ویژگیهای خاص

ویژگیهای خاص

بنابراین، اگر بخواهیم زن و مرد امکان دستیابی به تجربه های بلند عارفانه را داشته باشند و به قله بلند کمالات معنوی و انسانی عروج کنند باید از این آلودگی ها محفوظ بمانند و لازمه محفوظ ماندن زن و مرد از آلودگی این است که محیط جامعه محیط تحریک شهوانی نباشد و لازمه این کار جلوگیری از التقاط بدون محدودیت زن و مرد توسط حجاب است. در تمام ادیان الهی بر پوشیده بودن زن، خصوصاً در حالت عبادت تاکید شده است. در نقاشیهای معابد و کلیساهای تمام دنیا، زنان قدیس همه ی مذاهب حجابی کامل دارند، لباس راهبه های مسیحی یک حجاب تمام عیار است. این نشان می دهد از نظر تمام ادیان، تعالی معنوی زن مستلزم حجاب و پوشیدگی اوست.
2- حجاب امری اجتماعی و نه فردی
در یک نگاه کلی به رفتار انسانها می توان دو وجه کلی برای آن مشخص کرد اولی به وجه شخصی و درونی رفتار افراد مربوط می شود و دومی به بعد اجتماعی و بیرونی رفتار بر می گردد. فهم و تایید این نکته که حجاب یک امر اجتماعی است را می توان با دقت بیشتری در آثار و تبعات بی حجابی در جامعه به راحتی کسب کرد. امر فردی، امری است که در عین حالیکه از جمع و مقررات جمعی فارغ است و تاثیر یا اجباری از آن نمی پذیرد، نافی حقوق جمع و جامعه نیز نمی باشد. به بیان دیگر امر فردی باید تنها و تنها در چارچوب فردیت افراد تعریف شده و صورت بگیرد نه اینکه امور، فردی تعریف شوند اما نتایج و تبعات جمعی داشته باشند. رعایت حجاب درست است که وظیفه تک تک افراد است و بدین معنا می توان گفت وظیفه ای فردی محسوب می شود اما نتایج و تبعات حجاب و یا بی حجابی به هیچ وجه در حوزه فردی افراد محصور نمی ماند و متوجه جامعه نیز خواهد شد(اقبالی،78:1390). مصداق بارز و واضح این ادعا نیز بروز بی بند و باری ناشی از بی حجابی و بدحجابی در جامعه بوده که ناقض حقوق اولیه افراد که همانا امکان و زمینه تعالی و رشد معنوی می باشد، است.
3- کارکردهای فردی حجاب برای زنان
یکی از اساسی ترین ملاحظات و پیش فرض هایی که در دیدگاه اسلامی راجع به مقوله حجاب در جامعه وجود دارد این است که حجاب دارای کارکردهای مثبت و ویژه، هم در بعد فردی برای زنان و هم در بعد اجتماعی برای خانواده و جامعه است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
1-3- حجاب باعث مطرح شدن شخصیت زن
در نظام خلقت هر موجودی همراه با یک سری از ویژگیها و خصوصیات خلق می شود و باعث منحصر به فرد شدن و تمایز آن موجود با دیگر مخلوقات می شود. زن به عنوان یک مخلوق دارای ویژگیهای خاصی است که باعث تفکیک و تمایز او از موجود دیگری به نام مرد می شود. یکی از این ویژگیها جذابیتهای جنسی زن است. جسم زن همواره برای مردان دارای جذابیت بوده و مردان در پی تصاحب آن بوده اند. از طرف دیگر باید توجه داشت که زن تنها زیبائی و جذابیت جنسی نیست بلکه زن دارای یک شخصیت و هویت انسانی نیز در ورای این جسم می باشد. حال اگر زنی بدون رعایت پوشش لازم و با ظاهر ساختن جذابیت های جنسی خود در مقابل دید جامعه ظاهر شود و به طور غیرمستقیم به مردان بفهماند که او را با جذابیت های جنسی اش بینند و بشناسند آیا دیگر شخصیت و هویت انسانی او دیده خواهد شد؟ حجاب با پوشاندن جذابیت ها و زیبائی های ظاهری زن باعث می شود که توجه ها به سمت شخصیت انسانی او جلب شود و تمرکز نگاه ها را از ظاهر به باطن و اصل هدایت می کند. در مواجهه با زن با حجاب دیگر کسی از جذابیت ها جنسی و چشم و ابروی زیبا حرفی به میان نمی آورد و ویژگیهای متعالی زن موضوعیت می یابد(طیب،45:1388).
2-3- حجاب مایه امنیت زن
روشن است که زنانی که در جامعه خود آرائی می کنند بیشتر از زنان محجبه در معرض برخوردهای زشت مردان هوسران قرار می گیرند. مراجعه به آمارهای تجاوز و آزار و اذیت زنان در غرب که حجاب در آنجا رایج نیست و یا حتی توجه به آمارهای داخلی و سنجش نسبت میان زنان بی حجابی که مورد اذیت واقع می شوند و زنان محجبه ای که این وضعیت برایشان پیش می آید می تواند موید این مطلب باشد. وقتی زنان با حفظ پوشش کامل و رعایت عفاف در جامعه حضور می یابند، مردان هوسباز دیگر حتی تصور اذیت و آزار آنها را به ذهن خودشان راه نمی دهند و پایشان را از حریم شخصی زندگی آنها عقب می کشند. اما زنی که در جامعه بدون پوشش ظاهر شده و هیچ محدودیتی برای خود در مقابل نگاه مردان نامحرم قائل نیستند با این اقدام به مردان هوسباز اجازه می دهند که جرات ایجاد اذیت و آزار را به خود بدهند. امام رضا(ع) نیز در ضمن روایتی، دلیل حجاب زنان را پیشگیری از تحریک مردان و بروز مشکلات امنیتی ناشی از آن دانسته‌اند (وسائل الشیعه: ج2، ص193).
3-3- حجاب باعث افزایش مطلوبیت و ارزش زن
می دانیم که هر چیزی که دست یافتن به آن سخت تر باشد خواستنی تر و ارزشمندتر است و هر چیزی که راحت تر در دسترس بوده، بی ارزش و کم اهمیت تر خواهد بود. دلیل ارزشمندی طلا نسبت به آجر و یا کلوخ، کمیابی و دسترسی بسیار سخت به آن است و اگر طلا نیز مانند یک تکه سنگ یا کلوخ در همه جا به وفور یافت می شد قطعا دیگر اینقدر ارزش نداشت. دسترسی بدون دردسر و راحت به زن نیز باعث بی ارزشی او خواهد شد و برعکس هر چقدر وصال زن برای مرد سخت تر باشد ارزشش بیشتر خواهد بود. یکی از کارکردهای حجاب نیز این است که با قرار دادن حائلی میان زن و مرد باعث سخت تر شدن دسترسی مرد به جذابیتهای زن و در نتیجه خواستنی تر شدن زن می شود. مفهوم عشق به معنای واقعی نیز در سایه همین منطق شکل می گیرد. اساسا مردان بیشتر به زنی تمایل نشان داده و عشق می ورزند که عفت و وقار بیشتری داشته باشند و خود را به راحتی در اختیار آنها قرار ندهند (دی آنجلیس،89:1390). یکی از دلایل کم رنگ شدن و در حاشیه قرار گرفتن عشق در جوامع غربی نیز همین است که دسترسی به زن در آنجا برای همه به راحتی امکان پذیر است و لذا ارزش زن در جوامع غربی به شدت نزول یافته است.
4-3- حجاب باعث محبوبیت زن برای همسرش
به طور طبیعی وقتی زنی بی پروا، زیبائی ها و جذابیت های خویش را برای غیر شوهر در جامعه عرضه می دارد و به مرد زندگی خود خیانت می کند خواه ناخواه محبت شوهر خود را تبدیل به نفرت می کند زیرا وقتی مرد تفاوتی میان خود و مردان دیگر احساس نمی کند و زنش را هم در اختیار خود و هم در اختیار دیگران می بیند دلیلی برای وفادار ماندن به زن و اختصاص دادن خود به او نمی یابد. اما زنی که به دلیل وفاداری به شوهر، هنگام مواجهه با نامحرم پوشش و حجاب خود را رعایت می کند و زیبائی هایش را تنها مختص شوهر و در اختیار او قرار می دهد علاقه شوهر را بیش از پیش به خودش جلب می کند.
5-3- حجاب باعث رهائی زن از رنج و خرج تحمیلی
یکی از ویژگیهای زنان تمایل به زیباسازی و جلوه نمودن است و لذا آرایش امری رایج در بین خانم ها می باشد. در فضائی که حجاب موضوعیت ندارد و زنان برای حضور در جامعه التزامی به رعایت حجاب ندارند انرژی و هزینه و وقت زیادی از زنان گرفته می شود زیرا زنان به دلیل ویژگی خاصی که گفته شد هربار که می خواهند در جامعه حاضر شوند باید وقت زیادی را صرف آرایش کردن خود نمایند و از طرفی استفاده کردن از لوازم آرایشی و لباس های شیک و زیبا مستلزم صرف هزینه های زیادی برای زنان است. اما در جامعه ای که زنان با حجاب وارد عرصه عمومی می شوند و برای مواجهه شدن با شوهر خود تنها اقدام به آرایش ظاهر می کنند هم انرژی و هم وقت و هزینه کمتری از زنان گرفته می شود (طیب،47:1388).
6-3- حجاب زن مایه ی آرامش روحی مرد
وقتی زنی بدون رعایت حجاب در مقابل دیدگان مردی ظاهر می شود باعث تحریک مرد شده و به لحاظ روانی مرد را به هم می ریزد. مردی که نیاز جنسی در درونش به اوج رسیده است ولی هنوز امکان ارضای این نیاز به صورت مشروع برای او فراهم نشده است به لحاظ ذهنی و روحی تحت فشار زیادی قرار می گیرد. این رفتار از سوی زنانی که حجاب را به بهانه آزاد بودن زن رعایت نمی کنند کاملا در تضاد با نفس آزادی است زیرا باعث محدود کردن آزادی معنوی مردان می شود. لذا حجاب زن در مقابل نامحرم باعث می شود که مردان بدون دغدغه های ذهنی و تحریک جنسی آزار دهنده در جامعه زندگی کنند(اقبالی،81:1390)
7-3- حجاب زمینه ساز برخورداری یکسان زنان از آرامش و شادی

Share