پایان نامه ارشد درباره 
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی، خصوصیات افراد دارای سلامت روان

پایان نامه ارشد درباره خصوصیات افراد دارای سلامت روانی، خصوصیات افراد دارای سلامت روان


Widget not in any sidebars

ـ خانوا ده ضداجتماعی
اگر والدین در محیط خانه به هنجارشکنی و ناسازگاری با محیط اجتماعی بپردازند بر فرزندانشان و چگونگی تعاملات افراد با آنها اثر می گذارد، در نتیجه باعث می شود که فرزندان و خود آنها امنیت روانی مطلوب را جهت برقراری ارتباط مؤثر با محیط اجتماعی کسب ننمایند.
ـ آسیب روانی اولیه
عدم توجه به محبت کافی و توجه به فرزند در ماهها و سالهای اولیه تولد باعث وابستگی ناایمن در فرزند شده و اثرات جبران ناپذیری بر سلامت روان وی می گذارد.
ـ رقابت ناسالم
رقابت های ناسالم و نامشروع و غیرقانونی اقتصادی در افراد می تواند زمینه ساز فشارهای روانی و اختلافات بین فردی در افراد شود، در نتیجه سلامت روانی آنها را به خطر بیندازند.
ـ خواسته های شغلی
توجه بیش از حد به رقابت های تسلیحاتی و فن آوری پیشرفته صنعتی، باعث ایجاد توقعات نامعقول و بالاتر از توانایی در افراد و در نتیجه فشار روانی شدید بر آنها می شود.
ـ پیچیدگی زندگی جدید
مشکلات زندگی شهرنشینی باعث غفلت از توجه به نیازهای روانی ـ اجتماعی افراد می شود که اثرات جبران ناپذیری بر سلامت روانی آنها می گذارد.
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی
ـ جنگ و جنایت:
بروز جدال های بین اقوام صدمات جبران ناپذیری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد می گذارد نتیجه باعث برآورده نشدن نیازهای مادی و معنوی افراد می شود و این امر که سلامت روان آنها را به مخاطره می اندازد.
ـ تبعیض نژادی و پیش داوری
گروهی باعث ایجاد مشکلات روحی و اختلافات برای گروه اقلیت و در نتیجه عدم آرامش و امنیت می شود.
ـ مشکلات اقتصادی و استخدامی
که به دلیل عدم برآورده شدن نیازهای افراد باعث بروز فشارها و تنش های روانی شدید در افراد می شود که این امر سلامت روانی آنها را به مخاطره می اندازد.
– اهداف بهداشت روانی
هدف اصلی بهداشت روانی، پیشگیری است و این منظور به وسیله ایجاد محیط فردی و اجتماعی مناسب حاصل می گردد. روش های پیشگیری از بیماری های روانی را به طور کلی به 3 دسته تقسیم می نماید:
1. روش های پیشگیری اولیه: طرح برنامه هایی که با تأثیر بر عوامل به وجود آورنده بیماری های روانی، از بروز این بیماری ها جلوگیری به عمل می آورند. این روش به منظور کاهش تظاهرات هیجانی در جامعه از طریق مبارزه با عوامل استرس زا و حالاتی که بالقوه به عوارض روانی منجر می گردد، انجام می شود.
2. روش های پیشگیری ثانویه: به برنامه هایی اطلاق می شود که به وسیله جلوگیری از ادامه و بدتر شدن اختلالات خفیف و متوسط روانی، از میزان بیماری های روانی می کاهند. این روش به صورت زود تشخیص دادن و درمان فوری این علایم به کار می رود. در این حال، بیماری ها زود کشف شده و با روش های آسان تر و کم خرج تر مدارا می شوند و پیش آگاهی بهتری نیز دارند.
3. روش های پیشگیری نوع سوم: پیشگیری نوع سوم به برنامه هایی گفته می شود که، به منظور کاهش عوارض زودرس و دیررس در بیماری های روانی به کار می روند. منظور از این برنامه ها، بازگردانیدن کل نقش اجتماعی فرد در کوتاه ترین فاصله می باشد. این روش ها بیشتر تحت عنوان بازتوانی نام گذاری می شود (شاملو، 1376).
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی
بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند:

Share