پاداش و کیفر

2-کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه… هرکس مرگ را می چشد و شما پاداش خود را بطور کامل در روز قیامت خواهید دید (آل عمران/ 185)
این آیه، اشاره به قانون عمومی مرگ و سرنوشت مردم در رستاخیز می کند، تا هم دلداری برای پیامبر (ص) و مومنان باشد و هم هشداری برای مخالفان گناهکار !.
این آیه نخست اشاره به قانونی می کند که حاکم بر تمام موجودات زنده ی جهان است و می گوید تمام زندگان خواه و ناخواه روزی مرگ را خواهند چشید. (کل نفس ذائقه الموت).
گرچه بسیاری از مردم مایلند، که فنا پذیر بودن خود را فراموش کنند ولی این واقعیتی است که، اگر ما آن را فراموش کنیم، آن هرگز ما را فراموش نخواهد کرد. حیات و زندگی این جهان، بالاخره پایانی دارد، و روزی میرسد که مرگ به سراغ هر کس خواهد آمد و ناچار است از این جهان رخت بر بندد.منظور از “نفس” در آیه ی مجموه ی جسم و جان است. اگرچه گاهی نفس در قرآن، تنها به روح نیز اطلاق می شود به تعبیر به چشیدن اشاره به احساس کامل است، زیرا گاه میشود انسان غذایی را با چشم می بیند و یا با دست لمس می کند ولی اینها هیچ کدام اساس کامل نیست، مگر زمانی که به وسیله ی ذائقهی خود ان را بچشد، و گویا در سازمان خلقت بالاخره مرگ یک نوع غذا برای آدمی و موجودات زنده است.
و انما توفون اجورکم یوم القیامه….
سپس میگوید: بعد از زندگی این جهان، مرحله ی پاداش و کیفر اعمال شروع می شود، در این جا عمل است بدون جزا و ان جا جزا است بدون عمل.
جمله ی “توفون” که به معنی پرداخت کامل است، نشان می دهد که اجر و پاداش انسان به طور کامل در روز قیامت پرداخت می گردد، بنابر این مانعی ندارد که در عالم برزخ (جهانی که واسطه میان دنیا و اخرت است ) قسمتی از نتایج اعمال خود و پاداش و کیفر را ببیند، زیرا این پاداش و کیفر برزخی کامل نیست. (تفسیر نمونه، ج3، ص 201)
3-الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لاریب فیه و من اصدق من الله حدیثا
خداوند معبودی جز او نیست، و به طور قطع همه شما را در روز رستاخیز که شک در ان نمیباشد جمع می کند،و کیست که از خداوند راستگوتر باشد. (نساء/87)
آیهی فوق تکمیلی برای آیات قبل و مقدمه ای برای آیات بعد است، زیرا در آیه ی گذشته پس از دستور به “رد تحیت ” خداوند حساب همه ی اعمال شما را دارد، در این آیه اشاره به مسأله ی رستاخیز و دادگاه عمومی بندگان در روز قیامت کرده و آن را با مسأله ی توحید و یگانگی خدا که رکن دیگری از ایمان است می آویزد، و می فرماید:” معبودی جز او نیست و به طور قطع در روز قیامت شما را دسته جمعی مبعوث می کند، همان روز قیامتی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست.
(الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه ).
تعبیر به “یجمعنکم” اشاره به این است که قیامت همهی افراد بشر در یک روز واقع خواهد شد، همانطور که در آخر سوره ی مریم آیه 93 تا 95 نیز اشاره به این حقیقت شده که تمام بندگان خدا اعم از ساکنان زمین و ساکنان کرات دیگر همه در یک روز مبعوث می شوند. تعبیر به “لاریب فیه” (هیچ تردیدی در آن نیست ) در مورد روز قیامت در این آیه و چندین مورد دیگر از آیات قرآن در حقیقت اشاره به دلائل قطعی و مسلمی است که از وجود چنین روزی خبر می دهد. و در پایان برای تأکید مطلب می فرماید:”کیست که راستگو تر از خدا باشد ” (و من اصدق من الله حدیثا )
بنابراین هرگونه وعده ای درباره ی روز قیامت و غیر ان می دهد، نباید جای تردید باشد، زیرا دروغ یا از جهل سرچشمه می گیرد یا از ضعف و نیاز، اما خداوندی که از همه آگاه تر و از همگان بی نیاز است، از هر کس راست گو تر است و اصولا دروغ برای او مفهومی ندارد. (تفسیر نمونه، ج4، ص48)
4-یاایهاالناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا و تری الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و أنبتت من کل زوج بهیج (5) ذلک بأن الله هوالحق و أنه یحی الموتی و انه علی کل شیء قدیر (6) و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و آن الله یبعث من فی القبور (7)
5- ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید (به این نکته توجه کنید که ) ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده) که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل، هدف این است که ما برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم) و جنین هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می دهیم (و انچه را بخواهیم ساقط می کنیم) بعد شما را به صورت طفل بیرون می فرستیم، سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ برسید، در این میان بعضی از شما می میرند و بعضی آن قدر عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری می رسند آن چنان که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (از سوی دیگر ) زمین را (در فصل زمستان ) خشک و مرده می بینی، اما هنگامی که باران را بر آن فرو می فرستیم به حرکت در می آید و نمو می کند، و انواع گیاهان زیبا را می رویاند.
6- این به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و مردگان را زنده می کند و بر هر چیز تواناست.
7- و اینکه رستاخیز شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها آرمیده اند زنده می کند.
4-4-2-7 معاد جسمانی
بدون شک هرجا قرآن سخن از بازگشت ا نسان ها و رستاخیز به میان آورده منظور بازگشت این انسان با روح و جسم در ان جهان است، و آنها که معاد را منحصر به جنبه ی “روحانی” آن کرده اند و تنها قائل به بقای ارواحند، به هیچ وجه آیات قرآن را مورد بررسی قرار نداده اند.
مخصوصا آخرین جمله ی آیات مورد بحث که به صورت نتیجه ی نهایی آمده و به وضوح این مطلب را ثابت می کند آنجا که می گوید: و أن الله یبعث من فی القبور ” و خداوند کسانی را که در قبرها هستند بر می انگیزاند ” چرا که قبر جایگاه جسم است نه روح.
اصولا تمام تعجب مشرکان از همین مساله بوده است که چگونه انسانی که تبدیل به خاک شد بار دیگر به زندگی باز می گردد، و الا مساله ی بقای روح نه تنها چیز عجیبی نبوده، بلکه مورد قبول اقوام جاهلی نیز بوده است (تفسیر نمونه، ج 14، ص:17-26)
یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فأما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون (106) و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون (107)
(آن عذاب بزرگ نفاق افکنان) روزی خواهد بود که صورتهایی سفید و صورتهایی سیاه می گردد: اما آنها که چهره هایشان سیاه شده (به انها گفته می شود ) آیا بعد از ایمان (و اخوت و برادری در سایه آن) کافر شدید؟ پس (اکنون) بچشید عذاب را در برابر آنچه کفر ورزیدید.
و اما آنها که چهره هایشان سفید شده در رحمت خداوند خواهند بود، و جاودانه در آن می مانند. (آل عمران / 106-107)

                                                    .