یادمان ساداکو (یادمان صلح کودکان)
— مراسم روز ششم اَگوست (یادبود قربانیان بمباران اتمی یا مراسم یادبود صلح)
این مراسم که از سال 1947 تا کنون همهساله در روز ششم اگوست در پارک صلح هیروشیما برگزار میشود یکی از بزرگترین ، باشکوهترین و معروفترین گردهماییهای یادبود قربانیان جنگ در دنیا میباشد.
هر ساله هزاران نفر از نقاط مختلف جهان برای شرکت در این مراسم به هیروشیما سفر میکنند به گونهای که در این روز و ایام قبل و بعد از آن بیشتر هتلها و مراکز اقامتی هیروشیما مملو از مسافر بوده و امکان پذیرش مسافران جدید را ندارند و شرکتکنندگان در این مراسم گاه مجبورند از یکسال قبل نسبت به رزرو هتل اقدام نمایند . علاوه بر دهها هتل و مرکز اقامتی بزرگ و کوچک در هیروشیما و حومه، در ایام برگزاری این مراسم کمپهای وسیعی در چند پارک شهر احداث میشود تا جوانان ، دانشجویان و علاقمندان به سفرهای کمهزینه در چادرهای این کمپها اقدام نمایند .
در این مراسم که با نظمی مثالزدنی و بر اساس برنامه از پیش اعلام شده به مدت 45 دقیقه برگزار میشود، مقامات دولتی از جمله نخستوزیر ژاپن و برخی وزرا ، مقامات محلی (استاندار ، شهردار، رییس شورای شهر و ….) ، سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی ، شهروندان ژاپنی و …. هر کدام در جایگاهی ویژه و علامتگذاری شده حضور مییابند . مراسم در ساعت 8 صبح آغاز میشود و در ساعت 8 و پانزده دقیقه مقارن با لحظه انفجار بمب اتمی تمامی حضار با یک دقیقه سکوت برای آرامش روح قربانیان و برقراری صلح در جهان دعا میکنند و پس از سخنرانی مقامات ، نمایندگان کودکان و شهروندان و اجرای مراسم سروده دستهجمعی ، ابتدا گروههای رسمی و سپس تمامی شرکتکنندگان در مرایم با اهداء شاخههای گل به یادمان قربانیان ، به آنان ادای احترام میکنند
در شامگاه همان روز مراسم ویژهای در کنار گنبد اتمی و در دو سوی رودخانه هیروشیما برگزار میشود که به فستیوال فانوسهای شناور معروف است و هزاران نفر از گردشگران داخلی و خارجی با اشتیاق در آن شرکت میکنند . در این برنامه هزاران فانوس کاغذی توسط افراد داوطلب در کنار رودخانه ساخته میشود و هر کدام از شرکت کنندگان در فستیوال بر آنها با خط و زبان خود دعایی برای آمرزیده شدن ارواح قربانیان و برقراری صلح در جهان مینویسند سپس شمعی در آن روشن میکنند و در رودخانه رها میکنند .
– موزه یادبود صلح هیروشیما
این موزه که در آگوست سال 1955 همزمان با دهمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و در پارک صلح این شهر افتتاح شد یکی از معروفترین جاذبههای گردشگری شهر هیروشیما میباشد و با بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر بازدیدکننده در سال جزو پربازدیدکنندهترین موزههای جهان میباشد . این موزه دارای دو بخش اصلی میباشد : یک بخش به تاریخ هیروشیما و وضعیت اقتصادی و اجتماعی این شهر پیش از جنگ دوم جهانی و نیز وقایع مربوط به جنگ و بمباران اتمی اختصاص دارد و در آن تصاویر و اسنادی از مراحل ساخت بمب اتمی توسط آمریکا و بهکارگیری آن علیه شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در معرض دید قرار میگیرد .
بخش دوم به آثار و پیامدهای انفجار اتمی و تخریب و کشتار آن اختصاص دارد و اشیاء و بقایای بجا مانده از آن زمان و نیز دوران پردرد و رنج زندگی زخمیها و بازماندگان در روزهای پس از بمباران اتمی به تصویر کشیده شده است . این موزه همچنین دارای کتابخانه و مرکز اسناد و تحقیقات و نیز فروشگاه کتاب و یادگاری موزه میباشد .
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این موزه برنامه آموزش صلح برای کودکان و دانشآموزان میباشد که توسط بازماندگان بمباران اتمی و به صورت منظم در محل موزه برگزار میشود.
در این برنامهها بازماندگان با بیان خاطرات خود از بمباران اتمی و درسهایی که از آن واقعه میتوان آموخت میپردازند و لزوم ریشهکن شد سلاحهای هستهای و جنگ از جهان و برقراری صلح در دنیا مورد تأکید قرار میگیرد.
از ویژگیهای دیگر این موزه این است که بخش قابل توجهی از راهنمایان آن خود از بازماندگان بمباران اتمی هستند که به صورت داوطلبانه با تورهای بازدیدکنندگان همراه شده و بخشهای مختلف موزه را به آنان معرفی مینمایند .
– یادمان ساکودا (یادمان صلح کودکان)
ساکودا ساساکی دختربچهای از اهالی هیروشیما بود که در جریان بمباران اتمی هیروشیما و در سن دو سالگی در معرض تشعشعات اتمی قرار گرفت . در سال 1945 و هنگامی که 11 سال داشت دچار بیماری و عوارض ناشی از تشعشعات بمباران اتمی شد و پزشکان تشخیص دادند که او به سرطان خون (لوکمی) مبتلا شده و او در بیمارستان بستری شد .
او در بیمارستان و به امید معالجه شدن بیماریاش به تشویق یکی از همکلاسیهای خود شروع به ساختن پرنده های کاغذی کرد (بر اساس یک اعتقاد ژاپنی اگر کسی هزار درنای کاغذی بسازد آرزوی او برآورده میشود) او از کاغذ جای داروها، کاغذ هدایایی که برای او دیگر بیماران میآوردند و هر کاغذی که به دست میآورد برای ساختن درناهای کاغذی استفاده میکرد، همکلاسیهای ساداکو نیز برای او کاغذ میآوردند تا هر چه زودتر بتواند هزار درنای کاغذی بسازد . با این حال وضعیت جسمانی ساکودا روز به روز وخیمتر میشد تا اینکه در روز 25 اکتبر 1955 و در سن 12 سالگی و در حالی که تنها توانسته بود 644 درنای کاغذی را با وی به خاک سپردند .
پس از مرگ ساداکو همکلاسیها و دوستان او اقدام به چاپ نامههای او و جمعآوری کمک و اعانه برای ساخت یک یادمان کردند و در نهایت یادمان زیبایی به یاد ساداکو ساساکی و هزاران کوکی که در جریان بمباران اتمی جان خود را از دست دادند ساخته و در سال 1958 در محل پارک صلح از آن پردهبرداری شد. این یادمان توسط دو هنرمند ژاپنی کازوئو کیکوچی و کیوشی ایکه به ساخته شد و «یادمان صلح کودکان» نام گذاشته شد .بر فراز گنید این یادمان مجسمهی برنزی ساداکو در حالی که یک درنای بزرگ در دست دارد دیده میشود و در پای یادمان پلاک فلزی وجود دارد که این کلمات بر آن نقش بسته : « این است فریاد ما ، این است دعای ما : به امید صلح در جهان» .
هم اکنون تعدادی از درناهای کاغذی ساخته دست ساداکو همراه با تصاویر و وسایل شخصی او در بخش ویژهای از موزه صلح هیروشیما در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد .
داستان ساداکو نه تنها در ژاپن بلکه در سایر کشورهای دنیا به خوبی شناخته شده و بر اساس آن کتابهای قصه ، فیلم ، انیمیشن ، آواز و قطعات موسیقی فراوانی ساخته شده است . این داستان به بیشتر زبانهای دنیا ترجمه و حتی در برخی کشورها در کتابهای درسی وارد شده است . به دلیل شهرت فراوان این داستان ، همه ساله میلیونها درنای کاغذی توسط کودکان سراسر جهان (به ویژه کودکان ژاپنی) ساخته و همراه با پیامهای حاوی آرزوی صلح و ریشهکن شدن سلاحهای اتمی به یادمان ساداکو در هیروشیما اهدا میشود به طوری که اتاقکهای شیشهای در اطراف این یادمان برای این منظور ساخته شده که اغلب مملو از پرندههای کاغذی اهدایی است . به ویژه در ایام برگزاری مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی که کودکان زیادی از سراسر ژاپن و سایر کشورها پرندههای کاغذی را که ساختهاند به یادمان ساداکو اهدا میکنند . این پرندههای کاغذی هر چند مدت یکبار توسط شهرداری جمعآوری و بازیافت شده و از آنها دفتر و مدادهای مقوایی خاصی تهیه شده و برای کودکان فقیر در سراسر دنیا ارسال میشود.
یادمان ساداکو در پارک صلح هیروشیما یکی از مقاصد اصلی بسیاری از تورهای گردشگری به ویژه تورهای دانشآموزان میباشد و میعادگاه کودکانی است که در آرزوی برقراری صلح گرد هم میآیند و برای صلح دعا میکنند .
– پارک صلح هیروشیما
از دیگر جاذبههای گردشگری در هیروشیما میتوان به « پارک یادبود صلح» اشاره کرد که همه ساله بازدیدکنندگان زیادی از سراسر جهان را به خود جذب میکند (به خصوص در ایام برگزاری مراسم سالگرد بمباران اتمی) و نقاط مهمی از جمله بنای یادبود صلح ، گنبد اتمی و «یادمان کودکان صلح» در آن واقع شده است .
2-7- راهیان نور، مقدمه ای برای شروع فصلی از گرشگری جنگ در ایران
هشت سال دفاع مقدس تاریخی غرور آفرین و جاویدان برای ملت انقلابی ایران است، تاریخی که لحظه لحظه آن را عاشقانه سوختند، عارفانه پرداختند، سرشار از حماسه کردند و با خون بر لوح زمان نگاشتند.
این تاریخ باشکوه و آموزنده را نباید تنها در لابه لای صفحات کتابها جستجو کرد و یا فقط از زبانها شنید و یا در تصویرها دید، بلکه باید آن را از نزدیک با تمام وجود درک و دوباره با آن زندگی کرد.

                                                    .