وضعیت کنونی بهائیت:

وضعیت کنونی بهائیت:

وضعیت کنونی بهائیت:

 

امروزه بهائیان با حمایت کشورهای غربی از طریق رسانه های جمعی با استفاده از تبلیغ و مظلوم نمایی از یک طرف به دنبال افزایش جمعیت خود هستند و از طرف دیگر به دنبال تفرقه افکندن در بین مردم مسلمان ایران هستند

 

گفتاراول:استفاده از عنصر تبلیغ

یکی از اساسی ترین روشهایی این گروهها تاکید بر عنصر تبلیغ است، تشکیلات بهائیت تلاشی سازمانیافته را در راستای این تبلیغات آغاز نمود، اصولاً در بهائیت تبلیغ­جایگاه­ویژه­ایی­دارد­به­طور­مثال­در­پیام­­بیت العدل 26 جون سال 2006 شدیداً تاکید به تبلیغ شده است و تا آنجا پیش رفته است که به اعضای بهایی گوشزد می کند که اگر در تبلیغ سستی کنید رگ حیات تشکیلات قطع می شود و در هر صورت باید تبلیغ کرده ولی با سیاست اگر تبلیغ اشکار ممکن نشد در پنهان به جذب بپردازید.

در اینجا به چند نمونه از پیام های اخیر بیت العدل  به مناسبت های گوناگون در خصوص تبلیغ به بهائیان ایران ذکر می شود:

پیام 29 جون 2006: جامعه اسم اعظم در سرزمین مقدس ایران چه افراد و چه تشکیلات امری نیز باید بیش از پیش بکوشند تا اطمینان یابد که برای مقابله با این مسئولیت تاریخی از آمادگی فکری و روانی معلومات امری و مهارت های لازم بهره مند است بدون شک شما عزیزان در این موفقیت خطیر به وظایف خود در مقابل تبلیغ انفرادی که مهم ترین جنبه ی این آمادگی است آگاهید… افراد لحب باید در انجام امر مهم تبلیغ که از جمله وظایف روحانی و تخطی ناپذیر هر بهایی است بیش از بیش آگاه باشند هیچ فرصتی را از دست ندهند با استفاده از بینش های روحانی و تعلیمانی که در فرایند موسسه آموزشی آموخته اند به این وظیفه خطیر عمل کنند.

پیام دستورالعمل 2 مارچ 2006 بیت العدل

دولت خواستار تعطیل موسسه آموزشی شد و جامعه بهایی این امر را اجابت نمود ولی بهائیان نمی توانند به خواسته های غیر قابل قبول تن در دهند و یا در مقابل پافشاری دشمنان امرا… بر منع تبلیغ فردی تسلیم گردند و در ایفای این وظیفه احبا طبیعتاً از بینش های روحانی و تعلیماتی که در فرایند موسسه آموزشی آموخته اند استفاده خواهند کرد.

پیام و دستورالعمل 28 جولای 2008 بدون توجه به تلفینات مداومی که شما را به داشتن ایمان ولی سکوت درباره آن فرا می خواند با حکمت و دور از تظاهر و قیل و قال به تبادل افکار درباره ترقی و سر بلندی ایران مشغولند زیرا به خوبی می دانید که ایمان به یک حقیقت را نمیتوان از اظهار و بیان آن جدا ساخت.

یکی از شیوه های تبلیغی اخیر طرح روحی است ،طرح روحی چند سال قبل توسط شخصی  بهایی به اسم روحی ارباب ایجاد شده وپس از اجرای آزمایشی آن در کلمبیا به تصویب بیت العدل حیفا درسطح جهانی رسید وبه عنوان یک راهنمای عمل به اتمام محافل بهایی ابلاغ گردید یکی از مهمترین اهداف این طرح ایجاد بسترهای لازم برای افزایش آمار تعداد بهائیان است ومسئولان مرکزیت بهائیت برای ایجاد سهولت در دستیابی به این هدف با یک برنامه ریزی گسترده موسسه­ای تحت عنوان موسسه آموزشی در کشورهای مختلف ایجاد کردند که براساس آخرین آمار فشرده از سوی مرکزیت بهائیت تعداد این گونه مراکزآموزشی به بیش از یکصد مرکز می رسد مرکزیت بهایت برای دستیابی به اهداف طرح روحی زمان بندی های مشخصی رامعین کرده اند که شامل نقشه های چهارو پنج ساله است شعاراصلی نقشه پنج ساله دخو لافواج مقبلین نام دارد موسسات آموزشی که بهائیان در ارتباط با اینطرح ایجاد کرده اند افزون بر هیات مدیره زیر نظر مشاوره قاره ایی بهائیت که از سوی بیت العدل تایید شده است اداره می گردد تبلیغات فرقه بهائیت درکشورهای اسلامی به ویژه خاورمیانه به دلیل حساسیت های خاصی که درمورد آن وجود دارد براساس یک استراتژی ویژه که از سوی مرکزیت بهائیت به آن استراتژی خاموش و پنهان می گویند اداره می شود و برای تحقق اهداف این استراتژی در کشورهای مسلمان زمان بیشتری در نظر گرفته اند وتا سال 2021 میلادی برای رسیدن به اهداف مورد نظر فرصت معین کرده اند.[1]

 

 

 

گفتار دوم :تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیلات بهائیت در ایران برچیده شده و بسیاری از بهائیان از ایران رفتند و عده‌ای دیگر به اسلام برگشتند و عده‌ای دیگر علی‌رغم محدودیت‌ها در ایران ماندند لذا بهائیان جای مانده در ایران تصمیم گرفتند که همچنان به تولید نسل و افزایش جمعیت خود ادامه دهند، هدف آن‌ها از این تصمیم عبارتند از: الف) افزودن جمعیت بهائیان، جهت گرفتن امتیازات بیشتر ب) فزونی شدن به علت کمی جمعیت در شهر و روستا ج) آماده نمودن جو برای افزایش فعالیت‌های سیاسی[2] در خصوص جمعیت بهائیان در حال حاضر آمار درست و دقیقی نیست، و آمارهای ضد و نقیض در این باره زیاد است.[3] دایره‌المعارف ایرانیکا (1998) اوج گسترش بهائیت را در دهه 1960 میلادی می‌داند که سبب شد در اواخر سده بیستم میلادی شمار نهادهای بهایی به بیش از 150 مجمع روحانی ملی و حدود 250 هزار مجمع روحانی محلی به سده دایره‌المعارف اسلامی در سال 1960 مرکز اصلی بهائیت را ایران می‌داند و تعداد آن‌ها را پانصدهزار تا یک میلیون نفر می‌داند. دومین گروه بعد از ایران ایالات متحد آمریکا می‌داند.[4]

آخرین آمار بهائیان به آوریل 1985 تعلق دارد که مرکز سازمان جهانی بهائیان (حیفا، اسرائیل) شمار اعضای خود را در سراسر جهان چهار میلیون و 739 هزار نفر اعلام کرد. از این تعداد 59 درصد در قاره آسیا، 20 درصد در آفریقا، 18 درصد در آمریکا و 1/6 در استرالیا و نیم درصد در اروپا ساکن بود. [5]

 

 

[1] – محمدی،علیرضا،معارف، ،بهائیت تاریخچه، اعتقادات و وضعیت کنونی ،قسمت سوم/ پایانی2، آذر 1388 ،شماره1 7،ص7

[2] رضا نژاد،عزالدین،  از بابی گری تا بهایی گری، مجله علمی تخصصی انتظار موعود  شماره10،ص1

[3] -در اوایل یده بیستم تعداد بهائیان را ده هزار نفر اعلام کرده اند،(گزارش رئیس حزب الوطن مصر در مشریه اللواء  رک حسن نیکو،فلسفه نیکو در پیدایش راهزنان و بدکیشان،جلد2،ص214) به نقل از شهبازی،عبدالله،جستارهایی از تاریخ بهایی گری در ایران،ص1

[4] -baha faith,Britannica cd1998.به نقل از شهبازی،عبدالله،جستارهایی از تاریخ بهایی گری در ایران،ص2

[5] -همان،ص4

Share