سبز اندیشان امروز

پایان نامه ارشد درباره اختلال نارسایی توجه، مهارت های اجتماعی


Widget not in any sidebars

زمانی این تشخیص گذاشته می شود که ملاک های مطرح شده در بندهای بی توجهی و تکانشگری و بیش فعالی هم زمان در فرد وجود داشته باشد (اکثر کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نارسایی توجه، در این طبقه جای می گیرند).
جدول2-2- تاریخچهی تحول اصطلاح شناسی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه
سال 1940: فزون جنبشی در کودکان ابتدا به شکل نشانگان آسیب مغزی مورد توجه قرار گرفت.
سال 1960: برخی رفتارهای فزون جنبشی، به شکل بدکارکردی خفیف مغزی توصیف شدند.
سال 1968: انجمن روان پزشکی آمریکا در، فزون جنبشی را نوعی واکنش زیاده تحرکی در دوران کودکی توصیف کرد.
سال 1980: انتشار ویرایش سوم راهنمایی تشخیصی و آماری اختلال های روانی ()، پیشرفت چشمگیری در تشخیص اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه بود. در این ویرایش، توجه دانشمندان از زیاد جنبشی به مشکل های توجه معطوف شد و آن ها دو نوع نارسایی توجه را متمایز کردند: اختلال نارسایی توجه با فزون جنبشی، و اختلال نارسایی توجه بدون فزون جنبشی.
سال 1987: در تغییراتی رخ داد. در عین حال که اصطلاح بیش فعالی/ نارسایی توجه همچنان مورد استفاده قرار می گرفت و بر حواس پرتی تأکید می شد، ولی فزون جنبشی هنوز هم از عوامل اصل تلقی می شد. در این ویرایش، سن شروع را 7 سالگی، و طول دوره ی مشکل را حداقل 6 ماه تعیین کردند و نارسایی توجه که در جای دیگر دسته بندی نشده را نیز اضافه کردند.
سال 1991: وزرات آموزش و پرورش آمریکا، فزون جنبشی را زیر پوشش قوانین آموزش و پرورش ویژه قرار داد.
سال 1994: در از اصطلاح اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی یا همان استفاده شد.
منبع: (لرنر، 1997؛ به نقل از علیزاده، 1383)
مسائل و مشکلات کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه
مشکلات اجتماعی
تحقیقات گوناگون نشان داده که کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه با مشکلات اجتماعی فراوانی روبرو است. وقتی که این کودک با رفتارهای تضاد روزانه و برتری خواهانه سعی در آزار و اذیت همسالان واطرافیان خود دارد، طبیعی است که از طرف آن ها طرد شود. طرد شدگی توسط اطرافیان به عزت نفس او لطمه می زند و کودک، خود را فردی تلقی می کند که یقیناً باعث عدم رشد مناسب اجتماعی او می شود.
وسواسی فکری عملی با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه بررسی شده است. در یک مطالعه همایندی بین این دو اختلال 33% تخمین زده شده است. در مطالعه ای نشان داده شده که کودکان مبتلا به اختلال وسواسی فکری عملی، نقایص ویژه ای در توانایی تغییر دادن سریع توجه از یک موقعیت به موقعیت دیگر و همچنین نقایصی در نگهداری توجه داشتند. این ناتوانی ها شبیه به نقایص شناختی معینی است که در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه مشاهده می شود (شاتز و روستین، 2006).
مشکل عاطفی دیگری که این کودکان با آن درگیر هستند، اختلال افسردگی است. این کودکان عزت نفس پایینی دارند که در نتیجه ی طرد شدن توسط همسالان و عملکرد ضعیف در تکالیف گوناگون است. چون این کودکان دچار یک چرخه ی معیوب می شوند، راهی جز افسردگی و درماندگی برایشان باقی نمی ماند. این چرخه معیوب به این صورت است:
عملکرد ضعیف ← عدم تأیید و ناکامی ← عزت نفس پایین ← عملکرد بدتر و ضعیف تر
بدین ترتیب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اسیر این چرخه شده و افسردگی در این کودکان با این شرایط طبیعی به نظر می رسد. این کودکان چون از طرف همسالان طرد می شود و از طرف دیگر به دلیل مشکل بی توجهی، تکانشگری و بیش فعالی قادر به انجام تکالیف به نحو مطلوب نمی باشند، حس شایستگی را در خود پرورش نداده و همیشه توانایی های خود را دست کم گرفته و نسبت به خود نظر منفی دارند. در مجموع این شرایط کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه را افسرده و ناامید می سازد.
سیر تحولی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه
کودک دارای اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اصولاً از پیش از تولد به این اختلال مبتلاست و بعد از تولد نیز نسبت به محرک ها بسیار حساس است و نسبت به سروصدا، نور یا سایر تغییرات محیطی واکنش نشان می دهد. گاهی نیز برعکس، چنین بچه هایی شل و بی حال هستند، اکثر اوقات میخوابند و به نظر می آید که در ماه اول زندگی رشد آهسته ای دارند. هر چند در مورد این بچههای شیرخوار پرتحرکی، کم خوابی و گریهی زیاد شایع تر است، بچههای فزون کنش بسیار کمتر از کودکان معمولی احتمال دارد که با برقراری محدودیت های اجتماعی در محیط از تحرک افراطی خود بکاهند. در مدرسه، کودکان فزون کنش ممکن است به سرعت پاسخ به سوالات امتحانی را شروع کرده اما پس از جواب دادن به یکی دو سوال دست از فعالیت بردارند. ممکن است نتوانند منتظر نوبت خود شوند و بخواهند به جای هر کس دیگری جواب دهند. در خانه نیز آرام کردن آنها برای چند لحظه، بسیار دشوار است (کاپلان و همکاران، 1998).
در طی دورهی رشد متغیرهای فردی بسیار زیادی در ارتباط با ظهور نشانه ها و مزمن شدن آن وجود دارد با وجود چنین تفاوت هایی فردی داده های زیادی دلالت بر آن دارند که مشکلات مربوط به خلق و خو و کنترل رفتار در کودکان دچار اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه در سال های اولیه زندگی آغاز شده و در سراسر عمر ادامه می یابند (کراتوچویل، 1992).
اکثر کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه از 3 سالگی مشکلات قابل توجهی در زمینه های بیش فعالی، نافرمانی و فراخنای کوتاه توجه نشان می دهند. در حقیقت در اولین سال تحصیلی بیش از 90% این کودکان به وسیلهی والدین یا معلمان مشکل دار تشخیص داده می شوند. مهم ترین مشکلات قابل ملاحظه در اواسط تا اواخر کودکی شامل فراخنای کوتاه توجه، نافرمانی در برابر مقررات خانه و مدرسه و فعالیتهای حرکتی زیاد در موقعیت های ساخت داری است. روابط ضعیف با همسالان، عقب ماندگی تحصیلی مزمن، ناتوانیهای یادگیری، مشکلات رفتاری و در سالهای بعد عزت نفس پایین از مشکلات دیگر این کودکان در این دوره است (کراتوچویل، 1992).
تحقیقات نشان میدهد 40 تا 70 درصد از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه، این اختلال را تا دوران نوجوانی و بزرگسالی خواهند داشت. اگرچه ممکن است تغییراتی در علائم آن ایجاد شود. قرائنی وجود دارد دال بر این که نوجوانان مبتلا به این اختلال با احتمال زیادتر به سوءمصرف الکل مبادرت میورزند، در معرض حوادث اتومبیل و اخراج از مدرسه و عزت نفس و مقبولیت اجتماعی پایین هستند. در مجموع الگوهای رفتاری توصیف شده ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابند.
وجود اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه همچنین الگوها و نقش های تعاملی خاصی را بین افراد خانواده در چند نسل شکل می دهد. نشانه های این اختلال، الگوهای اعتماد به نفس پایین و مهارت های اجتماعی و تحصیلی ضعیف برای کودک مبتلا ایجاد می کند که به نوبه ی خود باعث تجربیات مکرر ناکامی در والدین می شود و ممکن است باعث سپربلا شدن کودک گردد. نشانه های این بیماری همچنین ممکن است تجربیات رشدی کودک را در چرخه زندگی محدود نماید که بر احساس عزت نفس و هویت، مهارت های اجتماعی، انتخاب همسر و نقش والدینی آینده تأثیر گذارد (اورت، 1999).
مسائل تحصیلی، هم از نظر یادگیری و هم رفتاری، شایع هستند. این مسائل گاهی از اختلال های خاص یادگیری یا زبان که مربوط به رشد هستند، یا از حواس پرتی کودک و توجه نوسان دار او که موجب کندی کسب، ذخیره سازی و ابراز معلومات می گردد ناشی می شوند. این مسائل بخصوص هنگام ارزیابی شدن یا آزمون های گروهی، به اختلالات خاص یادگیری شباهت دارند؛ واکنش نامطلوب اولیای مدرسه به رفتار مشخص این اختلال و پایین بودن عزت نفس به علت احساس بی کفایتی، ممکن است با اشارات ناخوشایند همسالان همراه شده و مدرسه را مکان شکستی ناخوشایند برای این کودکان سازد. این امر به نوبه خود ممکن است کنش نمایی و رفتار ضد اجتماعی و خودشکنی و خودکیفردهی گردد (کاپلان و همکاران، 1998).