتی، از سال ۱۹۹۳ به بعد سازمان جهانی بهداشت با هماهنگی یونیسف، برنامه آموزش مهارت‌های زندگی را به‌عنوان یک طرح جامع پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی کودکان و نوجوانان معرفی نمود (سازمان بهداشت جهانی، 1994؛ سازمان جهانی بهداشت ویونیسف، 1994؛ سازمان جهانی بهداشت، 2004). این برنامه در کشورهای مختلف دنیا تجربه شد و گزارش‌های امیدبخشی از کارایی این برنامه منتشر گردید.
انواع مهارت های زندگی
سازمان جهانی بهداشت ده مهارت عمده را با توجه به اهمیت و تاثیرآن ها در ارتقاء و سلامت روان افراد جامعه به شرح زیر مشخص نموده است(نوری قاسم آبادی و محمد خانی، 1377).
-مهارت خود آگاهی
-مهارت روابط بین فردی
– مهارت حل مسئله
-مهارت تفکر خلاق
– مهارت مقابله با هیجانات
-مهارت مقابله با استرس
-مهارت همدلی
-مهارت تصمیم گیری
–مهارت تفکر انتقادی
-مهارت ارتباط
در ادامه به تعریف هر کدام از این مهارت های ده گانه پرداخته می شود.
مهارت خود آگاهی
خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوت، خواستهها، ترسها و انزجارهاست. رشد خود آگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یانه.
خودآگاهی از دید روان شناسی اجتماعی تجربی، توانایی ارگانیسم انسانی در توجه داشتن به خود به عنوان موضوع اندیشه است. وقتی دقت برخود تمرکز می یابد، فرد در حال آگاهی بر «خود» یا «خودآگاهی» است زیرا می تواند رفتار و ویژگی های شخصی خود را زیر بررسی داشته باشد(اسماعیل زاده، 1388).
خود آگاهی یکی از عوامل هوش عاطفی است که توسط گلمن درمدل خوشه ای توانش های پنج گانه عاطفی در سال 1995 ارائه شده است و شامل خودآگاهی عاطفی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس است.
روانشناسان برای آگاهی فرد از فرآیند اندیشه، اصطلاح فراشناخت و برای آگاهی فرد از فرآیند احساسات و عواطف خود از اصطلاح متامد را برگزیده اند. گلمن اصطلاحخود آگاهی را به جای هر دو آن ها انتخاب کرده که هم به معنای آگاهی فرد از اندیشه های خود و هم بیداری نسبت به احساسات و عواطف خویش است. این کیفیت از آگاهی شبیه همان چیزی است که فروید آن را به عنوان توجه سیال همسان توصیف کرده است و آن را به روان کاوان توصیه می کند. چنین توجیهی هر آن چه را که از حوزه آگاهی عبور می کند با بی طرفی می پذیرد و هم چون ناظری علاقمند و خنثی عمل می کند. برخی روان کاران آن را «مشاهده خود» نامیده اند(آقاجانی، 1381).
مهارت روابط بین فردی
عبارت است از فرایند تبادل پیام ها، عقاید، نظرات، احساسات، اعمال و واکنش های بین فرد منبع (فرستنده پیام) و فرد دریافت کننده ( گیرنده پیام ). این فرایند رو در رو، پویا، هدفدار و مشارکتی است و به جهت رسیدن به نوعی تبادل تجربیات به صورت قابل درک برای طرفین صورت می گیرد. به عبارتی ما در صدد هستیم که وجه اشتراکی بین خودمان ودیگران بیابیم(رحیمی، 1382).
مهارت حل مسئله
مهارت حل مسئله یکی از اساسی ترین ومفید ترین شیوه مقابله مسئله مدارانه است. به طور ساده مهارت حل مساله را می توان به این صورت تعریف کرد :مهارت حل مسئله، فرایند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات، راه حل های متعددی جستجو کند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نماید(احترامی، 1385).

Share